SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 01        NATUURLIJKE OF KUNSTMATIGE DRADEN OF VEZELS; SPINNEN [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten.

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels; [14]

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels; [14]

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”. [14]

 

D 01 G    VOORBEHANDELEN VAN VEZELS, BIJV. VOOR HET SPINNEN (opwikkelen, afwikkelen, geleiden of sturen van vliezen, banen, lonten of voorspinsels in het algemeen, draaikannen of voorspinkannen, afleggen in draaikannen of voorspinkannen B65H; bereiden van vezels voor het maken van papier D21)

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse D01. 

D 01 G      1/00                    Scheiden van continue filamenten of lange vezels, bijv. stapelen

D 01 G      1/02                    .    voor het vormen van stapelvezels die niet in strengvorm worden afgeleverd

D 01 G      1/04                    .    .    door snijden

D 01 G      1/06                    .    Omvormen van werk tot lonten of garens, bijv. bij het direct spinnen (rekvoorzieningen, twistmachines D01H)

D 01 G      1/08                    .    .    door strekken of afwrijven

D 01 G      1/10                    .    .    door snijden 

D 01 G      3/00                    Ruwen van vezels

 

D 01 G      5/00                    Scheiden van vezels, bijv. sorteren (scheiden van vezels van verschillende lengte in slichtmachines voor zijde D01G 17/00; in kammachines D01G 19/00) 

D 01 G      7/00                    Breken of openen van vezelbalen

D 01 G      7/02                    .    door middel van slagarmen

D 01 G      7/04                    .    door middel van getande lichamen

D 01 G      7/06                    .    Details van apparatuur of machines

D 01 G      7/08                    .    .    Voorzieningen voor het toevoeren van balen aan scheurelementen

D 01 G      7/10                    .    .    Voorzieningen voor het afvoeren van vezels

D 01 G      7/12                    .    .    Draagconstructies; Behuizingen; Afdekkingen; Roosters

D 01 G      7/14                    .    .    Aandrijfvoorzieningen

 

D 01 G      9/00                    Openen of reinigen van vezels, bijv. het zwingelen van katoen (zwingelen van vlas of soortgelijke vezels D01B; maken van cellulosewatten bij papiermachines D21F 11/14)

D 01 G      9/02                    .    door omroeren in een bewegende houder

D 01 G      9/04                    .    door middel van slagarmen

D 01 G      9/06                    .    door middel van getande lichamen

D 01 G      9/08                    .    door middel van luchttrekvoorzieningen

D 01 G      9/10                    .    .    gebruikmakend van geperforeerde cilinders (geperforeerde zuigcilinders voor het vormen van een vlies D01G 25/00)

D 01 G      9/12                    .    Combinaties van machines voor het openen of reinigen

D 01 G      9/14                    .    Details van machines of apparatuur

D 01 G      9/16                    .    .    Toevoervoorzieningen (algemeen toepasbare vezeltoevoerapparatuur bij vezel-behandelmachines D01G 23/00)

D 01 G      9/18                    .    .    Voorzieningen voor het afvoeren van vezels

D 01 G      9/20                    .    .    Draagconstructies; Behuizingen; Afdekkingen; Roosters

D 01 G      9/22                    .    .    Aandrijfvoorzieningen 

D 01 G    11/00                   Uit elkaar scheuren van vezel-houdende artikelen voor het terugwinnen van vezels voor hergebruik

D 01 G    11/02                   .    Openen, ontrafelen of kaarden van touw of soortgelijke vezelachtige strengen voor het verkrijgen van vezels voor hergebruik

D 01 G    11/04                   .    Openen van lompen voor het verkrijgen van vezels voor hergebruik (mechanisch behandelen van lompen voor het maken van papier D21B)

 

D 01 G    13/00                   Mengen van vezels, bijv. blenderen; Mengen van niet-vezelachtige materialen met vezels (zie voor het mengen van vezels gecombineerd met andere bewerkingen, bijv. het breken van balen of het openen van vezels, de toepasselijke groepen voor dergelijke bewerkingen)

 

D 01 G    15/00                   Kaardmachines of kaardaccessoires; Kaardbekleding; Voorzieningen voor het breken of verwijderen van klitten in samenhang met kaardmachines of andere voorbehandelmachines (onafhankelijk werkende ontklitapparatuur of ontklitmachines D01B)

D 01 G    15/02                   .    Kaardmachines

D 01 G    15/04                   .    .    met een werker en afstrijker of soortgelijke walsen die werken in samenhang met een hoofdcilinder

D 01 G    15/06                   .    .    .    Garnett-machines

D 01 G    15/08                   .    .    met kaarddeksels of soortgelijke lichamen, of eindloze kaardplaten die werken in samenhang met een hoofdcilinder

D 01 G    15/10                   .    .    samengebouwd of nauw samenwerkend met andere apparatuur, bijv. rekinrichtingen (verdeelapparatuur voor banen D01G 15/46; voorzieningen voor het breken of verwijderen van klitten D01G 15/94)

D 01 G    15/12                   .    .    Details

D 01 G    15/14                   .    .    .    Constructieve kenmerken van kaardelementen, bijv. voor het kunnen vastmaken van kaardbekleding

D 01 G    15/16                   .    .    .    .    Hoofdcilinders; Borstcilinders

D 01 G    15/18                   .    .    .    .    Werkers; Afstrijkers; Afnemers (speciaal aangepaste afnemers voor het verdelen van banen D01G 15/54)

D 01 G    15/20                   .    .    .    .    Toevoerwalsen; Voorrollen

D 01 G    15/22                   .    .    .    .    Borstelwalsen of volanten

D 01 G    15/24                   .    .    .    .    Kaarddeksels of soortgelijke lichamen

D 01 G    15/26                   .    .    .    Plaatsing of opstelling van kaardelementen

D 01 G    15/28                   .    .    .    Steunvoorzieningen voor kaardelementen; Voorzieningen voor het verstellen van de onderlinge posities van kaardelementen

D 01 G    15/30                   .    .    .    .    Bochten

D 01 G    15/32                   .    .    .    Frames; Behuizingen; Afdekkingen

D 01 G    15/34                   .    .    .    Roosters; Stofmessen; Hoekbladen

D 01 G    15/36                   .    .    .    Aandrijfvoorzieningen of snelheidsregelvoorzieningen

D 01 G    15/38                   .    .    .    .    voor gebruik tijdens het slijpen van de kaardbekleding

D 01 G    15/40                   .    .    .    Toevoerapparatuur (algemeen toepasbare vezeltoevoerapparatuur bij vezel-behandelmachines, bijv. vultrechters, D01G 23/00)

D 01 G    15/42                   .    .    .    .    Toevoeren van vliezen

D 01 G    15/44                   .    .    .    .    Tussentijds toevoeren

D 01 G    15/46                   .    .    .    Afstroopvoorzieningen of soortgelijke voorzieningen voor het verwijderen van vezels uit kaardelementen; Verdeelapparatuur voor banen; Worginrichtingen (vliesvormende inrichtingen D01G 25/00; vezel-worggeleidingen D01H 5/72)

D 01 G    15/48                   .    .    .    .    Afstrijkkammen

D 01 G    15/50                   .    .    .    .    Afstrijkwalsen of soortgelijke inrichtingen

D 01 G    15/52                   .    .    .    .    Verdeelinrichtingen voor banen

D 01 G    15/54                   .    .    .    .    .    met speciaal aangepaste afnemers voor het verdelen van banen

D 01 G    15/56                   .    .    .    .    .    met banden

D 01 G    15/58                   .    .    .    .    Lontmachines of soortgelijke wrijfapparatuur

D 01 G    15/60                   .    .    .    .    .    Constructies van wrijfleer

D 01 G    15/62                   .    .    .    .    Voorspinwikkelapparatuur (algemeen toepasbare wikkelapparatuur bij het wikkelen van filamentmateriaal B65H)

D 01 G    15/64                   .    .    .    .    Rekapparatuur of twistapparatuur in samenhang met afstroopvoorzieningen of met apparatuur voor het verdelen van banen

D 01 G    15/66                   .    .    .    .    .    met voorzieningen voor het aanbrengen van valse twist (valse-twistinrichtingen D01H)

D 01 G    15/68                   .    .    .    .    .    met voorzieningen voor het aanbrengen van permanente twist, bijv. spinnen

D 01 G    15/70                   .    .    Voorzieningen voor het creëren van siereffecten en dergelijke in producten

D 01 G    15/72                   .    .    Voorzieningen voor het terugvoeren van afval om opnieuw te kaarden

D 01 G    15/74                   .    .    Luchttrekvoorzieningen (luchttrekvoorzieningen bij het afvegen of afvoeren van stof en dergelijke D01G 15/76)

D 01 G    15/76                   .    Afstrijken of reinigen van kaardoppervlakken; Schoonhouden van het kaardgebied

D 01 G    15/78                   .    .    Voorzieningen voor het afstrijken van kaarddeksels

D 01 G    15/80                   .    .    Voorzieningen voor het afstrijken van cilinders of walsen

D 01 G    15/82                   .    .    Voorzieningen voor het opsluiten of afvoeren van stof en dergelijke

D 01 G    15/84                   .    Kaardbekleding; Niet elders ondergebracht maken daarvan (voorzieningen voor het aandrijven van kaardmachine-elementen tijdens het slijpen D01G 15/38; slijpen van kaardbekleding B24B)

D 01 G    15/86                   .    .    met een flexibele niet-metaalachtige ruglaag

D 01 G    15/88                   .    .    gevormd uit metalen platen of stroken

D 01 G    15/90                   .    .    Nalopers, bijv. voor jutekaarders

D 01 G    15/92                   .    .    Vastmaken van kaardbekleding aan kaardelementen

D 01 G    15/94                   .    Voorzieningen voor het breken of verwijderen van klitten

D 01 G    15/96                   .    .    Klittenbreekwalsen

D 01 G    15/98                   .    .    Morel-apparatuur of soortgelijke apparatuur 

D 01 G    17/00                   Slichtmachines voor zijde 

D 01 G    19/00                   Kammachines

D 01 G    19/02                   .    met cirkelvlakken met pennen, bijv. Noble-machines

D 01 G    19/04                   .    met cilinders met pennen, bijv. rechtlijnig

D 01 G    19/06                   .    Details

D 01 G    19/08                   .    .    Toevoerapparatuur

D 01 G    19/10                   .    .    Constructiekenmerken, bevestigingskenmerken of bedieningskenmerken van kamelementen

D 01 G    19/12                   .    .    Inrichtingen voor het in de kammen leggen of vasthouden van vezels, bijv. clicheerborstels

D 01 G    19/14                   .    .    Wegtrekapparatuur en afgifte-apparatuur

D 01 G    19/16                   .    .    .    Afknijpmechanismen

D 01 G    19/18                   .    .    .    Walsinrichtingen of inrichtingen met walsen en schermplaten, bijv. voor het continu wegtrekken van vezels

D 01 G    19/20                   .    .    .    .    voor het met tussenpozen wegtrekken van vezels

D 01 G    19/22                   .    .    Voorzieningen voor het verwijderen of afvoeren van kammeling of afval

D 01 G    19/24                   .    .    Frames; Behuizingen; Afdekkingen

D 01 G    19/26                   .    .    Aandrijfvoorzieningen

D 01 G    19/28                   .    .    Luchttrekvoorzieningen of soortgelijke pneumatische inrichtingen

D 01 G    19/30                   .    .    Verwarmingsvoorzieningen

 

D 01 G    21/00                   Combinaties van machines, apparatuur of processen, bijv. voor continue verwerking (D01G 1/06, D01G 9/12, D01G 15/46 en D01G 15/94 hebben voorrang)

 

D 01 G    23/00                   Toevoeren van vezels aan machines; Transporteren van vezels tussen machines (D01G 21/00 heeft voorrang; tussentijds toevoeren bij kaardmachines D01G 15/40)

D 01 G    23/02                   .    Vultrechters; Aflevergoten

D 01 G    23/04                   .    .    met middelen voor het regelen van de toevoer

D 01 G    23/06                   .    Voorzieningen waarbij een machine of apparaat wordt geregeld in reactie op veranderingen in volume of gewicht van de toegevoerde vezels, bijv. pianobewegingen (voorzieningen waarin de rek wordt geregeld in reactie op onregelmatigheden in de vezeltoevoer D01H)

D 01 G    23/08                   .    Luchttrekvoorzieningen of soortgelijke pneumatische inrichtingen

 

D 01 G    25/00                   Vlies-vormende inrichtingen die geen deel uitmaken van hierboven beschreven machines (vormen van matten of vulsels van continue filamenten voor nonwovens D04H)

 

D 01 G    27/00                   Wikkelinrichtingen voor vliezen of lonten, bijv. voor producten van katoen-klopmachines, jute-kaarden of wol-hekelkannen

D 01 G    27/02                   .    met een vliesrol en dergelijke die is belast voor het stevig aandrukken

D 01 G    27/04                   .    met automatische afvoer van de vliesrol en dergelijke

 

D 01 G    29/00                   Voorzieningen voor het smeren van vezels, bijv. in hekelkannen (processen waarbij sprake is van het gebruik van speciale smeermiddelen D06M 15/00)

 

D 01 G    31/00                   Waarschuwingsinrichtingen of veiligheidsinrichtingen, bijv. automatische foutdetectoren of noodstops (veiligheidsinrichtingen in het algemeenF16P; aanwijsinrichtingen in het algemeen G08B) 

D 01 G    33/00                   Handgereedschap voor het behandelen van vezels 

D 01 G    35/00                   Behandelen van werkstukken 

D 01 G    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder de andere groepen in deze subklasse [10]