SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 10††††††† PETROLEUMINDUSTRIE, GASINDUSTRIE OF COKESINDUSTRIE; TECHNISCHE GASSEN DIE KOOLMONOXIDE BEVATTEN; BRANDSTOFFEN; SMEERMIDDELEN; TURF

 

C 10 H††† NAT PRODUCEREN VAN ACETYLEEN [5,11]

 

C 10 H††† 1/00††††††††††††††††††† Acetyleengasgeneratoren met niet-automatische, druppelgewijze watertoevoer on≠der invloed van de zwaartekracht [11]

C 10 H††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Kleppen

C 10 H††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Schroefkleppen

C 10 H††† 1/06††††††††††††††††††† .††† .††† Kranen

C 10 H††† 1/08††††††††††††††††††† .††† Andere middelen voor het regelen van de watertoevoer

C 10 H††† 1/10††††††††††††††††††† .††† Watertoevoer van bovenaf door een centrale pijp of een pijp langs de zijkant

C 10 H††† 1/12††††††††††††††††††† .††† Watertoevoer van bovenaf door poreus materiaal

 

C 10 H††† 3/00††††††††††††††††††† Acetyleengasgeneratoren met automatische watertoevoerregeling door middelen onafhankelijk van de gashouder

C 10 H††† 3/02††††††††††††††††††† .††† met membranen

C 10 H††† 3/04††††††††††††††††††† .††† met vlotters

C 10 H††† 3/06††††††††††††††††††† .††† met zuigers

 

C 10 H††† 5/00††††††††††††††††††† Acetyleengasgeneratoren met automatische watertoevoerregeling door de gashouder

C 10 H††† 5/02††††††††††††††††††† .††† met een overloop voor het water

C 10 H††† 5/04††††††††††††††††††† .††† met waterkleppen aan de gashouder die het water druppelgewijze doorlaten

C 10 H††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† met waterkranen aan de gashouder die het water druppelgewijze doorlaten

C 10 H††† 5/08††††††††††††††††††† .††† met waterkleppen of waterkranen aan de gashouder die werken volgens het dompelsysteem 

C 10 H††† 7/00††††††††††††††††††† Acetyleengasgeneratoren met watertoevoer volgens het Kipp-principe

C 10 H††† 7/02††††††††††††††††††† .††† met watertoevoer van onderaf

C 10 H††† 7/04††††††††††††††††††† .††† met watertoevoer van bovenaf 

C 10 H††† 9/00††††††††††††††††††† Acetyleengasgeneratoren volgens het Dobereiner-principe met een vaste carbidklok

C 10 H††† 9/02††††††††††††††††††† .††† met watertoevoer van onderaf door poreus materiaal (door capillaire toevoer)

C 10 H††† 9/04††††††††††††††††††† .††† met een gaskraan die in werking wordt gesteld door de gashouder

C 10 H††† 9/06††††††††††††††††††† .††† waarbij de diepte van de gasafvoerpijp wordt geregeld door de gashouder

C 10 H††† 9/08††††††††††††††††††† .††† met een beweegbare gashouder

C 10 H††† 9/10††††††††††††††††††† .††† waarbij het carbid alleen bij de bodem wordt bevochtigd 

C 10 H††† 11/00†††††††††††††††††† Acetyleengasgeneratoren waarbij het carbid in water wordt gedompeld

C 10 H††† 11/02†††††††††††††††††† .††† in de gashouder

C 10 H††† 11/04†††††††††††††††††† .††† waarbij afdichting en reactiewater van elkaar zijn gescheiden 

C 10 H††† 13/00†††††††††††††††††† Acetyleengasgeneratoren met een gecombineerd dompelsysteem en druppelsysteem

C 10 H††† 15/00†††††††††††††††††† Acetyleengasgeneratoren met carbidtoevoer, met of zonder regeling door de gasdruk

C 10 H††† 15/02†††††††††††††††††† .††† met een niet-automatische carbidtoevoer

C 10 H††† 15/04†††††††††††††††††† .††† .††† Sluitmiddelen bij de vultrechter

C 10 H††† 15/06†††††††††††††††††† .††† met een automatische carbidtoevoer via kleppen

C 10 H††† 15/08†††††††††††††††††† .††† .††† via scharnierkleppen of schuifkleppen

C 10 H††† 15/10†††††††††††††††††† .††† .††† via vlotterkleppen

C 10 H††† 15/12†††††††††††††††††† .††† .††† via meetkleppen, inclusief buidelwielen

C 10 H††† 15/14†††††††††††††††††† .††† met toevoerschroeven of toevoertransporteurs

C 10 H††† 15/18†††††††††††††††††† .††† met een beweegbare toevoerschijf en een vaste carbidhouder

C 10 H††† 15/20†††††††††††††††††† .††† met carbidtoevoer via patronen of andere verpakkingen

C 10 H††† 15/22†††††††††††††††††† .††† met carbidtoevoer van verpulverd carbid uit houders of via de gashouder

C 10 H††† 15/24†††††††††††††††††† .††† met carbidtoevoer door zuigers 

C 10 H††† 17/00†††††††††††††††††† Hogedrukacetyleengasgeneratoren

 

C 10 H††† 19/00†††††††††††††††††† Andere acetyleengasgeneratoren

C 10 H††† 19/02†††††††††††††††††† .††† Roterende carbidhouders

 

C 10 H††† 21/00†††††††††††††††††† Details van acetyleengeneratoren; Hulpuitrusting voor of kenmerken van de natte productie van acetyleen

C 10 H††† 21/02†††††††††††††††††† .††† Carbidhouders voor gebruik in generatoren, bijv. patronen

C 10 H††† 21/04†††††††††††††††††† .††† .††† Plaatsen van houders in de generator

C 10 H††† 21/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Inrichtingen voor het openen van houders in de generator

C 10 H††† 21/08†††††††††††††††††† .††† Veiligheidsinrichtingen voor acetyleengeneratoren

C 10 H††† 21/10†††††††††††††††††† .††† Carbidsamenstellingen

C 10 H††† 21/12†††††††††††††††††† .††† Gasdichte afdichtmiddelen, bijv. vloeibare afdichtingen in generatoren

C 10 H††† 21/14†††††††††††††††††† .††† Ventilatiemiddelen; Koelinrichtingen

C 10 H††† 21/16†††††††††††††††††† .††† Verwijderen van slib uit generatoren