SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 01        NATUURLIJKE OF KUNSTMATIGE DRADEN OF VEZELS; SPINNEN [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten.

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels; [14]

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels; [14]

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”. [14]

 

D 01 B    MECHANISCH BEHANDELEN VAN NATUURLIJK VEZELMATERIAAL OF FILAMENTMATERIAAL VOOR HET VERKRIJGEN VAN VEZELS OF FILAMENTEN, BIJV. VOOR HET SPINNEN (ongezuiverd extraheren van asbestvezels uit erts B03B; apparatuur voor het roten D01C) 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse D01. 

D 01 B      1/00                    Mechanisch scheiden van vezels uit plantmateriaal, bijv. zaden, bladeren of stengels

D 01 B      1/02                    .    Scheiden van plantaardige vezels uit zaden, bijv. katoen

D 01 B      1/04                    .    .    Ontpitten of ontkorrelen

D 01 B      1/06                    .    .    .    Walsontpitters, bijv. Macarthy-machines

D 01 B      1/08                    .    .    .    Zaagontpitters

D 01 B      1/10                    .    Scheiden van plantaardige vezels uit stengels of bladeren

D 01 B      1/12                    .    .    Repelen

D 01 B      1/14                    .    .    Breken of zwingelen, bijv. van vlas; Ontschorsen

D 01 B      1/16                    .    .    .    met inrichtingen die afhankelijk zijn van een buigwerking voor het breken of losmaken van vezelhoudende materialen (breekwalsen  D01B 1/22)

D 01 B      1/18                    .    .    .    met stampinrichtingen

D 01 B      1/20                    .    .    .    met schraapinrichtingen

D 01 B      1/22                    .    .    .    met breekwalsen of breekplaten, of braakwalsen of braakplaten

D 01 B      1/24                    .    .    .    met getande of anders gepunte inrichtingen

D 01 B      1/26                    .    .    .    met slagvoorzieningen die roteren om een as parallel aan de vezelbundel

D 01 B      1/28                    .    .    .    met slagvoorzieningen die roteren om een as loodrecht op de vezelbundel

D 01 B      1/30                    .    .    .    Details van machines

D 01 B      1/32                    .    .    .    .    Toevoervoorzieningen

D 01 B      1/34                    .    .    .    .    Inrichtingen voor het vasthouden van vezels of vezel-houdend materiaal tijdens de behandeling

D 01 B      1/36                    .    .    .    .    .    Transportinrichtingen, bijv. transportbanden of kabels

D 01 B      1/38                    .    .    .    .    Afgiftevoorzieningen of losvoorzieningen

D 01 B      1/40                    .    .    .    .    Voorzieningen voor het afleggen van niet-vezelachtig materiaal

D 01 B      1/42                    .    .    .    .    .    waarbij een vloeistof wordt gebruikt

D 01 B      1/44                    .    .    .    .    Draagconstructies; Behuizingen; Afdekkingen; Roosters

D 01 B      1/46                    .    .    .    .    Aandrijfvoorzieningen

D 01 B      1/48                    .    .    Drogen van gerote vezels

D 01 B      1/50                    .    Verkrijgen van vezels uit ander specifiek plantaardig materiaal, bijv. turf of Spaans gras

 

D 01 B      3/00                    Mechanisch verwijderen van verontreinigingen uit dierlijke vezels (carboniseren van lompen voor het terugwinnen van dierlijke vezels D01C 5/00) [2]

D 01 B      3/02                    .    Ontklitmachines of ontklitapparatuur (ontklitvoorzieningen die deel uitmaken van, of nauw zijn verbonden met, kaardmachines of rekmachines, bijv. klittenbreekwalsen, D01G)

D 01 B      3/04                    .    Machines of apparatuur voor het wassen of ontvetten van losse wolvezels

D 01 B      3/06                    .    .    met een rondgaande beweging van hetzij de wol hetzij de vloeistof

D 01 B      3/08                    .    .    met een beweging in lengterichting van hetzij de wol hetzij de vloeistof

D 01 B      3/10                    .    .    Details van machines of apparatuur

 

D 01 B      5/00                    Hekelmachines (handhekelgereedschap D01G 33/00)

D 01 B      5/02                    .    Details

D 01 B      5/04                    .    .    Apparatuur voor het toevoeren aan, vasthouden in of transporteren door machines

D 01 B      5/06                    .    .    Constructie-kenmerken, bevestigingskenmerken of bedieningskenmerken van hekelinrichtingen

D 01 B      5/08                    .    .    Voorzieningen voor het verwijderen of afleggen van werkstukken of afval

D 01 B      5/10                    .    .    Tastpennen of andere eindinrichtingen

D 01 B      5/12                    .    .    Draagconstructies; Behuizingen; Afdekkingen

D 01 B      5/14                    .    .    Aandrijfvoorzieningen

D 01 B      5/16                    .    .    Voorzieningen voor het opsluiten of verwijderen van stof en dergelijke 

D 01 B      7/00                    Verkrijgen van zijdevezels of zijdefilamenten

D 01 B      7/02                    .    Reinigen of klasseren van zijdecocons

D 01 B      7/04                    .    Ophaspelen van zijde

D 01 B      7/06                    .    Verkrijgen van zijde uit cocons of delen daarvan, dat niet geschikt is om te haspelen (ontschalen van zijde D01C 3/02)

 

D 01 B      9/00                    Op een andere wijze mechanisch behandelen van natuurlijk vezelmateriaal of filamentmateriaal voor het verkrijgen van vezels of filamenten