SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06        BEHANDELEN VAN TEXTIEL EN DERGELIJKE; WASSEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06 J     PLISSEREN, PLOOIEN OF RELIËFDRUK VAN TEXTIELWEEFSELS OF KLEREN (door weven D03D; door naaien D05B; apparatuur voor het persen of fixeren van gevormde plooien D06C) [13]

D 06 J       1/00                    Plisseren, plooien of reliëfdruk van textielweefsels of kleren

D 06 J       1/02                    .    continu en dwars op de toevoerrichting

D 06 J       1/04                    .    .    door samenwerkende geribbelde of gegroefde walsen of riemen

D 06 J       1/06                    .    .    door heen en weer bewegende bladen

D 06 J       1/08                    .    .    .    die de vouwen inbrengen tussen walsen of riemen

D 06 J       1/10                    .    continu en evenwijdig aan de toevoerrichting

D 06 J       1/12                    .    Plooivormen en dergelijke