SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 04        VLECHTEN; KANTKLOSSEN; BREIEN; AFZETSELS; NON-WOVENS

 

D 04 G    MAKEN VAN NETTEN DOOR HET KNOPEN VAN FILAMENTMATERIAAL; MAKEN VAN GEKNOOPTE KLEDEN OF GOBELINS; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT KNOPEN (bindknoopinrichtingen voor oogstmachines A01D 59/04; draadgaas B21F; aan elkaar binden van artikelen door te knopen B65B; knopen in samenhang met opwikkelen of afwikkelen B65H 69/00; knopen bij het weven D03J; zie voor het maken van netten, kleden of gobelins door andere technieken de relevante subklassen) 

D 04 G      1/00                    Maken van netten door het knopen van filamentmateriaal

D 04 G      1/02                    .    in machines

D 04 G      1/04                    .    .    gebruikmakend van één draad

D 04 G      1/06                    .    .    gebruikmakend van één draad en een reeks draden

D 04 G      1/08                    .    .    gebruikmakend van twee reeksen draden 

D 04 G      3/00                    Maken van geknoopte kleden of gobelins

D 04 G      3/02                    .    met de hand; Gereedschap daarvoor

D 04 G      3/04                    .    met machines 

D 04 G      5/00                    Niet eerder ongebracht knopen [9]