SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06        BEHANDELEN VAN TEXTIEL EN DERGELIJKE; WASSEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06 M    BEHANDELEN VAN VEZELS, DRADEN, GARENS, WEEFSELS, VEREN OF VAN DERGELIJKE MATERIALEN GEMAAKTE VEZELGOEDEREN, VOORZOVER NIET ELDERS ONDERGEBRACHT IN KLASSE D06 (behandelen van het oppervlak van vezels of filamenten van glas, mineralen of slakken C03C 25/00; zie voor het behandelen van textiel met mechanische middelen D06B tot D06J) 

              Aantekeningen

 

              (1)      In elk van de groepen D06M 11/00 tot D06M 15/00 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt een substantie geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [5,15]

              (2)      In deze subklasse geldt:

                        (a)     Binnen elk van de hoofdgroepen D06M 11/00 tot D06M 15/00 wordt een mengsel van substanties tenminste geklasseerd in overeenstemming met het essentiële bestanddeel. Als meer dan één bestanddeel essentieel is, wordt het mengsel geklasseerd in overeenstemming met het essentiële bestanddeel dat valt onder de laatste toepasselijke plaats in volgorde van substantie, tenzij anders staat vermeld.

                        (b)     Behandelen met mengsels van substanties die vallen onder twee of meer van de hoofdgroepen D06M 11/00 tot D06M 15/00, wordt geklasseerd in elke toepasselijke hoofdgroep. [5]

              (3)      In deze subklasse wordt het niet elders in klasse D06 ondergebrachte behandelen van textiel geklasseerd in overeenstemming met de volgende principes:

                        (a)     Behandelen van textiel gekenmerkt door het behandelmiddel in de groepen D06M 11/00 tot D06M 16/00.

                        (b)     Behandelen van textiel gekenmerkt door het proces in groep D06M 23/00. [5]

              (4)      De aandacht wordt gevestigd op Aantekening (3) volgend op de titel van Sectie C, waarin wordt gewezen op de versie van het Periodiek Systeem waaraan de IPC refereert. [10,13]

 

D 06 M    10/00                   Fysisch behandelen van vezels, draden, garens, weefsels of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen, bijv. met ultrasoongolven, corona-ontlading, bestraling, elektrische stromen of magnetische velden; Fysisch behandelen gecombineerd met een behandeling met chemische verbindingen of elementen [2,5]

D 06 M    10/02                   .    met ultrasoongolven of geluidsgolven; Corona-ontlading [5]

D 06 M    10/04                   .    Fysisch behandelen gecombineerd met een behandeling met chemische verbindingen of elementen (entpolymeriseren waarbij gebruik wordt gemaakt van golfenergie of deeltjesstraling D06M 14/18) [5]

D 06 M    10/06                   .    .    Anorganische verbindingen of elementen [5]

D 06 M    10/08                   .    .    Organische verbindingen [5]

D 06 M    10/10                   .    .    .    Macromoleculaire verbindingen [5]

 

D 06 M    11/00                   Behandelen van vezels, draden, garens, weefsels of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen met anorganische substanties of complexen daarvan; Soortgelijke behandeling gecombineerd met een mechanische behandeling, bijv. merceriseren (D06M 10/00 heeft voorrang; versieren van textiel door plaatselijk behandelen D06Q 1/00) [5]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “behandelen” betekent de behandeling die leidt tot het eindproduct, tenzij anders staat vermeld; bijv. de behandeling met bariumsulfaat kan een behandeling betekenen met bariumchloride en met zwavelzuur in twee gescheiden stappen. [5]

              (2)      Als een bij het behandelen gebruikte verbinding wordt gekenmerkt door het kation, wordt de verbinding geklasseerd in groep D06M 11/00; metalliseren door behandelen met een metaalzout gevolgd door reductie, wordt geklasseerd in groep D06M 11/83. [5]

              (3)      In deze groep is het gewenst om de indexcodes van groep D06M 101/00 toe te voegen. [5,8]

 

D 06 M    11/01                   .    met waterstof, water of zwaar water; met hydriden van metalen of complexen daarvan; met boranen, diboranen, silanen, disilanen, fosfinen, difosfinen, stibinen, distibinen, arsinen of diarsinen of complexen daarvan [5]

D 06 M    11/05                   .    .    met water, bijv. stoom; met zwaar water [5]

D 06 M    11/07                   .    met halogenen; met halogeenzuren of zouten daarvan; met oxiden of oxyzuren van halogenen of zouten daarvan [5]

D 06 M    11/09                   .    .    met vrije halogenen of interhalogeenverbindingen [5]

D 06 M    11/11                   .    .    met halogeenzuren of zouten daarvan [5]

D 06 M    11/13                   .    .    .    Ammoniumhaliden of haliden van elementen van de eerste Groep van het Periodiek Systeem [5]

D 06 M    11/155                  .    .    .    Haliden van elementen van de tweede Groep van het Periodiek Systeem [5]

D 06 M    11/17                   .    .    .    Haliden van elementen van de derde Groep van het Periodiek Systeem [5]

D 06 M    11/20                   .    .    .    Haliden van elementen van de vierde Groep van het Periodiek Systeem, bijv. zirconylchloride [5]

D 06 M    11/22                   .    .    .    Haliden van elementen van de vijfde Groep van het Periodiek Systeem [5]

D 06 M    11/24                   .    .    .    Haliden van elementen van de zesde Groep van het Periodiek Systeem, bijv. chromylchloride [5]

D 06 M    11/26                   .    .    .    Haliden van elementen van de zevende Groep van het Periodiek Systeem (interhalogeenverbindingen  D06M 11/09) [5]

D 06 M    11/28                   .    .    .    Haliden van elementen van de achtste Groep van het Periodiek Systeem [5]

D 06 M    11/30                   .    .    met oxiden van halogenen, oxyzuren van halogenen of hun zouten, bijv. met perchloraten [5]

D 06 M    11/32                   .    met zuurstof, ozon, ozoniden, oxiden, hydroxiden of perverbindingen; Zouten afgeleid van anionen met een amfotere element-zuurstofbinding (met water of zwaar water D06M 11/05; met oxiden of oxyzuren van halogenen D06M 11/30; bleken D06L) [5]

D 06 M    11/34                   .    .    met zuurstof, ozon of ozoniden [5]

D 06 M    11/36                   .    .    met oxiden, hydroxiden of gemengde oxiden; met zouten afgeleid van anionen met een amfotere element-zuurstofbinding [5]

D 06 M    11/38                   .    .    .    Oxiden of hydroxiden van elementen van de eerste Groep van het Periodiek Systeem (produceren van patronen door het plaatselijk vernietigen of modificeren van de vezels door een chemische werking D06Q 1/02) [5]

D 06 M    11/40                   .    .    .    .    gecombineerd met, of in afwezigheid van, mechanische spanning, bijv. spanningloos merceriseren [5]

D 06 M    11/42                   .    .    .    .    Oxiden of hydroxiden van koper, zilver of goud [5]

D 06 M    11/44                   .    .    .    Oxiden of hydroxiden van elementen van de tweede Groep van het Periodiek Systeem; Zinkaten; Cadmaten [5]

D 06 M    11/45                   .    .    .    Oxiden of hydroxiden van elementen van de derde Groep van het Periodiek Systeem; Aluminaten [5]

D 06 M    11/46                   .    .    .    Oxiden of hydroxiden van elementen van de vierde Groep van het Periodiek Systeem; Titanaten; Zirkonaten; Stannaten; Plumbaten [5]

D 06 M    11/47                   .    .    .    Oxiden of hydroxiden van elementen van de vijfde Groep van het Periodiek Systeem; Vanadaten; Niobaten; Tantalaten; Arsenaten; Antimonaten; Bismuthaten [5]

D 06 M    11/48                   .    .    .    Oxiden of hydroxiden van chroom, molybdeen of wolfraam; Chromaten; Dichromaten; Molybdaten; Wolframaten [5]

D 06 M    11/49                   .    .    .    Oxiden of hydroxiden van elementen van de achtste Groep van het Periodiek Systeem; Ferraten; Kobaltaten; Nikkelaten; Ruthenaten; Osmaten; Rhodaten; Iridaten; Palladaten; Platinaten [5]

D 06 M    11/50                   .    .    met waterstofperoxide of peroxiden van metalen; met perzwavelzuren, permangaanzuren, persalpeterzuren, perkoolzuren of hun zouten [5]

D 06 M    11/51                   .    met zwavel, seleen, telluur, polonium of verbindingen daarvan (met perzwavelzuren of hun zouten D06M 11/50) [5]

D 06 M    11/52                   .    .    met seleen, telluur, polonium of verbindingen daarvan; met zwavel, dithioniten of verbindingen die zwavel en halogenen bevatten, met of zonder zuurstof; door het sulfohalogeneren met chloorsulfonzuur; door het sulfohalogeneren met een mengsel van zwaveldioxide en vrije halogenen [5]

D 06 M    11/53                   .    .    met waterstofsulfide of zouten daarvan; met polysulfiden [5]

D 06 M    11/54                   .    .    met zwaveldioxide; met zwaveligzuur of zouten daarvan (D06M 11/52 heeft voorrang) [5]

D 06 M    11/55                   .    .    met zwaveltrioxide; met zwavelzuur, thiozwavelzuur of hun zouten [5]

D 06 M    11/56                   .    .    .    Andere sulfaten of thiosulfaten dan van elementen van de derde Groep van het Periodiek Systeem [5]

D 06 M    11/57                   .    .    .    Sulfaten of thiosulfaten van elementen van de derde Groep van het Periodiek Systeem, bijv. aluinen [5]

D 06 M    11/58                   .    met stikstof of verbindingen daarvan, bijv. met nitriden (met ammoniumhaliden D06M 11/13) [5]

D 06 M    11/59                   .    .    met ammoniak; met complexen van organische aminen met anorganische substanties [5]

D 06 M    11/60                   .    .    .    Ammoniak als gas of in oplossing [5]

D 06 M    11/61                   .    .    .    Vloeibaar ammoniak [5]

D 06 M    11/62                   .    .    .    Complexen van metaaloxiden of complexen van metaalzouten met ammoniak of met organische aminen [5]

D 06 M    11/63                   .    .    met hydroxylamine of hydrazine [5]

D 06 M    11/64                   .    .    met stikstofoxiden; met stikstofoxyzuren of hun zouten (met persalpeterzuren of hun zouten D06M 11/50) [5]

D 06 M    11/65                   .    .    .    Zouten van stikstofoxyzuren [5]

D 06 M    11/66                   .    .    met sulfaminezuur of zouten daarvan [5]

D 06 M    11/67                   .    .    met cyaan of verbindingen daarvan, bijv. met cyaanwaterstofzuur, cyaanzuur, isocyaanzuur, thiocyaanzuur, isothiocyaanzuur of hun zouten, of met cyaanamiden; met ureumzuur of zouten daarvan (met dicyaanamiden D06M 13/432) [5]

D 06 M    11/68                   .    met fosfor of verbindingen daarvan, bijv. met chloorfosfonzuur of zouten daarvan (met fosfinen of difosfinen D06M 11/01; met seleenverbindingen of telluurverbindingen D06M 11/52; met polyfosfazeen of derivaten daarvan D06M 15/673) [5]

D 06 M    11/69                   .    .    met fosfor; met haliden of oxyhaliden van fosfor; met chloorfosfonzuur of zouten daarvan [5]

D 06 M    11/70                   .    .    met oxiden van fosfor; met hypofosforigzuur, fosforigzuur, fosforzuren of hun zouten [5]

D 06 M    11/71                   .    .    .    Zouten van fosforzuren [5]

D 06 M    11/72                   .    .    met metafosforzuren of zouten daarvan; met polyfosforzuren of hun zouten; met perfosforzuren of hun zouten [5]

D 06 M    11/73                   .    met koolstof of verbindingen daarvan (D06M 11/67 heeft voorrang) [5]

D 06 M    11/74                   .    .    met koolstof of grafiet; met carbiden; met grafietzuren of hun zouten [5]

D 06 M    11/75                   .    .    met fosgeen; met verbindingen die zowel koolstof als zwavel bevatten, bijv. thiofosgeen (met thiocyaanzuur D06M 11/67; met thio-ureumzuur D06M 13/425; met thio-ureum D06M 13/432) [5]

D 06 M    11/76                   .    .    met koolstofoxiden of carbonaten (D06M 11/75 heeft voorrang; met perkoolzuren of hun zouten D06M 11/50; met ureum D06M 13/432) [5]

D 06 M    11/77                   .    met silicium of verbindingen daarvan (met silanen of disilanen D06M 11/01) [5]

D 06 M    11/78                   .    .    met silicium; met haliden of oxyhaliden van silicium; met fluorsilicaten [5]

D 06 M    11/79                   .    .    met siliciumdioxide, kiezelzuren of hun zouten [5]

D 06 M    11/80                   .    met boor of verbindingen daarvan, bijv. boriden (met boranen of diboranen D06M 11/01; met boorcarbiden D06M 11/74) [5]

D 06 M    11/81                   .    .    met boor; met boorhaliden; met fluorboraten [5]

D 06 M    11/82                   .    .    met booroxiden; met boorzuren, metaboorzuren, perboorzuren of hun zouten, bijv. met borax [5]

D 06 M    11/83                   .    met metalen; met metaal-afgevende verbindingen, bijv. metaalcarbonylen; Reduceren van metaalverbindingen op textiel (versieren van textiel door plaatselijk metalliseren D06Q 1/04) [5]

D 06 M    11/84                   .    gecombineerd met een mechanische behandeling (gecombineerd met mechanische spanning, bijv. merceriseren D06M 11/40) [5]

 

D 06 M    13/00                   Behandelen van vezels, draden, garens, weefsels of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen met niet-macromoleculaire organische verbindingen (D06M 10/00 en D06M 14/00 hebben voorrang; behandelen met complexen van organische aminen met anorganische substanties D06M 11/59); Soortgelijk behandelen gecombineerd met een mechanische behandeling [4,5]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “behandelen” betekent de behandeling die leidt tot het eindproduct, tenzij anders staat vermeld; bijv. een behandeling met chloorazijnzuur kan een behandeling betekenen met chlooracetylchloride en verzeping in twee gescheiden stappen. [5]

              (2)      In deze groep is het gewenst om de indexcodes van groep D06M 101/00 toe te voegen. [5,8]

 

D 06 M    13/02                   .    met koolwaterstoffen

D 06 M    13/03                   .    .    met onverzadigde koolwaterstoffen, bijv. alkenen of alkynen [5]

D 06 M    13/07                   .    .    .    Aromatische koolwaterstoffen [5]

D 06 M    13/08                   .    met gehalogeneerde koolwaterstoffen

D 06 M    13/10                   .    met verbindingen die zuurstof bevatten

D 06 M    13/11                   .    .    Verbindingen die epoxygroepen of voorlopers daarvan bevatten [5]

D 06 M    13/12                   .    .    Aldehyden; Ketonen

D 06 M    13/123                  .    .    .    Polyaldehyden; Polyketonen [5]

D 06 M    13/127                  .    .    .    Mono-aldehyden, bijv. formaldehyde; Monoketonen [5]

D 06 M    13/13                   .    .    .    Onverzadigde aldehyden, bijv. acroleine; Onverzadigde ketonen; Ketenen [5]

D 06 M    13/133                  .    .    .    Gehalogeneerde aldehyden; Gehalogeneerde ketonen [5]

D 06 M    13/137                  .    .    Acetalen, bijv. formalen of ketalen [5]

D 06 M    13/144                  .    .    Alcoholen; Metaalalcoholaten  (D06M 13/11 heeft voorrang) [5]

D 06 M    13/148                  .    .    .    Polyalcoholen, bijv. glycerol [5]

D 06 M    13/152                  .    .    met een hydroxygroep die is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [5]

D 06 M    13/156                  .    .    .    met halogeenatomen [5]

D 06 M    13/165                  .    .    Ethers (D06M 13/11 heeft voorrang) [5]

D 06 M    13/17                   .    .    .    Polyoxyalkyleenglycolethers [5]

D 06 M    13/175                  .    .    .    Onverzadigde ethers, bijv. vinylethers [5]

D 06 M    13/184                  .    .    Carbonzuren; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/188                  .    .    .    Monocarbonzuren; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/192                  .    .    .    Polycarbonzuren; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/196                  .    .    .    Percarbonzuren; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/203                  .    .    .    Onverzadigde carbonzuren; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/207                  .    .    .    Gesubstitueerde carbonzuren, bijv. door hydroxygroepen of ketogroepen; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/21                   .    .    .    .    Gehalogeneerde carbonzuren; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/213                  .    .    .    .    .    Perfluoralkylcarbonzuren; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/217                  .    .    .    .    Polyoxyalkyleenglycolethers met een carboxyleindgroep; Anhydriden, haliden of zouten daarvan [5]

D 06 M    13/224                  .    .    Esters van carbonzuur; Esters van koolzuur [5]

D 06 M    13/228                  .    .    .    Cyclische esters, bijv. lactonen [5]

D 06 M    13/232                  .    .    .    Organische carbonaten [5]

D 06 M    13/236                  .    .    .    met halogeenatomen [5]

D 06 M    13/238                  .    .    .    Tanninen, bijv. galliumlooizuren [5]

D 06 M    13/244                  .    met verbindingen die zwavel of fosfor bevatten [5]

D 06 M    13/248                  .    .    met verbindingen die zwavel bevatten [5]

D 06 M    13/252                  .    .    .    Mercaptanen, thiofenolen, sulfiden of polysulfiden, bijv. mercapto-azijnzuur; Sulfoniumverbindingen [5]

D 06 M    13/256                  .    .    .    Gesulfoneerde verbindingen [5]

D 06 M    13/262                  .    .    .    Gesulfeerde verbindingen [5]

D 06 M    13/265                  .    .    .    met halogeenatomen [5]

D 06 M    13/268                  .    .    .    Sulfonen [5]

D 06 M    13/272                  .    .    .    Onverzadigde verbindingen die zwavelatomen bevatten [5]

D 06 M    13/275                  .    .    .    .    Vinylthio-ethers [5]

D 06 M    13/278                  .    .    .    .    Vinylsulfoniumverbindingen; Vinylsulfonverbindingen of vinylsulfoxideverbindingen [5]

D 06 M    13/282                  .    .    met verbindingen die fosfor bevatten [5]

D 06 M    13/285                  .    .    .    Fosfinen; Fosfine-oxiden; Fosfinesulfiden; Fosfinezuren, fosfinigzuren of derivaten daarvan [5]

D 06 M    13/288                  .    .    .    Fosfonzuren, fosfonigzuren of derivaten daarvan [5]

D 06 M    13/29                   .    .    .    .    met halogeenatomen [5]

D 06 M    13/292                  .    .    .    Mono-esters, di-esters of tri-esters van fosforzuren of fosforigzuren; Zouten daarvan [5]

D 06 M    13/295                  .    .    .    .    met polyglycoldelen; met neopentyldelen [5]

D 06 M    13/298                  .    .    .    .    met halogeenatomen [5]

D 06 M    13/313                  .    .    .    Onverzadigdeverbindingen die fosfor bevatten, bijv. vinylfosfoniumverbindingen [5]

D 06 M    13/322                  .    met verbindingen die stikstof bevatten [5]

D 06 M    13/325                  .    .    Aminen[5]

D 06 M    13/328                  .    .    .    waarbij de aminogroep is gebonden aan een acyclisch of cyclo-alifatisch koolstofatoom [5]

D 06 M    13/33                   .    .    .    .    met halogeenatomen [5]

D 06 M    13/332                  .    .    .    Di-aminen of polyaminen[5]

D 06 M    13/335                  .    .    .    met een aminogroep die is gebonden aan een koolstofatoom van een aromatische zesring [5]

D 06 M    13/338                  .    .    .    Organische hydrazinen; Hydraziniumverbindingen [5]

D 06 M    13/342                  .    .    .    Aminocarbonzuren; Betaïnen; Aminosulfonzuren; Sulfobetaïnen[5]

D 06 M    13/345                  .    .    Nitrilen [5]

D 06 M    13/348                  .    .    .    onverzadigd, bijv. acrylonitril [5]

D 06 M    13/35                   .    .    Heterocyclische verbindingen [5]

D 06 M    13/352                  .    .    .    met heterocyclische vijfringen [5]

D 06 M    13/355                  .    .    .    met heterocyclische zesringen [5]

D 06 M    13/358                  .    .    .    .    Triazinen[5]

D 06 M    13/364                  .    .    .    .    .    Cyanuurzuur; Isocyanuurzuur; Derivaten daarvan [5]

D 06 M    13/368                  .    .    Hydroxyalkylaminen; Derivaten daarvan, bijv. Kritchevsky-basen [5]

D 06 M    13/372                  .    .    met veretherde of veresterde hydroxygroepen [5]

D 06 M    13/376                  .    .    Oximen [5]

D 06 M    13/382                  .    .    Amino-aldehyden [5]

D 06 M    13/385                  .    .    met epoxygroepen [5]

D 06 M    13/388                  .    .    Amine-oxiden [5]

D 06 M    13/392                  .    .    Nitrosoverbindingen; Nitroverbindingen [5]

D 06 M    13/395                  .    .    Isocyanaten [5]

D 06 M    13/398                  .    .    .    met fluoratomen [5]

D 06 M    13/402                  .    .    Amiden [5]

D 06 M    13/405                  .    .    .    Geacyleerde polyalkyleenpolyaminen[5]

D 06 M    13/408                  .    .    .    Geacyleerde aminen die fluoratomen bevatten; Amiden van perfluorcarbonzuur [5]

D 06 M    13/41                   .    .    .    Amiden die zijn afgeleid van onverzadigde carbonzuren, bijv. acrylamide [5]

D 06 M    13/412                  .    .    .    .    N-methylolacrylamiden [5]

D 06 M    13/415                  .    .    .    Amiden van aromatische carbonzuren; Geacyleerde aromatische aminen[5]

D 06 M    13/418                  .    .    .    Cyclische amiden, bijv. lactamen; Amiden van oxaalzuur [5]

D 06 M    13/419                  .    .    .    Amiden met stikstofatomen van amidegroepen die zijn gesubstitueerd door hydroxyalkylgroepen of door veretherde of veresterde hydroxyalkylgroepen [5]

D 06 M    13/422                  .    .    .    Hydraziden [5]

D 06 M    13/425                  .    .    .    Ureumzuren, thio-ureumzuren of derivaten daarvan, bijv. urethanen (ongesubstitueerd ureumzuur  D06M 11/67) [5]

D 06 M    13/428                  .    .    .    .    met fluoratomen [5]

D 06 M    13/432                  .    .    .    Ureum, thio-ureum of derivaten daarvan, bijv. biureten; Verbindingen die ureum insluiten; Dicyaanamiden; Guanidinen, bijv. dicyaandiamiden [5]

D 06 M    13/435                  .    .    .    Semicarbaziden [5]

D 06 M    13/438                  .    .    .    Sulfonamiden [5]

D 06 M    13/44                   .    .    met stikstof en fosfor

D 06 M    13/447                  .    .    .    Fosfonaten of fosfinaten die stikstofatomen bevatten [5]

D 06 M    13/453                  .    .    .    Fosfaten of fosfieten die stikstofatomen bevatten [5]

D 06 M    13/46                   .    .    Verbindingen die quaternaire stikstofatomen bevatten (hydraziniumverbindingen D06M 13/338; betaïnen, sulfobetaïnen D06M 13/342) [5]

D 06 M    13/463                  .    .    .    afgeleid van mono-aminen[5]

D 06 M    13/467                  .    .    .    afgeleid van polyaminen[5]

D 06 M    13/47                   .    .    .    afgeleid van heterocyclische verbindingen [5]

D 06 M    13/473                  .    .    .    .    met heterocyclische vijfringen [5]

D 06 M    13/477                  .    .    .    .    met heterocyclische zesringen [5]

D 06 M    13/48                   .    .    met de ethyleeniminering

D 06 M    13/487                  .    .    Aziridinylfosfinen; Aziridinylfosfinoxiden of aziridinylfosfinsulfiden; Carbonylaziridinylverbindingen of carbonylbisaziridinylverbindingen; Sulfonylaziridinylverbindingen of sulfonylbisaziridinylverbindingen [5]

D 06 M    13/493                  .    .    .    geperfluoreerd [5]

D 06 M    13/50                   .    met organometaalverbindingen; met organische verbindingen die booratomen, siliciumatomen, seleenatomen of telluuratomen bevatten [5]

D 06 M    13/503                  .    .    zonder binding tussen een koolstofatoom en een metaal of een booratoom, siliciumatoom, seleenatoom of telluuratoom [5]

D 06 M    13/507                  .    .    .    Organische siliciumverbindingen zonder koolstof-siliciumbinding [5]

D 06 M    13/51                   .    .    Verbindingen met tenminste een koolstof-metaalbinding of een koolstof-boorbinding, koolstof-siliciumbinding, koolstof-seleenbinding of koolstof-telluurbinding [5]

D 06 M    13/513                  .    .    .    met tenminste een koolstof-siliciumbinding [5]

D 06 M    13/517                  .    .    .    .    met silicium-halogeenbindingen [5]

D 06 M    13/52                   .    gecombineerd met een mechanische behandeling (versieren van textiel D06Q)

D 06 M    13/525                  .    .    Reliëfdruk; Kalanderen; Persen (vormen door gieten D06M 23/14) [5]

D 06 M    13/53                   .    .    Koelen; Stomen of verwarmen, bijv. in gefluïdiseerde bedden; met gesmolten metalen [5]

D 06 M    13/535                  .    .    Aanzuigen; Behandelen met een vacuüm; Ontgassen; Blazen [5]

 

D 06 M    14/00                   Entpolymeriseren van monomeren die onverzadigde koolstof-koolstofbindingen bevatten op vezels, draden, garens, weefsels of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen (op vormloze polymeren C08F 251/00 tot C08F 292/00) [4]

D 06 M    14/02                   .    op materialen van natuurlijke oorsprong (D06M 14/18 heeft voorrang) [4]

D 06 M    14/04                   .    .    van plantaardige oorsprong, bijv. cellulose of derivaten daarvan [4]

D 06 M    14/06                   .    .    van dierlijke oorsprong, bijv. wol of zijde [4]

D 06 M    14/08                   .    op materialen van synthetische oorsprong (D06M 14/18 heeft voorrang) [4]

D 06 M    14/10                   .    .    van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4]

D 06 M    14/12                   .    .    van macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4]

D 06 M    14/14                   .    .    .    Polyesters [4]

D 06 M    14/16                   .    .    .    Polyamiden [4]

D 06 M    14/18                   .    gebruikmakend van golfenergie of deeltjesstraling [4]

D 06 M    14/20                   .    .    op materialen van natuurlijke oorsprong [4]

D 06 M    14/22                   .    .    .    van plantaardige oorsprong, bijv. cellulose of derivaten daarvan [4]

D 06 M    14/24                   .    .    .    van dierlijke oorsprong, bijv. wol of zijde [4]

D 06 M    14/26                   .    .    op materialen van synthetische oorsprong [4]

D 06 M    14/28                   .    .    .    van macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4]

D 06 M    14/30                   .    .    .    van macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4]

D 06 M    14/32                   .    .    .    .    Polyesters [4]

D 06 M    14/34                   .    .    .    .    Polyamiden [4]

D 06 M    14/36                   .    op koolstofvezels [5]

 

D 06 M    15/00                   Behandelen van vezels, draden, garens, weefsel of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen met macromoleculaire verbindingen; Soortgelijk behandelen gecombineerd met een mechanische behandeling (D06M 10/00 en D06M 14/00 hebben voorrang) [5]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

                        -        “behandelen” betekent de behandeling die leidt tot het eindproduct, tenzij anders staat vermeld, bijv.:

                                 a)       behandelen met polyvinylalcohol kan een behandeling betekenen met polyvinylacetaat en vervolgens verzeping in een afzonderlijke stap inhouden;

                                 b)       behandelen met een aminoplast kan het vertraagde uithardingsproces of de behandeling met precondensatieproducten betekenen, of met bijvoorbeeld ureum en met formaldehyde in twee gescheiden stappen. [5]

              (2)      In deze groep is het gewenst om de indexcodes van groep D06M 101/00 toe te voegen. [5,8]

 

D 06 M    15/01                   .    met natuurlijke macromoleculaire verbindingen of derivaten daarvan (met natuurrubber of derivaten daarvan D06M 15/693) [4]

D 06 M    15/03                   .    .    Polysacchariden of derivaten daarvan [4]

D 06 M    15/05                   .    .    .    Cellulose of derivaten daarvan [4]

D 06 M    15/055                  .    .    .    .    waarbij de overgebleven afvalvloeistoffen zijn afgeleid van het sulfateerproces voor de bereiding van cellulose [5]

D 06 M    15/07                   .    .    .    .    Cellulose-esters [4]

D 06 M    15/09                   .    .    .    .    Cellulose-ethers [4]

D 06 M    15/11                   .    .    .    Zetmeel of derivaten daarvan [4]

D 06 M    15/13                   .    .    .    Alginezuur of derivaten daarvan [4]

D 06 M    15/15                   .    .    Eiwitten of derivaten daarvan [4]

D 06 M    15/17                   .    .    Natuurharsen, harsachtige alcoholen, harsachtige zuren of derivaten daarvan [4,5]

D 06 M    15/19                   .    met synthetische macromoleculaire verbindingen (met synthetisch rubber D06M 15/693) [4]

D 06 M    15/21                   .    .    Macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4]

D 06 M    15/227                  .    .    .    van koolwaterstoffen, of reactieproducten daarvan, bijv. achteraf gehalogeneerd of gesulfochloreerd [4]

D 06 M    15/233                  .    .    .    .    aromatisch, bijv. styreen [4]

D 06 M    15/244                  .    .    .    van gehalogeneerde koolwaterstoffen (achteraf gehalogeneerde koolwaterstoffen D06M 15/227) [4]

D 06 M    15/248                  .    .    .    .    met chloor [4]

D 06 M    15/252                  .    .    .    .    met broom [4]

D 06 M    15/256                  .    .    .    .    met fluor [4]

D 06 M    15/263                  .    .    .    van onverzadigde carbonzuren; Zouten of esters daarvan [4]

D 06 M    15/267                  .    .    .    .    van onverzadigde carboxylesters met aminogroepen of quaternaire ammoniumgroepen [4]

D 06 M    15/27                   .    .    .    .    van alkylpolyalkyleenglycolesters van onverzadigde carbonzuren [4]

D 06 M    15/273                  .    .    .    .    van onverzadigde carboxylesters met epoxygroepen [4]

D 06 M    15/277                  .    .    .    .    met fluor [4]

D 06 M    15/285                  .    .    .    van onverzadigde carbonzure amiden of imiden [4]

D 06 M    15/29                   .    .    .    .    met een N-methylolgroep of een veretherde N-methylolgroep; met een N-aminomethyleengroep; met een N-sulfidmethyleengroep [4,5]

D 06 M    15/295                  .    .    .    .    met fluor [4]

D 06 M    15/31                   .    .    .    van onverzadigde nitrilen [4]

D 06 M    15/327                  .    .    .    van onverzadigde alcoholen of esters daarvan [4]

D 06 M    15/33                   .    .    .    .    Esters die fluor bevatten [5]

D 06 M    15/333                  .    .    .    .    van vinylacetaat; Polyvinylalcohol [4]

D 06 M    15/347                  .    .    .    van onverzadigde ethers, acetalen, hemi-acetalen, ketonen of aldehyden [4,5]

D 06 M    15/353                  .    .    .    .    met fluor [4]

D 06 M    15/356                  .    .    .    van andere onverzadigde verbindingen die stikstofatomen, zwavelatomen, siliciumatomen of fosforatomen bevatten [5]

D 06 M    15/37                   .    .    Macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [4]

D 06 M    15/39                   .    .    .    Aldehydharsen; Ketonharsen; Polyacetalen [4]

D 06 M    15/41                   .    .    .    .    Fenolaldehydharsen of fenolketonharsen [4, 5]

D 06 M    15/415                  .    .    .    .    .    gemodificeerd door verbindingen die fosfor bevatten [5]

D 06 M    15/423                  .    .    .    .    Amino-aldehydharsen [4, 5]

D 06 M    15/427                  .    .    .    .    .    gemodificeerd door gealkoxyleerde verbindingen of alkyleenoxiden [4]

D 06 M    15/429                  .    .    .    .    .    gemodificeerd door verbindingen die zwavel bevatten [5]

D 06 M    15/43                   .    .    .    .    .    gemodificeerd door fosforverbindingen [4]

D 06 M    15/431                  .    .    .    .    .    .    door fosfinen of fosfinoxiden; door oxiden of zouten van het fosfoniumradicaal [5]

D 06 M    15/432                  .    .    .    .    .    .    door fosfonzuren of derivaten daarvan [5]

D 06 M    15/433                  .    .    .    .    .    .    door fosforzuren [4]

D 06 M    15/437                  .    .    .    .    .    met fluor [4]

D 06 M    15/45                   .    .    .    .    .    Gebruik van speciale katalysatoren [4]

D 06 M    15/507                  .    .    .    Polyesters [4]

D 06 M    15/51                   .    .    .    .    Onverzadigde polymeriseerbare polyesters [5]

D 06 M    15/513                  .    .    .    .    Polycarbonaten [4]

D 06 M    15/53                   .    .    .    Polyethers (polyacetalen D06M 15/39) [4]

D 06 M    15/55                   .    .    .    Epoxyharsen [4]

D 06 M    15/555                  .    .    .    .    gemodificeerd door verbindingen die fosfor bevatten [5]

D 06 M    15/564                  .    .    .    Polyureum, polyurethanen of andere polymeren met ureïdekoppelingen of urethaankoppelingen; Precondensatieproducten die deze vormen [4]

D 06 M    15/568                  .    .    .    .    Reactieproducten van isocyanaten met polyethers [4]

D 06 M    15/572                  .    .    .    .    Reactieproducten van isocyanaten met polyesters of polyesteramiden [4]

D 06 M    15/576                  .    .    .    .    met fluor [4]

D 06 M    15/579                  .    .    .    .    gemodificeerd door verbindingen die fosfor bevatten [5]

D 06 M    15/59                   .    .    .    Polyamiden; Polyimiden [4,5]

D 06 M    15/592                  .    .    .    .    van gepolymeriseerde onverzadigde vetzuren en polyaminen [5]

D 06 M    15/595                  .    .    .    .    Derivaten die worden verkregen door substitutie van een waterstofatoom van het carboxamideradicaal [5]

D 06 M    15/598                  .    .    .    .    gemodificeerd door verbindingen die fosfor bevatten [5]

D 06 M    15/61                   .    .    .    Polyaminen [4]

D 06 M    15/63                   .    .    .    met zwavel in de hoofdketen, bijv. polysulfonen [4]

D 06 M    15/643                  .    .    .    met silicium in de hoofdketen [4]

D 06 M    15/647                  .    .    .    .    met polyethersequenties [4]

D 06 M    15/65                   .    .    .    .    met epoxygroepen [4]

D 06 M    15/653                  .    .    .    .    gemodificeerd door isocyanaatverbindingen [4]

D 06 M    15/657                  .    .    .    .    met fluor [4]

D 06 M    15/667                  .    .    .    met fosfor in de hoofdketen [4]

D 06 M    15/673                  .    .    .    .    met fosfor en stikstof in de hoofdketen [4]

D 06 M    15/687                  .    .    .    met andere atomen dan fosfor, silicium, zwavel, stikstof, zuurstof of koolstof in de hoofdketen [4]

D 06 M    15/693                  .    met natuurrubber, synthetisch rubber of derivaten daarvan [4]

D 06 M    15/70                   .    gecombineerd met een mechanische behandeling (versieren van textiel D06Q)

D 06 M    15/705                  .    .    Reliëfdruk; Kalanderen; Persen (vormen door gieten D06M 23/14) [5]

D 06 M    15/71                   .    .    Koelen; Stomen of verwarmen, bijv. in gefluïdiseerde bedden; met gesmolten metaal [5]

D 06 M    15/715                  .    .    Aanzuigen; Behandelen met een vacuüm; Ontgassen; Blazen [5]

 

D 06 M    16/00                   Biochemisch behandelen van vezels, draden, garens, weefsels of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen, bijv. enzymatisch [2]

 

              Aantekening

 

              In deze groep is het gewenst om de indexcodes van groep D06M 101/00 toe te voegen. [5,8]

 

D 06 M    17/00                   Produceren van meerlaags textielweefsel

D 06 M    17/02                   .    door het toepassen van cellulosederivaten als kleefstof [5]

D 06 M    17/04                   .    door het toepassen van synthetische harsen als kleefstof [5]

D 06 M    17/06                   .    .    Polymeren van vinylverbindingen [5]

D 06 M    17/08                   .    .    Polyamiden [5]

D 06 M    17/10                   .    .    Polyurethanen [5]

 

D 06 M    19/00                   Behandelen van veren [2]

 

D 06 M    23/00                   Behandelen van vezels, draden, garens, weefsels of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen, gekenmerkt door het proces [5]

 

              Aantekening

 

              In deze groep is het gewenst om de indexcodes van groep D06M 101/00 toe te voegen. [5,8]

 

D 06 M    23/02                   .    Processen waarbij het behandelmiddel verwijderbaar wordt vastgezet aan of ingebed in een afgiftemiddel [5]

D 06 M    23/04                   .    Processen waarbij het behandelmiddel wordt aangebracht in de vorm van een schuim [5]

D 06 M    23/06                   .    Processen waarbij het behandelmiddel wordt gedispergeerd in een gas, bijv. aerosolen (aerosolsamenstellingen C09K 3/30) [5]

D 06 M    23/08                   .    Processen waarbij het behandelmiddel wordt aangebracht in poedervorm of korrelvorm (kleefstoffen voor meerlaagse textielweefsels D06M 17/00; versieren van textiel D06Q) [5]

D 06 M    23/10                   .    Processen waarbij het behandelmiddel wordt opgelost of gedispergeerd in organische oplosmiddelen; Processen voor het terugwinnen van organische oplosmiddelen daaruit [5]

D 06 M    23/12                   .    Processen waarbij het behandelmiddel wordt ingebed in microcapsules (maken van microcapsules B01J 13/02) [5]

D 06 M    23/14                   .    Processen voor het fixeren of behandelen van textielmaterialen in driedimensionale vormen [5]

D 06 M    23/16                   .    Processen voor het niet-gelijkmatig aanbrengen van behandelmiddelen, bijv. éénzijdige behandeling; Gedifferentieerd behandelen (versieren van textiel D06Q) [5]

D 06 M    23/18                   .    .    voor het chemisch behandelen van de randen van weefsels of breisels; voor het thermisch of chemisch fixeren van sneden, naden of vezeluiteinden [5]

 

Indexschema in samenhang met de groepen D06M 11/00, D06M 13/00, D06M 15/00, D06M 16/00 en D06M 23/00, met betrekking tot de te behandelen vezels. [5,8]

 

D 06 M    101/00                   Chemische opbouw van te behandelen vezels, draden, garens, weefsels of van dergelijke materialen gemaakte vezelgoederen [5]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Voorbeelden:

                        -        Zwellen van cellulose met alkalische hydroxiden wordt geklasseerd in D06M 11/38 en geïndexeerd in D06M 101/06;

                        -        Behandelen van cellulose met aminen wordt geklasseerd in D06M 13/325 en geïndexeerd in D06M 101/06;

                        -        Behandelen van polyestervezels met polyesters wordt geklasseerd in D06M 15/507 en geïndexeerd in D06M 101/32;

                        -        Behandelen van wol met pepsine wordt geklasseerd in D06M 16/00 en geïndexeerd in D06M 101/12;

                        -        Behandelen van cellulose met siliciumtetrachloride in de vorm van een schuim wordt geklasseerd in  D06M 11/78 of D06M 23/04, en geïndexeerd in D06M 101/06. [5]

              (2)      Vezelmengsels worden geïndexeerd in overeenstemming met elke aanwezige vezelsoort. [5]

 

D 06 M    101/02                   .    Andere natuurvezels dan anorganische vezels [5]

D 06 M    101/04                   .    .    Plantaardige vezels [5]

D 06 M    101/06                   .    .    .    cellulose [5]

D 06 M    101/08                   .    .    .    .    Esters of ethers van cellulose [5]

D 06 M    101/10                   .    .    Dierlijke vezels [5]

D 06 M    101/12                   .    .    .    Keratinevezels of zijde [5]

D 06 M    101/14                   .    .    .    Collageenvezels [5]

D 06 M    101/16                   .    Andere synthetische vezels dan anorganische vezels [5]

D 06 M    101/18                   .    .    Synthetische vezels die bestaan uit macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5]

D 06 M    101/20                   .    .    .    Polyalkenen, polymeren of copolymeren van verbindingen met alkenylgroepen die zijn gebonden aan aromatische groepen [5]

D 06 M    101/22                   .    .    .    Polymeren of copolymeren van gehalogeneerde mono-olefinen[5]

D 06 M    101/24                   .    .    .    Polymeren of copolymeren van alkenylalcoholen of esters daarvan; Polymeren of copolymeren van alkenylethers, acetalen of ketonen [5]

D 06 M    101/26                   .    .    .    Polymeren of copolymeren van onverzadigde carbonzuren of derivaten daarvan [5]

D 06 M    101/28                   .    .    .    .    Acrylonitril; Methacrylonitril [5]

D 06 M    101/30                   .    .    Synthetische polymeren die bestaan uit macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is onverzadigde koolstof-koolstofbindingen [5]

D 06 M    101/32                   .    .    .    Polyesters [5]

D 06 M    101/34                   .    .    .    Polyamiden [5]

D 06 M    101/36                   .    .    .    .    Aromatische polyamiden [5]

D 06 M    101/38                   .    .    .    Polyurethanen [5]

D 06 M    101/40                   .    Vezels van koolstof [5]