SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen: ††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

CHEMIE

 

C 12††††††† BIOCHEMIE; BIER; STERKE DRANKEN; WIJN; AZIJN; MICROBIOLOGIE; ENZYMOLOGIE; MUTATIE OF GENETISCHE MANIPULATIE 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Tussen de subklassen C12M tot C12Q, en binnen elk van deze subklassen, is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. Een fermentatie- of enzym-gebruikend proces waarbij sprake is van toestandsafhankelijke regeling, wordt bijvoorbeeld geklasseerd in subklasse C12Q. [3,9,15]

††††††††††††† (2)††††† In deze klasse worden virussen, ongedifferentieerde menselijke, dierlijke of plantaardige cellen, protozoa, weefsels en ťťncellige algen beschouwd als micro-organismen. [3,5]

††††††††††††† (3)††††† In deze klasse worden ongedifferentieerde menselijke, dierlijke of plantaardige cellen, protozoa, weefsels en ťťncellige algen samen met micro-organismen geklasseerd, tenzij ze specifiek elders thuishoren. Gedeelten van cellen worden geklasseerd bij de gehele cel, tenzij ze specifiek elders thuishoren. [5,9]

††††††††††††† (4)††††† De codes van subklasse C12R zijn alleen bestemd als indexcode in samenhang met de subklassen C12C tot C12Q, voor het geven van informatie over de micro-organismen die zijn gebruikt in de in deze subklassen geklasseerde processen. [3,13]

 

C 12 S††† PROCESSEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ENZYMEN OF MICRO-ORGANISMEN VOOR HET VRIJMAKEN, SCHEIDEN OF ZUIVEREN VAN EEN REEDS BESTAANDE VERBINDING OF SAMENSTELLING (biologisch behandelen van water, afvalwater of rioolafval C02F 3/00, van slib C02F 11/02; processen waarbij gebruik wordt gemaakt van enzymen of micro-organismen voor het scheiden van optische isomeren uit een racemisch mengsel C12P 41/00); PROCESSEN WAARBIJ GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN ENZYMEN OF MICRO-ORGANISMEN VOOR HET BEHANDELEN VAN TEXTIEL OF HET REINIGEN VAN VASTE OPPERVLAKKEN VAN MATERIALEN [5]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)     Onder deze subklasse vallen processen die tevens vallen onder:

††††††††††††††††††††††† C13†††††††††††† D01F††††††††

††††††††††††††††††††††† C14C†††††††††† D06L, D06M, D06P

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† D21C, D21H

††††††††††††††††††††††† Deze subklasse is bedoeld als basis voor een volledig onderzoek dat moet worden uitgevoerd naar de onderwerpen die worden gedefinieerd door de subklassetitel, en daarom wordt alle relevante informatie in deze subklasse geklasseerd, zelfs al is deze ook elders geklasseerd. [5,12]

††††††††††††† (2)††††† De aandacht wordt gevestigd op Aantekeningen (2) en (3) volgend op de titel van klasse C12. [5]

††††††††††††† (3)††††† In deze subklasse wordt geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders wordt vermeld. [5]

††††††††††††† (4)††††† De klasseringssymbolen van deze subklasse staan niet als eerste vermeld, als ze op octrooipublicaties worden gedrukt. [5]

††††††††††††† (5)††††† In deze subklasse is het gewenst om de indexcodes van subklasse C12R toe te voegen. [6,8,10]

 

C 12 S††† 1/00††††††††††††††††††† Behandelen van minerale oliŽn, leisteenolie of oliezand [5]

C 12 S††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Ontzwavelen [5]

 

C 12 S††† 3/00††††††††††††††††††† Behandelen van dierlijke of plantaardige materialen of micro-organismen [5]

C 12 S††† 3/02††††††††††††††††††† .††† Terugwinnen of zuiveren van koolhydraathoudend materiaal [5]

C 12 S††† 3/04††††††††††††††††††† .††† .††† Cellulose, bijv. uit plantaardige vezels [5]

C 12 S††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Behandelen van hennep of vlas [5]

C 12 S††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† bij het produceren van papierpulp [5]

C 12 S††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† Behandelen van suiker of melasse [5]

C 12 S††† 3/12††††††††††††††††††† .††† .††† Behandelen van pectine of zetmeel [5]

C 12 S††† 3/14††††††††††††††††††† .††† Terugwinnen of zuiveren van eiwithoudend materiaal [5]

C 12 S††† 3/16††††††††††††††††††† .††† .††† Collageen of gelatine [5]

C 12 S††† 3/18††††††††††††††††††† .††† Terugwinnen of zuiveren van glyceride-oliŽn, vetten, esterachtige was of vetzuren [5]

C 12 S††† 3/20††††††††††††††††††† .††† Verwijderen van nucleÔnezuren uit intacte of stukgemaakte cellen [5]

C 12 S††† 3/22††††††††††††††††††† .††† Behandelen van bloedfracties [5]

C 12 S††† 3/24††††††††††††††††††† .††† Behandelen van dierlijke uitwerpselen of organen [5]

 

C 12 S††† 5/00††††††††††††††††††† Behandelen van emulsies, gassen of schuimen [5]

 

C 12 S††† 7/00††††††††††††††††††† Behandelen van huiden, bijv. ontharen of looien [5]

 

C 12 S††† 9/00††††††††††††††††††† Reinigen van vaste oppervlakken van materialen [5]

 

C 12 S††† 11/00†††††††††††††††††† Behandelen van textiel, bijv. reinigen [5]