SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

METALLURGIE

 

C 25††††††† ELEKTROLYTISCHE OF ELEKTROFORETISCHE PROCESSEN; APPARATUUR DAARVOOR [4,11]

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

††††††††††††† (1)††††† Elektrolytische of elektroforetische processen of apparatuur of bedieningskenmerken worden geklasseerd:

††††††††††††††††††††††† (i)††††† in de groepen voor de geproduceerde verbindingen of artikelen, en

††††††††††††††††††††††† (ii)††††† in de groepen waaronder de apparatuur valt of de bedieningskenmerken vallen. [2]

††††††††††††† (2)††††† Elektrolytisch of elektroforetisch zuiveren van materialen wordt in overeenstemming met de aard van de vloeistof op de relevante plaatsen geklasseerd, bijv. A01K 63/00, C02F 1/46, C25B 15/08, C25D 21/16 of C25F 7/02. [2]

††††††††††††† (3)††††† Meertrapsprocessen voor oppervlaktebehandeling van metaalachtig materiaal waarbij sprake is van tenminste ťťn proces uit klasse C23 en tenminste ťťn proces uit klasse C25, worden geklasseerd in de groep C23F 17/00. [12]

 

C 25 D††† PROCESSEN VOOR HET ELEKTROLYTISCH OF ELEKTROFORETISCH PRODUCEREN VAN COATINGS; ELEKTROVORMEN (maken van printplaten door het afzetten van metaal H05K 3/18); SAMENVOEGEN VAN WERKSTUKKEN DOOR ELEKTROLYSE; APPARATUUR DAARVOOR (anodische of kathodische bescherming C23F 13/00; monokristalgroei C30B) [2,6,11,13]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Een coating met twee of meer over elkaar liggende coatings, verkregen door een combinatie van methoden die vallen onder deze subklasse en subklasse C23C, wordt geklasseerd in de groep C23C 28/00. [12]

 

C 25 D††† 1/00††††††††††††††††††† Elektrovormen [2]

C 25 D††† 1/02††††††††††††††††††† .††† Buizen; Ringen; Holle lichamen [2]

C 25 D††† 1/04††††††††††††††††††† .††† Draad; Stroken; FoliŽn [2]

C 25 D††† 1/06††††††††††††††††††† .††† Geheel metaalachtige spiegels [2]

C 25 D††† 1/08††††††††††††††††††† .††† Geperforeerde of geschuimde objecten, bijv. zeven (C25D 1/10 heeft voorrang) [2]

C 25 D††† 1/10††††††††††††††††††† .††† Mallen; Maskers; Moedervormen [2]

C 25 D††† 1/12††††††††††††††††††† .††† door elektroforese [2]

C 25 D††† 1/14††††††††††††††††††† .††† .††† van anorganisch materiaal [2]

C 25 D††† 1/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Metalen [2]

C 25 D††† 1/18††††††††††††††††††† .††† .††† van organisch materiaal [2]

C 25 D††† 1/20††††††††††††††††††† .††† Scheiden van de gevormde objecten van de elektroden [2]

C 25 D††† 1/22††††††††††††††††††† .††† .††† Scheidende verbindingen [2] 

C 25 D††† 2/00††††††††††††††††††† Samenvoegen van werkstukken door elektrolyse

 

C 25 D††† 3/00††††††††††††††††††† Galvaniseren; Baden daarvoor [2]

C 25 D††† 3/02††††††††††††††††††† .††† uit oplossingen (C25D 5/24 tot C25D 5/32 hebben voorrang) [2]

C 25 D††† 3/04††††††††††††††††††† .††† .††† van chroom [2]

C 25 D††† 3/06††††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit oplossingen met driewaardig chroom [2]

C 25 D††† 3/08††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Afzetten van zwart chroom [2]

C 25 D††† 3/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de gebruikte organische badbestanddelen [2]

C 25 D††† 3/12††††††††††††††††††† .††† .††† van nikkel of kobalt [2]

C 25 D††† 3/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit baden die acetyleen of heterocyclische verbindingen bevatten [2]

C 25 D††† 3/16††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Acetyleenverbindingen [2]

C 25 D††† 3/18††††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Heterocyclische verbindingen [2]

C 25 D††† 3/20††††††††††††††††††† .††† .††† van ijzer [2]

C 25 D††† 3/22††††††††††††††††††† .††† .††† van zink [2]

C 25 D††† 3/24††††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit cyanidebaden [2]

C 25 D††† 3/26††††††††††††††††††† .††† .††† van cadmium [2]

C 25 D††† 3/28††††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit cyanidebaden [2]

C 25 D††† 3/30††††††††††††††††††† .††† .††† van tin [2]

C 25 D††† 3/32††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de gebruikte organische badbestanddelen [2]

C 25 D††† 3/34††††††††††††††††††† .††† .††† van lood [2]

C 25 D††† 3/36††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de gebruikte organische badbestanddelen [2]

C 25 D††† 3/38††††††††††††††††††† .††† .††† van koper [2]

C 25 D††† 3/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† uit cyanidebaden [2]

C 25 D††† 3/42††††††††††††††††††† .††† .††† van lichte metalen [2]

C 25 D††† 3/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aluminium [2]

C 25 D††† 3/46††††††††††††††††††† .††† .††† van zilver [2]

C 25 D††† 3/48††††††††††††††††††† .††† .††† van goud [2]

C 25 D††† 3/50††††††††††††††††††† .††† .††† van metalen uit de platinagroep [2]

C 25 D††† 3/52††††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de gebruikte organische badbestanddelen [2]

C 25 D††† 3/54††††††††††††††††††† .††† .††† van metalen die niet vallen onder de groepen C25D 3/04 tot C25D 3/50 [2]

C 25 D††† 3/56††††††††††††††††††† .††† .††† van legeringen [2]

C 25 D††† 3/58††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met meer dan 50 gew.-% koper [2]

C 25 D††† 3/60††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met meer dan 50 gew.-% tin [2]

C 25 D††† 3/62††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met meer dan 50 gew.-% goud [2]

C 25 D††† 3/64††††††††††††††††††† .††† .††† .††† met meer dan 50 gew.-% zilver [2]

C 25 D††† 3/66††††††††††††††††††† .††† uit smelten [2]

 

C 25 D††† 5/00††††††††††††††††††† Galvaniseren dat wordt gekenmerkt door het proces; Voorbehandelen of nabehandelen van werkstukken [2]

C 25 D††† 5/02††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren van geselecteerde oppervlaktegebieden [2]

C 25 D††† 5/04††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren met bewegende elektroden [2]

C 25 D††† 5/06††††††††††††††††††† .††† .††† Plateren met borstels of kussens [2]

C 25 D††† 5/08††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren met een bewegend elektrolyt, bijv. straalgavaniseren [2]

C 25 D††† 5/10††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren met meer dan ťťn laag van hetzelfde metaal of van verschillende metalen (voor lagers C25D 7/10) [2]

C 25 D††† 5/12††††††††††††††††††† .††† .††† waarbij tenminste ťťn laag nikkel of chroom is [2]

C 25 D††† 5/14††††††††††††††††††† .††† .††† .††† waarbij twee of meer lagen nikkel of chroom zijn, bijv. dubbele of driedubbele lagen [2]

C 25 D††† 5/16††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren met lagen van variŽrende dikte [2]

C 25 D††† 5/18††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren waarbij gebruik wordt gemaakt van modulatiestroom, pulsstroom of tegenstroom [2]

C 25 D††† 5/20††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrasoongolven [2]

C 25 D††† 5/22††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren gecombineerd met een mechanische behandeling tijdens het afzetten [2]

C 25 D††† 5/24††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren van metaaloppervlakken waarop een coating niet direct kan worden aangebracht (C25D 5/34 heeft voorrang) [2]

C 25 D††† 5/26††††††††††††††††††† .††† .††† van ijzeroppervlakken of staaloppervlakken [2]

C 25 D††† 5/28††††††††††††††††††† .††† .††† van oppervlakken van vuurvaste metalen [2]

C 25 D††† 5/30††††††††††††††††††† .††† .††† van oppervlakken van lichte metalen [2]

C 25 D††† 5/32††††††††††††††††††† .††† .††† van oppervlakken van actiniden [2]

C 25 D††† 5/34††††††††††††††††††† .††† Voorbehandelen van te galvaniseren metaaloppervlakken [2]

C 25 D††† 5/36††††††††††††††††††† .††† .††† van ijzer of staal [2]

C 25 D††† 5/38††††††††††††††††††† .††† .††† van vuurvaste metalen of nikkel [2]

C 25 D††† 5/40††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Nikkel; Chroom [2]

C 25 D††† 5/42††††††††††††††††††† .††† .††† van lichte metalen [2]

C 25 D††† 5/44††††††††††††††††††† .††† .††† .††† Aluminium [2]

C 25 D††† 5/46††††††††††††††††††† .††† .††† van actiniden [2]

C 25 D††† 5/48††††††††††††††††††† .††† Nabehandelen van gegalvaniseerde oppervlakken [2]

C 25 D††† 5/50††††††††††††††††††† .††† .††† door het behandelen met warmte [2]

C 25 D††† 5/52††††††††††††††††††† .††† .††† door het helder maken of glanzen [2]

C 25 D††† 5/54††††††††††††††††††† .††† Galvaniseren van niet-metaalachtige oppervlakken (C25D 7/12 heeft voorrang) [2]

C 25 D††† 5/56††††††††††††††††††† .††† .††† van kunststoffen [2]

 

C 25 D††† 7/00††††††††††††††††††† Galvaniseren dat wordt gekenmerkt door het te coaten artikel [2]

C 25 D††† 7/02††††††††††††††††††† .††† Schuifsluitingen [2]

C 25 D††† 7/04††††††††††††††††††† .††† Buizen; Ringen; Holle lichamen [2]

C 25 D††† 7/06††††††††††††††††††† .††† Draad; Stroken; FoliŽn [2]

C 25 D††† 7/08††††††††††††††††††† .††† Spiegels; Reflectoren [2]

C 25 D††† 7/10††††††††††††††††††† .††† Lagers [2]

C 25 D††† 7/12††††††††††††††††††† .††† Halfgeleiders [2]

 

C 25 D††† 9/00††††††††††††††††††† Elektrolytisch coaten op een andere wijze dan met metalen (C25D 11/00 en C25D 15/00 hebben voorrang; eletroforetisch coaten C25D 13/00) [2]

C 25 D††† 9/02††††††††††††††††††† .††† met organische materialen [2]

C 25 D††† 9/04††††††††††††††††††† .††† met anorganische materialen [2]

C 25 D††† 9/06††††††††††††††††††† .††† .††† door anodische processen [2]

C 25 D††† 9/08††††††††††††††††††† .††† .††† door kathodische processen [2]

C 25 D††† 9/10††††††††††††††††††† .††† .††† .††† op ijzer of staal [2]

C 25 D††† 9/12††††††††††††††††††† .††† .††† .††† op lichte metalen [2]

 

C 25 D††† 11/00†††††††††††††††††† Elektrolytischcoaten door oppervlaktereactie, d.w.z. het vormen van conversielagen [2]

C 25 D††† 11/02†††††††††††††††††† .††† Anodiseren [2]

C 25 D††† 11/04†††††††††††††††††† .††† .††† van aluminium of daarop gebaseerde legeringen [2]

C 25 D††† 11/06†††††††††††††††††† .††† .††† .††† gekenmerkt door de gebruikte elektrolyten [2]

C 25 D††† 11/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met anorganische zuren [2]

C 25 D††† 11/10†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† met organische zuren [2]

C 25 D††† 11/12†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Meervoudig anodiseren, bijv. in verschillende baden [2]

C 25 D††† 11/14†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Produceren van volledig gekleurde lagen [2]

C 25 D††† 11/16†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Voorbehandelen [2]

C 25 D††† 11/18†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Nabehandelen, bijv. het afsluiten van poriŽn [2,13]

C 25 D††† 11/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Elektrolytisch nabehandelen [2]

C 25 D††† 11/22†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† .††† voor kleurlagen [2]

C 25 D††† 11/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† .††† Chemisch nabehandelen [2]

C 25 D††† 11/26†††††††††††††††††† .††† .††† van vuurvaste metalen of daarop gebaseerde legeringen [2]

C 25 D††† 11/28†††††††††††††††††† .††† .††† van actiniden of daarop gebaseerde legeringen [2]

C 25 D††† 11/30†††††††††††††††††† .††† .††† van magnesium of daarop gebaseerde legeringen [2]

C 25 D††† 11/32†††††††††††††††††† .††† .††† van halfgeleidermaterialen [2]

C 25 D††† 11/34†††††††††††††††††† .††† .††† van metalen of legeringen die niet vallen onder de groepen C25D 11/04 tot C25D 11/32 [2]

C 25 D††† 11/36†††††††††††††††††† .††† Fosfateren [2]

C 25 D††† 11/38†††††††††††††††††† .††† Chromateren [2]

 

C 25 D††† 13/00†††††††††††††††††† Elektroforetisch coaten gekenmerkt door het proces (C25D 15/00 heeft voorrang; samenstellingen voor het elektroforetisch coaten C09D 5/44) [2,13,14]

C 25 D††† 13/02†††††††††††††††††† .††† met anorganisch materiaal [2]

C 25 D††† 13/04†††††††††††††††††† .††† met organisch materiaal [2]

C 25 D††† 13/06†††††††††††††††††† .††† .††† polymeren [2]

C 25 D††† 13/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† door het ter plaatse polymeriseren van monomeermaterialen [2]

C 25 D††† 13/10†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door de gebruikte additieven [2]

C 25 D††† 13/12†††††††††††††††††† .††† gekenmerkt door het gecoate artikel [2]

C 25 D††† 13/14†††††††††††††††††† .††† .††† Buizen; Ringen; Holle lichamen [2]

C 25 D††† 13/16†††††††††††††††††† .††† .††† Draad; Stroken; FoliŽn [2]

C 25 D††† 13/18†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van modulatiestroom, pulsstroom of tegenstroom [2]

C 25 D††† 13/20†††††††††††††††††† .††† Voorbehandelen [2]

C 25 D††† 13/22†††††††††††††††††† .††† Onderhouden of bedienen [2]

C 25 D††† 13/24†††††††††††††††††† .††† .††† Regenereren van procesvloeistoffen [2]

 

C 25 D††† 15/00†††††††††††††††††† Elektrolytisch of elektroforetisch produceren van coatings die ingebedde materialen bevatten, bijv. deeltjes, haren of draden [2]

C 25 D††† 15/02†††††††††††††††††† .††† Gecombineerde elektrolytische en elektroforetische processen [2]

 

C 25 D††† 17/00†††††††††††††††††† Constructieve delen, of stelsels daarvan, van cellen voor het elektrolytisch coaten [2,13]

C 25 D††† 17/02†††††††††††††††††† .††† Tanks; Installaties daarvoor [2]

C 25 D††† 17/04†††††††††††††††††† .††† .††† Uitwendige steunframes of steunstructuren [2]

C 25 D††† 17/06†††††††††††††††††† .††† Ophanginrichtingen of steuninrichtingen voor de te coaten artikelen [2]

C 25 D††† 17/08†††††††††††††††††† .††† .††† Rekken [2]

C 25 D††† 17/10†††††††††††††††††† .††† Elektroden [2]

C 25 D††† 17/12†††††††††††††††††† .††† .††† Uitvoering of vorm (C25D 17/14 heeft voorrang) [2]

C 25 D††† 17/14†††††††††††††††††† .††† .††† voor het plateren met kussens [2]

C 25 D††† 17/16†††††††††††††††††† .††† Apparatuur voor het elektrolytisch coaten van kleine objecten in bulk [2]

C 25 D††† 17/18†††††††††††††††††† .††† .††† met gesloten containers [2]

C 25 D††† 17/20†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Horizontale vaten [2]

C 25 D††† 17/22†††††††††††††††††† .††† .††† met open containers [2]

C 25 D††† 17/24†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Hellende vaten [2]

C 25 D††† 17/26†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Oscillerende manden [2]

C 25 D††† 17/28†††††††††††††††††† .††† .††† met middelen voor het afzonderlijk door de apparatuur bewegen van de objecten tijdens het behandelen [2]

 

C 25 D††† 19/00†††††††††††††††††† Elektrolytische coatinginstallaties [2]

 

C 25 D††† 21/00†††††††††††††††††† Processen voor het onderhouden of bedienen van cellen voor het elektrolytisch coaten [2]

C 25 D††† 21/02†††††††††††††††††† .††† Verwarmen of koelen [2]

C 25 D††† 21/04†††††††††††††††††† .††† Afvoeren van gassen of dampen [2]

C 25 D††† 21/06†††††††††††††††††† .††† Filtreren [2]

C 25 D††† 21/08†††††††††††††††††† .††† Spoelen [2]

C 25 D††† 21/10†††††††††††††††††† .††† Omroeren van elektrolyten; Bewegen van rekken [2]

C 25 D††† 21/11†††††††††††††††††† .††† Gebruik van beschermende oppervlaktelager op elektrolytische baden [3]

C 25 D††† 21/12†††††††††††††††††† .††† Procesregeling [2,13]

C 25 D††† 21/14†††††††††††††††††† .††† .††† Gestuurd toevoegen van elektrolytcomponenten [2]

C 25 D††† 21/16†††††††††††††††††† .††† Regenereren van procesoplossingen [2]

C 25 D††† 21/18†††††††††††††††††† .††† .††† van elektrolyten (C25D 21/22 heeft voorrang) [2]

C 25 D††† 21/20†††††††††††††††††† .††† .††† van spoeloplossingen (C25D 21/22 heeft voorrang) [2]

C 25 D††† 21/22†††††††††††††††††† .††† .††† door ionenuitwisseling [2]