SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 02        GARENS; MECHANISCH AFWERKEN VAN GARENS OF TOUW; SCHEREN OF OPBOMEN

 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten. 

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels; [14]

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels; [14]

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”. [14]

D 02 G    KRIMPEN OF KROEZEN VAN VEZELS, FILAMENTEN, GARENS OF DRADEN; GARENS OF DRADEN 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de Aantekening volgend op de titel van klasse D02.

 

D 02 G      1/00                    Produceren van gekrompen of gekroesde vezels, filamenten, garens of draden, waarbij sprake is van het meegeven van latente karakteristieken (garens op zich D02G 3/00; tijdens het vormen van kunstmatige filamenten, draden en dergelijke D01D 5/22; algemene aspecten van het chemisch behandelen D06M)

D 02 G      1/02                    .    door twisten, fixeren van de twist en weer andersom twisten, d.w.z. door het meegeven van valse twist

D 02 G      1/04                    .    .    Inrichtingen voor het meegeven van valse twist

D 02 G      1/06                    .    .    .    Spindels

D 02 G      1/08                    .    .    .    Walsen

D 02 G      1/10                    .    gebruikmakend van mesranden voor het langs de rand krimpen, bijv. verwarmde mesranden

D 02 G      1/12                    .    gebruikmakend van pakkingbussen

D 02 G      1/14                    .    gebruikmakend van gegroefde walsen of tandwielachtige lichamen

D 02 G      1/16                    .    gebruikmakend van stralen of stromen van turbulente gassen, bijv. lucht of stoom

D 02 G      1/18                    .    door het combineren van vezels, filamenten of garens met verschillende krimpkarakteristieken

D 02 G      1/20                    .    Combinaties van twee of meer van de bovengenoemde bewerkingen of inrichtingen; Nabehandelen voor het fixeren van krimp of kroes

 

D 02 G       3/00                   Garens of draden, bijv. fantasiegarens; Niet elders ondergebrachte processen of apparatuur voor het produceren daarvan (voor het produceren van krimpgarens of kroesgarens D02G 1/00)

D 02 G       3/02                   .    Garens of draden die worden gekenmerkt door het materiaal of de materialen waarvan zij zijn gemaakt

D 02 G       3/04                   .    .    Geblendeerde of andere garens of draden, die componenten bevatten die zijn gemaakt van verschillende materialen

D 02 G       3/06                   .    .    Draden die zijn gevormd uit ander strookmateriaal dan papier

D 02 G       3/08                   .    .    Papieren garens of draden

D 02 G       3/10                   .    .    Garens of draden die zijn gevormd uit collageenmateriaal, bijv. catgut

D 02 G       3/12                   .    .    Draden die metaalachtige filamenten of stroken bevatten

D 02 G       3/14                   .    .    Draden van paardenhaar

D 02 G       3/16                   .    .    Garens of draden die zijn gemaakt van anorganische substanties

D 02 G       3/18                   .    .    .    uit glas en dergelijke

D 02 G       3/20                   .    .    .    uit asbest

D 02 G       3/22                   .    Garens of draden die worden gekenmerkt door constructieve kenmerken

D 02 G       3/24                   .    .    Gestapelde garens of draden, bijv. gevormd uit stapelvezelcomponenten met verschillende ontspanningskarakteristieken

D 02 G       3/26                   .    .    met karakteristieken die afhankelijk zijn van de hoeveelheid of richting van de twist

D 02 G       3/28                   .    .    .    Dubbele, geplooide of getwijnde draden

D 02 G       3/30                   .    .    .    Gekripte of andere sterk getwiste garens of draden

D 02 G       3/32                   .    .    Elastische garens of draden

D 02 G       3/34                   .    .    Garens of draden met verdikkingen, knobbels, spiralen, lussen, toefjes of andere siereffecten of onregelmatige effecten, d.w.z. effectgarens

D 02 G       3/36                   .    .    Garens of draden die een kern bevatten of gecoat zijn (elastische garens of draden D02G 3/32)

D 02 G       3/38                   .    .    Draden waarin vezels, filamenten of garens zijn gewikkeld samen met andere garens of filamenten (bedekken van eindloze kerndraden met vezels door gebruik te maken van openend-spintechnieken D01H 4/00)

D 02 G       3/40                   .    .    Garens waarin vezels met elkaar zijn verbonden door kleefstoffen; Geïmpregneerde garens of draden

D 02 G       3/42                   .    .    Chenilledraden

D 02 G       3/44                   .    Garens of draden die worden gekenmerkt door het doel waarvoor zij zijn ontworpen

D 02 G       3/46                   .    .    Naaigaren en dergelijke

D 02 G       3/48                   .    .    Koorden en dergelijke voor voertuigbanden