SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06        BEHANDELEN VAN TEXTIEL EN DERGELIJKE; WASSEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06 N    WANDBEKLEDINGSMATERIALEN, VLOERBEKLEDINGSMATERIALEN OF SOORTGELIJKE BEKLEDINGSMATERIALEN, BIJV. LINOLEUM, OLIEDOEK, KUNSTLEER OF DAKVILT, DIE BESTAAN UIT EEN VEZELBAAN DIE IS GECOAT MET EEN LAAG MACROMOLECULAIR MATERIAAL (op papier of op karton gebaseerde structuren voor het bedekken van oppervlakken D21H 27/18); NIET ELDERS ONDERGEBRACHT FLEXIBEL VELMATERIAAL [15]

 

              Aantekening

 

              Gelaagde producten uit deze subklasse worden tevens geklasseerd in subklasse B32B. 

D 06 N      1/00                    Linoleum

 

D 06 N      3/00                    Kunstleer, oliedoek of soortgelijk materiaal dat wordt verkregen door het bedekken van vezelbanen met macromoleculair materiaal, bijv. harsen, rubber of derivaten daarvan [4]

D 06 N      3/02                    .    met cellulosederivaten

D 06 N      3/04                    .    met macromoleculaire verbindingen die worden verkregen door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen

D 06 N      3/06                    .    .    met polyvinylchloride of copolymerisatieproducten daarvan

D 06 N      3/08                    .    .    .    met een afwerklaag die bestaat uit polyacrylaten, polyamiden of polyurethanen

D 06 N      3/10                    .    .    met styreenbutadieen-copolymerisatieproducten

D 06 N      3/12                    .    met macromoleculaire verbindingen die op een andere wijze worden verkregen dan door reacties waarbij alleen sprake is van onverzadigde koolstof-koolstofbindingen

D 06 N      3/14                    .    .    met polyurethanen

D 06 N      3/16                    .    met olievernissen

D 06 N      3/18                    .    met twee lagen van verschillende macromoleculaire materialen (D06N 3/08 heeft voorrang)

D 06 N      5/00                    Dakvilt, d.w.z. vezelbanen die zijn gecoat met bitumen

 

D 06 N      7/00                    Niet elders ondergebrachte flexibele velmaterialen, bijv. textieldraden, textielfilamenten, textielgarens of textielvezelwerk die zijn gelijmd op macromoleculair materiaal

D 06 N      7/02                    .    samengesteld uit mengsels van substanties

D 06 N      7/04                    .    gekenmerkt door hun oppervlakte-eigenschappen

D 06 N      7/06                    .    geïmpregneerd