SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 09††††††† KLEURSTOFFEN; VERVEN; POLIJSTMIDDELEN; NATUURHARSEN; KLEEFSTOFFEN; NIET EERDER ONDERGEBRACHTE SAMENSTELLINGEN; NIET EERDER ONDERGEBRACHTE MATERIAALTOEPASSINGEN [8]

 

C 09 K††† MATERIALEN VOOR NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE TOEPASSINGEN; MATERIAALTOEPASSINGEN VOORZOVER NIET ELDERS ONDERGEBRACHT [8] 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Onder deze subklasse valt tevens het gebruik van specifieke materialen in het algemeen of hun gebruik voor de toepassingen, die niet expliciet elders zijn ondergebracht.

††††††††††††† (2)††††† In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

††††††††††††††††††††††† -††††††† ďmaterialenĒ omvat tevens samenstellingen. [4]

 

C 09 K††† 3/00††††††††††††††††††† Niet elders ondergebrachte materialen [2]

C 09 K††† 3/10††††††††††††††††††† .††† voor het afdichten of opvullen van naden of afdekkingen [9]

C 09 K††† 3/12††††††††††††††††††† .††† voor het dichten van lekken, bijv. in radiatoren of tanks [9]

C 09 K††† 3/14††††††††††††††††††† .††† Anti-slipmaterialen; Slijpmiddelen of schuurmiddelen [4,9]

C 09 K††† 3/16††††††††††††††††††† .††† Antistatische materialen [4]

C 09 K††† 3/18††††††††††††††††††† .††† voor toepassing op een oppervlak voor het tegengaan van de aanhechting van ijs, mist of water daarop; Ontdooimaterialen of antivriesmaterialen voor toepassing op oppervlakken [4,9]

C 09 K††† 3/20††††††††††††††††††† .††† als vervangingsmiddelen voor glycerol bij niet-chemisch gebruik, bijv. als basis voor cosmetische crŤmes of zalven

C 09 K††† 3/22††††††††††††††††††† .††† voor het laten neerslaan of absorberen van stof [4]

C 09 K††† 3/24††††††††††††††††††† .††† voor het nabootsen van ijs of sneeuw [4]

C 09 K††† 3/30††††††††††††††††††† .††† voor aerosolen [4,9]

C 09 K††† 3/32††††††††††††††††††† .††† voor het behandelen van vloeibare verontreinigingen, bijv. olie, benzine of vet (processen voor het onschadelijk maken van schadelijke chemische substanties, door te zorgen voor een chemische verandering in de substanties A62D 3/00) [8,9]

 

C 09 K††† 5/00††††††††††††††††††† Materialen voor warmteoverdracht, warmte-uitwisseling of warmte-opslag, bijv. koelmiddelen; Materialen voor het produceren van warmte of koude door chemische reacties anders dan door verbranding [2]

C 09 K††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Materialen die tijdens gebruik een fysische toestandsverandering ondergaan (C09K 5/16 en C09K 5/20 hebben voorrang) [2]

C 09 K††† 5/04††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de toestandsverandering een overgang van vloeistof naar damp of omgekeerd is [2]

C 09 K††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij de toestandsverandering een overgang van vloeistof naar vaste stof of omgekeerd is [2]

C 09 K††† 5/08††††††††††††††††††† .††† Materialen die tijdens gebruik geen fysische toestandsverandering ondergaan (C09K 5/16 en C09K 5/20 hebben voorrang) [7]

C 09 K††† 5/10††††††††††††††††††† .††† .††† Vloeibare materialen [7]

C 09 K††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gesmolten materialen, d.w.z. materialen die bij kamertemperatuur vast zijn, bijv. metalen of zouten [7]

C 09 K††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† Vaste materialen, bijv. poedervormig of korrelvormig [7]

C 09 K††† 5/16††††††††††††††††††† .††† Materialen die tijdens gebruik chemische reacties ondergaan [7]

C 09 K††† 5/18††††††††††††††††††† .††† .††† Niet-omkeerbare chemische reacties [7]

C 09 K††† 5/20††††††††††††††††††† .††† Antivriesadditieven daarvoor, bijv. voor radiatorvloeistoffen [7,9]

 

C 09 K††† 8/00††††††††††††††††††† Samenstellingen van boorspoelingen [8]

C 09 K††† 8/02††††††††††††††††††† .††† Boorspoelmiddelsamenstellingen [8]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C09K 8/03 tot C09K 8/38 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

C 09 K††† 8/03††††††††††††††††††† .††† .††† Specifieke toevoegmiddelen voor algemeen gebruik in boorspoelmiddelsamenstellingen [8]

C 09 K††† 8/035†††††††††††††††††††††† ..††† .††† Organische toevoegmiddelen [8]

C 09 K††† 8/04††††††††††††††††††† .††† .††† Waterige boorspoelmiddelsamenstellingen [8]

C 09 K††† 8/05††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met alleen anorganische verbindingen, bijv. mengsels van klei en zout [8]

C 09 K††† 8/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Samenstellingen zonder klei (met alleen anorganische verbindingen C09K 8/05) [8]

C 09 K††† 8/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met natuurlijke organische verbindingen, bijv. polysacchariden of derivaten daarvan [8]

C 09 K††† 8/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Cellulose of derivaten daarvan [8]

C 09 K††† 8/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met synthetische organische macromoleculaire verbindingen of hun voorlopers [8]

C 09 K††† 8/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Samenstellingen met klei (met alleen anorganische verbindingen C09K 8/05) [8]

C 09 K††† 8/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de anorganische verbindingen anders dan klei [8]

C 09 K††† 8/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de organische verbindingen [8]

C 09 K††† 8/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Natuurlijke organische verbindingen of derivaten daarvan, bijv. polysacchariden of liginederivaten [8]

C 09 K††† 8/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Synthetische organische verbindingen [8]

C 09 K††† 8/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† Polymeren [8]

C 09 K††† 8/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Olie-in-water emulsies [8]

C 09 K††† 8/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met organische toevoegmiddelen [8]

C 09 K††† 8/32††††††††††††††††††† .††† .††† Niet-waterige boorspoelmiddelsamenstellingen, bijv. op olie-basis [8]

C 09 K††† 8/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Organische fluÔda [8]

C 09 K††† 8/36††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Water-in-olie emulsies [8]

C 09 K††† 8/38††††††††††††††††††† .††† .††† Gasvormige of schuimvormige boorspoelmiddelsamenstellingen [8]

C 09 K††† 8/40††††††††††††††††††† .††† Afstand-bevorderende samenstellingen, bijv. samenstellingen die worden gebruikt om boorspoelingen gescheiden te houden van cementeermassaís [8]

C 09 K††† 8/42††††††††††††††††††† .††† Cementeersamenstellingen, bijv. voor het gieten van bekledingen in boorgaten; Afdichtsamenstellingen, bijv. voor het afdichten van bronnen (samenstellingen voor het pleisteren van boorgatwanden C09K 8/50) [8,9]

C 09 K††† 8/44††††††††††††††††††† .††† .††† met alleen organische bindmiddelen [8]

C 09 K††† 8/46††††††††††††††††††† .††† .††† met anorganische bindmiddelen, bijv. Portlandcement [8]

C 09 K††† 8/467††††††††††††††††† .††† .††† .††† met toevoegmiddelen voor een specifiek doel [8]

C 09 K††† 8/473††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Toevoegmiddelen voor het verlagen van de dichtheid, bijv. voor het verkrijgen van schuimvormige cementsamenstellingen [8]

C 09 K††† 8/48††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Toevoegmiddelen voor het verhogen van de dichtheid of van het soortelijk gewicht [8]

C 09 K††† 8/487††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Toevoegmiddelen voor het regelen van vochtverlies; Toevoegmiddelen voor het voorkomen van verlies bij vloeistofcirculatie [8]

C 09 K††† 8/493††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Toevoegmiddelen voor het verminderen of voorkomen van gasmigratie [8]

C 09 K††† 8/50††††††††††††††††††† .††† Pleistersamenstellingen voor boorgaten, d.w.z. samenstellingen voor het tijdelijk verdichten van boorgatwanden [8,9]

C 09 K††† 8/502††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen op oliebasis [8]

C 09 K††† 8/504††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen op waterbasis of op basis van polaire oplosmiddelen (C09K 8/502 heeft voorrang) [8]

C 09 K††† 8/506††††††††††††††††† .††† .††† .††† met organische verbindingen [8]

C 09 K††† 8/508††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met macromoleculaire verbindingen [8]

C 09 K††† 8/512††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† met vernettingsmiddelen [8]

C 09 K††† 8/514††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† van natuurlijke oorsprong, bijv. polysacchariden of cellulose (C09K 8/512 heeft voorrang) [8]

C 09 K††† 8/516††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door hun vorm of door de vorm van hun componenten, bijv. ingekapseld materiaal [8]

C 09 K††† 8/518††††††††††††††††† .††† .††† .††† Schuimen [8]

C 09 K††† 8/52††††††††††††††††††† .††† Samenstellingen voor het voorkomen, beperken of elimineren van afzettingen, bijv. voor het reinigen [8]

C 09 K††† 8/524††††††††††††††††† .††† .††† van organische afzettingen, bijv. paraffinen of asfaltenen [8]

C 09 K††† 8/528††††††††††††††††† .††† .††† van anorganische afzettingen, bijv. sulfaten of carbonaten [8]

C 09 K††† 8/532††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zwavel [8]

C 09 K††† 8/536††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door hun vorm of door de vorm van hun componenten, bijv. ingekapseld materiaal [8]

C 09 K††† 8/54††††††††††††††††††† .††† Samenstellingen voor het in situ tegengaan van corrosie in boorgaten en dergelijke [8]

C 09 K††† 8/56††††††††††††††††††† .††† Samenstellingen voor verdichten van los zand en dergelijke rondom boorgaten zonder in hoge mate de doordringbaarheid daarvan te verlagen [8,9]

C 09 K††† 8/565††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen op oliebasis [8]

C 09 K††† 8/57††††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen op waterbasis of op basis van polaire oplosmiddelen [8]

C 09 K††† 8/575††††††††††††††††† .††† .††† .††† met organische verbindingen [8]

C 09 K††† 8/58††††††††††††††††††† .††† Samenstellingen met een verhoogde terugwinning voor het terugwinnen van koolwaterstoffen, d.w.z. voor het verbeteren van de mobiliteit van de olie, bijv. bij het verplaatsen van fluÔda [8]

C 09 K††† 8/582††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door het gebruik van bacteriŽn  [8]

C 09 K††† 8/584††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door het gebruik van specifieke oppervlakte-actieve stoffen [8]

C 09 K††† 8/588††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door het gebruik van specifieke polymeren [8]

C 09 K††† 8/592††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen die worden gebruikt in combinatie met opgewekte warmte, bijv. door stoominjectie [8]

C 09 K††† 8/594††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen die worden gebruikt in combinatie met geÔnjecteerd gas (C09K 8/592 heeft voorrang) [8]

C 09 K††† 8/60††††††††††††††††††† .††† Samenstellingen voor het bevorderen van de productie door inwerking op de onderliggende bodem [8]

C 09 K††† 8/62††††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen voor het vormen van scheuren of breuken [8]

C 09 K††† 8/64††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Samenstellingen op oliebasis [8]

C 09 K††† 8/66††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Samenstellingen op waterbasis of op basis van polaire oplosmiddelen [8]

C 09 K††† 8/68††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met organische verbindingen [8]

C 09 K††† 8/70††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door hun vorm of door de vorm van hun componenten, bijv. schuimen [8]

C 09 K††† 8/72††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Eroderende chemicaliŽn, bijv. zuren [8]

C 09 K††† 8/74††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† gecombineerd met toevoegmiddelen voor een specifiek doel [8]

C 09 K††† 8/76††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† voor het voorkomen of verminderen van vochtverlies [8]

C 09 K††† 8/78††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† voor het voorkomen van afdichting [8]

C 09 K††† 8/80††††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen voor het versterken van breuken, bijv. samenstellingen of vulmiddelen die worden gebruikt om breuken open te houden [8]

C 09 K††† 8/82††††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen op oliebasis (C09K 8/64 heeft voorrang) [8]

C 09 K††† 8/84††††††††††††††††††† .††† .††† Samenstellingen op waterbasis of op basis van polaire oplosmiddelen (C09K 8/66 en C09K 8/82 hebben voorrang) [8]

C 09 K††† 8/86††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met organische verbindingen [8]

C 09 K††† 8/88††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met macromoleculaire verbindingen [8]

C 09 K††† 8/90††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† van natuurlijke oorsprong, bijv. polysacchariden of cellulose [8]

C 09 K††† 8/92††††††††††††††††††† .††† .††† gekenmerkt door hun vorm of door de vorm van hun componenten, bijv. ingekapseld materiaal [8]

C 09 K††† 8/94††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Schuimen [8]

 

C 09 K††† 9/00††††††††††††††††††† Verduisterende materialen, d.w.z. materialen waarvoor het golflengtebereik voor energie-adsorptie wordt veranderd als gevolg van een prikkeling ten gevolge van een zekere vorm van energie [2,9]

C 09 K††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Organische verduisterende materialen [2]

 

C 09 K††† 11/00†††††††††††††††††† Luminescerende materialen, bijv. elektroluminescent of chemiluminescent [2]

C 09 K††† 11/01†††††††††††††††††† .††† Terugwinnen van luminescerende materialen [3]

C 09 K††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Gebruik van specifieke materialen als bindmiddelen, deeltjescoatings of suspensiemiddelen daarvoor [2]

C 09 K††† 11/04†††††††††††††††††† .††† met natuurlijke of kunstmatige radioactieve elementen of niet-specifieke radio-actieve elementen [2]

C 09 K††† 11/06†††††††††††††††††† .††† met organische luminescerende materialen [2]

C 09 K††† 11/07†††††††††††††††††† .††† .††† met chemisch-interreactieve componenten, bijv. reactieve chemiluminescente samenstellingen [3]

C 09 K††† 11/08†††††††††††††††††† .††† met anorganische luminescerende materialen [2]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C09K 11/54 tot C09K 11/89 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau worden materialen geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [4,15]

 

C 09 K††† 11/54†††††††††††††††††† .††† .††† met zink of cadmium [4]

C 09 K††† 11/55†††††††††††††††††† .††† .††† met beryllium, magnesium, alkalimetalen of aardalkalimetalen [4]

C 09 K††† 11/56†††††††††††††††††† .††† .††† met zwavel [4]

C 09 K††† 11/57†††††††††††††††††† .††† .††† met mangaan of rhenium [4]

C 09 K††† 11/58†††††††††††††††††† .††† .††† met koper, zilver of goud [4]

C 09 K††† 11/59†††††††††††††††††† .††† .††† met silicium [4]

C 09 K††† 11/60†††††††††††††††††† .††† .††† met ijzer, kobalt of nikkel [4]

C 09 K††† 11/61†††††††††††††††††† .††† .††† met fluor, chloor, broom, jodium of niet-specifieke halogenen [4]

C 09 K††† 11/62†††††††††††††††††† .††† .††† met gallium, indium of thallium [4]

C 09 K††† 11/63†††††††††††††††††† .††† .††† met boor [4]

C 09 K††† 11/64†††††††††††††††††† .††† .††† met aluminium [4]

C 09 K††† 11/65†††††††††††††††††† .††† .††† met koolstof [4,9]

C 09 K††† 11/66†††††††††††††††††† .††† .††† met germanium, tin of lood [4]

C 09 K††† 11/67†††††††††††††††††† .††† .††† met vuurvaste metalen [4]

C 09 K††† 11/68†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met chroom, molybdeen of wolfraam [4]

C 09 K††† 11/69†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met vanadium [4]

C 09 K††† 11/70†††††††††††††††††† .††† .††† met fosfor [4]

C 09 K††† 11/71†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met tevens aardalkalimetalen [4]

C 09 K††† 11/72†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met tevens halogeen, bijv. halofosfaten [4]

C 09 K††† 11/73†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met tevens aardalkalimetalen [4]

C 09 K††† 11/74†††††††††††††††††† .††† .††† met arseen, antimoon of bismuth [4]

C 09 K††† 11/75†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met antimoon [4]

C 09 K††† 11/76†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met tevens fosfor en halogeen, bijv. halofosfaten [4]

C 09 K††† 11/77†††††††††††††††††† .††† .††† met zeldzame aardmetalen [4]

C 09 K††† 11/78†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zuurstof [4]

C 09 K††† 11/79†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met silicium [4]

C 09 K††† 11/80†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met aluminium of gallium [4]

C 09 K††† 11/81†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met fosfor [4]

C 09 K††† 11/82†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met vanadium [4]

C 09 K††† 11/83†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met vanadium en fosfor [4]

C 09 K††† 11/84†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zwavel, bijv. oxysulfiden [4]

C 09 K††† 11/85†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met halogeen [4]

C 09 K††† 11/86†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zuurstof en halogeen, bijv. oxyhaliden [4]

C 09 K††† 11/87†††††††††††††††††† .††† .††† met metalen uit de platinagroep [4]

C 09 K††† 11/88†††††††††††††††††† .††† .††† met seleen, telluur of niet-specifieke chalkogeenelementen [4]

C 09 K††† 11/89†††††††††††††††††† .††† .††† met kwik [4]

 

C 09 K††† 13/00†††††††††††††††††† Samenstellingen voor het etsen, glanzen van oppervlakken of afbijten [2,9]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C09K 13/02 tot C09K 13/12 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt een samenstelling geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [2,15]

 

C 09 K††† 13/02†††††††††††††††††† .††† met een alkalimetaalhydroxide [2]

C 09 K††† 13/04†††††††††††††††††† .††† met een anorganisch zuur [2]

C 09 K††† 13/06†††††††††††††††††† .††† .††† met organisch materiaal [2]

C 09 K††† 13/08†††††††††††††††††† .††† .††† met een fluorverbinding [2]

C 09 K††† 13/10†††††††††††††††††† .††† .††† met een boorverbinding [2]

C 09 K††† 13/12†††††††††††††††††† .††† met zware metaalzouten in een hoeveelheid van tenminste 50% van de niet-oplosmiddelcomponenten [2]

 

C 09 K††† 15/00†††††††††††††††††† Anti-oxidanten; Samenstellingen waarmee een chemische verandering wordt tegengegaan [4,9] 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† In de groepen C09K 15/02 tot C09K 15/34 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt een samenstelling geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [2,15]

††††††††††††† (2)††††† In deze groep wordt een metaalzout van een organische samenstelling geklasseerd als die samenstelling. [2]

 

C 09 K††† 15/02†††††††††††††††††† .††† met anorganische verbindingen [2]

C 09 K††† 15/04†††††††††††††††††† .††† met organische verbindingen [2]

C 09 K††† 15/06†††††††††††††††††† .††† .††† met zuurstof [2]

C 09 K††† 15/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een fenolgroep of een chinongroep [2]

C 09 K††† 15/10†††††††††††††††††† .††† .††† met zwavel [2]

C 09 K††† 15/12†††††††††††††††††† .††† .††† met zwavel en zuurstof [2]

C 09 K††† 15/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een fenolgroep of een chinongroep [2]

C 09 K††† 15/16†††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof [2]

C 09 K††† 15/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een aminegroep of een iminegroep [2]

C 09 K††† 15/20†††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof en zuurstof [2]

C 09 K††† 15/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een amidegroep of een imidegroep [2]

C 09 K††† 15/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met een fenolgroep of een chinongroep [2]

C 09 K††† 15/26†††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof en zwavel [2]

C 09 K††† 15/28†††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof, zuurstof en zwavel [2]

C 09 K††† 15/30†††††††††††††††††† .††† .††† met een heterocyclische ring met tenminste ťťn stikstofatoom als ringlichaam [2]

C 09 K††† 15/32†††††††††††††††††† .††† .††† met boor, silicium, fosfor, seleen, telluur of een metaal [2]

C 09 K††† 15/34†††††††††††††††††† .††† met plantaardige of dierlijke materialen met een onbekende samenstelling [2]

 

C 09 K††† 17/00†††††††††††††††††† Materialen voor het verdichten of stabiliseren van de grond [3,8,9]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Onder deze groep vallen mengsels van materialen voor het conditioneren of stabiliseren van de grond met kunstmest, die worden gekenmerkt door hun grond-conditionerende of grond-stabiliserende werking. [6]

††††††††††††† (2)††††† Onder deze groep vallen geen mengsels van materialen voor het conditioneren of stabiliseren van de grond met kunstmest die worden gekenmerkt door hun bemestende werking, welke vallen onder subklasse C05G. [6]

††††††††††††† (3)††††† Voor het klasseren in deze groep wordt geen rekening gehouden met de aanwezigheid van meststoffen in de samenstelling. [6]

††††††††††††† (4)††††† In de groepen C09K 17/02 tot C09K 17/50 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau worden materialen geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [6,15]

††††††††††††† (5)††††† In deze groep is het gewenst om de indexcodes van groepen C09K 101/00 tot C09K 109/00 toe te voegen. [6,8]

 

C 09 K††† 17/02†††††††††††††††††† .††† met alleen anorganische verbindingen [6]

C 09 K††† 17/04†††††††††††††††††† .††† .††† toegepast in een andere fysische vorm dan een oplossing of een vulspecie, bijv. als korrels of gassen [6]

C 09 K††† 17/06†††††††††††††††††† .††† .††† Calciumverbindingen, bijv. kalk [6]

C 09 K††† 17/08†††††††††††††††††† .††† .††† Aluminiumverbindingen, bijv. aluminiumhydroxide [6]

C 09 K††† 17/10†††††††††††††††††† .††† .††† Cement, bijv. Portlandcement [6]

C 09 K††† 17/12†††††††††††††††††† .††† .††† Water-oplosbare silicaten, bijv. waterglas [6]

C 09 K††† 17/14†††††††††††††††††† .††† met alleen organische verbindingen [6]

C 09 K††† 17/16†††††††††††††††††† .††† .††† toegepast in een andere fysische vorm dan een oplossing of een vulspecie, bijv. als brokken of korrels [6]

C 09 K††† 17/18†††††††††††††††††† .††† .††† Prepolymeren; Macromoleculaire verbindingen [6]

C 09 K††† 17/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Vinylpolymeren [6]

C 09 K††† 17/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Polyacrylaten; Polymethacrylaten [6]

C 09 K††† 17/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Condensatiepolymeren van aldehyden of ketonen [6]

C 09 K††† 17/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fenolaldehydecondensatie-polymeren [6]

C 09 K††† 17/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Ureumaldehydecondensatie-polymeren [6]

C 09 K††† 17/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polyisocyanaten; Polyurethanen [6]

C 09 K††† 17/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† van natuurlijke oorsprong, bijv. cellulosematerialen [6]

C 09 K††† 17/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bitumineuze materialen [6]

C 09 K††† 17/36†††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen met ťťn of meer koolstof-siliciumkoppelingen [6]

C 09 K††† 17/38†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Siloxanen [6]

C 09 K††† 17/40†††††††††††††††††† .††† met mengsels van anorganische en organische verbindingen [6]

C 09 K††† 17/42†††††††††††††††††† .††† .††† Anorganische verbindingen die zijn gemengd met organische actieve ingrediŽnten, bijv. versnellers [6]

C 09 K††† 17/44†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de anorganische verbinding cement is [6]

C 09 K††† 17/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de anorganische verbinding een water-oplosbaar silicaat is [6]

C 09 K††† 17/48†††††††††††††††††† .††† .††† Organische verbindingen die zijn gemengd met anorganische actieve ingrediŽnten, bijv. polymerisatiekatalysatoren [6]

C 09 K††† 17/50†††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij de organische verbinding van natuurlijke oorsprong is, bijv. cellulosederivaten [6]

C 09 K††† 17/52†††††††††††††††††† .††† Strooisel [6]

 

C 09 K††† 19/00†††††††††††††††††† Vloeibare kristalmaterialen [4]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† In de groepen C09K 19/02 tot C09K 19/52 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau worden materialen geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [4,15]

 

C 09 K††† 19/02†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door optische, elektrische of fysische eigenschappen van de componenten in het algemeen  [4]

C 09 K††† 19/04†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de chemische structuur van de vloeibare kristalcomponenten [4]

C 09 K††† 19/06†††††††††††††††††† .††† .††† Niet-steroÔdale vloeibare kristalverbindingen [4]

C 09 K††† 19/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met tenminste twee niet-gecondenseerde ringen [4]

C 09 K††† 19/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met tenminste twee benzeenringen [4]

C 09 K††† 19/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† tenminste twee direct gekoppelde benzeenringen, bijv. bifenyleen [4]

C 09 K††† 19/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gekoppeld door een koolstofketen [4]

C 09 K††† 19/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† waarbij de keten dubbele koolstof-koolstofbindingen bevat, bijv. stilbenen [4]

C 09 K††† 19/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† waarbij de keten driedubbele koolstof-koolstofbindingen bevat, bijv. tolanen [4]

C 09 K††† 19/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gekoppeld door een keten die koolstofatomen en zuurstofatomen bevat als ketenkoppelingen, bijv. esters [4]

C 09 K††† 19/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gekoppeld door een keten die koolstofatomen en stikstofatomen bevat als ketenkoppeling, bijv. Schiffbasen [4]

C 09 K††† 19/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gekoppeld door een keten die stikstof-stikstofbindingen bevat [4]

C 09 K††† 19/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† .††† Azoxyverbindingen [4]

C 09 K††† 19/28†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† gekoppeld door een keten die koolstofatomen en zwavelatomen bevat als ketenkoppelingen, bijv. thio-esters [4]

C 09 K††† 19/30†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met verzadigde of onverzadigde niet-aromatische ringen, bijv. cyclohexaanringen [4]

C 09 K††† 19/32†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met gecondenseerde ringsystemen, d.w.z. met gecondenseerde, gebrugde of spiro-ringsystemen [4]

C 09 K††† 19/34†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met tenminste ťťn heterocyclische ring [4]

C 09 K††† 19/36†††††††††††††††††† .††† .††† SteroÔdale vloeibare kristalverbindingen [4]

C 09 K††† 19/38†††††††††††††††††† .††† .††† Polymeren, bijv. polyamiden [4]

C 09 K††† 19/40†††††††††††††††††† .††† .††† met andere elementen dan koolstof, waterstof, halogeen, zuurstof, stikstof of zwavel, bijv. silicium of metalen [4]

C 09 K††† 19/42†††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van vloeibare kristalverbindingen, die vallen onder twee of meer van de voorgaande groepen C09K 19/06 tot C09K 19/40 [4]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Onder deze groep vallen geen mengsels met twee of meer vloeibare kristalverbindingen die afzonderlijk onder dezelfde groep uit de groepen C09K 19/04 tot C09K19/40 vallen, en die alleen in die groep worden geklasseerd. [4]

††††††††††††† (2)††††† Als vloeibasre kristalcomp[onenten uit de mengsels die in deze groep zijn geklasseerd, van belang zijn, worden zij tevens geklasseerd in de groepen C09K 19/04 tot C09K 19/40. [4]

 

C 09 K††† 19/44†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met verbindingen waarbij benzeenringen direct zijn gekoppeld [4]

C 09 K††† 19/46†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met esters [4]

C 09 K††† 19/48†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met Schiffs-basen [4]

C 09 K††† 19/50†††††††††††††††††† .††† .††† .††† met steroÔdale vloeibare kristalverbindingen [4]

C 09 K††† 19/52†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door andere componenten dan vloeibare kristallen, bijv. additieven [4]

C 09 K††† 19/54†††††††††††††††††† .††† .††† Additieven zonder specifieke mesofase [4]

C 09 K††† 19/56†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Richtmiddelen [4]

C 09 K††† 19/58†††††††††††††††††† .††† .††† Dopants of lading-overdragende middelen [4]

C 09 K††† 19/60†††††††††††††††††† .††† .††† PleochroÔtische kleurstoffen [4]

 

C 09 K††† 21/00†††††††††††††††††† Brandwerende materialen [4,9]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C09K 21/02 tot C09K 21/14 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau worden materialen geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [4,15]

 

C 09 K††† 21/02†††††††††††††††††† .††† Anorganische materialen [4]

C 09 K††† 21/04†††††††††††††††††† .††† .††† met fosfor [4]

C 09 K††† 21/06†††††††††††††††††† .††† Organische materialen [4]

C 09 K††† 21/08†††††††††††††††††† .††† .††† met halogeen [4]

C 09 K††† 21/10†††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof [4]

C 09 K††† 21/12†††††††††††††††††† .††† .††† met fosfor [4]

C 09 K††† 21/14†††††††††††††††††† .††† Macromoleculaire materialen [4]

 

Indexschema in samenhang met groep C09K 17/00, met betrekking tot het gebruik of het bedoelde effect van de materialen voor het verdichten of stabiliseren van de grond. [6,8]

 

C 09 K††† 101/00†††††††††††††††††† Landbouwkundig gebruik [6] 

C 09 K††† 103/00†††††††††††††††††† Bouwkundig gebruik [6] 

C 09 K††† 105/00†††††††††††††††††† Voorkomen van erosie [6]

C 09 K††† 107/00†††††††††††††††††† Ondoordringbaar of waterdicht maken [6] 

C 09 K††† 109/00†††††††††††††††††† Regelen van de pH of zuurgraad [6]