SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06        BEHANDELEN VAN TEXTIEL EN DERGELIJKE; WASSEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06 B    BEHANDELEN VAN TEXTIELMATERIALEN MET VLOEISTOFFEN, GASSEN OF DAMPEN (aanbrengen van vloeistoffen op oppervlakken in het algemeen B05; transporteren in het algemeen, hanteren van banen of filamenten in het algemeen B65; behandelen van leer C14C; mechanisch verwijderen van verontreinigingen uit dierlijke vezels D01B; wassen D06F; zie voor chemische aspecten D06L tot D06Q) [2] 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “weefsel” omvat garens in kettingvorm of velvorm; [2]

              -         “textielmateriaal” omvat weefsels, garens of andere vezelachtige materialen; [2]

              -         “oneindig lang” betekent een hoeveelheid materiaal met het kenmerk dat de lengte-afmeting oneindig is voorzover het betrekking heeft op de procedure van het vooruitgaan of bewegen van het materiaal. [3]

 

D 06 B      1/00                    Aanbrengen van vloeistoffen, gassen of dampen op textielmaterialen ten behoeve als behandeling, bijv. wassen, verven, bleken, stijven of impregneren (merceriseren D06B 7/00; behandelen met oplosmiddel D06B 9/00; behandelen van geselecteerde stukken textielmateriaal D06B 11/00; met behulp van trilling D06B 13/00; door overdracht toedienen van appreteermiddelen D06M 23/00) [4]

D 06 B      1/02                    .    door sproeien of blootstellen (D06B 1/08 heeft voorrang; sproeien in het algemeen B05) [2]

D 06 B      1/04                    .    door gieten of over het oppervlak van het textielmateriaal laten lopen [2]

D 06 B      1/06                    .    .    stromend langs een schuin vlak [2]

D 06 B      1/08                    .    uit uitstroomopeningen die in contact, of bijna in contact, staan met het textielmateriaal [2]

D 06 B      1/10                    .    door contact met een lichaam dat het behandelmateriaal draagt [2]

D 06 B      1/12                    .    .    door wrijfcontact, bijv. met borstels of kussens [2]

D 06 B      1/14                    .    .    met een wals [2]

D 06 B      1/16                    .    .    .    waarbij het behandelmateriaal wordt toegevoerd vanuit de binnenzijde van de wals [2]

 

D 06 B      3/00                    Laten passeren van textielmateriaal door vloeistoffen, gassen of dampen als behandeling, bijv. wassen, verven, bleken, stijven of impregneren (merceriseren D06B 7/00; behandelen met oplosmiddel D06B 9/00; behandelen van geselecteerde stukken textielmateriaal D06B 11/00; met behulp van trilling D06B 13/00) [2]

D 06 B      3/02                    .    van vezels, lonten of voorspinsels [2]

D 06 B      3/04                    .    van garens, draden of filamenten [2]

D 06 B      3/06                    .    .    afzonderlijk verwerkt [2]

D 06 B      3/08                    .    .    als strengen [2]

D 06 B      3/09                    .    .    als verpakkingen, bijv. kazen [3]

D 06 B      3/10                    .    van weefsels (D06B 3/24, D06B 3/28 en D06B 3/32 hebben voorrang; jiggers D06B 3/32) [2]

D 06 B      3/12                    .    .    zigzaggend over reeksen geleidingsmiddelen [2]

D 06 B      3/14                    .    .    in gewikkelde vorm [2]

D 06 B      3/16                    .    .    in op elkaar liggende vorm, d.w.z. gepakt gestapeld [2]

D 06 B      3/18                    .    .    gecombineerd met uitpersen, bijv. in padding machines [2]

D 06 B      3/20                    .    .    met middelen voor het verbeteren van de circulatie van het behandelmateriaal op het oppervlak van het weefsel [2]

D 06 B      3/22                    .    .    waarbij slechts één zijde van het weefsel in contact komt met de geleidingsmiddelen [2]

D 06 B      3/24                    .    van weefsels in koordvorm [2]

D 06 B      3/26                    .    .    in op elkaar liggende vorm, d.w.z. gepakt gestapeld [2]

D 06 B      3/28                    .    van weefsels die worden voortbewogen door of met behulp van stralen behandelmateriaal [2]

D 06 B      3/30                    .    van artikelen, bijv. kousen [2]

D 06 B      3/32                    .    van open-width materialen achterwaarts en voorwaarts tussen opboomwalsen tijdens de behandeling; Jiggers [2]

D 06 B      3/34                    .    Aandrijfvoorzieningen voor machines of apparatuur [2]

D 06 B      3/36                    .    .    Aandrijfregeling [2]

 

D 06 B      5/00                    Geforceerd door textielmaterialen laten gaan van vloeistoffen, gassen of dampen als behandeling,  bijv. wassen, verven, bleken, stijven of impregneren (merceriseren D06B 7/00; behandelen met oplosmiddel D06B 9/00; behandelen van geselecteerde stukken textielmateriaal D06B 11/00; met behulp van trilling D06B 13/00) [2]

D 06 B      5/02                    .    door bewegend materiaal van oneindige lengte [2]

D 06 B      5/04                    .    .    door lonten of voorspinsels [2]

D 06 B      5/06                    .    .    door garens, draden of filamenten [2]

D 06 B      5/08                    .    .    door weefsels [2]

D 06 B      5/10                    .    .    gebruikmakend van centrifugaalkracht [2]

D 06 B      5/12                    .    door materialen van beperkte lengte [2]

D 06 B      5/14                    .    .    door vezels, lonten of voorspinsels [2]

D 06 B      5/16                    .    .    door garens, draden of filamenten [2]

D 06 B      5/18                    .    .    .    door een opgeboomde ketting [2]

D 06 B      5/20                    .    .    .    door strengen [2]

D 06 B      5/22                    .    .    door weefsels [2]

D 06 B      5/24                    .    .    door artikelen, bijv. kousen [2]

D 06 B      5/26                    .    .    gebruikmakend van centrifugaalkracht [2]

 

D 06 B      7/00                    Merceriseren, bijv. lustreren door merceriseren [2]

D 06 B      7/02                    .    van lonten [2]

D 06 B      7/04                    .    van garens, draden of filamenten [2]

D 06 B      7/06                    .    .    van garenstrengen [2]

D 06 B      7/08                    .    van weefsels van oneindige lengte [2]

D 06 B      7/10                    .    van buisvormige weefsels of buisvormige artikelen [2]

 

D 06 B      9/00                    Behandelen van textielmaterialen met oplosmiddel (chemisch reinigen D06F 43/00) [2]

D 06 B      9/02                    .    door verven met oplosmiddel [2]

D 06 B      9/04                    .    Achtereenvolgens toedienen van twee of meer op verschillende op oplosmiddel gebaseerde behandelmaterialen [2]

D 06 B      9/06                    .    met terugwinning van het oplosmiddel [2]

 

D 06 B    11/00                   Behandelen van geselecteerde stukken textielmateriaal, bijv. gedeeltelijk verven [2]

 

D 06 B    13/00                   Behandelen van textielmateriaal met vloeistoffen, gassen of dampen met behulp van trilling [2]

 

D 06 B    15/00                   Verwijderen van vloeistoffen, gassen of dampen uit textielmaterialen in samenhang met het behandelen van het materialen met vloeistoffen, gassen of dampen (drogen F26B) [2]

 

              Aantekening

 

              Groep D06B 15/12 heeft voorrang boven de groepen D06B 15/02 tot D06B 15/10. [2]

 

D 06 B    15/02                   .    door perswalsen [2]

D 06 B    15/04                   .    door aanzuigen [2]

D 06 B    15/06                   .    door het laten trillen van het textielmateriaal [2]

D 06 B    15/08                   .    door schrapen [2]

D 06 B    15/09                   .    door gasstralen [3]

D 06 B    15/10                   .    door gebruik van centrifugaalkracht [2]

D 06 B    15/12                   .    tot aan het natuurlijke vochtgehalte van textielmateriaal [2]

 

D 06 B    17/00                   Opslaan van textielmateriaal in samenhang met het behandelen van de materialen met vloeistoffen, gassen of dampen (speciaal daarvoor aangepaste dragers of steunen D06B 23/04) [2]

D 06 B    17/02                   .    in op elkaar liggende vorm, d.w.z. gepakt gestapeld; Jiggerbuiken [2]

D 06 B    17/04                   .    in gewikkelde vorm [2]

D 06 B    17/06                   .    in festonvorm [3]

 

D 06 B    19/00                   Behandelen van textielmaterialen met vloeistoffen, gassen of dampen, voorzover niet ondergebracht in de groepen D06B 1/00 tot D06B 17/00 [2]

 

D 06 B    21/00                   Opeenvolgende behandelingen van textielmaterialen met vloeistoffen, gassen of dampen (zie voor opeenvolgende behandelingen waarbij de kenmerken van slechts één behandeling van belang zijn, of waarbij alle behandelingen kenmerken hebben die vallen onder één hoofdgroep, de relevante groepen voor die ene behandeling) [2]

D 06 B    21/02                   .    waarbij de behandelingen worden uitgevoerd in één container [2]

 

D 06 B    23/00                   Niet tot een specifiek soort apparatuur uit de groepen D06B 1/00 tot D06B21/00 beperkte, speciaal aangepaste componenten, details of accessoires van apparatuur of machines voor het behandelen van textielmaterialen [2]

D 06 B    23/02                   .    Walsen [2]

D 06 B    23/04                   .    Dragers of steunen voor te behandelen textielmaterialen [2]

D 06 B    23/06                   .    Geleidingsmiddelen voor het voorkomen van het aan elkaar kleven van filamenten, garens of draden [2]

D 06 B    23/08                   .    Onttwistinrichtingen [2]

D 06 B    23/10                   .    Inrichtingen voor het verven van monsters (D06B 23/12 heeft voorrang) [2]

D 06 B    23/12                   .    Middelen voor het nemen van monsters uit textielmaterialen tijdens of na behandeling [2]

D 06 B    23/14                   .    Containers, bijv. vaten [2]

D 06 B    23/16                   .    .    met middelen voor het inbrengen of verwijderen van textielmaterialen zonder modificatie van de druk in de container [2]

D 06 B    23/18                   .    .    Afdichtvoorzieningen [2]

D 06 B    23/20                   .    Voorzieningen van apparatuur voor het behandelen van procesvloeistoffen, procesgassen of procesdampen, bijv. zuiveren, filtreren of destilleren (zie voor dergelijke apparatuur op zich de relevante klassen voor de apparatuur) [2]

D 06 B    23/22                   .    .    voor het verwarmen [2]

D 06 B    23/24                   .    Middelen voor het regelen van de hoeveelheid behandelmateriaal dat tijdens de behandeling door het textielmateriaal wordt opgenomen [2]

D 06 B    23/26                   .    .    als reactie op een test die wordt uitgevoerd op het textielmateriaal [2]

D 06 B    23/28                   .    .    als reactie op een test die wordt uitgevoerd op het behandelmateriaal [2]

D 06 B    23/30                   .    Voorzieningen voor het reinigen van apparatuur of machines, of delen daarvan [2]