SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 05        NAAIEN; BORDUREN; TUFTEN

 

D 05 B    NAAIEN (toebehoren voor de kledinghandel A41H; naaitafels A47B 29/00; naaien in de boekbinderij B42B 2/00; naaimachines die zijn aangepast om te breien D04B 39/08)

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse vallen onder de groepen over naai-apparatuur of naaimachines tevens naaiprocessen afhankelijk van hun gebruik, en de daarmee geproduceerde naden.

 

D 05 B      1/00                    Algemene soorten naai-apparatuur of naaimachines zonder mechanisme voor het zijwaarts bewegen van de naald, het werkstuk of beide

D 05 B      1/02                    .    voor het maken van enkeldraadse naden

D 05 B      1/04                    .    .    Loopsteeknaden

D 05 B      1/06                    .    .    Enkele kettingsteeknaden

D 05 B      1/08                    .    voor het maken van meerdraadsnaden

D 05 B      1/10                    .    .    Dubbele kettingsteeknaden

D 05 B      1/12                    .    .    Stiksteeknaden

D 05 B      1/14                    .    .    Gecombineerde of afwisselende kettingsteeknaden en stiksteeknaden

D 05 B      1/16                    .    .    Pseudo-stiksteeknaden waarbij de draad lust maar niet positief in elkaar grijpt (naaimachines voor schoenen of vouwranden D05B 15/02)

D 05 B      1/18                    .    .    Naden voor het beschermen of vastzetten van randen (zigzagnaaimachines D05B 3/02 of D05B 3/04)

D 05 B      1/20                    .    .    .    Bovenrandnaden

D 05 B      1/22                    .    .    .    .    gecombineerd met het samenvoegen of vastzetten van naden

D 05 B      1/24                    .    voor het maken van blindsteeknaden

D 05 B      1/26                    .    voor het maken van fluïdumdichte naden (naaimachines voor het gelijktijdig maken van draadnaden en lasnaden D05B 17/00)

Speciale of automatische naai-apparatuur of naaimachines

 

D 05 B      3/00                    Naai-apparatuur of naaimachines met mechanismen voor het zijwaarts bewegen van de naald of het werkstuk of van beide voor het maken van sierpatroonnaden, voor het naaien van knoopsgaten, voor het versterken van openingen of voor het door naaien bevestigen van artikelen, bijv. knopen (programma-gestuurde naaimachines D05B 19/00; met inrichtingen voor het automatisch regelen van de verplaatsing van de werkdrager D05B 21/00) [6]

D 05 B      3/02                    .    met mechanismen voor het verplaatsen van de naaldbalk

D 05 B      3/04                    .    met mechanismen voor het toevoeren van een werkstuk

D 05 B      3/06                    .    voor het naaien van knoopsgaten (knoopsgaten A41F 1/02)

D 05 B      3/08                    .    .    voor knoopsgaten met oogjesuiteinden

D 05 B      3/10                    .    voor het maken van piped openingen

D 05 B      3/12                    .    voor het bevestigen van artikelen door naaien

D 05 B      3/14                    .    .    geperforeerde knopen of drukknopen

D 05 B      3/16                    .    .    schachtknopen

D 05 B      3/18                    .    .    haken of ogen

D 05 B      3/20                    .    .    labels (op een andere wijze labelen van weefsels dan door naaien B65C 5/00; labels of vastzetvoorzieningen daarvoor, in het algemeen G09F 3/00)

D 05 B      3/22                    .    .    Toevoermechanismen van artikelen daarvoor, bijv. van knopen

D 05 B      3/24                    .    gevormd door algemene naaimachines die zijn gemodificeerd door hulpstukken, bijv. door afneembare inrichtingen 

D 05 B      5/00                    Naaimachines voor het tijdelijk met elkaar verbinden van artikelen, bijv. paren sokken

D 05 B      7/00                    Bindmachines, bijv. voor het samenvoegen van breisels 

D 05 B      9/00                    Naaimachines voor zoomsteken

 

D 05 B    11/00                   Machines voor het naaien van gestikte dekens of matrassen (regelen van frames voor het vasthouden van werkstukken, of van naaimachines met het oog op het verkrijgen van een specifieke naadconfiguratie D05B 21/00) 

D 05 B    13/00                   Machines voor het naaien van jutezakken

D 05 B    13/02                   .    voor het sluiten van gevulde tassen of zakken, of jutezakken (gecombineerd met vulapparatuur voor tassen of zakken, of jutezakken B65B) [8]

 

D 05 B    15/00                   Machines voor het naaien van leren goederen (maken van pseudo-stiksteeknaden D05B 1/16)

D 05 B    15/02                   .    Schoennaaimachines

D 05 B    15/04                   .    .    voor stiksteekwerk (D05B 15/08 heeft voorrang)

D 05 B    15/06                   .    .    Naaimachines voor vouwranden

D 05 B    15/08                   .    .    .    voor stiksteekwerk

D 05 B    15/10                   .    .    Beslagnaaimachines

 

D 05 B    17/00                   Naaimachines voor het gelijktijdig maken van draadnaden en lasnaden (voor het maken van niet-gelaste fluïdumdichte naden D05B 1/26)

 

D 05 B    19/00                   Programma-gestuurde naaimachines (met inrichtingen voor het automatisch regelen van de verplaatsing van een werkstukdrager D05B 21/00; inrichtingen voor het stoppen van de aandrijving als naaigereedschap een vooraf bepaalde positie heeft bereikt D05B 69/22)

D 05 B    19/02                   .    Naaimachines met elektronisch geheugen of een microprocessorbesturing [6]

D 05 B    19/04                   .    .    gekenmerkt door geheugenaspecten [6]

D 05 B    19/06                   .    .    .    Fysiek veranderen van het geheugen [6]

D 05 B    19/08                   .    .    .    Voorzieningen voor het invoeren van steekgegevens of patroongegevens in een geheugen [6]

D 05 B    19/10                   .    .    .    Voorzieningen voor het selecteren van combinaties van steekgegevens of patroongegevens uit een geheugen [6]

D 05 B    19/12                   .    .    gekenmerkt door het regelen van de bediening van de machine [6]

D 05 B    19/14                   .    .    .    Regelen van de naaldbeweging, bijv. variëren van de amplitude of tijdsduur van de naaldbeweging [6]

D 05 B    19/16                   .    .    .    Regelen van de werkstukbeweging, bijv. moduleren van de loop van de toevoerklauwen [6]

 

D 05 B    21/00                   Naaimachines met een inrichting voor het automatisch regelen van de verplaatsing van een werkstukdrager ten opzichte van het steekvormende mechanisme met het oog op het verkrijgen van een specifieke configuratie van de naad, bijv. programma-gestuurd voor het naaien van kragen of het aanzetten van zakken

 

D 05 B    23/00                   Niet elders ondergebrachte naai-apparatuur of naaimachines (voor het maken van ritssluitingen A44B 19/00) 

D 05 B    25/00                   Naai-eenheden die bestaan uit combinaties van diverse naaimachines 

Naaimachine-elementen voor het toevoeren, positioneren, hanteren of behandelen van werkstukken

 

D 05 B    27/00                   Werktoevoermiddelen voor naaimachines [9]

D 05 B    27/02                   .    met toevoerklauwen met horizontale en verticale verplaatsingen

D 05 B    27/04                   .    .    aangebracht boven het werkstuk

D 05 B    27/06                   .    .    aangebracht boven en onder het werkstuk

D 05 B    27/08                   .    .    met verschillende toevoerbewegingen

D 05 B    27/10                   .    met roterende cirkelvormige toevoerlichamen

D 05 B    27/12                   .    .    continu roterend

D 05 B    27/14                   .    .    discontinu roterend

D 05 B    27/16                   .    .    met verschillende toevoerbewegingen

D 05 B    27/18                   .    .    Toevoerschotels

D 05 B    27/20                   .    in de vorm van naainaalden

D 05 B    27/22                   .    met middelen voor het instellen van de steeklengte

D 05 B    27/24                   .    Inrichtingen voor het optillen of laten zakken van toevoerklauwen

D 05 B    27/26                   .    in machines voor het naaien van leer

 

D 05 B    29/00                   Drukkers of drukvoeten voor naaimachines (voor het toevoeren D05B 27/04) [9]

D 05 B    29/02                   .    Regelinrichtingen voor drukkers

D 05 B    29/04                   .    Drukkers in machines voor het naaien van leer

D 05 B    29/06                   .    Drukvoeten

D 05 B    29/08                   .    .    met ten opzichte van elkaar beweegbare delen

D 05 B    29/10                   .    .    met walsen

D 05 B    29/12                   .    Drukvoetbevestiging 

D 05 B    31/00                   Werkstukhouders of neerhouders in machines voor het naaien van leer

D 05 B    31/02                   .    Geleidingen voor vouwnaden 

D 05 B    33/00                   Inrichtingen die zijn ingebouwd in naaimachines voor het toevoeren of verwijderen van het werk

D 05 B    33/02                   .    en ten behoeve van een synchrone werking verbonden met de werktoevoerinrichtingen van de naaimachine 

D 05 B    35/00                   Niet elders ondergebrachte werktoevoerelementen of elementen voor het hanteren van werk voor naaimachines [9]

D 05 B    35/02                   .    voor het kunnen maken van naden; Elementen voor het omkeren van zomen; Inrichtingen voor het maken van boorden

D 05 B    35/04                   .    .    met beweegbaar gereedschap

D 05 B    35/06                   .    voor het vastmaken of vastbinden van banden, linten, stroken en dergelijke

D 05 B    35/08                   .    voor het biezen, plooien, bekleden of opvullen van snoerwerk, linten of boordsels; Plooi-inrichtingen; Cuttlers; Plooivoeten; Krimpers; Kroezers; Rimpelaars

D 05 B    35/10                   .    Randgeleidingen

D 05 B    35/12                   .    Aanwijsinrichtingen voor het positioneren van werk, bijv. met schalen met maatverdeling

 

D 05 B    37/00                   Inrichtingen ingebouwd in naaimachines voor het rillen, groeven of snijden (versnijden van naaidraden D05B 65/00)

D 05 B    37/02                   .    Rilinrichtingen of groefinrichtingen

D 05 B    37/04                   .    Snij-inrichtingen

D 05 B    37/06                   .    .    met oscillerend gereedschap

D 05 B    37/08                   .    .    met roterend gereedschap

D 05 B    37/10                   .    .    met verwarmd gereedschap

 

D 05 B    39/00                   Werkstukdragers voor naaimachines (voor het automatisch regelen van de verplaatsing van een werkstukdrager met het oog op het verkrijgen van een specifieke configuratie van de naad D05B 21/00; in het algemeen A41H 15/00) [9]

D 05 B    41/00                   Werkopvanginrichtingen voor naaimachines [9] 

Naaimachine-elementen voor het toevoeren, hanteren of behandelen van draadmateriaal 

D 05 B    43/00                   Stelsels van spoelen en pennen in naaimachines

 

D 05 B    45/00                   Toepassingen van meetinrichtingen voor het bepalen van de draadlengten die worden gebruikt in naaimachines (meetinrichtingen in borduurmachines D05C, in het algemeen G01B) 

D 05 B    47/00                   Inrichtingen voor naaimachines voor het aanspannen van draden in naalden; Toepassingen van spanningmeters in naaimachines [9]

D 05 B    47/02                   .    Handmatig bediende spaninrichtingen

D 05 B    47/04                   .    Automatisch geregelde spaninrichtingen

D 05 B    47/06                   .    Toepassingen van spanningmeters (toepassing van aanwijsinrichtingen voor de spanning bij het hanteren van dun materiaal of filamentmateriaal B65H 59/40; voor borduurmachines D05C 11/08; spanningmeters in het algemeen G01L) 

D 05 B    49/00                   Opneeminrichtingen voor naaimachines voor de naalddraad, bijv. hefbomen [9]

D 05 B    49/02                   .    bediend door nokken of stangoverbrengingen

D 05 B    49/04                   .    draaibaar

D 05 B    49/06                   .    voor machines voor het naaien van leer

 

D 05 B    51/00                   Toepassingen van naalddraadwachters in naaimachines; Draadbreukdetectoren voor naaimachines  (voor borduurmachines D05C 11/00) [9]

D 05 B    53/00                   Draadlegmechanismen of koordlegmechanismen voor naaimachines; Draadvingers voor naaimachines [9]

 

D 05 B    55/00                   Naaldhouders voor naaimachines; Naaldbalken voor naaimachines (naalden D05B 85/00) [9]

D 05 B    55/02                   .    Inrichtingen voor het bevestigen van naalden aan naaldbalken

D 05 B    55/04                   .    Inrichtingen voor het insteken van naalden

D 05 B    55/06                   .    Naaldgeleiders; Naaldbeschermers (beschermingsinrichtingen voor de vingers D05B 83/00)

D 05 B    55/08                   .    Aandrijfvoorzieningen voor gebogen naalden

D 05 B    55/10                   .    Naaldbalken voor naaimachines met meerdere naalden

D 05 B    55/12                   .    .    met een voorziening voor het variëren van de afstand tussen de naalden

D 05 B    55/14                   .    Aandrijvingen voor naaldbalken

D 05 B    55/16                   .    .    met een voorziening voor het loskoppelen van afzonderlijke naaldbalken 

D 05 B    57/00                   Lusopnemers voor naaimachines, bijv. lussenmakers [9]

D 05 B    57/02                   .    voor naaimachines voor kettingsteken, bijv. oscillerend

D 05 B    57/04                   .    .    draaibaar

D 05 B    57/06                   .    voor naaimachines voor bovenrandsteken

D 05 B    57/08                   .    voor naaimachines voor stiksteken

D 05 B    57/10                   .    .    Spoeltjes

D 05 B    57/12                   .    .    .    oscillerend

D 05 B    57/14                   .    .    .    met roterende haken

D 05 B    57/16                   .    .    .    met klosjescassettes die worden geleid in sporen

D 05 B    57/18                   .    .    .    met klosjescassettes die worden vastgehouden door verwijderbare afdekkingen

D 05 B    57/20                   .    .    .    met klosjescassettes die worden vastgehouden door magnetische kracht

D 05 B    57/22                   .    .    met een klosje ter grootte van een spoeltje voor de onderdraad

D 05 B    57/24                   .    .    .    met onderdraadverpakkingen die zijn gemonteerd voor gestuurde glijbewegingen

D 05 B    57/26                   .    Klosjeshouders of klosjescassettes; Wachters voor klosjeshouders of klosjescassettes; Afvoerinrichtingen voor klosjes

D 05 B    57/28                   .    Toepassingen van klosjes voor het bewaren van de onderdraad

D 05 B    57/30                   .    Drijfwerk van lusnemers

D 05 B    57/32                   .    .    in naaimachines voor kettingsteken

D 05 B    57/34                   .    .    in naaimachines voor bovenrandsteken

D 05 B    57/36                   .    .    in naaimachines voor stiksteken

D 05 B    57/38                   .    .    .    Aandrijvingen voor spoeltjes

 

D 05 B    59/00                   Toepassingen van wikkelinrichtingen of wisselinrichtingen voor klosjes in naaimachines; Daarmee samenhangende aanwijsinrichtingen of regelinrichtingen [9]

D 05 B    59/02                   .    Inrichtingen voor het bepalen of aanduiden van de draadlengte die nog op het klosje zit

D 05 B    59/04                   .    Inrichtingen voor het verwisselen van het klosje 

D 05 B    61/00                   Lushouders; Lusspreiders voor naaimachines; Steekvormende vingers voor naaimachines [9]

D 05 B    63/00                   Inrichtingen die samenhangen met de lus-opnemerdraad van naaimachines, bijv. voor de spanning [9]

D 05 B    63/02                   .    Opneemhefbomen voor lus-opnemerdraden

D 05 B    63/04                   .    Wachters voor lus-opnemerdraad 

D 05 B    65/00                   Inrichtingen voor het versnijden van de naald of de onderdraad in naaimachines [9]

D 05 B    65/02                   .    geregeld door de naaimechanismen

D 05 B    65/04                   .    geregeld door de werkstukken

D 05 B    65/06                   .    en voor het verwijderen van het versneden draadeind 

D 05 B    67/00                   Inrichtingen ingebouwd in naaimachines voor het smeren, met was insmeren of kleuren van de draden

 

Drijfwerk, regelinrichtingen, smeerinrichtingen of koelinrichtingen voor naaimachines 

D 05 B    69/00                   Drijfwerk of regelinrichtingen voor naaimachines [9]

D 05 B    69/02                   .    Mechanische aandrijvingen

D 05 B    69/04                   .    .    Handmatige aandrijvingen

D 05 B    69/06                   .    .    Pedaalaandrijvingen

D 05 B    69/08                   .    Fluïdumaandrijvingen, bijv. pneumatisch

D 05 B    69/10                   .    Elektrische of elektromagnetische aandrijvingen

D 05 B    69/12                   .    .    gebruikmakend van elektrorotatiemotoren

D 05 B    69/14                   .    Inrichtingen voor het veranderen van de snelheid of voor het omkeren van de draairichting

D 05 B    69/16                   .    .    mechanisch

D 05 B    69/18                   .    .    elektrisch

D 05 B    69/20                   .    Regelinrichtingen die reageren op het aantal gemaakte steken

D 05 B    69/22                   .    Inrichtingen voor het stoppen van de aandrijving als het naaigereedschap een vooraf bepaalde positie heeft bereikt (regelsystemen voor elektromotoren in het algemeen H02P)

D 05 B    69/24                   .    .    Toepassingen van inrichtingen voor het aanduiden of bepalen van de positie van een naaigereedschap

D 05 B    69/26                   .    .    met automatische middelen voor het verlagen van de aandrijfsnelheid, bijv. in één of meer stappen

D 05 B    69/28                   .    Toepassingen van servo-inrichtingen voor het positioneren van gereedschap

D 05 B    69/30                   .    Details (werktoevoeraandrijvingen D05B 27/00; naaldbalkaandrijvingen D05B 55/14; lus-opnemeraandrijvingen D05B 57/30)

D 05 B    69/32                   .    .    Inrichtingen voor het tegengaan van trillingen

D 05 B    69/34                   .    .    Handwielaandrijfkoppelingen

D 05 B    69/36                   .    Inrichtingen voor het stoppen van de aandrijving bij ongewone condities, bijv. draadbreuk 

D 05 B    71/00                   Smeerinrichtingen of koelinrichtingen voor naaimachines [9]

D 05 B    71/02                   .    Smeerinrichtingen voor lus-opnemers

D 05 B    71/04                   .    Koelinrichtingen voor naalden

 

Behuizingen, steunen, afdekkingen of accessoires voor naaimachines; Naaimachines gecombineerd met hulpinrichtingen voor iets anders dan naaien 

D 05 B    73/00                   Behuizingen voor naaimachines [9]

D 05 B    73/02                   .    Bovenste delen van behuizingen

D 05 B    73/04                   .    Onderste delen van behuizingen

D 05 B    73/06                   .    .    voor naaimachines met een vrije arm

D 05 B    73/08                   .    .    voor kolomnaaimachines

D 05 B    73/10                   .    .    Inrichtingen voor het omvormen van naaimachines met een vrije arm tot naaimachines met een vlak bed

D 05 B    73/12                   .    .    Schuiven; Naaldplaten

 

D 05 B    75/00                   Frames, standaards, tafels of ander meubilair dat is aangepast voor het dragen van naaimachines (meubelaspecten A47B of A47C)

D 05 B    75/02                   .    voor naaimachines met een drop-head

D 05 B    75/04                   .    met inrichtingen voor het onderdrukken van geluid

D 05 B    75/06                   .    Voorzieningen voor het monteren van naaimachinebehuizingen op frames, standaards of tafels, bijv. scharnieren 

D 05 B    77/00                   Afdekkingen of draagbare omhulsels voor naaimachines 

D 05 B    79/00                   Inbouw of aanpassing van verlichtingsuitrusting voor naaimachines [9]

 

D 05 B    81/00                   Naaimachines met inrichtingen die dienen voor iets anders dan naaien, bijv. voor het blazen met lucht of voor slijpen

 

D 05 B    83/00                   Beschermers of soortgelijke inrichtingen voor het voorkomen van het verwonden van de bediener van naaimachines (veiligheidsinrichtingen voor machines in het algemeen F16P) [9]

Naalden; Inrichtingen voor het door de naald steken van een draad; Inrichtingen voor het scheuren van naden

 

D 05 B    85/00                   Naalden (chirurgische naalden A61B 17/06; maken van naalden B21G 1/00)

D 05 B    85/02                   .    met spleetogen

D 05 B    85/04                   .    Veernaalden of haaknaalden

D 05 B    85/06                   .    Gebogen naalden

D 05 B    85/08                   .    Flexibele naalden

D 05 B    85/10                   .    Holle naalden

D 05 B    85/12                   .    Gecoate naalden

D 05 B    85/14                   .    Latch naalden 

D 05 B    87/00                   Inrichtingen voor het door de naald steken van een draad

D 05 B    87/02                   .    met mechanische middelen voor het door het oog van de naald bewegen van een draad

D 05 B    87/04                   .    met optische inrichtingen voor hulp bij het insteken van draden 

D 05 B    89/00                   Inrichtingen voor het scheuren van naden 

Met de hand naaien

 

D 05 B    91/00                   Gereedschap, werktuigen of accessoires voor het met de hand naaien (naalden, inrichtingen voor het door de naald steken van een draad D05B 85/00 of D05B 87/00; kleermakersgerei A41H)

D 05 B    91/02                   .    Priemen

D 05 B    91/04                   .    Vingerhoeden; Vingerschermen; Handpalmbeschermers

D 05 B    91/06                   .    Werkhouders of werksteunen

D 05 B    91/08                   .    .    Mushrooms; Stopwerk eggs

D 05 B    91/10                   .    .    Beugels of frames (voor borduren D05C)

D 05 B    91/12                   .    Gereedschapshouders

D 05 B    91/14                   .    Draadspoelpennen

D 05 B    91/16                   .    Draadspoelhouders 

D 05 B    93/00                   Steken; Stiknaden voor het met de hand naaien [9]

D 05 B    93/02                   .    versterkt door hulpelementen, bijv. doortreknagels of nieten 

D 05 B    95/00                   Voorbewerkingen of afwerkingen in verband met het met de hand naaien

D 05 B    95/04                   .    Zacht maken van materiaal voorafgaand aan het naaien

D 05 B    95/06                   .    Platmaken, aanstampen of persen van stiknaden (bij de schoenmakerij A43D 8/44) 

D 05 B    97/00                   Niet elders ondergebrachte hand-naaiprocessen of hand-naaiapparatuur

D 05 B    97/02                   .    Hand-geleide apparatuur

D 05 B    97/04                   .    voor stopwerk

D 05 B    97/06                   .    .    gebruikmakend van apparatuur met latch naalden of haaknaalden

D 05 B    97/08                   .    gebruikmakend van speciale draden en dergelijke

D 05 B    97/10                   .    voor het vastmaken van knopen of sluitingen

D 05 B    97/12                   .    voor het vastmaken van lapjes of soortgelijke kleine stukken weefsel