SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06        BEHANDELEN VAN TEXTIEL EN DERGELIJKE; WASSEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06 F     WASSEN, DROGEN, STRIJKEN, PERSEN OF VOUWEN VAN TEXTIELARTIKELEN (apparatuur voor het stempelen, persen, stomen of strekken van hoeden A42C; behandelen van textielmaterialen met vloeistoffen, gassen of dampen D06B; zie voor chemische aspecten D06L of D06M)

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen:

                        -        apparatuur in de huishouding of wasserij voor het chemisch reinigen waarbij gebruik wordt gemaakt van vluchtige oplosmiddelen;

                        -        het strijken of op andere wijze heetpersen in de huishouding, wasserij of kleermakerij van kleding, linnengoed of andere textielartikelen.

              (2)      Onder deze subklasse valt geen apparatuur voor het uitwringen, wassen, chemisch reinigen, strijken of op een andere wijze heetpersen van textiel in productiebewerkingen, wat valt onder de subklassen D06B of D06C.

Wassen; Spoelen; Chemisch reinigen of drycleaning

 

D 06 F       1/00                    Wastrommels (van wasmachines D06F 37/00 of D06F 39/00)

D 06 F       1/02                    .    Wastobbe's, Steunen daarvoor

D 06 F       1/04                    .    .    waarbij de wanden of bodem van de tobbe gegolfd zijn (wasborden D06F 3/02)

D 06 F       1/06                    .    Waskooktoestellen

D 06 F       1/08                    .    .    met speciale middelen voor het door warmte laten circuleren van water, bijv. sproeiwassers

D 06 F       1/10                    .    Deksels; Handgrepen

D 06 F       1/12                    .    Rekken of andere stijve open containers met een skeletconstructie of soortgelijke van openingen voorziene constructie voor het ondersteunen van de kleding in wasbakken

 

D 06 F       3/00                    Handwasapparatuur (gegolfde tobbewanden D06F 1/04)

D 06 F       3/02                    .    Wasborden

D 06 F       3/04                    .    Handboenders, bijv. handschoenen met gegolfde oppervlakken

 

D 06 F       5/00                    Handwerktuigen voor het wassen, bijv. stokken (handwasapparatuur D06F 3/00; borstels A46B)

D 06 F       5/02                    .    Dompelaars, wasstampers, vijzels, wringers en dergelijke

D 06 F       5/04                    .    .    aangepast voor verwijderbare bevestiging op wastrommels zoals wastobbe’s

D 06 F       5/06                    .    Grijpers

 

D 06 F       7/00                    Wasinrichtingen die zijn aangepast om onafhankelijk van een specifieke wastrommel te worden gebruikt, bijv. voor verwijderbare bevestiging op wastobbe’s, badkuipen en dergelijke

D 06 F       7/02                    .    met een roterende roerder

D 06 F       7/04                    .    met een trilvoorziening

D 06 F       7/06                    .    waarbij de wasvloeistof door lucht in beroering wordt gebracht 

D 06 F       9/00                    Wasmachines met borstels 

D 06 F     11/00                   Wasmachines waarbij gebruik wordt gemaakt van walsen, bijv. in de vorm van een mangel

 

D 06 F     13/00                   Wasmachines met tijdens het wassen stilstaande wastrommels met roerders daarin die met de te wassen artikelen in contact komen (dompelaars en dergelijke die zijn aangepast voor verwijderbare bevestiging op wastrommels D06F 5/04; aangepaste wasinrichtingen die onafhankelijk van een specifieke wastrommel kunnen worden gebruikt D06F 7/00)

D 06 F     13/02                   .    waarin de roerder alleen een oscillerende beweging heeft

D 06 F     13/04                   .    waarin de roerder alleen een axiale beweging heeft

D 06 F     13/06                   .    waarin de roerder zowel een roterende, bijv. oscillerende, als axiale beweging heeft

D 06 F     13/08                   .    waarin de roerder een rondwentelende of omlopende beweging heeft

 

D 06 F     15/00                   Wasmachines met slagmiddelen, wasmiddelen of persmiddelen heeft in wastrommels die tijdens het wassen stil blijven staan (dompelaars en dergelijke die zijn aangepast voor verwijderbare bevestiging op wastrommels D06F 5/04; wasmachines in de vorm van een mangel D06F 11/00)

D 06 F     15/02                   .    waarin de gewassen artikelen worden uitgewrongen door een flexibel diafragma of een flexibele zak

 

D 06 F     17/00                   Wasmachines met tijdens het wassen stilstaande wastrommels, waarin de waswerking uitsluitend wordt veroorzaakt door het laten circuleren of in beroering brengen van de wasvloeistof (wasinrichtingen die zijn aangepast om onafhankelijk te worden gebruikt van een specifieke wastrommel D06F 7/00; gebruikmakend van trillingen voor het wassen D06F 19/00)

D 06 F     17/02                   .    door pompen (D06F 17/04 heeft voorrang)

D 06 F     17/04                   .    door uitsluitend waterstralen

D 06 F     17/06                   .    door roterende roerders

D 06 F     17/08                   .    .    Aandrijfvoorzieningen voor de roerder

D 06 F     17/10                   .    .    Roerders

D 06 F     17/12                   .    uitsluitend door gassen die worden ingebracht in de wasvloeistof, bijv. lucht of stoom

 

D 06 F     18/00                   Wasmachines met tijdens het wassen stilstaande wastrommels, en met tevens droogmiddelen (details die alleen het drogen betreffen D06F 58/00) [3]

 

D 06 F     19/00                   Wasmachines waarbij gebruik wordt gemaakt van trillingen voor het wassen (inrichtingen in de vorm van een trilvoorziening die zijn aangepast om onafhaneklijk te worden gebruikt van een specifieke wastrommel D06F 7/04)

 

D 06 F     21/00                   Wasmachines met wastrommels, bijv. geperforeerd, die een roterende beweging ondergaan, bijv. een  oscillerende beweging (met wastrommels die dienen voor zowel wassen als centrifugeren D06F 23/00 of D06F 25/00; met wastrommels die fysiek om een as bewegen D06F 27/00; programmabesturings-aspecten D06F 33/00)

D 06 F     21/02                   .    om een horizontale as

D 06 F     21/04                   .    .    in een omhullende houder

D 06 F     21/06                   .    om een verticale as

D 06 F     21/08                   .    .    in een omhullende houder

D 06 F     21/10                   .    om een hellende as

D 06 F     21/12                   .    waarbij de wastrommel een slingerbeweging ondergaat

D 06 F     21/14                   .    met wasmiddelen of slagmiddelen die niet zijn vastgezet aan, of deel uitmaken van, de wastrommel

 

D 06 F     23/00                   Wasmachines metwastrommels, bijv. geperforeerd, die een roterende beweging ondergaan, bijv. een oscillerende beweging, waarbij de wastrommel dient voor zowel wassen als centrifugeren (met tevens droogmiddelen D06F 25/00; met programmabesturings-aspecten D06F 33/00)

D 06 F     23/02                   .    en roterend of oscillerend om een horizontale as

D 06 F     23/04                   .    en roterend of oscillerend om een verticale as

D 06 F     23/06                   .    en roterend of oscillerend om een hellende as

 

D 06 F     25/00                   Wasmachines met wastrommels, bijv. geperforeerd, die een roterende beweging ondergaan, bijv. een oscillende beweging, waarbij de wastrommel dient voor zowel wassen als centrifugeren, en met tevens droogmiddelen, bijv. gebruikmakend van hete lucht (programmebesturings-aspecten D06F 33/00; details die alleen het drogen betreffen D06F 58/00) 

D 06 F     27/00                   Wasmachines met wastrommels die fysiek bewegen, bijv. heen en weer bewegend of schommelend

 

D 06 F     29/00                   Combinaties van een wasmachine met andere scheidingsapparatuur in een gemeenschappelijk frame en dergelijke, bijv. met spoelapparatuur

D 06 F     29/02                   .    met vloeistofextractie-apparatuur (met een walsmangel D06F 45/12)

 

D 06 F     31/00                   Wasinstallaties die een stelsel bevatten van diverse wasmachines of waseenheden, bijv. stelsels met een continue doorstroming

 

D 06 F     33/00                   Regelen van een reeks bewerkingen in wasmachines, bijv. programmabesturings-voorzieningen voor wascycli en droogcycli (D06F 31/00 heeft voorrang; programmabesturingssystemen in het algemeen G05)

D 06 F     33/02                   .    elektrisch

D 06 F     33/04                   .    niet-elektrisch

D 06 F     33/06                   .    .    in hoofdzaak mechanisch

D 06 F     33/08                   .    .    in hoofdzaak hydraulisch

D 06 F     33/10                   .    .    in hoofdzaak pneumatisch 

D 06 F     35/00                   Niet elders ondergebrachte wasmachines, wasapparatuur of wasmethoden

 

D 06 F     37/00                   Details van wasmachines van de soorten die vallen onder de groepen D06F 21/00 tot D06F 25/00, die zijn beperkt tot dit soort machines (details met een meer algemene toepasbaarheid D06F 39/00; details die alleen het drogen betreffen D06F 58/00)

D 06 F     37/02                   .    Roterende houders, bijv. trommels

D 06 F     37/04                   .    .    aangepast voor het roteren of oscilleren om een horizontale of een hellende as

D 06 F     37/06                   .    .    .    Ribbels, optilmiddelen of wasmiddelen die deel uitmaken van de trommel

D 06 F     37/08                   .    .    .    Afscheidingen

D 06 F     37/10                   .    .    .    Deuren; Vastzetmiddelen daarvoor

D 06 F     37/12                   .    .    aangepast voor het roteren of oscilleren om een verticale as

D 06 F     37/14                   .    .    .    Ribbels of wasmiddelen die deel uitmaken van de trommel

D 06 F     37/16                   .    .    .    Afscheidingen

D 06 F     37/18                   .    .    .    Deuren of deksels; Vastzetmiddelen daarvoor

D 06 F     37/20                   .    Bevestigingen, bijv. verende bevestigingen, voor de roterende trommel, motor, tobbe of behuizing; Voorkomen of dempen van trillingen (dempen van trillingen in het algemeen F16F)

D 06 F     37/22                   .    .    in machines met een trommel die roteert of oscilleert om een horizontale as

D 06 F     37/24                   .    .    in machines met een trommel die roteert of oscilleert om een verticale as

D 06 F     37/26                   .    Behuizingen; Tobbe's

D 06 F     37/28                   .    .    Deuren; Vastzetmiddelen daarvoor

D 06 F     37/30                   .    Aandrijfvoorzieningen

D 06 F     37/32                   .    .    voor het met slechts één snelheid laten roteren van de trommel

D 06 F     37/34                   .    .    .    in tegengestelde richtingen, bijv. oscillerend

D 06 F     37/36                   .    .    voor het met meer dan één snelheid laten roteren van de trommel

D 06 F     37/38                   .    .    .    in tegengestelde richtingen

D 06 F     37/40                   .    .    voor het aandrijven van de trommel en een roerder, bijv. afwisselend

D 06 F     37/42                   .    Veiligheidsvoorzieningen, bijv. voor het stoppen van de rotatie van de trommel bij het openen van de deur van de machine

 

D 06 F     39/00                   Details van wasmachines voorzover dergelijke details niet specifiek horen bij wasmachines uit de groepen D06F 21/00 tot D06F 25/00 of bij een specifiek soort wasmachine zoals gedefinieerd in de groepen D06F 9/00 tot D06F 19/00 of D06F 27/00

D 06 F     39/02                   .    Inrichtingen voor het toevoegen van zeep of andere wasmiddelen

D 06 F     39/04                   .    Verwarmingsvoorzieningen

D 06 F     39/06                   .    Voorzieningen voor het voorkomen of elimineren van schuim

D 06 F     39/08                   .    Vloeistoftoevoervoorzieningen of vloeistofafvoervoorzieningen (toevoeren van vloeibaar wasmiddel D06F 39/02)

D 06 F     39/10                   .    Filtervoorzieningen

D 06 F     39/12                   .    Behuizingen; Tobbe's

D 06 F     39/14                   .    .    Deuren of deksels; Vastzetmiddelen daarvoor 

D 06 F     41/00                   Spoelapparatuur

 

D 06 F     43/00                   Apparatuur voor het chemisch reinigen waarbij gebruik wordt gemaakt van vluchtige oplosmiddelen (D06F 9/00 tot D06F 41/00 hebben voorrang)

D 06 F     43/02                   .    met slechts één roterende reinigingstrommel

D 06 F     43/04                   .    met meer dan één roterende reinigingstrommel

D 06 F     43/06                   .    waarin de te reinigen artikelen door een reinigingskamer of een reinigingsbad gaan

D 06 F     43/08                   .    Samenhangende apparatuur voor het hanteren en terugwinnen van de oplosmiddelen (aparte apparatuur voor het zuiveren van oplosmiddelen uit de chemische reiniging B01D) 

Verwijderen van water uit linnen; Gladmaken door koudwalsen

 

D 06 F     45/00                   Wringmachines met twee of meer samenwerkende walsen; Soortgelijke apparatuur voor het koud gladmaken

D 06 F     45/02                   .    waarbij de druk wordt overgebracht door veermiddelen

D 06 F     45/04                   .    .    met handbediende snelontkoppelmiddelen

D 06 F     45/06                   .    .    met automatisch bediende snelontkoppelmiddelen

D 06 F     45/08                   .    waarbij de druk wordt uitgeoefend door fluïdummiddelen

D 06 F     45/10                   .    met drie of meer samenwerkende walsen

D 06 F     45/12                   .    gecombineerd met wasmachines

D 06 F     45/14                   .    met middelen voor verwijderbare bevestiging op wasmachines, tafels of andere steunen (gecombineerd met tafels A47B)

D 06 F     45/16                   .    Details

D 06 F     45/18                   .    .    Aandrijfvoorzieningen of regelvoorzieningen voor rotatie van de walsen

D 06 F     45/20                   .    .    Kniehefbomen of andere hefboommiddelen voor het overbrengen van druk op de walsen

D 06 F     45/22                   .    .    Walsen

D 06 F     45/24                   .    .    Frames voor het geleiden of onderbrengen van de walsdrijfassen; Standaards voor het ondersteunen van de walsdraagconstructie

D 06 F     45/26                   .    .    Lekplaten; Toevoerplaten of afvoerplaten; Afstroopmiddelen

D 06 F     45/28                   .    .    Riemvoorzieningen voor geleiding van het linnen tussen de walsen 

D 06 F     47/00                   Persvormige apparatuur voor het verwijderen van water uit het linnen

D 06 F     47/02                   .    door een mechanisch in werking gestelde plunjer

D 06 F     47/04                   .    door een met fluïdum in werking gestelde plunjer

D 06 F     47/06                   .    door een flexibel diafragma

D 06 F     47/08                   .    Deksels; Vastzetmiddelen daarvoor

 

D 06 F     49/00                   Huishoudelijke centrifuges of soortgelijke centrifuges die niet geschikt zijn voor industrieel gebruik (centrifuges in het algemeen B04B)

D 06 F     49/02                   .    Kuipconstructie

D 06 F     49/04                   .    Kuipaandrijving

D 06 F     49/06                   .    Bevestigingen, bijv. verende bevestigingen, voor de kuip of voor behuizingen; Voorkomen of dempen van trillingen (dempen van trilling in het algemeen F16F)

D 06 F     49/08                   .    Vloeistofafvoervoorzieningen

 

D 06 F     51/00                   Apparatuur voor het uit het linnen verwijderen of daaruit laten lekken van water, voorzover niet vallend onder de groepen D06F 45/00 tot D06F 49/00 [8]

D 06 F     51/02                   .    door draaiend wringen 

Drogen; Luchten

 

D 06 F     53/00                   Waslijnen; Steunen daarvoor (droogframes die waslijnen bevatten D06F 57/00; speciaal aangepaste of bevestigde steunen of houders voor het opslaan en herhaaldelijk afrollen en weer oprollen van lengten draad B65H 75/34; touwen, kabels D07B)

D 06 F     53/02                   .    Waslijnen

D 06 F     53/04                   .    Steunen, bijv. palen of staanders voor waslijnen (palen in het algemeen E04H) 

D 06 F     55/00                   Wasknijpers

D 06 F     55/02                   .    met draaibare klemlichamen

 

D 06 F     57/00                   Andere steunmiddelen dan gewone waslijnen, voor te drogen of te luchten linnen of kleding (in combinatie met middelen voor verwarming of geforceerde luchtcirculatie D06F 58/00 of F26B; aangepast voor het behouden van de vorm van specifieke te drogen artikelen D06F 59/00; kleerhangers, bijv. hangers voor pakken of jurken, A47G 25/14)

D 06 F     57/02                   .    bevestigd op een kolom, bijv. roteerbaar

D 06 F     57/04                   .    .    en met radiale armen, bijv. inklapbaar

D 06 F     57/06                   .    met verticale lichamen die zijn verbonden door horizontale stangen

D 06 F     57/08                   .    Vouwstandaards (D06F 57/06 heeft voorrang)

D 06 F     57/10                   .    .    in de vorm van een neurenbergerschaar

D 06 F     57/12                   .    speciaal aangepast voor bevestiging aan wanden, plafonds, kachels of andere bouwsels of objecten

 

D 06 F     58/00                   Huishoudelijke wasdrogers (drogen in het algemeen F26B) [2]

D 06 F     58/02                   .    met droogtrommels die roteren om een horizontale as [3]

D 06 F     58/04                   .    .    Details (regelvoorzieningen D06F 58/28) [3]

D 06 F     58/06                   .    .    .    Bevestigingen voor de draaitrommels [3]

D 06 F     58/08                   .    .    .    Aandrijfvoorzieningen [3]

D 06 F     58/10                   .    Droogkasten of droogkamers met verwarmingsvoorzieningen of ventilatievoorzieningen [3]

D 06 F     58/12                   .    .    met transportvoorzieningen voor het verplaatsen van kleding, bijv. langs een rupsband [3]

D 06 F     58/14                   .    .    Inklapbare droogkasten; Aan de wand gemonteerde inklapbare kappen [3]

D 06 F     58/16                   .    met verwarmbare oppervlakken die in contact komen met het wasgoed (D06F 59/00 heeft voorrang) [3]

D 06 F     58/18                   .    Afneembare of aan de deur bevestigde droogvoorzieningen voor wasmachines [3]

D 06 F     58/20                   .    Algemene details van huishoudelijke wasdrogers (D06F 59/00 heeft voorrang) [3]

D 06 F     58/22                   .    .    Verzamelvoorzieningen voor pluizen [3]

D 06 F     58/24                   .    .    Condensvoorzieningen [3]

D 06 F     58/26                   .    .    Verwarmingsvoorzieningen, bijv. gasverwarmingsuitrusting (D06F 58/18 heeft voorrang) [3]

D 06 F     58/28                   .    .    Regelen (regelen in het algemeen G05) [3]

 

D 06 F     59/00                   Aangepaste steunen voor het behouden van de vorm van specifieke te drogen artikelen, bijv. met verwarmingsvoorzieningen

D 06 F     59/02                   .    voor kleding

D 06 F     59/04                   .    .    voor handschoenen

D 06 F     59/06                   .    .    voor kousen

D 06 F     59/08                   .    voor gordijnen, tafelkleden of andere artikelen in velvorm

 

D 06 F     60/00                   Drogen voorzover niet ondergebracht in de groepen D06F 53/00 tot D06F 59/00 [9]

 

Strijken; Persen [9] 

D 06 F     61/00                   Strijkmachines waarbij gebruik wordt gemaakt van twee of meer samenwerkende perswalsen

D 06 F     61/02                   .    met twee walsen

D 06 F     61/04                   .    met drie of meer walsen boven elkaar

D 06 F     61/06                   .    met opeenvolgende walsenparen

D 06 F     61/08                   .    met één centrale wals die samenwerkt met meerdere omliggende walsen

D 06 F     61/10                   .    met twee of meer centrale walsen die samenwerken met meerdere omliggende walsen

 

D 06 F     63/00                   Strijkmachines met één of meer walsen die samenwerken met een vaste of bewegende vlakke plaat of tafel (afdekkingen of kussens D06F 83/00)

D 06 F     63/02                   .    met twee of meer walsen die samenwerken met een vaste of bewegende vlakke plaat of tafel 

D 06 F     65/00                   Strijkmachines met walsen die roteren tegen gebogen vlakken

D 06 F     65/02                   .    met slechts één wals

D 06 F     65/04                   .    .    waarbij de plaat met de hand of voet tegen de wals wordt geduwd

D 06 F     65/06                   .    .    waarbij de plaat door een krachtbron tegen de wals wordt geduwd

D 06 F     65/08                   .    .    waarbij de wals tegen de plaat wordt geduwd

D 06 F     65/10                   .    met twee of meer walsen die samenwerken met twee of meer gebogen vlakken 

D 06 F     67/00                   Details van strijkmachines uit de groepen D06F 61/00, D06F 63/00 of D06F 65/00

D 06 F     67/02                   .    Walsen; Verwarmingsvoorzieningen daarvoor (afdekkingen of kussens D06F 83/00)

D 06 F     67/04                   .    Voorzieningen voor het toevoeren of uitspreiden van het linnen

D 06 F     67/06                   .    Voorzieningen voor het van de walsen afstropen van het linnen

D 06 F     67/08                   .    Platen; Verwarmingsvoorzieningen daarvoor (afdekkingen of kussens D06F 83/00) [2]

D 06 F     67/10                   .    Aandrijfvoorzieningen [2] 

D 06 F     69/00                   Niet elders ondergebrachte strijkmachines

D 06 F     69/02                   .    gebruikmakend van eindloze of andere strijkriemen of persriemen, of strijkbanden of persbanden

D 06 F     69/04                   .    gebruikmakend van ten opzichte van elkaar verschuivende platte vlakken

 

D 06 F     71/00                   Apparatuur voor het heetpersen van kleren, linnen of andere textielartikelen, d.w.z. waarbij er in hoofdzaak geen onderlinge verplaatsing is tussen het perselement en het artikel tijdens het uitoefenen van druk op het artikel; Soortgelijke machines voor het koudpersen van kleren, linnen of andere textielartikelen (gladmaken door koudwalsen tussen twee of meer samenwerkende walsen D06F 45/00; inrichtingen voor huishoudelijk gebruik, voor het koudpersen van kleding A47G) [9]

D 06 F     71/02                   .    volledig met de hand of voet in werking gesteld (D06F 71/08 heeft voorrang)

D 06 F     71/04                   .    door een krachtbron in werking gesteld (D06F 71/08 heeft voorrang)

D 06 F     71/06                   .    .    door een fluïdum in werking gesteld

D 06 F     71/08                   .    waarin één of meer van de perselementen zijwaarts worden bewogen tussen opeenvolgende persbewerkingen (systemen of voorzieningen van wasapparatuur of wasmachines D 06 F 95/00)

D 06 F     71/10                   .    .    door beweging om een verticale as

D 06 F     71/12                   .    .    door beweging om een horizontale as

D 06 F     71/14                   .    .    door een rechtlijnige beweging

D 06 F     71/16                   .    met een aangepast perselement of stootelement voor het inwendig ondersteunen van een te persen kledingstuk (D06F 71/18 heeft voorrang)

D 06 F     71/18                   .    speciaal aangepast voor het persen van specifieke kledingstukken of delen daarvan (voor het persen van naden D06F 71/30)

D 06 F     71/20                   .    .    voor het persen van overhemden en shirts

D 06 F     71/22                   .    .    voor het persen van kragen

D 06 F     71/24                   .    .    voor het persen van manchetten

D 06 F     71/26                   .    .    voor het persen van schouders of nekstukken

D 06 F     71/28                   .    .    voor het persen van mouwen, broeken of andere buisvormige kledingstukken of buisvormige delen van kledingstukken

D 06 F     71/29                   .    .    .    Broeken [4]

D 06 F     71/30                   .    speciaal aangepast voor het persen van naden

D 06 F     71/32                   .    Details

D 06 F     71/34                   .    .    Verwarmingsvoorzieningen; Voorzieningen voor het toevoeren of afvoeren van stoom of andere gassen

D 06 F     71/36                   .    .    Perselementen (voor gebruik bij het persen van specifieke kledingstukken of delen daarvan D06F 71/18; afdekkingen of kussens daarvoor D06F 83/00)

D 06 F     71/38                   .    .    Toevoervoorzieningen (toevoeren door het zijwaarts bewegen van perselementen D06F 71/08)

D 06 F     71/40                   .    .    Houders of strekkers voor het te persen artikel

 

D 06 F     73/00                   Apparatuur voor het gladmaken of verwijderen van plooien of vouwen uit kledingstukken of andere textielartikelen door vormers, kernen, strekkers of inwendige frames, met toepassing van warmte of stoom (strekkers voor het drogen D06F 59/00; gecombineerd met externe drukvoorzieningen D06F 71/00; strekkers voor gebruik bij persen D06F 71/40; paspoppen voor de kleermakerij A41H; strekkers voor kleding zonder toepassing van warmte A47G 25/00)

D 06 F     73/02                   .    met één of meer behandelkamers [4] 

D 06 F     75/00                   Handstrijkijzers

D 06 F     75/02                   .    Uitwendig verwarmde handstrijkijzers; Handstrijkijzers die in wendig worden verwarmd door andere middelen dan elektriciteit, bijv. door vaste brandstof of stoom

D 06 F     75/04                   .    .    met een voorverwarmd blok

D 06 F     75/06                   .    .    met voorzieningen voor het toevoeren van stoom of vloeistof aan het te strijken artikel (D06F 75/32 heeft voorrang)

D 06 F     75/08                   .    Handstrijkijzers die inwendig worden verwarmd door elektriciteit

D 06 F     75/10                   .    .    met middelen voor het toevoeren van stoom aan het te strijken artikel (D06F 75/32 heeft voorrang)

D 06 F     75/12                   .    .    .    waarbij de stoom wordt geproduceerd uit water dat aan het strijkijzer wordt toegevoerd vanuit een externe bron

D 06 F     75/14                   .    .    .    waarbij de stoom wordt geproduceerd uit water in een reservoir dat wordt gedragen door het strijkijzer

D 06 F     75/16                   .    .    .    .    waarbij het reservoir wordt verwarmd voor het produceren van de stoom

D 06 F     75/18                   .    .    .    .    waarbij het water langzaam, bijv. druppel voor druppel, wordt aangevoerd vanuit het reservoir naar een stoomgenerator

D 06 F     75/20                   .    .    .    Voorzieningen voor het laten ontsnappen van de stoom naar het te strijken artikel

D 06 F     75/22                   .    .    met middelen voor het toevoeren van vloeistof aan het te strijken artikel (D06F 75/10 heeft voorrang)

D 06 F     75/24                   .    .    Voorzieningen van de verwarmingsmiddelen in het strijkijzer; Voorzieningen voor het verspreiden, geleiden of opslaan van de warmte (elektrisch verwarmen in het algemeen H05B)

D 06 F     75/26                   .    .    Temperatuurregelmiddelen of temperatuuraanwijsmiddelen (thermisch in werking gestelde schakelaars H01H)

D 06 F     75/28                   .    .    Voorzieningen voor het vastmaken, beschermen of ondersteunen van de elektrische voedingskabel

D 06 F     75/30                   .    Handstrijkijzers met een speciale uitwendige vorm of gedaante

D 06 F     75/32                   .    Hulpstukken voor het omvormen van handstrijkijzers tot stoomstrijkijzers

D 06 F     75/34                   .    Handgrepen; Handgreepbevestigingen

D 06 F     75/36                   .    Behuizingen

D 06 F     75/38                   .    Zoolplaten (D06F 75/20 heeft voorrang)

D 06 F     75/40                   .    Standaards of steunen die zijn vastgemaakt aan het strijkijzer 

D 06 F     77/00                   Voorzieningen voor het uitoefenen van druk op, het optillen van of het geleiden van handstrijkijzers 

D 06 F     79/00                   Accessoires voor handstrijkijzers

D 06 F     79/02                   .    Standaards of steunen die noch zijn vastgemaakt aan noch deel uitmaken van het strijkijzer of de strijkplank

D 06 F     79/04                   .    Speciaal aangepaste kachels of andere verwarmingsmiddelen voor het uitwendig verwarmen van strijkijzers (kachels in het algemeen F24)

D 06 F     79/06                   .    Middelen die geen deel uitmaken van het strijkijzer, voor het afkoelen van het strijkijzer

 

D 06 F     81/00                   Strijkplanken (afdekkingen of kussen daarvoor D06F 83/00; gecombineerd met tafels, bevestigd in keukenkasten A47B; tafels in het algemeen A47B; gecombineerd met ladders E06C)

D 06 F     81/02                   .    met een inklapbaar onderframe

D 06 F     81/04                   .    .    met middelen voor het verstellen van de hoogte

D 06 F     81/06                   .    vastmaakbaar aan onafhankelijke steunen, bijv. wanden

D 06 F     81/08                   .    met verwarmingsmiddelen, stoommiddelen of middelen met geforceerde ventilatie

D 06 F     81/10                   .    Plankelementen

D 06 F     81/12                   .    Mouwplanken; Bevestigingsmiddelen daarvoor

D 06 F     81/14                   .    Middelen voor het vastmaken van afdekkingen 

D 06 F     83/00                   Afdekkingen of kussen voor strijklichamen of perslichamen 

D 06 F     85/00                   Onafhankelijke elementen die tussen het artikel en het strijkvlak of persvlak kunen worden gestoken 

Andere wasapparaten of wassystemen [8]

 

D 06 F     87/00                   Apparatuur voor het bevochtigen of op een andere wijze conditioneren van het te strijken of te persen artikel (apparatuur voor het gladmaken of verwijderen van plooien of vouwen bij kledingstukken of andere textielartikelen door vormers, kernen, strekkers of inwendige frames, met toepassing van warmte of stoom D06F 73/00)

 

D 06 F     89/00                   Apparatuur voor het opvouwen van textielartikelen, met of zonder stapelen [4]

D 06 F     89/02                   .    van te dragen textielartikelen, bijv. overhemden [4]

D 06 F     91/00                   Apparatuur voor het stijven

D 06 F     93/00                   Speciaal aangepaste telvoorzieningen, sorteervoorzieningen of markeervoorzieningen voor de wasserij

 

D 06 F     95/00                   Systemen of voorzieningen van wasapparatuur of wasmachines; Mobiele wasserijen (D06F 31/00 heeft voorrang; wasserijen als gebouw E04H)