SECTIE C†††††††† CHEMIE; METALLURGIE

 

††††††††††††† Aantekeningen

 

(1)        In Sectie C zijn de definities van groepen chemische elementen als volgt:

Alkalimetalen:†††††††††††††††† Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Aardalkalimetalen:†††††††††† Ca, Sr, Ba, Ra

Lanthaniden:†††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 57 t/m 71

Zeldzame aardmetalen:††† Sc, Y, Lanthaniden

Actiniden:†††††††††††††††††††††† elementen met atoomgetallen 89 t/m 103

Vuurvaste metalen:††††††††† Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W

Halogenen:††††††††††††††††††††† F, Cl, Br, I, At

Edelgassen:††††††††††††††††††† He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

Platinagroep:†††††††††††††††††† Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd

Edele metalen:††††††††††††††† Ag, Au, platinagroep

Lichte metalen:††††††††††††††† alkalimetalen, aardalkalimetalen, Be, Al, Mg

Zware metalen:††††††††††††††† metalen anders dan lichte metalen

IJzergroep:††††††††††††††††††††† Fe, Co, Ni

Niet-metalen:†††††††††††††††††† H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, edelgassen, halogenen

Metalen:†††††††††††††††††††††††† elementen anders dan niet-metalen

Transitie-elementen:†††††††† elementen met atoomgetallen 21 t/m 30, 39 t/m 48, 57 t/m 80, en 89 en hoger

††††††††††††† (2)††††† Onder Sectie C vallen:

††††††††††††††††††††††† (a)††††† Pure chemie, waaronder vallen anorganische verbindingen, organische verbindingen, macromoleculaire verbindingen, en hun bereidingsmethoden;

††††††††††††††††††††††† (b)††††† Toegepaste chemie, waaronder vallen samenstellingen met bovenstaande verbindingen, bijv. glas, keramiek, meststoffen, kunststofsamenstellingen, verven, en producten uit de petroleumindustrie. Ook vallen hieronder bepaalde samenstellingen op grond van het hebben van bijzondere eigenschappen, die ze geschiklt maken voor bepaalde doeleinden, zoals in geval van explosieven, kleurstoffen, kleefmiddelen, smeermiddelen, en wasmiddelen.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Bepaalde marginale industrieŽn, zoals het maken van kolen en van vaste of gasvormige brandstoffen, de productie and raffinage van oliŽn, vetten en wassen, de fermentatie-industrie (bijv. brouwerijen en wijnmakerijen), en de suikerindustrie.

†††††††††††††††††††††† (d)††††† Bepaalde bewerkingen of behandelingen, die ofwel puur meachnisch zijn, bijv. de mechanische behandeling van leer en huiden, of gedeeltelijk mechanisch, bijv. de behandeling van water of het voorkomen van corrosie in het algemeen.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Metallurgie, en ferrolegeringen of niet-ferrolegeringen.

††††††††††††† (3)††††† In alle Secties van de IPC is het Periodiek Systeem van chemische elementen waarnaar wordt verwezen, dezelfde als die algemeen aanvaard en gebruikelijk is.

††††††††††††† (4)††††† (a)††††† In geval van bewerkingen, handelingen, producten of artikelen met zowel een chemisch als een niet-chemisch gedeelte of aspect, geldt de algemene regel dat het chemische gedeelte of aspect valt onder Sectie C.

††††††††††††††††††††††† (b)††††† In sommige van deze gevallen brengt het chemische gedeelte of aspect een niet chemische met zich mee, zelfs als dat puur mechanisch is, omdat dit laatste aspect ofwel essentieel is voor de bewerking of handeling, of daarvan een belangrijk deel uitmaakt. In feite blijkt het logischer de verschillende gedeelten of aspecten niet te scheiden van een samenhangend geheel. Dit geldt voor toegepaste chemie en voor de industrieŽn, bewerkingen en handelingen genoemd in de Aantekeningen (1)(c), (d) en (e). Bijvoorbeeld vallen ovens specifiek bedoeld voor het maken van glas onder klasse C03 en niet onder klasse F27.

††††††††††††††††††††††† (c)††††† Er zijn echter sommige uitzonderingen, waarin het mechanisch (of niet-mechanische) aspect juist het chemische aspect met zich meebrengen, bijvoorbeeld:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Bepaalde extractieprocessen, in subklasse A61K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische zuivering van lucht, in subklasse A61L;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische methoden van brandbestrijding, in subklasse A62D;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische processen en apparatuur, in klasse B01;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Impregneren van hout, in subklasse B27K;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Chemische analysemethoden of testmethoden, in subklasse G01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† Fotografische materialen en processen, in klasse G03; en algemeen

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† De chemische behandeling van textiel en de productie van cellulose of papier, in Sectie D.

††††††††††††††††††††††† (d)††††† In nog andere gevallen valt het puur chemische aspect onder Sectie C, en het toegepaste chemische aspect in een andere Sectie, zoals A, B of F, bijv. het gebruik van een substantie of samenstelling voor:

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† de behandeling van planten of dieren, valt onder subklasse A01N;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† voedingsmiddelen, vallen onder klasse A23;

†††††††††††††††††††††††††††††††† -†††††††† munitie of explosieven, vallen onder klasse F42.

††††††††††††††††††††††† (e)††††† Als de chemische en mechanische aspecten zo nauw met elkaar zijn verbonden dat een nette en eenvoudige splitsing niet mogelijk is, of als bepaalde mechanische processen een natuurlijk en logisch vervolg op een chemische behandeling vormen, kan onder Sectie C, in aanvulling op het chemische aspect, ook een gedeelte van het mechanische aspect vallen, bijv. nabehandeling van kunststeen, wat valt onder klasse C04.In dit laatste geval wordt gewoonlijk een aantekening of referentie gegeven om de positie te verduidelijken, zelfs als splitsing nogal arbitrair is.

 

COMBINATORISCHE TECHNOLOGIE [8]

 

C 40††††††† COMBINATORISCHE TECHNOLOGIE [8]

 

C 40 B††† COMBINATORISCHE CHEMIE; BIBLIOTHEKEN, BIJV. CHEMISCHE BIBLIOTHEKEN OF IN SILICO BIBLIOTHEKEN [8]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† (1)††††††††††† In deze subklasse is de prioriteitsregel voor de eerste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiŽrarchisch niveau wordt geklasseerd in de eerst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [8,15]

††††††††††††† (2)††††††††††† Bij het klasseren in deze subklasse worden belangrijke onderwerpen tevens geklasseerd in andere toepasselijke plaatsen:

††††††††††††††††††††††† (a)†††††††††† bibliotheek-leden worden tevens geklasseerd in andere toepasselijke plaatsen binnen de IPC (bijv. in sectie C) in overeenstemming met de vastgestelde procedure (zie de paragrafen 100 en 101 van de Gids); [8]

††††††††††††††††††††††† (b)†††††††††† methoden of apparatuur die vallen onder deze subklasse worden tevens geklasseerd naar hun biologische, chemisch, fysische of andere kenmerken in de toepasselijke plaatsen binnen de IPC, als dergelijke kenmerken van belang zijn, bijv.

†††††††††††††††††††††††††††††††† A01N††††††††† Biociden [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† A61K††††††††† Medische, tandheelkundige of verzorgende preparaten [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† A61P††††††††† Therapeutische werking van verbindingen [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† B01D††††††††† Scheiding [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† B01J†††††††††† Chemische of fysische processen, bijv. katalyse; Apparatuur daarvoor [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† B01L†††††††††† Chemische of fysische laboratoriumapparatuur [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† B29††††††††††† Gevormde kunststoffen [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† C01, C07, C08††††† Anorganische, organische of organisch-macromoleculaire verbindingen; Bereidingsmethoden daarvoor of scheiding daarvan [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† C12††††††††††† Biochemie, microbiologie, enzymologie, inclusief micro-organismen of enzymen, het bereiden daarvan en het gebruik daarvan voor het synthetiseren van verbindingen of samenstellingen; Meetprocessen of testprocessen waarbij sprake is van micro-organismen of enzymen; Genetica of genetische manipulatie [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† C22††††††††††† Metaallegeringen [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† G01N††††††††† Chemische of fysische analyse [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† G01R, G01T†††††††† Fysische meetmethoden; Apparatuur daarvoor [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† G03F††††††††† Fotomechanische methoden [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† G06F††††††††† Elektrische digitale gegevensverwerking [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† G06K††††††††† Gegevensverwerking [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† G06T††††††††† Beeldgegevensverwerking [8]

†††††††††††††††††††††††††††††††† G09F††††††††† Weergave; Adverteren [8]

 

C 40 B††† 10/00†††††††††††††††††† Gerichte moleculaire evolutie van macromoleculen, bijv. RNA, DNA of proteÔnen [8]

 

C 40 B††† 20/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste methoden voor het identificeren van bibliotheek-leden [8]

C 40 B††† 20/02†††††††††††††††††† .††† Identificeren van bibliotheek-leden op grond van hun vaste fysieke plaats op een drager of substraat [8]

C 40 B††† 20/04†††††††††††††††††† .††† Identificeren van bibliotheek-leden door middel van een label en dergelijke, of een andere afleesbare of detecteerbare eenheid die kan worden geassocieerd met de bibliotheek-leden, bijv. decodeerprocessen [8]

C 40 B††† 20/06†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van iteratieve deconvolutie technieken [8]

C 40 B††† 20/08†††††††††††††††††† .††† Directe analyse van de bibliotheek-leden op zich door fysische methoden, bijv. spectroscopie [8]

 

C 40 B††† 30/00†††††††††††††††††† Methoden voor het screenen van bibliotheek-leden [8]

C 40 B††† 30/02†††††††††††††††††† .††† In silico screenen [8]

C 40 B††† 30/04†††††††††††††††††† .††† door het meten van de mogelijkheid om op specifieke wijze een doelmolecuul te binden, bijv. een antilichaam-antigenbinding of een receptor-ligandbinding [8]

C 40 B††† 30/06†††††††††††††††††† .††† door het meten van de effecten op levende organismen, weefsels of cellen [8]

C 40 B††† 30/08†††††††††††††††††† .††† door het meten van de katalytische activiteit [8]

C 40 B††† 30/10†††††††††††††††††† .††† door het meten van fysische eigenschappen, bijv. de massa [8]

 

C 40 B††† 40/00†††††††††††††††††† Bibliotheken op zich, bijv. reeksen of mengsels [8]

C 40 B††† 40/02†††††††††††††††††† .††† Bibliotheken die worden gevat in, of worden weergeven via, micro-organismen, bijv. bacteriŽn of diercellen; Bibliotheken die worden gevat in, of worden weergegeven via, vectoren, bijv. plasmiden; Bibliotheken met alleen micro-organismen of vectoren [8]

C 40 B††† 40/04†††††††††††††††††† .††† Bibliotheken met alleen organische verbindingen [8]

 

††††††††††††† Aantekening

 

††††††††††††† Bibliotheken met zouten van organische verbindingen worden geklasseerd in de groepen voor de bibliotheken met de moederverbindingen [8]

 

C 40 B††† 40/06†††††††††††††††††† .††† .††† Bibliotheken met nucleotiden of polynucleotiden, of derivaten daarvan [8]

C 40 B††† 40/08†††††††††††††††††† .††† .††† .††† Bibliotheken met RNA of DNA voor het coderen van proteÔnen, bijv. genbibliotheken [8]

C 40 B††† 40/10†††††††††††††††††† .††† .††† Bibliotheken met peptiden of polypeptiden, of derivaten daarvan [8]

C 40 B††† 40/12†††††††††††††††††† .††† .††† Bibliotheken met sacchariden of polysacchariden, of derivaten daarvan [8]

C 40 B††† 40/14†††††††††††††††††† .††† .††† Bibliotheken met macromoleculaire verbindingen, voorzover niet vallend onder de groepen C40B 40/06 tot C40B 40/12 [8]

C 40 B††† 40/16†††††††††††††††††† .††† .††† Bibliotheken met metaalhoudende organische verbindingen [8]

C 40 B††† 40/18†††††††††††††††††† .††† Bibliotheken die alleen anorganische verbindingen of materialen [8]

 

C 40 B††† 50/00†††††††††††††††††† Methoden voor het opbouwen van bibliotheken, bijv. combinatorische synthese [8]

C 40 B††† 50/02†††††††††††††††††† .††† In silico of mathematisch ontwerpen van bibliotheken [8]

C 40 B††† 50/04†††††††††††††††††† .††† gebruikmakend van dynamisch-combinatorische chemietechnieken [8]

C 40 B††† 50/06†††††††††††††††††† .††† Biochemische methoden, bijv. gebruikmakend van enzymen of volledig levensvatbare micro-organismen [8]

C 40 B††† 50/08†††††††††††††††††† .††† Vloeibare-fasesynthese, d.w.z. waarin alle bibliotheek-deelblokken zich in vloeibare fase of in oplossing bevinden tijdens het opbouwen van een bibliotheek; Bijzondere methoden voor afsplitsing van de vloeistofdrager [8]

C 40 B††† 50/10†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij sprake is van codeerstappen [8]

C 40 B††† 50/12†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van een specifieke methode van hechting aan de vloeistofdrager [8]

C 40 B††† 50/14†††††††††††††††††† .††† Vaste-fasesynthese, d.w.z. waarbij ťťn of meer bibliotheek-deelblokken worden gebonden aan een vaste drager tijdens het opbouwen van de bibliotheek; Bijzondere methoden voor afsplitsing van de vaste drager [8]

C 40 B††† 50/16†††††††††††††††††† .††† .††† waarbij sprake is van codeerstappen [8]

C 40 B††† 50/18†††††††††††††††††† .††† .††† gebruikmakend van een specifieke methode van hechting aan de vaste drager [8]

 

C 40 B††† 60/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste apparatuur voorgebruik in combinatorische chemie of met bibliotheken [8]

C 40 B††† 60/02†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste integrale apparatuur voor het opbouwen van bibliotheken, het screenen van bibliotheken en het identificeren van bibliotheek-leden [8]

C 40 B††† 60/04†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste integrale apparatuur voor zowel het screenen van bibliotheken als het identificeren van bibliotheek-leden [8]

C 40 B††† 60/06†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste integrale apparatuur voor zowel het opbouwen van bibliotheken als het identificeren van bibliotheek-leden [8]

C 40 B††† 60/08†††††††††††††††††† .††† Speciaal aangepaste integrale apparatuur voor zowel het opbouwen als het screenen van bibliotheken [8]

C 40 B††† 60/10†††††††††††††††††† .††† voor het identificeren van bibliotheek-leden [8]

C 40 B††† 60/12†††††††††††††††††† .††† voor het screenen van bibliotheken [8]

C 40 B††† 60/14†††††††††††††††††† .††† voor het opbouwen van bibliotheken [8]

 

C 40 B††† 70/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste labels en dergelijke voor combinatorische chemie of bibliotheken, bijv. fluorescentielabels of streepjescodes [8]

 

C 40 B††† 80/00†††††††††††††††††† Speciaal aangepaste verbindingsbruggen of afstandshouders voor combinatorische chemie of bibliotheken, niet-zichtbare (traceless) bruggen of vangnet (safety-catch) bruggen [8]

 

C 40 B††† 99/00†††††††††††††††††† Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]