SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

METALLURGIE

C 21††††††† METALLURGIE VAN IJZER

 

C 21 B††† MAKEN VAN IJZER OF STAAL (voorbehandelen van ijzerertsen of schroot C22B 1/00) [14]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† Onder deze subklasse vallen:

††††††††††††† -†††††††† het produceren van ijzer of staal uit basismaterialen, bijv. de productie van ruw ijzer;

††††††††††††† -†††††††† speciaal daarvoor aangepaste apparatuur, bijv. hoogovens of luchtverhitters (industriŽle ovens in het algemeen F27).

 

C 21 B††† 3/00††††††††††††††††††† Algemene kenmerken bij het maken van ruw ijzer (mengers voor ruw ijzer C21C 1/06)

C 21 B††† 3/02††††††††††††††††††† .††† met toevoeging van bepaalde middelen, bijv. vloeimiddelen

C 21 B††† 3/04††††††††††††††††††† .††† Terugwinnen van bijproducten, bijv. slakken

C 21 B††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† Behandelen van vloeibare slakken [14]

C 21 B††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Koelen van slakken

C 21 B††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Slakkenkroezen; Slakkenwagens 

C 21 B††† 5/00††††††††††††††††††† Maken van ruw ijzer in de hoogoven

C 21 B††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Maken van speciaal ruw ijzer, bijv. door het toevoegen van additieven, bijv. oxiden van andere metalen

C 21 B††† 5/04††††††††††††††††††† .††† Maken van slakken met een speciale samenstelling

C 21 B††† 5/06††††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van top gas in het hoogovenproces [14]

 

C 21 B††† 7/00††††††††††††††††††† Hoogovens [14]

C 21 B††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Inwendige matrijzen

C 21 B††† 7/04††††††††††††††††††† .††† met speciale vuurvaste bekledingen [14]

C 21 B††† 7/06††††††††††††††††††† .††† .††† Bekledingen voor ovens

C 21 B††† 7/08††††††††††††††††††† .††† Top wapeningen

C 21 B††† 7/10††††††††††††††††††† .††† Koelen; Inrichtingen daarvoor

C 21 B††† 7/12††††††††††††††††††† .††† Openen of afdichten van de aftapgaten

C 21 B††† 7/14††††††††††††††††††† .††† Losinrichtingen, bijv. voor slakken

C 21 B††† 7/16††††††††††††††††††† .††† Blaasmondstukken

C 21 B††† 7/18††††††††††††††††††† .††† Klok-en-trechtervoorzieningen

C 21 B††† 7/20††††††††††††††††††† .††† .††† met voorzieningen voor het verspreiden van de vulling

C 21 B††† 7/22††††††††††††††††††† .††† Stofafvangers

C 21 B††† 7/24††††††††††††††††††† .††† Proefstaven of andere regelinrichtingen 

C 21 B††† 9/00††††††††††††††††††† Kachels voor het verwarmen van de luchtstroom in hoogovens

C 21 B††† 9/02††††††††††††††††††† .††† Stenen kachels met een heteluchtstroom

C 21 B††† 9/04††††††††††††††††††† .††† .††† met een verbrandingsschacht

C 21 B††† 9/06††††††††††††††††††† .††† .††† Bekledingen

C 21 B††† 9/08††††††††††††††††††† .††† IJzeren kachels met een heteluchtstroom

C 21 B††† 9/10††††††††††††††††††† .††† Andere details, bijv. luchtstroomleidingen

C 21 B††† 9/12††††††††††††††††††† .††† .††† Kleppen of schuiven voor heteluchtstromen in hoogovens [14]

C 21 B††† 9/14††††††††††††††††††† .††† Voorverwarmen van de verbrandingslucht

C 21 B††† 9/16††††††††††††††††††† .††† Koelen of drogen van de heteluchtstroom 

C 21 B††† 11/00†††††††††††††††††† Maken van ruw ijzer anders dan in hoogovens

C 21 B††† 11/02†††††††††††††††††† .††† in lage schachtovens

C 21 B††† 11/06†††††††††††††††††† .††† in draaiovens

C 21 B††† 11/08†††††††††††††††††† .††† in haardovens

C 21 B††† 11/10†††††††††††††††††† .††† in elektrische ovens 

C 21 B††† 13/00†††††††††††††††††† Maken van sponsijzer of vloeibaar staal, door directe processen

C 21 B††† 13/02†††††††††††††††††† .††† in schachtovens

C 21 B††† 13/04†††††††††††††††††† .††† in retorten

C 21 B††† 13/06†††††††††††††††††† .††† in meerlaagse ovens

C 21 B††† 13/08†††††††††††††††††† .††† in draaiovens

C 21 B††† 13/10†††††††††††††††††† .††† in haardovens

C 21 B††† 13/12†††††††††††††††††† .††† in elektrische ovens

C 21 B††† 13/14†††††††††††††††††† .††† Meertrapsprocessen

 

C 21 B††† 15/00†††††††††††††††††† Andere processen voor het maken van ijzer uit ijzerverbindingen (door elektrolyse C25C 1/06) [14]

C 21 B††† 15/02†††††††††††††††††† .††† Metallothermische processen, bijv. thermietreductie

C 21 B††† 15/04†††††††††††††††††† .††† uit ijzercarbonyl