SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 01        NATUURLIJKE OF KUNSTMATIGE DRADEN OF VEZELS; SPINNEN [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten.

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels; [14]

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels; [14]

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”. [14]

 

D 01 F     CHEMISCHE KENMERKEN BIJ HET MAKEN VAN KUNSTMATIGE FILAMENTEN, DRADEN, VEZELS, HAREN OF LINTEN; SPECIAAL AANGEPASTE APPARATUUR VOOR HET MAKEN VAN KOOLSTOFFILAMENTEN [2] 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse D01.

D 01 F       1/00                    Algemene methoden voor het maken  van kunstmatige filamenten en dergelijke

D 01 F       1/02                    .    Toevoegen van substanties aan de spinoplossing of de spinsmelt (toevoegen van substanties aan viscose D01F 2/08) [9]

D 01 F       1/04                    .    .    Pigmenten

D 01 F       1/06                    .    .    Kleurstoffen

D 01 F       1/07                    .    .    voor het maken van brandwerende of vlamdovende filamenten [4]

D 01 F       1/08                    .    .    voor het vormen van holle filamenten

D 01 F       1/09                    .    .    ter verkrijging van elektrisch-geleidende of antistatische filamenten [4]

D 01 F       1/10                    .    .    Andere middelen voor het modificeren van de eigenschappen [2]

 

D 01 F       2/00                    Uit één component bestaande kunstmatige filamenten en dergelijke van cellulose of cellulosederivaten; Maken daarvan [2]

D 01 F       2/02                    .    uit oplossingen van cellulose in zuren, basen of zouten [2]

D 01 F       2/04                    .    .    uit cuprammoniumoplossingen [2]

D 01 F       2/06                    .    uit viscose (bereiden van alkalicellulose C08B) [2]

D 01 F       2/08                    .    .    Samenstellen van de spinoplossing of het spinbad (bereiden of oplossen van cellulosexanthaat C08B) [2]

D 01 F       2/10                    .    .    .    Toevoegen van substanties aan de spinoplossing of het spinbad, waarvan het effect in beide even duidelijk naar voren komt [2]

D 01 F       2/12                    .    .    .    Toevoegen van delustreermiddelen aan de spinoplossing [2]

D 01 F       2/14                    .    .    .    .    Toevoegen van pigmenten [2]

D 01 F       2/16                    .    .    .    Toevoegen van kleurstoffen aan de spinoplossing [2]

D 01 F       2/18                    .    .    .    Toevoegen van substanties aan de spinoplossing om het rijpen te beïnvloeden [2]

D 01 F       2/20                    .    .    .    voor het maken van holle draden [2]

D 01 F       2/22                    .    .    door het droogspinproces [2]

D 01 F       2/24                    .    uit cellulosederivaten [2]

D 01 F       2/26                    .    .    uit nitrocellulose [2]

D 01 F       2/28                    .    .    uit organische cellulose-esters of cellulose-ethers, bijv. cellulose-acetaat [2]

D 01 F       2/30                    .    .    .    door het droogspinproces [2]

 

D 01 F       4/00                    Uit één component bestaande kunstmatige filamenten en dergelijke van eiwitten; Maken daarvan [2]

D 01 F       4/02                    .    van fibroïne [2]

D 01 F       4/04                    .    van caseïne [2]

D 01 F       4/06                    .    van globulinen, bijv. eiwit uit aardnoten [2]

 

D 01 F       6/00                    Uit één component bestaande kunstmatige filamenten en dergelijke van synthetische polymeren; Maken daarvan [2] 

              Aantekeningen

 

              In deze groep wordt het percentage voor het bepalen van de hoofdcomponent uitgedrukt in mol-%. [8]

 

D 01 F       6/02                    .    uit homopolymeren die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

D 01 F       6/04                    .    .    uit polyolefinen [2]

D 01 F       6/06                    .    .    .    uit polypropyleen [2]

D 01 F       6/08                    .    .    uit polymeren van gehalogeneerde koolwaterstoffen [2]

D 01 F       6/10                    .    .    .    uit polyvinylchloride of polyvinylideenchloride [2]

D 01 F       6/12                    .    .    .    uit polymeren van gefluorineerde koolwaterstoffen [2]

D 01 F       6/14                    .    .    uit polymeren van onverzadigde alcoholen, bijv. polyvinylalcohol, of uit hun acetalen of ketalen [2]

D 01 F       6/16                    .    .    uit polymeren van onverzadigde carbonzuren of onverzadigde organische esters, bijv. polyacrylesters of polyvinylacetaat [2]

D 01 F       6/18                    .    .    uit polymeren van onverzadigde nitrilen, bijv. polyacrylnitril of polyvinylideencyanide [2]

D 01 F       6/20                    .    .    uit polymeren van cyclische verbindingen met één dubbele koolstof-koolstofbinding in de zijketen [2]

D 01 F       6/22                    .    .    .    uit polystyreen [2]

D 01 F       6/24                    .    .    uit polymeren van alifatische verbindingen met meer dan één dubbele koolstof-koolstofbinding [2]

D 01 F       6/26                    .    .    uit andere polymeren [2]

D 01 F       6/28                    .    uit copolymeren die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

D 01 F       6/30                    .    .    met olefinen als het hoofdbestanddeel [2]

D 01 F       6/32                    .    .    met gehalogeneerde koolwaterstoffen als het hoofdbestanddeel [2]

D 01 F       6/34                    .    .    met onverzadigde alcoholen, acetalen of ketalen als het hoofdbestanddeel [2]

D 01 F       6/36                    .    .    met onverzadigde carbonzuren of onverzadigde organische esters als het hoofdbestanddeel [2]

D 01 F       6/38                    .    .    met onverzadigde nitrilen als het hoofdbestanddeel [2]

D 01 F       6/40                    .    .    Modacrylvezels, d.w.z. met 35 tot 85% acrylnitril [2]

D 01 F       6/42                    .    .    met cyclische verbindingen met één dubbele koolstof-koolstofbinding in de zijketen als het hoofdbestanddeel [2]

D 01 F       6/44                    .    uit mengsels van polymeren die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen als het hoofdbestanddeel, met andere polymeren of verbindingen met een laag moleculair gewicht [2]

D 01 F       6/46                    .    .    van polyolefinen [2]

D 01 F       6/48                    .    .    van polymeren van gehalogeneerde koolwaterstoffen [2]

D 01 F       6/50                    .    .    van polyalcoholen, polyacetalen of polyketalen [2]

D 01 F       6/52                    .    .    van polymeren van onverzadigde carbonzuren of onverzadigde esters [2]

D 01 F       6/54                    .    .    van polymeren van onverzadigde nitrilen [2]

D 01 F       6/56                    .    .    van polymeren van cyclische verbindingen met één dubbele koolstof-koolstofbinding in de zijketen [2]

D 01 F       6/58                    .    uit homopolycondensatieproducten [2]

D 01 F       6/60                    .    .    uit polyamiden (van polyaminozuren of polypeptiden D01F 6/68) [2]

D 01 F       6/62                    .    .    uit polyesters [2]

D 01 F       6/64                    .    .    .    polycarbonaten [2]

D 01 F       6/66                    .    .    uit polyethers [2]

D 01 F       6/68                    .    .    uit polyaminozuren of polypeptiden [2]

D 01 F       6/70                    .    .    uit polyurethanen [2]

D 01 F       6/72                    .    .    uit polyureum [2]

D 01 F       6/74                    .    .    uit polycondensaten van cyclische verbindingen, bijv. polyimiden of polybenzimidazolen [2]

D 01 F       6/76                    .    .    uit andere polycondensatieproducten [2]

D 01 F       6/78                    .    uit copolycondensatieproducten [2]

D 01 F       6/80                    .    .    uit copolyamiden [2]

D 01 F       6/82                    .    .    uit polyesteramiden of polyetheramiden [2]

D 01 F       6/84                    .    .    uit copolyesters [2]

D 01 F       6/86                    .    .    uit polyetheresters [2]

D 01 F       6/88                    .    uit mengsels van polycondensatieproducten als hoofdbestanddeel, met andere polymeren of verbindingen met een laag moleculair gewicht [2]

D 01 F       6/90                    .    .    van polyamiden [2]

D 01 F       6/92                    .    .    van polyesters [2]

D 01 F       6/94                    .    .    van andere polycondensatieproducten [2]

D 01 F       6/96                    .    uit andere synthetische polymeren [2]

 

D 01 F       8/00                    Geconjugeerde kunstmatige filamenten en dergelijke, d.w.z. met twee of meerdere componenten; Maken daarvan [2]

D 01 F       8/02                    .    uit cellulose, cellulosederivaten of eiwitten [2]

D 01 F       8/04                    .    uit synthetische polymeren [2]

D 01 F       8/06                    .    .    met tenminste één polyolefin als bestanddeel [2]

D 01 F       8/08                    .    .    met tenminste één polyacrylnitril als bestanddeel [2]

D 01 F       8/10                    .    .    met tenminste één andere macromoleculaire verbinding die wordt verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen als bestanddeel [2]

D 01 F       8/12                    .    .    met tenminste één polyamide als bestanddeel [2]

D 01 F       8/14                    .    .    met tenminste één polyester als bestanddeel [2]

D 01 F       8/16                    .    .    met tenminste één andere macromoleculaire verbinding die op een andere wijze wordt verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

D 01 F       8/18                    .    uit andere substanties [2]

 

D 01 F       9/00                    Kunstmatige filamenten en dergelijke van andere substanties; Maken daarvan; Speciaal aangepaste apparatuur voor het maken van koolstoffilamenten [5]

D 01 F       9/02                    .    van reactieproducten van rubber met zuren of zuuranhydriden, bijv. zwaveldioxide

D 01 F       9/04                    .    van alginaten

D 01 F       9/08                    .    van anorganisch materiaal (bewerken of verwerken van metaaldraad B21F; uit getemperd glas, mineralen of slakken C03B 37/00; gloeilichamen F21H, H01K 1/02 of H01K 3/02) [2,12]

D 01 F       9/10                    .    .    door het ontleden van organische substanties (D01F 9/12 heeft voorrang) [2]

D 01 F       9/12                    .    .    Koolstoffilamenten; Speciaal aangepast apparatuur voor het maken daarvan [2,5]

D 01 F       9/127                  .    .    .    door het thermisch ontleden van koolwaterstofgassen of koolwaterstofdampen [5]

D 01 F       9/133                  .    .    .    .    Apparatuur daarvoor [5]

D 01 F       9/14                    .    .    .    door het ontleden van organische filamenten [2,5]

D 01 F       9/145                  .    .    .    .    uit pek of destillatieresten [5]

D 01 F       9/15                    .    .    .    .    .    uit kolenpek [5]

D 01 F       9/155                  .    .    .    .    .    uit petroleumpek [5]

D 01 F       9/16                    .    .    .    .    uit plantaardige producten of derivaten daarvan, bijv. uit cellulose-acetaat (D01F 9/18 heeft voorrang) [2,5]

D 01 F       9/17                    .    .    .    .    .    uit lignine [5]

D 01 F       9/18                    .    .    .    .    uit eiwitten, bijv. uit wol [2]

D 01 F       9/20                    .    .    .    .    uit polyadditieproducten, polycondensatieproducten of polymerisatieproducten (D01F 9/145, D01F 9/16 en D01F 9/18 hebben voorrang) [2,5]

D 01 F       9/21                    .    .    .    .    .    uit macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5]

D 01 F       9/22                    .    .    .    .    .    .    uit polyacrylnitrilen [2,5]

D 01 F       9/24                    .    .    .    .    .    uit macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5]

D 01 F       9/26                    .    .    .    .    .    .    uit polyesters [5]

D 01 F       9/28                    .    .    .    .    .    .    uit polyamiden [5]

D 01 F       9/30                    .    .    .    .    .    .    .    uit aromatische polyamiden [5]

D 01 F       9/32                    .    .    .    .    Apparatuur daarvoor [5]

 

D 01 F     11/00                   Chemisch nabehandelen van kunstmatige filamenten en dergelijke tijdens het maken (afwerken D06M) [2]

D 01 F     11/02                   .    van cellulose, cellulosederivaten of eiwitten [2]

D 01 F     11/04                   .    van synthetische polymeren [2]

D 01 F     11/06                   .    .    van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

D 01 F     11/08                   .    .    van macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [2]

D 01 F     11/10                   .    van koolstof [2]

D 01 F     11/12                   .    .    met anorganische substanties [5]

D 01 F     11/14                   .    .    met organische verbindingen, bijv. macromoleculaire verbindingen [5]

D 01 F     11/16                   .    .    door fysiochemische methoden [5]

 

D 01 F     13/00                   Terugwinnen van basismateriaal, afvalmateriaal of oplosmiddelen tijdens het maken van kunstmatige filamenten en dergelijke [2]

D 01 F     13/02                   .    van cellulose, cellulosederivaten of eiwitten [2]

D 01 F     13/04                   .    van synthetische polymeren [2]