SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 01        NATUURLIJKE OF KUNSTMATIGE DRADEN OF VEZELS; SPINNEN [11]

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten.

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels; [14]

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels; [14]

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”. [14]

 

D 01 H    SPINNEN OF TWISTEN (afwikkelen, afrollen, doorvoeren, opwikkelen of spoelen van filamentmateriaal, niet in directe samenhang met spinnen of twisten, B65H; kernen, mallen, steunen of houders voor gespoeld of gewikkeld materiaal, bijv. klossen, B65H; twisten van werk D01G 35/00; krimpen of kroezen van vezels, filamenten of garens D02G 1/00; maken van chenille D03D of D04D 3/00; testen van garens, voorspinsels, lonten, vezels of vezelbanen G01) 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse D01. 

Soorten of typen spinmachines of twistmachines; Rekmachines of rekvoorzieningen; Twistvoorzieningen

 

D 01 H      1/00                    Spinmachines of twistmachines waarin het product continu wordt opgewikkeld (open-endspinmachines D01H 4/00) [5]

D 01 H      1/02                    .    ringspinmachines

D 01 H      1/04                    .    vleugelspinmachines

D 01 H      1/06                    .    trechterspinmachines

D 01 H      1/08                    .    bekerspinmachines, potspinmachines of cirkelspinmachines, waarin ringvormige massa’s garen worden gevormd door een centrifugaalwerking

D 01 H      1/10                    .    voor het meegeven van meervoudige twist, bijv. two-for-one twisten

D 01 H      1/11                    .    Spinnen met valse twist [5]

D 01 H      1/115                  .    .    gebruikmakend van pneumatische voorzieningen [5]

D 01 H      1/14                    .    Details (rekvoorzieningen D01H 5/00; twistvoorzieningen D01H 7/00)

D 01 H      1/16                    .    .    Draagconstructies; Behuizingen; Afdekkingen

D 01 H      1/18                    .    .    Steunen voor toevoerverpakkingen

D 01 H      1/20                    .    .    Aandrijfvorozieningen of stopvoorzieningen (voor open-endspinmachines D01H 4/12, D01H 4/20 of D01H 4/42; veiligheidsinrichtingen D01H 13/14) [5]

D 01 H      1/22                    .    .    .    voor walsen (regelen of variëren van rek D01H 5/32)

D 01 H      1/24                    .    .    .    voor twistvoorzieningen, bijv. spindels (remvoorzieningen voor spindels D01H 7/22; onderling gekoppelde aandrijfmechanismen voor vleugels en klossen D01H 7/50)

D 01 H      1/241                  .    .    .    .    aangedreven door een riem [2]

D 01 H      1/242                  .    .    .    .    aangedreven door tandwielen [2]

D 01 H      1/243                  .    .    .    .    aangedreven door frictieschijven [2]

D 01 H      1/244                  .    .    .    .    waarbij elke spindel wordt aangedreven door een elektromotor [2]

D 01 H      1/26                    .    .    .    .    met twee of meer snelheden; met voorzieningen voor het variëren van de snelheid

D 01 H      1/28                    .    .    .    voor twee of meer machine-elementen die verschillende karakteristieken bezitten maar wel samenwerken

D 01 H      1/30                    .    .    .    .    met twee of meer snelheden; met voorzieningen voor het variëren van de snelheid

D 01 H      1/32                    .    .    .    voor complete machines

D 01 H      1/34                    .    .    .    .    met twee of meer snelheden; met voorzieningen voor het variëren van de snelheid

D 01 H      1/36                    .    .    Voorzieningen voor het vormen van verpakkingen, bijv. opbouwbewegingen

D 01 H      1/38                    .    .    Voorzieningen voor het wikkelen van extra garenlengten op opneemverpakkingen, bijv. doorvoer tails

D 01 H      1/40                    .    .    Voorzieningen voor het vastmaken van continu afgegeven materiaal aan klossen en dergelijke

D 01 H      1/42                    .    .    Schermen of beschermers voor garens of draden, bijv. scheidingsplaten of inrichtingen voor het tegengaan van ballonvorming (inrichtingen op spindels voor het tegengaan van ballonvorming D01H 7/18)

 

D 01 H      3/00                    Spinmachines of twistmachines waarin het product met tussenpozen wordt opgewikkeld, bijv. fijnspinmachines

D 01 H      3/02                    .    Details (rekvoorzieningen D01H 5/00; twistvoorzieningen D01H 7/00)

D 01 H      3/04                    .    .    Wagens; Mechanismen die wagenverplaatsingen veroorzaken

D 01 H      3/06                    .    .    .    Wagens; Wagenrails; Rechthoekige bewegingen

D 01 H      3/08                    .    .    .    Uittrekbewegingen of intrekbewegingen

D 01 H      3/10                    .    .    .    Voorzieningen voor het verplaatsen van een spoelregister, bijv. voor twijnmachines

D 01 H      3/12                    .    .    Bewegingen voor het vormen van verpakkingen; Opwinders

D 01 H      3/14                    .    .    Aandrijfvoorzieningen voor walsen (algemeen toepasbare rekvoorzieningen bij spinmachines D01H 5/18)

D 01 H      3/16                    .    .    Aandrijfvoorzieningen voor spindels (spindels, spindellagers, spindelsteunen D01H 7/04)

D 01 H      3/18                    .    .    .    Tinwalsen; Aandrijfvoorzieningen in nauwe samenhang met tinwalsen

D 01 H      3/20                    .    .    .    Aandrijfvoorzieningen voor spindels tijdens het uittrekken of terugtrekken

D 01 H      3/22                    .    .    .    Aandrijfvoorzieningen voor spindels tijdens het intrekken

D 01 H      3/24                    .    .    .    .    Schaarbewegingen; Slingerbewegingen

D 01 H      3/26                    .    .    Niet elders ondergebrachte aandrijfvoorzieningen of stopvoorzieningen; Blokkeerbewegingen (veiligheidsinrichtingen D01H 13/14)

 

D 01 H      4/00                    Open-endspinmachines of voorzieningen voor het meegeven van twist aan onafhankelijk bewegende vezels die worden gescheiden uit lonten; Aanhechtingsvoorzieningen daarvoor; Bedekken van eindloze kerndraden met vezels door open-endspintechnieken [5]

 

              Aantekening

 

              In deze groep vallen onder de uitdrukking “open-endspinnen” tevens uitdrukkingen zoals “break spinnen”, “ringloos spinnen”, “rotorspinnen” en “frictiespinnen”, maar niet de uitdrukking “spinnen met valse twist”. [5]

 

D 01 H      4/02                    .    waarbij twist wordt meegegeven door een fluïdum, bijv. een luchtwerveling [5]

D 01 H      4/04                    .    waarbij twist wordt meegegeven door contact van vezels met een loopvlak [5]

D 01 H      4/06                    .    .    samenwerkend met aanzuigvoorzieningen (D01H 4/08 en D01H 4/16 hebben voorrang) [5]

D 01 H      4/08                    .    .    Rotorspinnen, d.w.z. waarbij het loopvlak wordt gevormd door een rotor [5]

D 01 H      4/10                    .    .    .    Rotoren [5]

D 01 H      4/12                    .    .    .    Rotorlagers; Voorzieningen voor het aandrijven of stoppen (regelen daarvan D01H 4/42) [5]

D 01 H      4/14                    .    .    .    .    Rotoren die worden aangedreven door elektromotoren [5]

D 01 H      4/16                    .    .    Frictiespinnen, d.w.z. waarbij het loopvlak wordt gevormd door een paar frictietrommels op korte afstand van elkaar, bijv. met tenminste één aanzuigtrommel [5]

D 01 H      4/18                    .    .    .    Frictietrommels, bijv. opstelling van de aanzuiggaten [5]

D 01 H      4/20                    .    .    .    Trommellagers; Voorzieningen voor het aandrijven of stoppen (regelen daarvan D01H 4/42) [5]

D 01 H      4/22                    .    .    Reinigen van loopvlakken [5]

D 01 H      4/24                    .    .    .    bij rotorspinnen [5]

D 01 H      4/26                    .    .    .    bij frictiespinnen [5]

D 01 H      4/28                    .    gebruikmakend van elektrostatische velden [5]

D 01 H      4/30                    .    Voorzieningen voor het scheiden van lonten in vezels; Oriënteren of richten van de vezels [5]

D 01 H      4/32                    .    .    gebruikmakend van openingswalsen [5]

D 01 H      4/34                    .    .    gebruikmakend van luchtstralen [5]

D 01 H      4/36                    .    .    met middelen voor het wegnemen van verontreinigingen [5]

D 01 H      4/38                    .    Goten voor het toevoeren van vezels aan het garen-vormende deel [5]

D 01 H      4/40                    .    Verwijderen van lopend garen uit het garen-vormende deel, bijv. gebruikmakend van buizen [5]

D 01 H      4/42                    .    Regelen van het aandrijven of stoppen [5]

D 01 H      4/44                    .    .    bij rotorspinnen [5]

D 01 H      4/46                    .    .    bij frictiespinnen [5]

D 01 H      4/48                    .    Piecing voorzieningen; Regelen daarvan [5]

D 01 H      4/50                    .    .    voor rotorspinnen [5]

D 01 H      4/52                    .    .    voor frictiespinnen [5]

 

D 01 H      5/00                    Rekmachines of rekvoorzieningen (voorzieningen waarbij de rek afhankelijk is van de rechtlijnige beweging van opneemspindels, bijv. bij fijnspinmachines, D01H 3/00; inrichtingen voor het kammen of oriënteren van vezels bij open-endspinmachines D01H 4/30)

D 01 H      5/02                    .    Hekelkannen of andere rekmachines met hekellatten of soortgelijke staven met pennen (smeren van vezels in hekelkannen D01G 29/00)

D 01 H      5/04                    .    .    met staven met pennen die in werking worden gesteld door wormlichamen

D 01 H      5/06                    .    .    .    Elkaar kruisende hekelkannen

D 01 H      5/08                    .    .    met staven die zijn verbonden door schakels, kettingen en dergelijke

D 01 H      5/10                    .    .    met niet met elkaar verbonden staven met pennen, maar in werking gesteld door de druk van de een tegen de ander

D 01 H      5/12                    .    .    Details

D 01 H      5/14                    .    .    .    Staven met pennen

D 01 H      5/16                    .    .    .    Draagconstructies; Behuizingen; Afdekkingen

D 01 H      5/18                    .    Rekmachines of rekvoorzieningen zonder hekellatten of soortgelijke staven met pennen

D 01 H      5/20                    .    .    waarin vezels worden gestuurd door contact met stilstaande of heen en weer gaande vlakken

D 01 H      5/22                    .    .    waarin vezels worden gestuurd door alleen walsen

D 01 H      5/24                    .    .    .    met hekels of soortgelijke roterende lichamen met pennen

D 01 H      5/26                    .    .    waarin vezels worden gestuurd door één of meer eindloze schermplaten

D 01 H      5/28                    .    .    waarin vezels worden gestuurd door het aanbrengen van twist tijdens het rekken (fijnspinmachines D01H 3/00; constructies van valse-twistinrichtingen D02G 1/04)

D 01 H      5/30                    .    .    met voorzieningen voor het scheiden van continue filamenten, bijv. bij directspinnen (omvormen van werk in lonten of garens D01G 1/06)

D 01 H      5/32                    .    .    Regelen of variëren van rek

D 01 H      5/34                    .    .    .    door handmatige instellingen

D 01 H      5/36                    .    .    .    in overeenstemming met een vooraf bepaald patroon, bijv. voor het maken van verdikkingen

D 01 H      5/38                    .    .    .    in reactie op onregelmatigheden in materiaal

D 01 H      5/40                    .    .    .    .    met mechanische tijdvertragingsinrichtingen

D 01 H      5/42                    .    .    .    .    met elektrische tijdvertragingsinrichtingen

D 01 H      5/44                    .    .    Verstellen van rekelementen, bijv. veranderen van de borgvertanding

D 01 H      5/46                    .    .    Voorzieningen voor het belasten

D 01 H      5/48                    .    .    .    gebruikmakend van gewichten

D 01 H      5/50                    .    .    .    gebruikmakend van veren

D 01 H      5/52                    .    .    .    gebruikmakend van fluïdumdruk

D 01 H      5/54                    .    .    .    gebruikmakend van magnetische voorzieningen

D 01 H      5/56                    .    .    Steunen voor rekelementen (zadels of bovenwalsarmen die essentiële componenten vormen van weeginrichtingen D01H 5/48)

D 01 H      5/58                    .    .    Voorzieningen voor het doorkruisen van rekelementen (kruisvoorzieningen voor voorspinselgeleiders D01H 13/06)

D 01 H      5/60                    .    .    Voorzieningen voor het van vezelopeenhopingen vrijhouden van rekelementen

D 01 H      5/62                    .    .    .    Niet-roterende reinigingskussens of reinigingsplaten; Schrapers

D 01 H      5/64                    .    .    .    Walsen of schermplaten met reinigende oppervlakken

D 01 H      5/66                    .    .    .    Aanzuiginrichtingen

D 01 H      5/68                    .    .    .    .    Aanzuigende eindvangers

D 01 H      5/70                    .    .    Constructieve kenmerken van rekelementen

D 01 H      5/72                    .    .    .    Vezelworggeleiders (geleiders voor lonten, voorspinsels of garens, die uitsluitend toepasbaar zijn voor het spinnen, twisten, kroezen of krimpen D01H 13/04)

D 01 H      5/74                    .    .    .    Walsen

D 01 H      5/76                    .    .    .    .    Loose-boss stelsels

D 01 H      5/78                    .    .    .    .    met groeven of andere ingebouwde oppervlaktekarakteristieken

D 01 H      5/80                    .    .    .    .    met afdekkingen; Kooien of bedekkingen

D 01 H      5/82                    .    .    .    .    Voorzieningen voor het koppelen van walsdelen

D 01 H      5/84                    .    .    .    .    Hekels of vooropeners

D 01 H      5/86                    .    .    .    Schermplaten; Schermplaatsteunen; Spaninrichtingen voor schermplaten

D 01 H      5/88                    .    .    .    .    Draagframes; Tensoren

 

D 01 H      7/00                    Spinmachines of twistmachines (voor open-endspinnen D01H 4/00) [5]

D 01 H      7/02                    .    voor het meegeven van permanente twist

D 01 H      7/04                    .    .    Spindels (spindellagers, steunen daarvoor, in het algemeen F16C)

D 01 H      7/06                    .    .    .    Stilstaande spindels met moffen voor het vasthouden van de verpakking

D 01 H      7/08                    .    .    .    Bevestigingsvoorzieningen

D 01 H      7/10                    .    .    .    .    Spindelsteunen; Rails; Railsteunen, bijv. pookgeleiders

D 01 H      7/12                    .    .    .    .    Kussens; Lagers

D 01 H      7/14                    .    .    .    .    Neerhoudvorzieningen

D 01 H      7/16                    .    .    .    Voorzieningen voor het koppelen van klossen en dergelijke aan spindels

D 01 H      7/18                    .    .    .    Voorzieningen op spindels voor het onderdrukken van garenballonnen (draadwachters of draadbeschermers D01H 1/42)

D 01 H      7/20                    .    .    .    Smeervoorzieningen

D 01 H      7/22                    .    .    .    Remvoorzieningen

D 01 H      7/24                    .    .    Vleugelvoorzieningen of soortgelijke voorzieningen (voorzieningen voor meervoudige twist D01H 7/86)

D 01 H      7/26                    .    .    .    Vleugelconstructies

D 01 H      7/28                    .    .    .    .    aangebracht voor het langs de buitenkant van benen geleiden van materiaal

D 01 H      7/30                    .    .    .    .    met in benen gevormde geleidekanalen, bijv. voorgarenvleugels

D 01 H      7/32                    .    .    .    .    .    met drukinrichtingen

D 01 H      7/34                    .    .    .    .    met sleeplooprollen of soortgelijke voorzieningen

D 01 H      7/36                    .    .    .    .    met doorkruisinrichtingen

D 01 H      7/38                    .    .    .    .    Ringvleugels

D 01 H      7/40                    .    .    .    Vleugelsteunen, bijv. rails

D 01 H      7/42                    .    .    .    Voorzieningen voor het koppelen van vleugels aan spindels

D 01 H      7/44                    .    .    .    Remvoorzieningen voor klossen of vleugels

D 01 H      7/46                    .    .    .    Inrichtingen die worden vastgemaakt aan, of die deel uitmaken  van, vleugels voor het tijdelijk verhogen van de twist in materiaal tijdens het passeren

D 01 H      7/48                    .    .    .    Ogen of soortgelijke geleidingsvoorzieningen (D01H 7/46 heeft voorrang)

D 01 H      7/50                    .    .    .    Onderling gekoppelde aandrijfmechanismen voor vleugels en klossen, bijv. opwikkelbewegingen voor katoenvoorspinmachines (mechanismen voor het opbouwen van verpakkingen D01H 1/36)

D 01 H      7/52                    .    .    Ring-en-spinoogvoorzieningen

D 01 H      7/54                    .    .    .    met vaste ringen

D 01 H      7/56                    .    .    .    met vrij roteerbare ringen; met geremde of gesleepte ringen

D 01 H      7/58                    .    .    .    met aangedreven ringen

D 01 H      7/60                    .    .    .    Ringen of spinoogjes; Niet elders ondergebracht maken daarvan (handgereedschap voor het aanbrengen van spinoogjes op ringen D01H 17/02)

D 01 H      7/62                    .    .    .    Voorzieningen die zorgen voor smeermiddel voor spinoogjes

D 01 H      7/64                    .    .    .    Ringsteunen, bijv. rails (pookgeleiders of andere railsteunen D01H 7/10)

D 01 H      7/66                    .    .    Trechtervoorzieningen

D 01 H      7/68                    .    .    .    Trechterconstructies

D 01 H      7/70                    .    .    .    Voorzieningen voor het ondersteunen van trechters op spindels

D 01 H      7/72                    .    .    .    Klossteunvoorzieningen, bijv. rails (pookgeleiders of andere railsteunen D01H 7/10)

D 01 H      7/74                    .    .    Bekervoorzieningen of soortgelijke voorzieningen

D 01 H      7/76                    .    .    .    Roterende schijven

D 01 H      7/78                    .    .    .    Constructies van bekers, bijv. spinkannen

D 01 H      7/80                    .    .    .    .    aangepast voor het verzamelen van natte garens

D 01 H      7/82                    .    .    .    Behuizingen of schermen voor roterende bekers en dergelijke

D 01 H      7/84                    .    .    .    Spindels of garendragers die samenwerken met roterende bekers (verwijderen van garen uit centrifugaalbekers naar garendragers D01H 9/06)

D 01 H      7/86                    .    .    Voorzieningen voor meervoudige twist, bijv. two-for-one twistinrichtingen

D 01 H      7/88                    .    .    Voorzieningen met een holle spindel (D01H 7/86 heeft voorrang)

D 01 H      7/90                    .    .    Voorzieningen met twee of meer gecombineerde twistinrichtingen (D01H 7/86 en D01H 7/88 hebben voorrang)

D 01 H      7/92                    .    voor het meegeven van tijdelijke twist

 

Gemeenschappelijke kenmerken of details van, of accessoires voor, diverse soorten of typen spinmachines of twistmachines [9]

 

D 01 H      9/00                    Voorzieningen voor het vervangen of verwijderen van klossen, kernen, houders of volle verpakkingen bij afrolstations of opneemstations (voorzieningen van algemeen belang bij het wikkelen van filamentmateriaal B65H)

D 01 H      9/02                    .    voor het verwijderen van volle opneemverpakkingen en het vervangen daarvan door klossen, kernen of houders bij opneemstations; Doorvoeren van materiaal tussen naastliggende volle en lege opneemelementen

D 01 H      9/04                    .    .    Afstroopvoorzieningen die zijn ingebouwd in spinmachines of twistmachines

D 01 H      9/06                    .    .    .    Verwijderen van garen uit centrifugaalbekers naar garendragers

D 01 H      9/08                    .    .    Afstroopvoorzieningen die onafhankelijk werken van spinmachines of twistmachines

D 01 H      9/10                    .    .    .    Afstroopwagens

D 01 H      9/12                    .    .    .    Handmatige opzetapparatuur van spoelbuizen; Standaards voor opzetapparatuur van spoelbuizen

D 01 H      9/14                    .    .    voor het gereedmaken van machines voor het afstropen van garens (noodstops die reageren op het afleveren van een afgepaste lengte materiaal D01H 13/24)

D 01 H      9/16                    .    .    Voorzieningen voor het versnijden van garens

D 01 H      9/18                    .    voor het toevoeren van klossen, kernen, houders of volle verpakkingen aan, of het transporteren van, afgiftestations of opneemstations (D01H 9/10 heeft voorrang)

 

D 01 H    11/00                   Voorzieningen voor het inperken of verwijderen van stof en dergelijke (reinigen van loopvlakken in open-endspinmachines D01H 4/22; scheiden in het algemeen B01D; reinigen in het algemeen B08B; klimaatregeling F24F, bijv. door filteren F24F 3/16) [5]

 

D 01 H    13/00                   Andere gemeenschappelijke constructieve kenmerken, details of accessoires (voor open-endspinnen D01H 4/00) [5]

D 01 H    13/02                   .    Niet elders ondergebrachte walsvoorzieningen

D 01 H    13/04                   .    Geleiders voor lonten, voorspinsels of garens; Vlakstempels (vezelworggeleiders D01H 5/72)

D 01 H    13/06                   .    .    Voorzieningen voor het doorkruisen

D 01 H    13/08                   .    Twistvangers

D 01 H    13/10                   .    Spaninrichtingen

D 01 H    13/12                   .    Voorzieningen voor het voorkomen van het terugdraaien of onopzettelijk dubbelen van garens (aanzuigende eindvangers D01H 5/68)

D 01 H    13/14                   .    Waarschuwingsinrichtingen of veiligheidsinrichtingen, bijv. automatische foutdetectoren of noodstops (waarschuwingsinrichtingen of veiligheidsinrichtingen voor filamentmateriaal zonder directe samenhang met spinmachines of soortgelijke machines B65H; algemeen toepasbare veiligheidsinrichtingen F16P; algemeen toepasbare aanwijsinrichtingen G08B)

D 01 H    13/16                   .    .    reagerend op verlaging van materiaalspanning, ontbreken van materiaaltoevoer of materiaalbreuk

D 01 H    13/18                   .    .    .    waarbij alleen de toevoer wordt gestopt

D 01 H    13/20                   .    .    reagerend op bovenmatige spanning of onregelmatige werking van apparatuur

D 01 H    13/22                   .    .    reagerend op de aanwezigheid van onregelmatigheden in lopend materiaal

D 01 H    13/24                   .    .    reagerend op aflevering van een afgepaste lengte materiaal, volmaken van de wikkeling van een verpakking of vullen van een houder

D 01 H    13/26                   .    Voorzieningen voor het kunnen inspecteren of onderzoeken van garens en dergelijke bij het spinnen of twisten

D 01 H    13/28                   .    Verwarmingsvoorzieningen of koelvoorzieningen

D 01 H    13/30                   .    Bevochtigen, stijven, smeren, insmeren met was, kleuren of drogen van garens en dergelijke als incidentele maatregel tijdens het spinnen of twisten

D 01 H    13/32                   .    Telinrichtingen, meetinrichtingen, opneeminrichtingen of registratie-inrichtingen (zie in het algemeen de toepasselijke subklasse van Sectie G, bijv. G01B)

 

D 01 H    15/00                   Piecing voorzieningen (voor open-endspinmachines D01H 4/48; zie bij machines voor het produceren van textielweefsel de toepasselijke subklassen) [5]

D 01 H    15/007                  .    voor two-for-one twistmachines [5]

D 01 H    15/013                  .    Wagens die langs de machines gaan [5]

 

D 01 H    17/00                   Handgereedschap (opzetapparatuur voor spoelbuizen D01H 9/12)

D 01 H    17/02                   .    Voorzieningen voor het bewaren van ringspinoogjes; Inrichtingen voor het aanbrengen van spinoogjes op ringen