SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen: ††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 12††††††† BIOCHEMIE; BIER; STERKE DRANKEN; WIJN; AZIJN; MICROBIOLOGIE; ENZYMOLOGIE; MUTATIE OF GENETISCHE MANIPULATIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Tussen de subklassen C12M tot C12Q, en binnen elk van deze subklassen, is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. Een fermentatie- of enzym-gebruikend proces waarbij sprake is van toestandsafhankelijke regeling, wordt bijvoorbeeld geklasseerd in subklasse C12Q. [3,9,15]

††††††††††††† (2)††††† In deze klasse worden virussen, ongedifferentieerde menselijke, dierlijke of plantaardige cellen, protozoa, weefsels en ťťncellige algen beschouwd als micro-organismen. [3,5]

††††††††††††† (3)††††† In deze klasse worden ongedifferentieerde menselijke, dierlijke of plantaardige cellen, protozoa, weefsels en ťťncellige algen samen met micro-organismen geklasseerd, tenzij ze specifiek elders thuishoren. Gedeelten van cellen worden geklasseerd bij de gehele cel, tenzij ze specifiek elders thuishoren. [5,9]

††††††††††††† (4)††††† De codes van subklasse C12R zijn alleen bestemd als indexcode in samenhang met de subklassen C12C tot C12Q, voor het geven van informatie over de micro-organismen die zijn gebruikt in de in deze subklassen geklasseerde processen. [3,13]

 

C 12 M††† APPARATUUR VOOR ENZYMOLOGIE OF MICROBIOLOGIE (installaties voor het fermenteren van mest A01C 3/02; conserveren van levende delen van mensen of dieren A01N 1/02; brouwapparatuur C12C; fermentatie-apparatuur voor wijn C12G; apparatuur voor het bereiden van azijn C12J 1/10) [3,12]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† De aandacht wordt gevestigd op de Aantekeningen (1) tot (3) volgend op de titel van klasse C12. [4]

††††††††††††† (2)††††† In deze subklasse is het gewenst om de indexcodes van subklasse C12R toe te voegen. [6,8]

 

C 12 M††† 1/00††††††††††††††††††† Apparatuur voor enzymologie of microbiologie [3]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Onder deze groep vallen:

††††††††††††† -†††††††† apparatuur voor het produceren of isoleren van micro-organismen of enzymen;

††††††††††††† -†††††††† apparatuur voor het onderzoeken van de kenmerken van micro-organismen of enzymen, bijv. welke groeifactoren nodig zijn;

††††††††††††† -†††††††† speciaal aangepaste apparatuur voor het toepassen van micro-organismen of enzymen als ďreactiecomponentenĒ of als biokatalysatoren;

††††††††††††† -†††††††† apparatuur op zowel laboratoriumschaal als industriŽle schaal. [3]

 

C 12 M††† 1/02††††††††††††††††††† .††† met roermiddelen; met warmte-uitwisselende middelen [3]

C 12 M††† 1/04††††††††††††††††††† .††† met middelen voor het inbrengen van gas [3]

C 12 M††† 1/06††††††††††††††††††† .††† .††† met een roerder, bijv. een waaier [3]

C 12 M††† 1/08††††††††††††††††††† .††† .††† met een aanzuigbuis [3]

C 12 M††† 1/09††††††††††††††††††† .††† .††† Flotatie-apparatuur [5]

C 12 M††† 1/10††††††††††††††††††† .††† roteerbaar gemonteerd [3]

C 12 M††† 1/107††††††††††††††††† .††† met middelen voor het opvangen van fermentatiegassen, bijv. methaan (produceren van methaan bij het anaeroob behandelen van slib C02F 11/04) [5]

C 12 M††† 1/113††††††††††††††††† .††† .††† waarbij het substraat in beweging is tijdens het fermenteren [5]

C 12 M††† 1/12††††††††††††††††††† .††† met sterilisatiemiddelen, filtratiemiddelen of dialysemiddelen [3]

C 12 M††† 1/14††††††††††††††††††† .††† met middelen die zorgen voor dunne lagen, of met schotels op meerdere niveauís [3]

C 12 M††† 1/16††††††††††††††††††† .††† met, of aangepast voor het opnemen van, vaste media [3]

C 12 M††† 1/18††††††††††††††††††† .††† .††† Meerdere werkplekken of compartimenten [3]

C 12 M††† 1/20††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Horizontale vlakke velden [3]

C 12 M††† 1/21††††††††††††††††††† .††† Schuimonderdrukkers [5]

C 12 M††† 1/22††††††††††††††††††† .††† Petrischaaltjes en dergelijke [3]

C 12 M††† 1/24††††††††††††††††††† .††† in de vorm van een buis of fles [3]

C 12 M††† 1/26††††††††††††††††††† .††† Inrichting voor het enten of het nemen van een monster [3]

C 12 M††† 1/28††††††††††††††††††† .††† .††† als deel van de container [3]

C 12 M††† 1/30††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Inrichting in de vorm van een wattenstaafje voor het nemen van een monster [3]

C 12 M††† 1/32††††††††††††††††††† .††† .††† met meerdere werkplekken of met een continue werking [3]

C 12 M††† 1/33††††††††††††††††††† .††† Vergruizers [5]

C 12 M††† 1/34††††††††††††††††††† .††† Meten of testen met middelen voor het meten of aftasten van een toestand, bijv. kolonietellers [3]

C 12 M††† 1/36††††††††††††††††††† .††† inclusief een toestandsafhankelijke of tijdafhankelijke regeling, bijv. automatisch geregelde vergisters [3,12]

C 12 M††† 1/38††††††††††††††††††† .††† .††† Temperatuurafhankelijk regelen [3]

C 12 M††† 1/40††††††††††††††††††† .††† Speciaal ontworpen apparatuur voor het gebruik van vrije, geÔnactiveerde of drager-gebonden enzymen, bijv. apparatuur die een gefluÔdiseerd bed bevat van geÔnactiveerde enzymen [3]

C 12 M††† 1/42††††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het behandelen van micro-organismen of enzymen met elektrische of golfenergie, bijv. magnetisme of geluidsgolven [5]

 

C 12 M††† 3/00††††††††††††††††††† Apparatuur voor het kweken van weefsel, menselijke, dierlijke of plantaardige cellen of virussen [3]

C 12 M††† 3/02††††††††††††††††††† .††† met middelen die zorgen voor suspensies [3]

C 12 M††† 3/04††††††††††††††††††† .††† met middelen die zorgen voor dunne lagen [3]

C 12 M††† 3/06††††††††††††††††††† .††† met middelen voor filtratie, ultrafiltratie of omgekeerde osmose [5]

C 12 M††† 3/08††††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het fijnmaken van weefsel [5]

C 12 M††† 3/10††††††††††††††††††† .††† voor het kweken in eieren [5]