SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 11††††††† DIERLIJKE OF PLANTAARDIGE OLIňN, VETTEN, VETTE SUBSTANTIES OF WAS; VETZUREN DAARVAN; WASMIDDELEN; KAARSEN [11]

 

C 11 D††† WASMIDDELSAMENSTELLINGEN; GEBRUIK VAN AFZONDERLIJKE SUBSTANTIES ALS WASMIDDELEN; ZEEP OF ZEEPFABRICAGE; HARSZEPEN; TERUGWINNEN VAN GLYCEROL [8,12] 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Bij het klasseren van de mengselgroepen van deze subklasse moet elke afzonderlijke ingrediŽnt van een samenstelling die niet wordt geÔdentificeerd door een dergelijke klassering, en die zŤlf als nieuw en niet voor de hand liggend wordt beschouwd, tevens worden geklasseerd in de groepen C11D 1/00 tot C11D 9/00. De afzonderlijke ingrediŽnt kan ofwel ťťn enkele substantie zijn ofwel een samenstelling op zich. [8]

††††††††††††† (2)††††† Elke ingrediŽnt van een samenstelling dat niet wordt geÔdentificeerd door de klassering in overeenstemming met aantekening (1) hierboven, en dat wordt geacht belangrijke informatie voor het zoeken weer te geven, mag tevens worden geklasseerd in de groepen C11D 1/00 tot C11D 9/00. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het van belang wordt geacht te kunnen zoeken naar samenstellingen door gebruik te maken van een combinatie van klasseringssymbolen. Zoín niet-verplichte klassering moet worden toegekend als ďextra informatieĒ. [8]

 

Andere oppervlakte-actieve wasmiddelen dan zeep

 

C 11 D††† 1/00††††††††††††††††††† Wasmiddelsamenstellingen op basis van voornamelijk oppervlakte-actieve verbindingen; Gebruik van deze verbindingen als wasmiddel [8] 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C11D 1/02 tot C11D 1/88 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt een verbinding geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

C 11 D††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Anionische verbindingen [8]

C 11 D††† 1/04††††††††††††††††††† .††† .††† Carbonzuren of zouten daarvan (zeep C11D 9/00) [8]

C 11 D††† 1/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ethercarbonzuren of thio-ethercarbonzuren [8]

C 11 D††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Polycarbonzuren die geen stikstof of zwavel bevatten [8]

C 11 D††† 1/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aminocarbonzuren; Iminocarbonzuren; Vetzuurcondensaten daarvan [8]

C 11 D††† 1/12††††††††††††††††††† .††† .††† Sulfonzuuresters of zwavelzuuresters; Zouten daarvan (C11D 3/065 heeft voorrang) [8]

C 11 D††† 1/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† afgeleid van alifatische koolwaterstoffen of mono-alcoholen [8]

C 11 D††† 1/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† afgeleid van tweewaardige of meerwaardige alcoholen [8]

C 11 D††† 1/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† afgeleid van amino-alcoholen [8]

C 11 D††† 1/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Vetzuurcondensaten [8]

C 11 D††† 1/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† afgeleid van aromatische verbindingen [8]

C 11 D††† 1/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met estergroepen of ethergroepen die direct zijn vastgemaakt aan de kern [8]

C 11 D††† 1/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† afgeleid van heterocyclische verbindingen [8]

C 11 D††† 1/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sulfoneringsproducten die zijn afgeleid van vetzuren of hun derivaten, bijv. esters of amiden [8]

C 11 D††† 1/29††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sulfaten van polyoxyalkyleenethers [2,8]

C 11 D††† 1/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Sulfoneringsproducten die zijn afgeleid van lignine [8]

C 11 D††† 1/32††††††††††††††††††† .††† .††† Eiwithydrolysaten; Vetzuurcondensaten daarvan [8]

C 11 D††† 1/34††††††††††††††††††† .††† .††† Derivaten van zuren van fosfor [8]

C 11 D††† 1/36††††††††††††††††††† .††† .††† met een onbekende samenstelling [8]

C 11 D††† 1/37††††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van verbindingen die allemaal anionisch zijn

C 11 D††† 1/38††††††††††††††††††† .††† Kationische verbindingen [8]

C 11 D††† 1/40††††††††††††††††††† .††† .††† Mono-aminen of polyaminen; Zouten daarvan [8]

C 11 D††† 1/42††††††††††††††††††† .††† .††† Amino-alcoholen of amino-ethers [8]

C 11 D††† 1/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Ethers van polyoxyalkylenen met amino-alcoholen; Condensatieproducten van epoxyalkanen met aminen [8]

C 11 D††† 1/46††††††††††††††††††† .††† .††† Esters van carbonzuren met amino-alcoholen; Esters van aminocarbonzuren met alcoholen [8]

C 11 D††† 1/48††††††††††††††††††† .††† .††† Stikstofhoudende polycondensatieproducten [8]

C 11 D††† 1/50††††††††††††††††††† .††† .††† Derivaten van ureum, thio-ureum, cyanamide, guanidine of urethanen [8]

C 11 D††† 1/52††††††††††††††††††† .††† .††† Carboxylamiden, alkylolamiden of imiden (C11D 3/07 heeft voorrang) [8]

C 11 D††† 1/54††††††††††††††††††† .††† .††† Hydraziden van carbonzuren [8]

C 11 D††† 1/56††††††††††††††††††† .††† .††† met nitrogroepen of nitrosogroepen [8]

C 11 D††† 1/58††††††††††††††††††† .††† .††† Heterocyclische verbindingen [8]

C 11 D††† 1/60††††††††††††††††††† .††† .††† Sulfoniumverbindingen of fosfoniumverbindingen [8]

C 11 D††† 1/62††††††††††††††††††† .††† .††† Quaternaire ammoniumverbindingen [8]

C 11 D††† 1/64††††††††††††††††††† .††† .††† met een onbekende samenstelling [8]

C 11 D††† 1/645††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van verbindingen die allemaal kationisch zijn

C 11 D††† 1/65††††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van anionische met kationische verbindingen

C 11 D††† 1/655††††††††††††††††† .††† .††† .††† van gesulfoneerde producten met alkylolamiden van carbonzuren (C11D 3/066 heeft voorrang)

C 11 D††† 1/66††††††††††††††††††† .††† Niet-ionische verbindingen [8]

C 11 D††† 1/68††††††††††††††††††† .††† .††† Alcoholen; Andere oxidatieproducten van paraffinewas dan zuren [8]

C 11 D††† 1/70††††††††††††††††††† .††† .††† Fenolen [8]

C 11 D††† 1/72††††††††††††††††††† .††† .††† Ethers van polyoxyalkyleenglycolen (C11D 3/075 heeft voorrang) [8]

C 11 D††† 1/722††††††††††††††††† .††† .††† Ethers van polyoxyalkylenen met gemengde oxyalkyleengroepen [2,8]

C 11 D††† 1/74††††††††††††††††††† .††† .††† Carboxylaten of sulfonaten van polyoxyalkyleenglycolen [8]

C 11 D††† 1/75††††††††††††††††††† .††† .††† Amino-oxiden [2,8]

C 11 D††† 1/755††††††††††††††††† .††† .††† Sulfoxiden [2,8]

C 11 D††† 1/76††††††††††††††††††† .††† .††† Synthetische harsen zonder stikstof [8]

C 11 D††† 1/78††††††††††††††††††† .††† .††† Neutrale esters van zuren van fosfor [8]

C 11 D††† 1/79††††††††††††††††††† .††† .††† Fosfine-oxiden [2,8]

C 11 D††† 1/80††††††††††††††††††† .††† .††† Derivaten van lignine die geen sulfogroepen of sulfaatgroepen bevatten [8]

C 11 D††† 1/82††††††††††††††††††† .††† .††† Verbindingen die silicium bevatten [8]

C 11 D††† 1/825††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van verbindingen die allemaal niet-anionisch zijn

C 11 D††† 1/83††††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van niet-ionische met anionische verbindingen

C 11 D††† 1/831††††††††††††††††† .††† .††† .††† van sulfonaten met ethers van polyoxyalkylenen zonder fosfaten

C 11 D††† 1/835††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van niet-ionische met kationische verbindingen

C 11 D††† 1/86††††††††††††††††††† .††† Mengsels van anionische, kationische en niet-ionische verbindingen

C 11 D††† 1/88††††††††††††††††††† .††† Amfolyten; Elektroneutrale verbindingen [2,8]

C 11 D††† 1/90††††††††††††††††††† .††† .††† BetaÔnen [2,8]

C 11 D††† 1/92††††††††††††††††††† .††† .††† SulfobetaÔnen [2,8]

C 11 D††† 1/94††††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels met anionische, kationische of niet-ionische verbindingen [2]

 

C 11 D††† 3/00††††††††††††††††††† Andere verbindingsingrediŽnten van wasmiddelsamenstellingen die vallen onder groep C11D 1/00 [8]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C11D 3/02 tot C11D 3/39 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt een verbinding geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [2,15]

 

C 11 D††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Anorganische verbindingen [8]

C 11 D††† 3/04††††††††††††††††††† .††† .††† Water-oplosbare verbindingen [8]

C 11 D††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Fosfaten, inclusief polyfosfaten [8]

C 11 D††† 3/065††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† in een mengsel met gesulfoneerde producten

C 11 D††† 3/066††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† en met alkylolamiden van carbonzuren

C 11 D††† 3/07††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† in een mengsel met alkylolamiden van carbocyclische zuren

C 11 D††† 3/075††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† in een mengsel met ethers van polyoxyalkylenen

C 11 D††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Silicaten [8]

C 11 D††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Carbonaten [8]

C 11 D††† 3/12††††††††††††††††††† .††† .††† Water-onoplosbare verbindingen [8]

C 11 D††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Pigmenten; Vulmiddelen; Schuurmiddelen [8]

C 11 D††† 3/16††††††††††††††††††† .††† Organische verbindingen [8]

C 11 D††† 3/18††††††††††††††††††† .††† .††† Koolwaterstoffen [8]

C 11 D††† 3/20††††††††††††††††††† .††† .††† met zuurstof [8]

C 11 D††† 3/22††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Koolhydraten of derivaten daarvan [8]

C 11 D††† 3/24††††††††††††††††††† .††† .††† met halogeen [8]

C 11 D††† 3/26††††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof [8]

C 11 D††† 3/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Heterocyclische verbindingen die stikstof in de ring bevatten [8]

C 11 D††† 3/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aminen; Gesubstitueerde aminen [8]

C 11 D††† 3/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Amiden; Gesubstitueerde amiden [8]

C 11 D††† 3/33††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aminocarbonzuren [2,8]

C 11 D††† 3/34††††††††††††††††††† .††† .††† met zwavel [8]

C 11 D††† 3/36††††††††††††††††††† .††† .††† met fosfor [8]

C 11 D††† 3/37††††††††††††††††††† .††† .††† Polymeren [2,8]

C 11 D††† 3/38††††††††††††††††††† .††† .††† Producten zonder een goed gedefinieerde samenstelling [8]

C 11 D††† 3/382††††††††††††††††† .††† .††† .††† Plantaardige producten, bijv. sojameel, houtmeel of zaagsel [2,8]

C 11 D††† 3/384††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dierlijke producten [2,8]

C 11 D††† 3/386††††††††††††††††† .††† .††† .††† Preparaten die enzymen bevatten [2,8]

C 11 D††† 3/39††††††††††††††††††† .††† Organische of anorganische perverbindingen [2,8]

C 11 D††† 3/395††††††††††††††††† .††† Bleekmiddelen [2,8]

C 11 D††† 3/40††††††††††††††††††† .††† Kleurstoffen [2,8]

C 11 D††† 3/42††††††††††††††††††† .††† .††† Optische bleekmiddelen [2,8]

C 11 D††† 3/43††††††††††††††††††† .††† Oplosmiddelen [2,8]

C 11 D††† 3/44††††††††††††††††††† .††† .††† Gemengde oplosmiddelen [8]

C 11 D††† 3/46††††††††††††††††††† .††† Overvettingsmiddelen [2,8]

C 11 D††† 3/48††††††††††††††††††† .††† Medicinale of desinfecterende middelen [2,8]

C 11 D††† 3/50††††††††††††††††††† .††† Parfums [2,8]

C 11 D††† 3/60††††††††††††††††††† .††† Mengsels van ingrediŽnten [2,8]

 

C 11 D††† 7/00††††††††††††††††††† Samenstellingen van wasmiddelen op basis van voornamelijk niet-oppervlakte-actieve verbindingen [8]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C11D 7/02 tot C11D 7/22 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt een verbinding geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

C 11 D††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Anorganische verbindingen [8]

C 11 D††† 7/04††††††††††††††††††† .††† .††† Water-oplosbare verbindingen

C 11 D††† 7/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Hydroxiden

C 11 D††† 7/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zuren [8]

C 11 D††† 7/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Zouten [8]

C 11 D††† 7/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Carbonaten [8]

C 11 D††† 7/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Silicaten [8]

C 11 D††† 7/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Fosfaten, inclusief polyfosfaten [8]

C 11 D††† 7/18††††††††††††††††††† .††† .††† Peroxiden; Perzouten [8]

C 11 D††† 7/20††††††††††††††††††† .††† .††† Water-onoplosbare oxiden [8]

C 11 D††† 7/22††††††††††††††††††† .††† Organische verbindingen [8]

C 11 D††† 7/24††††††††††††††††††† .††† .††† Koolwaterstoffen [8]

C 11 D††† 7/26††††††††††††††††††† .††† .††† met zuurstof [8]

C 11 D††† 7/28††††††††††††††††††† .††† .††† met halogeen [8]

C 11 D††† 7/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Gehalogeneerde koolwaterstoffen [8]

C 11 D††† 7/32††††††††††††††††††† .††† .††† met stikstof [8]

C 11 D††† 7/34††††††††††††††††††† .††† .††† met zwavel [8]

C 11 D††† 7/36††††††††††††††††††† .††† .††† met fosfor [8]

C 11 D†††  7/38††††††††††††††††††† .††† .††† Perverbindingen [8]

C 11 D††† 7/40††††††††††††††††††† .††† .††† Producten waarvan de samenstelling niet goed is gedefinieerd [8]

C 11 D††† 7/42††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Preparaten die enzymen bevatten [8]

C 11 D††† 7/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Plantaardige producten (C11D 7/42 heeft voorrang) [8]

C 11 D††† 7/46††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Dierlijke producten (C11D 7/42 heeft voorrang) [8]

C 11 D††† 7/50††††††††††††††††††† .††† Oplosmiddelen [2,8]

C 11 D††† 7/52††††††††††††††††††† .††† .††† gecombineerd met katalysatoren [2,8]

C 11 D††† 7/54††††††††††††††††††† .††† Bleekmiddelen [2,8]

C 11 D††† 7/56††††††††††††††††††† .††† .††† gecombineerd met fosfaten [2]

C 11 D††† 7/60††††††††††††††††††† .††† Mengsels van niet-oppervlakte-actieve verbindingen [2]

 

Zeepwasmiddelen

 

C 11 D††† 9/00††††††††††††††††††† Samenstellingen van wasmiddelen op basis van voornamelijk zeep (samenstellingen die harszeep bevatten C11D 15/04) [8]

C 11 D††† 9/02††††††††††††††††††† .††† van alkalizepen of ammoniumzepen [8]

C 11 D††† 9/04††††††††††††††††††† .††† met andere verbindingsingrediŽnten dan zeep [8]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† In de groepen C11D 9/06 tot C11D 9/42 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt een verbinding geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

 

C 11 D††† 9/06††††††††††††††††††† .††† .††† Anorganische verbindingen [8]

C 11 D††† 9/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Water-oplosbare verbindingen [8]

C 11 D††† 9/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Zouten [8]

C 11 D††† 9/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Carbonaten [8]

C 11 D††† 9/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Fosfaten; Polyfosfaten [8]

C 11 D††† 9/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† Boraten [8]

C 11 D††† 9/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Water-onoplosbare verbindingen [8]

C 11 D††† 9/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Pigmenten; Vulmiddelen; Schuurmiddelen [8]

C 11 D††† 9/22††††††††††††††††††† .††† .††† Organische verbindingen [8]

C 11 D††† 9/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Koolwaterstoffen [8]

C 11 D††† 9/26††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zuurstof [8]

C 11 D††† 9/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met halogeen [8]

C 11 D††† 9/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met stikstof [8]

C 11 D††† 9/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met zwavel [8]

C 11 D††† 9/34††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met fosfor [8]

C 11 D††† 9/36††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met silicium [8]

C 11 D††† 9/38††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Producten waarvan de samenstelling niet goed is gedefinieerd [8]

C 11 D††† 9/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Eiwitten [8]

C 11 D††† 9/42††††††††††††††††††† .††† .††† Perverbindingen [8]

C 11 D††† 9/44††††††††††††††††††† .††† .††† Parfums; Kleuringsmaterialen; Optische bleekmiddelen [8]

C 11 D††† 9/48††††††††††††††††††† .††† .††† Overvettingsmiddelen [8]

C 11 D††† 9/50††††††††††††††††††† .††† .††† Medicinale of desinfecterende middelen [8]

C 11 D††† 9/60††††††††††††††††††† .††† .††† Mengsels van ingrediŽnten [2]

 

C 11 D††† 10/00†††††††††††††††††† Samenstellingen van wasmiddelen voorzover niet vallend onder ťťn van de hoofdgroepen C11D 1/00 tot C11D 9/00 [2,8]

C 11 D††† 10/02†††††††††††††††††† .††† op basis van mengsels van oppervlakte-actieve niet-zeep en niet-oppervlakte-actieve verbindingen [2]

C 11 D††† 10/04†††††††††††††††††† .††† op basis van mengsels van oppervlakte-actieve niet-zeepverbindingen en zeep [2]

C 11 D††† 10/06†††††††††††††††††† .††† op basis van mengsels van niet-oppervlakte-actieve verbindingen en zeep [2] 

C 11 D††† 11/00†††††††††††††††††† Speciale methoden voor het bereiden van samenstellingen die mengsels van wasmiddelen bevatten

C 11 D††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Bereiden in de vorm van poeder door sproeidrogen

C 11 D††† 11/04†††††††††††††††††† .††† door chemische middelen, bijv. sulfoneren in aanwezigheid van andere verbindingsingrediŽnten gevolgd door neutraliseren

 

Zeep of zeepfabricage; Harszepen

 

C 11 D††† 13/00†††††††††††††††††† Maken van zeep of zeepoplossingen in het algemeen; Apparatuur daarvoor (harszeep C11D 15/00)

C 11 D††† 13/02†††††††††††††††††† .††† Koken van zeep; Raffineren

C 11 D††† 13/04†††††††††††††††††† .††† .††† Continue methoden daarvoor

C 11 D††† 13/06†††††††††††††††††† .††† .††† Bleken van zeep of zeepoplossingen

C 11 D††† 13/08†††††††††††††††††† .††† Kleuren of parfumeren

C 11 D††† 13/10†††††††††††††††††† .††† Mengen; Kneden

C 11 D††† 13/12†††††††††††††††††† .††† Koelen (C11D 13/14 heeft voorrang)

C 11 D††† 13/14†††††††††††††††††† .††† Vormen

C 11 D††† 13/16†††††††††††††††††† .††† .††† in mallen

C 11 D††† 13/18†††††††††††††††††† .††† .††† door extruderen of persen

C 11 D††† 13/20†††††††††††††††††† .††† .††† in de vorm van kleine deeltjes, bijv. poeder of schilfers [12]

C 11 D††† 13/22†††††††††††††††††† .††† Snijden

C 11 D††† 13/24†††††††††††††††††† .††† .††† Afschillen van zeep op de koeltrommel

C 11 D††† 13/26†††††††††††††††††† .††† Drogen [12]

C 11 D††† 13/28†††††††††††††††††† .††† ReliŽfdruk; Polijsten

C 11 D††† 13/30†††††††††††††††††† .††† Winnen van zeep, bijv. uit afgescheiden oplossingen

C 11 D††† 15/00†††††††††††††††††† Maken van harszeep of van zepen die zijn afgeleid van nafteenzuren; Samenstellingen

C 11 D††† 15/02†††††††††††††††††† .††† Apparatuur daarvoor

C 11 D††† 15/04†††††††††††††††††† .††† Samenstellingen die harszeep of zepen die zijn afgeleid van nafteenzuren, bevatten

 

C 11 D††† 17/00†††††††††††††††††† Wasmiddelmaterialen of zepen die worden gekenmerkt door hun vorm of fysische eigenschappen (vormen van zeep C11D 13/14) [8]

C 11 D††† 17/02†††††††††††††††††† .††† Drijvende wasmiddellichamen

C 11 D††† 17/04†††††††††††††††††† .††† gecombineerd met of voorzien van andere objecten

C 11 D††† 17/06†††††††††††††††††† .††† Poeder; Schilfers; Vrij-vloeiende mengsels; Vellen

C 11 D††† 17/08†††††††††††††††††† .††† Vloeibare zeep; Zeep in capsules

 

C 11 D††† 19/00†††††††††††††††††† Terugwinnen van glycerol uit een verzepingsvloeistof [12]