SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 04        VLECHTEN; KANTKLOSSEN; BREIEN; AFZETSELS; NON-WOVENS 

D 04 B    BREIEN

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze subklasse vallen onder de groepen waarin machines, apparatuur, inrichtingen of werktuigen worden benoemd, tevens processen die worden gekenmerkt door, of die afhankelijk zijn van, hun gebruik en de producten van dergelijke processen.

              (2)      Gebreide producten, d.w.z. breisels of artikelen, worden alleen in deze subklasse geklasseerd als zij constructieve kenmerken hebben die van belang zijn voor het brei-aspect. 

Inslagbreien; Machines daarvoor

 

D 04 B      1/00                    Inslagbreiprocessen voor het produceren van breisels of artikelen onafhankelijk van het gebruik van specifieke machines; Breisels of artikelen die voortkomen uit dergelijke processen

D 04 B      1/02                    .    Poolbreisels of artikelen met soortgelijke oppervlaktekenmerken

D 04 B      1/04                    .    .    gekenmerkt door het draadmateriaal

D 04 B      1/06                    .    Niet-lopende breisels of artikelen

D 04 B      1/08                    .    .    gekenmerkt door het draadmateriaal

D 04 B      1/10                    .    Patroonbreisels of patroonartikelen

D 04 B      1/12                    .    .    gekenmerkt door het draadmateriaal

D 04 B      1/14                    .    Andere breisels of artikelen die in eerste instantie worden gekenmerkt door het gebruik van specifieke draadmaterialen

D 04 B      1/16                    .    .    synthetische draden

D 04 B      1/18                    .    .    elastische draden

D 04 B      1/20                    .    .    .    gekrompen draden

D 04 B      1/22                    .    speciaal aangepast voor het breien van goederen met een specifiek opbouw

D 04 B      1/24                    .    .    kleding

D 04 B      1/26                    .    .    .    kousen

D 04 B      1/28                    .    .    .    handschoenen 

D 04 B      3/00                    Handgereedschap of handwerktuigen voor inslagbreien [9]

D 04 B      3/02                    .    Breipennen

D 04 B      3/04                    .    Vingerbeschermers; Draadspanners

D 04 B      3/06                    .    Kluwenhouders of kluwendozen

 

D 04 B      5/00                    Huishoudelijke inslagbrei-apparatuur of inslagbreimachines zonder naalden (met naalden D04B 7/08) [9]

 

D 04 B      7/00                    Inslagbreimachines met een vlak bed met onafhankelijk beweegbare naalden (breimachines met een rechte balk met vaste naalden D04B 11/00)

D 04 B      7/02                    .    met één set naalden

D 04 B      7/04                    .    met twee sets naalden

D 04 B      7/06                    .    .    voor cantillewerk of Links-Links lusvorming

D 04 B      7/08                    .    voor huishoudelijk gebruik

D 04 B      7/10                    .    met een voorziening voor het smaller of breder maken voor het produceren van confectiegoederen

D 04 B      7/12                    .    met een voorziening voor het inbrengen van pooldraden

D 04 B      7/14                    .    met een voorziening voor het inbrengen van inwendige draden in ingelegde breisels

D 04 B      7/16                    .    voor het produceren van breisels die bestaan uit, of die zijn voorzien van, elastische draden

D 04 B      7/18                    .    .    ingebracht als inslagdraden of inlegdraden

D 04 B      7/20                    .    met een voorziening voor het veranderen van de breiselconstructie, bijv. van een plat breisel in een rib-lusbreisel

D 04 B      7/22                    .    met een speciale voorziening voor aanloopgoederen, bijv. met niet-lopende randen

D 04 B      7/24                    .    voor het produceren van patroonbreisels

D 04 B      7/26                    .    .    met kleurpatronen

D 04 B      7/28                    .    .    met stikpatronen

D 04 B      7/30                    .    speciaal aangepast voor het breien van goederen met een specifieke opbouw

D 04 B      7/32                    .    .    buisvormige goederen

D 04 B      7/34                    .    .    .    handschoenen

 

D 04 B      9/00                    Inslagrondbreimachines met onafhankelijk beweegbare naalden (met naalden met een vaste veer of een haak D04B 13/00) [9]

D 04 B      9/02                    .    met één set naalden

D 04 B      9/04                    .    .    met veernaalden of haaknaalden

D 04 B      9/06                    .    met een naaldcilinder en een wijzerplaat voor geribde goederen

D 04 B      9/08                    .    .    voor dubbelgebreide goederen of interlocks

D 04 B      9/10                    .    met twee naaldcilinders voor cantillewerk of voor Links-Links lusvorming

D 04 B      9/12                    .    met een voorziening voor het inbrengen van pooldraden

D 04 B      9/14                    .    met een voorziening voor het inbrengen van losse vezels, bijv. in hoogpolige breisels

D 04 B      9/16                    .    met een voorziening voor het aan ingelegd breisel toevoeren van inwendige draden

D 04 B      9/18                    .    met een voorziening voor het door inbrengen van versterkingsdraden

D 04 B      9/20                    .    met een voorziening voor het smaller of breder maken; met een heen en weer gaande werking, bijv. voor het breien van vlakke stukken

D 04 B      9/22                    .    met een voorziening voor het veranderen van de breiselconstructie, bijv. van een plat breisel in een rib-lusbreisel

D 04 B      9/24                    .    met een speciale voorziening voor aanloopgoederen, bijv. met niet-lopende randen

D 04 B      9/26                    .    voor het maken van patroonbreisels

D 04 B      9/28                    .    .    met kleurpatronen

D 04 B      9/30                    .    .    .    door het aanbrengen van strepen

D 04 B      9/32                    .    .    .    .    door het aanbrengen van strepen door wikkelen

D 04 B      9/34                    .    .    .    door verguldsel

D 04 B      9/36                    .    .    .    Intarsia werk dat wordt verkregen door een heen en weer gaande beweging

D 04 B      9/38                    .    .    met stikpatronen

D 04 B      9/40                    .    met een voorziening voor het doorvoeren van gebreide goederen van de ene machine naar een andere

D 04 B      9/42                    .    speciaal aangepast voor het produceren van goederen met een specifieke opbouw

D 04 B      9/44                    .    .    langgerekte buisvormige artikelen met een kleine diameter, bijv. afdekkingen voor kabels (bekleden van elektrische kabels H01B 13/22)

D 04 B      9/46                    .    .    kousen, of stukken daarvan

D 04 B      9/48                    .    .    .    non-run kousen

D 04 B      9/50                    .    .    .    .    micromesh kousen

D 04 B      9/52                    .    .    .    chirurgische kousen

D 04 B      9/54                    .    .    .    naden, bijv. dubbele of omgekeerde naden

D 04 B      9/56                    .    .    .    hielstukken of teenstukken

D 04 B      9/58                    .    .    handschoenen

 

D 04 B    11/00                   Inslagrondbreimachines met een rechte balk met vaste naalden (breimachines met een vlak bed met onafhankelijk beweegbare naalden D04B 7/00) [9]

D 04 B    11/02                   .    met één set naalden

D 04 B    11/04                   .    met twee sets naalden

D 04 B    11/06                   .    met een voorziening voor het smaller of breder maken voor het produceren van confectiegoederen

D 04 B    11/08                   .    met een voorziening voor het inbrengen van pooldraden

D 04 B    11/10                   .    met een voorziening voor het inbrengen van inwendige draden in ingelegd breisel

D 04 B    11/12                   .    voor het produceren van breisels uit, of voorzien van, elastische draden

D 04 B    11/14                   .    met een voorziening voor het veranderen van de breiselconstructie, bijv. van een plat breisel in een rib-lusbreisel

D 04 B    11/16                   .    met een speciale voorziening voor aanloopgoederen, bijv. met niet-lopende randen

D 04 B    11/18                   .    voor het maken van patroonbreisels

D 04 B    11/20                   .    .    met kleurpatronen

D 04 B    11/22                   .    .    met stikpatronen

D 04 B    11/24                   .    met een voorziening voor het doorvoeren van breisels van de ene machine naar een andere

D 04 B    11/26                   .    speciaal aangepast voor het produceren van goederen met een specifieke opbouw

D 04 B    11/28                   .    .    kousen, of stukken daarvan

D 04 B    11/30                   .    .    .    non-run kousen

D 04 B    11/32                   .    .    .    naden, bijv. dubbele of omgekeerde naden

D 04 B    11/34                   .    .    .    hielstukken of teenstukken

D 04 B    11/36                   .    .    andere kleding

 

D 04 B    13/00                   Rondbreimachines met vaste veernaalden of haaknaalden, bijv. luswielmachines (met onafhankelijk beweegbare naalden D04B 9/00)

D 04 B    13/02                   .    met horizontale naalden

 

D 04 B    15/00                   Details van of hulpinrichtingen die zijn ingebouwd in inslagbreimachines, voorzover beperkt tot dit soort machines (niet daartoe beperkte details of hulpinrichtingen D04B 35/00)

D 04 B    15/02                   .    Lusdoorvoerwissels

D 04 B    15/04                   .    .    bij breimachines met een rechte balk

D 04 B    15/06                   .    Platinen

D 04 B    15/08                   .    Naaldlatopeners; Borstels

D 04 B    15/10                   .    Naaldbedden

D 04 B    15/12                   .    .    Shogging inrichtingen daarvoor

D 04 B    15/14                   .    Naaldcilinders

D 04 B    15/16                   .    .    Aandrijfinrichtingen voor een heen en weer gaande werking

D 04 B    15/18                   .    Wijzerplaten

D 04 B    15/20                   .    Naaldbalken

D 04 B    15/22                   .    .    Aandrijfinrichtingen daarvoor

D 04 B    15/24                   .    Platinekoppen; Platinebalken

D 04 B    15/26                   .    Slurcocks

D 04 B    15/28                   .    Naaldpersers

D 04 B    15/30                   .    Aandrijvingen voor draaddraagstangen

D 04 B    15/32                   .    Noksystemen of nokkenstelsels voor het bedienen van brei-instrumenten

D 04 B    15/34                   .    .    voor wijzerplaten

D 04 B    15/36                   .    .    voor breimachines met een vlak bed

D 04 B    15/38                   .    Inrichtingen voor het toevoeren, aanvoeren of geleiden van draden naar naalden

D 04 B    15/40                   .    .    Houders of steunen voor draadverpakkingen

D 04 B    15/42                   .    .    .    Frames voor stelsels van twee of meer haspels

D 04 B    15/44                   .    .    Spaninrichtingen voor afzonderlijke draden

D 04 B    15/46                   .    .    .    voor elastische draden

D 04 B    15/48                   .    .    Draadtoevoerinrichtingen

D 04 B    15/50                   .    .    .    voor elastische draden

D 04 B    15/52                   .    .    .    voor breimachines met een rechte balk

D 04 B    15/54                   .    .    Draadgeleiders

D 04 B    15/56                   .    .    .    voor breimachines met een vlak bed

D 04 B    15/58                   .    .    .    voor rondbreimachines; Wisselinrichtingen voor draden

D 04 B    15/60                   .    .    .    .    met inrichtingen voor het inklemmen of versnijden van draden

D 04 B    15/61                   .    .    .    .    .    aangebracht binnen de naaldcirkel

D 04 B    15/62                   .    .    .    .    met draadknopers

D 04 B    15/64                   .    .    .    voor breimachines met een rechte balk

D 04 B    15/66                   .    Inrichtingen voor het bepalen of regelen van patronen

D 04 B    15/68                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte brei-instrumenten

D 04 B    15/70                   .    .    .    in breimachines met een vlak bed

D 04 B    15/72                   .    .    .    in breimachines met een rechte balk

D 04 B    15/74                   .    .    .    Patroontrommels

D 04 B    15/76                   .    .    .    Patroonwielen

D 04 B    15/78                   .    .    .    Elektrische inrichtingen

D 04 B    15/80                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte draadgeleiders

D 04 B    15/82                   .    .    gekenmerkt door de gebruikte naaldnokken

D 04 B    15/84                   .    .    Jacquardkaarten of jacquardmechanismen (stempelapparatuur daarvoor D03C)

D 04 B    15/86                   .    .    .    in breimachines met een vlak bed

D 04 B    15/88                   .    Opneeminrichtingen of wegtrekinrichtingen voor gebreide goederen

D 04 B    15/90                   .    .    voor breimachines met een vlak bed

D 04 B    15/92                   .    .    pneumatisch

D 04 B    15/94                   .    Niet elders ondergebracht drijfwerk

D 04 B    15/96                   .    .    in breimachines met een vlak bed

D 04 B    15/98                   .    .    in breimachines met een rechte balk

D 04 B    15/99                   .    .    elektrisch geregeld 

Repareren of uithalen van breisels 

D 04 B    17/00                   Repareren van breisels door breibewerkingen

D 04 B    17/02                   .    door stopwerk

D 04 B    17/04                   .    door het oppakken van gevallen steken 

D 04 B    19/00                   Uithalen van breisels 

Kettingbreien; Machines daarvoor

 

D 04 B    21/00                   Kettingbreiprocessen voor het produceren van breisels of artikelen onafhankelijk van het gebruik van specifieke machines; Breisels of artikelen die voortkomen uit dergelijke processen

D 04 B    21/02                   .    Poolbreisels of artikelen met soortgelijke oppervlaktekenmerken

D 04 B    21/04                   .    .    gekenmerkt door het draadmateriaal

D 04 B    21/06                   .    Patroonbreisels of patroonartikelen (open breisels D04B 21/10)

D 04 B    21/08                   .    .    gekenmerkt door het draadmateriaal

D 04 B    21/10                   .    Open breisels

D 04 B    21/12                   .    .    gekenmerkt door het draadmateriaal

D 04 B    21/14                   .    Breisels die worden gekenmerkt door het door breien inbrengen van versterkingsdraden, binddraden of sierdraden in één of meer draadlagen, vlieslagen of weefsellagen; Breisels die kleine hulpelementen bevatten, bijv. ter versiering (poolbreisels D04B 21/02; non-wovens in het algemeen D04H)

D 04 B    21/16                   .    .    met synthetische draden

D 04 B    21/18                   .    .    met elastische draden

D 04 B    21/20                   .    speciaal aangepast voor het breien van artikelen met een specifieke opbouw 

D 04 B    23/00                   Vlakke kettingbreimachines

D 04 B    23/02                   .    met twee sets naalden

D 04 B    23/04                   .    met onafhankelijk beweegbare breinaalden

D 04 B    23/06                   .    voor het produceren van breisels die bestaan uit, of zijn voorzien van, elastische draden

D 04 B    23/08                   .    met een voorziening voor het inbrengen van pooldraden

D 04 B    23/10                   .    voor het breien door draadlagen, vlieslagen of breisellagen, of om een langwerpig kernmateriaal

D 04 B    23/12                   .    met een voorziening voor het inbrengen van ongeluste inslagen die zich uitstrekken van zelfkant naar zelfkant

D 04 B    23/14                   .    met een voorziening voor het inbrengen van kleine hulpelementen, bijv. ter versiering

D 04 B    23/16                   .    speciaal aangepast voor het produceren van breisels, of onafgewerkte artikelen, met een specifieke vorm of opbouw

D 04 B    23/18                   .    .    met een voorziening voor het smaller en breder maken

D 04 B    23/20                   .    .    voor het produceren van onafgewerkte kousen

D 04 B    23/22                   .    met speciale draadgeleidingsmiddelen

D 04 B    23/24                   .    met aandrukvoorzieningen voor de snijnaald voor het produceren van patronen 

D 04 B    25/00                   Niet elders ondergebrachte kettingbreimachines

D 04 B    25/02                   .    Buisvormige machines

D 04 B    25/04                   .    Milanese machines

D 04 B    25/06                   .    Gallonhaakmachines

D 04 B    25/08                   .    .    voor het produceren van poolbreisels

D 04 B    25/10                   .    .    voor het produceren van patroonbreisels

D 04 B    25/12                   .    .    .    met onafhankelijk beweegbare inslagdraadgeleidingen die worden geregeld door Jacquardmechanismen

D 04 B    25/14                   .    .    speciaal aangepast voor het produceren van artikelen met een specifieke opbouw

 

D 04 B    27/00                   Details van of hulpinrichtingen die zijn ingebouwd in kettingbreimachines, voorzover beperkt tot dit soort machines (niet daartoe beperkte details of hulpinrichtingen D04B 35/00)

D 04 B    27/02                   .    Kettingdraadgeleiders

D 04 B    27/04                   .    Platinen

D 04 B    27/06                   .    Naaldbalken; Platinebalken

D 04 B    27/08                   .    .    Aandrijfinrichtingen daarvoor

D 04 B    27/10                   .    Inrichtingen voor het toevoeren, aanvoeren of geleiden van draden naar naalden

D 04 B    27/12                   .    .    Spaninrichtingen voor afzonderlijke draden

D 04 B    27/14                   .    .    Stangenstelsels voor het spannen van de draden

D 04 B    27/16                   .    .    Kettingbomen; Lagers daarvoor

D 04 B    27/18                   .    .    .    Reminrichtingen voor kettingbomen voor de draadspanning

D 04 B    27/20                   .    .    .    Aandrijfinrichtingen voor kettingbomen

D 04 B    27/22                   .    .    .    .    elektrisch geregeld

D 04 B    27/24                   .    .    Stangenstelsels voor het geleiden van draden

D 04 B    27/26                   .    .    .    Shogging inrichtingen daarvoor

D 04 B    27/28                   .    .    .    .    met voorzieningen voor het verlagen van het aantal patroonkettinglichamen

D 04 B    27/30                   .    .    .    .    met drijfwerk dat vermogensversterkende inrichtingen bevat

D 04 B    27/32                   .    .    .    met onafhankelijk beweegbare draadgeleiders die worden geregeld door jacquardmechanismen

D 04 B    27/34                   .    Opneeminrichtingen of afneeminrichtingen voor gebreide goederen

D 04 B    27/36                   .    .    met tempels of breedhouders

 

Haken; Apparatuur daarvoor [9]

D 04 B    31/00                   Haakprocessen voor het produceren van breisels of artikelen

D 04 B    31/02                   .    Gehaakte stroken of draden 

D 04 B    33/00                   Haakgereedschap of haakapparatuur (gallonhaakmachines voor inslagbreien D04B 25/06) [9]

D 04 B    35/00                   Niet elders ondergebrachte details van, of hulpinrichtingen die zijn ingebouwd in, breimachines

D 04 B    35/02                   .    Breigereedschap of brei-instrumenten, die niet vallen onder den groepen D04B 15/00 of D04B 27/00 (naaldfabricage B21G 1/00)

D 04 B    35/04                   .    .    Latch naalden

D 04 B    35/06                   .    .    Naalden met een schuiftong

D 04 B    35/08                   .    .    Veernaalden of haaknaalden

D 04 B    35/10                   .    Aanwijsinrichtingen, waarschuwingsinrichtingen of veiligheidsinrichtingen, bijv. noodstops

D 04 B    35/12                   .    .    reagerend op draadverbruik

D 04 B    35/14                   .    .    reagerend op draadbreuk

D 04 B    35/16                   .    .    .    met detectoren die samenwerken met een reeks draden

D 04 B    35/18                   .    .    reagerend op breuk, ongewenste verschuiving of niet goed functioneren van brei-instrumenten

D 04 B    35/20                   .    .    reagerend op defecten, bijv. gaten in gebreide goederen

D 04 B    35/22                   .    Inrichtingen voor het voorbehandelen van draden

D 04 B    35/24                   .    .    door bevochtigen of smeren

D 04 B    35/26                   .    .    door verwarmen

D 04 B    35/28                   .    Inrichtingen voor het smeren van machine-onderdelen (in het algemeen F16N)

D 04 B    35/30                   .    Inrichtingen voor het regelen van de temperatuur van machine-onderdelen

D 04 B    35/32                   .    Inrichtingen voor het verwijderen van lint of dons

D 04 B    35/34                   .    Inrichtingen voor het snijden van breisels

D 04 B    35/36                   .    Inrichtingen voor het bedrukken, coaten of van noppen voorzien van breisels

 

D 04 B    37/00                   Hulpapparatuur of hulpinrichtingen voor gebruik bij breimachines (jacquardkaarten, patroonkettingen, apparatuur voor het ponsen daarvan D03C)

D 04 B    37/02                   .    met inslagbreimachines

D 04 B    37/04                   .    .    voor het insteken of verstellen van patroonpennen of soortgelijke elementen in patroontrommels of patroonwielen

D 04 B    37/06                   .    met kettingbreimachines 

D 04 B    39/00                   Breiprocessen, brei-apparatuur of breimachines, voorzover niet elders ondergebracht [8]

D 04 B    39/02                   .    met een schroefvormige werkdrager

D 04 B    39/04                   .    aangepast voor het gecombineerd inslagbreien en kettingbreien

D 04 B    39/06                   .    aangepast voor het gecombineerd breien en weven

D 04 B    39/08                   .    Naaimachines die zijn gemodificeerd om te breien