SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06        BEHANDELEN VAN TEXTIEL EN DERGELIJKE; WASSEN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 06 P    VERVEN OF BEDRUKKEN VAN TEXTIEL; VERVEN VAN LEER, BONT OF VASTE MACROMOLECULAIRE SUBSTANTIES IN ENIGERLEI VORM (zie voor mechanische aspecten B41F, B41J, D06B of D06C; drukken op oppervlakken van andere materialen dan textiel B41M; behandelen van het oppervlak van vezels of filamenten uit glas, mineralen of slakken C03C 25/00; afbijten D06M; verven van papier D21H) 

 

D 06 P      1/00                    Algemene processen voor het verven of bedrukken van textiel, of algemene processen voor het verven van leer, bont of vaste macromoleculaire substanties in enigerlei vorm, geklasseerd in overeenstemming met de toegepaste kleurstoffen, pigmenten of hulpsubstanties

D 06 P      1/02                    .    gebruikmakend van azokleurstoffen (D06P 1/18, D06P 1/38, D06P 1/39 en D06P 1/41 hebben voorrang) [2]

D 06 P      1/04                    .    .    zonder metaal

D 06 P      1/06                    .    .    .    met zuurgroepen

D 06 P      1/08                    .    .    .    kationische azokleurstoffen

D 06 P      1/10                    .    .    met metaal

D 06 P      1/12                    .    .    ter plaatse bereid

D 06 P      1/13                    .    gebruikmakend van azomethinekleurstoffen [2]

D 06 P      1/14                    .    gebruikmakend van fthalocyaninekleurstoffen behalve kuipkleurstoffen (D06P 1/38 en D06P 1/40 hebben voorrang)

D 06 P      1/16                    .    gebruikmakend van dispersiekleurstoffen, bijv. acetaatkleurstoffen

D 06 P      1/18                    .    .    Azokleurstoffen

D 06 P      1/19                    .    .    Nitrokleurstoffen [2]

D 06 P      1/20                    .    .    Anthrachinonkleurstoffen

D 06 P      1/22                    .    gebruikmakend van kuipkleurstoffen

D 06 P      1/24                    .    .    Anthrachinonkleurstoffen

D 06 P      1/26                    .    .    Fthalocyaninekleurstoffen

D 06 P      1/28                    .    .    Esters van kuipkleurstoffen

D 06 P      1/30                    .    gebruikmakend van zwavelkleurstoffen

D 06 P      1/32                    .    gebruikmakend van oxidatiekleurstoffen

D 06 P      1/34                    .    gebruikmakend van natuurlijke kleurstoffen

D 06 P      1/36                    .    gebruikmakend van bijtkleurstoffen

D 06 P      1/38                    .    gebruikmakend van reactiefkleurstoffen

D 06 P      1/382                  .    .    waarbij een reactieve groep direct is vastgemaakt aan de heterocyclische groep [2]

D 06 P      1/384                  .    .    waarbij een reactieve groep niet direct is vastgemaakt aan de heterocyclische groep [2]

D 06 P      1/39                    .    gebruikmakend van zure kleurstoffen [2]

D 06 P      1/40                    .    .    gebruikmakend van zure kleurstoffen zonder azogroepen

D 06 P      1/41                    .    gebruikmakend van basische kleurstoffen [2]

D 06 P      1/42                    .    .    gebruikmakend van zure kleurstoffen zonder azogroepen

D 06 P      1/44                    .    gebruikmakend van onoplosbare pigmenten of hulpsubstanties, bijv. bindmiddelen [2]

D 06 P      1/46                    .    .    gebruikmakend van samenstellingen die natuurlijke macromoleculaire substanties of derivaten daarvanbevatten

D 06 P      1/48                    .    .    .    Derivaten van koolhydraten

D 06 P      1/50                    .    .    .    .    Derivaten van cellulose

D 06 P      1/52                    .    .    gebruikmakend van samenstellingen die synthetische macromoleculaire substanties bevatten (D06P 1/60 heeft voorrang)

D 06 P      1/54                    .    .    .    Substanties met reactieve groepen samen met brugvormende middelen

D 06 P      1/56                    .    .    .    Condensatieproducten of voorcondensatieproducten die zijn bereid met aldehyden

D 06 P      1/58                    .    .    .    .    samen met andere synthetische macromoleculaire substanties

D 06 P      1/60                    .    .    gebruikmakend van samenstellingen die polyethers bevatten

D 06 P      1/607                  .    .    .    Stikstofhoudende polyethers [2]

D 06 P      1/613                  .    .    .    Polyethers zonder stikstof [2]

D 06 P      1/62                    .    .    gebruikmakiend van samenstellingen die laagmoleculaire organische verbindingen bevatten met sulfaatgroepen of sulfonaatgroepen

D 06 P      1/64                    .    .    gebruikmakend van samenstellingen die laagmoleculaire organische verbindingen bevatten zonder sulfaatgroepen of sulfonaatgroepen

D 06 P      1/642                  .    .    .    Verbindingen die stikstof bevatten [2]

D 06 P      1/645                  .    .    .    .    Alifatische, aralifatische of cyclo-alifatische verbindingen die aminogroepen bevatten [2]

D 06 P      1/647                  .    .    .    .    Stikstofhoudende carbonzuren of hun zouten [2]

D 06 P      1/649                  .    .    .    .    Verbindingen die carbonamidegroepen, thiocarbonamidegroepen of guanylgroepen bevatten [2]

D 06 P      1/651                  .    .    .    Verbindingen zonder stikstof [2]

D 06 P      1/653                  .    .    Stikstofvrije carbonzuren of hun zouten [2]

D 06 P      1/655                  .    .    Verbindingen die ammoniumgroepen bevatten [2,6]

D 06 P      1/66                    .    .    .    met quaternaire ammoniumgroepen

D 06 P      1/667                  .    .    Organofosforverbindingen [2]

D 06 P      1/673                  .    .    Anorganische verbindingen [2]

D 06 P      1/81                    .    gebruikmakend van kleurstoffen die zijn opgelost in anorganische oplosmiddelen [7]

D 06 P      1/90                    .    gebruikmakend van kleurstoffen die zijn opgelost in organische oplosmiddelen of waterige emulsies daarvan [2]

D 06 P      1/92                    .    .    in organische oplosmiddelen [7]

D 06 P      1/94                    .    gebruikmakend van kleurstoffen die zijn opgelost in oplosmiddelen in superkritische toestand [7]

D 06 P      1/96                    .    Vervingen die worden gekenmerkt door een korte badverhouding [7]

 

D 06 P      3/00                    Speciale processen voor het verven of bedrukken van textiel, of het verven van leer, bont of vaste macromoleculaire substanties in enigerlei vorm, geklasseerd in overeenstemming met het te behandelen materiaal

D 06 P      3/02                    .    Materiaal dat basisch stikstof bevat

D 06 P      3/04                    .    .    met amidegroepen

D 06 P      3/06                    .    .    .    gebruikmakend van zure kleurstoffen

D 06 P      3/08                    .    .    .    gebruikmakend van oxidatiekleurstoffen

D 06 P      3/10                    .    .    .    gebruikmakend van reactiefkleurstoffen

D 06 P      3/12                    .    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op het materiaal

D 06 P      3/14                    .    .    .    wol

D 06 P      3/16                    .    .    .    .    gebruikmakend van zure kleurstoffen

D 06 P      3/18                    .    .    .    .    gebruikmakend van basische kleurstoffen

D 06 P      3/20                    .    .    .    .    gebruikmakend van bijtkleurstoffen

D 06 P      3/22                    .    .    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op de vezel

D 06 P      3/24                    .    .    .    Polyamiden; Polyurethanen

D 06 P      3/26                    .    .    .    .    gebruikmakend van dispersiekleurstoffen

D 06 P      3/28                    .    .    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op het materiaal

D 06 P      3/30                    .    .    .    Bont

D 06 P      3/32                    .    .    .    Leer

D 06 P      3/34                    .    Materiaal dat estergroepen bevat (D06P 3/04 heeft voorrang)

D 06 P      3/36                    .    .    gebruikmakend van dispersiekleurstoffen

D 06 P      3/38                    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op het materiaal

D 06 P      3/40                    .    .    Cellulose-acetaat

D 06 P      3/42                    .    .    .    gebruikmakend van dispersiekleurstoffen

D 06 P      3/44                    .    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op het materiaal

D 06 P      3/46                    .    .    .    Cellulosetriacetaat

D 06 P      3/48                    .    .    .    .    gebruikmakend van dispersiekleurstoffen

D 06 P      3/50                    .    .    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op het materiaal

D 06 P      3/52                    .    .    Polyesters

D 06 P      3/54                    .    .    .    gebruikmakend van dispersiekleurstoffen

D 06 P      3/56                    .    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op het materiaal

D 06 P      3/58                    .    Materiaal dat hydroxylgroepen bevat

D 06 P      3/60                    .    .    Natuurlijke of geregenereerde cellulose

D 06 P      3/62                    .    .    .    gebruikmakend van directe kleurstoffen

D 06 P      3/64                    .    .    .    gebruikmakend van bijtkleurstoffen

D 06 P      3/66                    .    .    .    gebruikmakend van reactiefkleurstoffen

D 06 P      3/68                    .    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op het materiaal

D 06 P      3/70                    .    Materiaal dat nitrilgroepen bevat

D 06 P      3/72                    .    .    gebruikmakend van dispersiekleurstoffen

D 06 P      3/74                    .    .    gebruikmakend van zure kleurstoffen

D 06 P      3/76                    .    .    gebruikmakend van basische kleurstoffen

D 06 P      3/78                    .    .    Bereiden van azokleurstoffen op het materiaal

D 06 P      3/79                    .    Polyolefinen [2]

D 06 P      3/80                    .    Anorganische vezels (oppervlaktebehandeling van vezels of filamenten uit glas, mineralen of slakken C03C 25/00)

D 06 P      3/82                    .    Textiel dat verschillende soorten vezels bevat

D 06 P      3/84                    .    .    in dezelfde tint

D 06 P      3/85                    .    .    geverfd met één kleurstof [2]

D 06 P      3/852                  .    .    .    met een half-wolmengsel of een cellulosepolyamide-mengsel [2]

D 06 P      3/854                  .    .    .    met gemodificeerde of niet-gemodificeerde vezels [2]

D 06 P      3/86                    .    .    in verschillende tinten

D 06 P      3/87                    .    .    geverfd met twee of meer kleurstoffen [2]

D 06 P      3/872                  .    .    .    geverfd met dispersiekleurstoffen en reactiefkleurstoffen [2]

D 06 P      3/874                  .    .    .    met niet-reactieve anionische kleurstoffen en niet-reactieve dispersiekleurstoffen of kationische kleurstoffen [2]

 

D 06 P      5/00                    Andere kenmerken bij het verven of bedrukken van textiel, of het verven van leer, bont of vaste macromoleculaire substanties in enigerlei vorm

D 06 P      5/02                    .    Nabehandelen

 

              Aantekening

 

              In de groepen D06P 5/04 tot D06P 5/10 is de prioriteitsregel voor de laatste plaats van kracht, d.w.z. op elk hiërarchisch niveau wordt een verbinding geklasseerd in de laatst toepasselijke plaats, tenzij anders staat vermeld. [15]

 

D 06 P      5/04                    .    .    met organische verbindingen

D 06 P      5/06                    .    .    .    met stikstof

D 06 P      5/08                    .    .    .    macromoleculair

D 06 P      5/10                    .    .    met verbindingen die metaal bevatten

D 06 P      5/12                    .    Reserveren van delen van het materiaal vóór het verven of bedrukken

D 06 P      5/13                    .    Onecht verven of strippen van kleurstoffen [2]

D 06 P      5/15                    .    Plaatselijk verwijderen van de kleurstoffen [2]

D 06 P      5/17                    .    .    Azokleurstoffen [2]

D 06 P      5/20                    .    Fysische behandelingen die het aanverven beïnvloeden, bijv. ultrasoongolven of elektriciteit [2]

D 06 P      5/22                    .    Zorgen voor variatie in kleurstofaffiniteit op textielmateriaal door chemische middelen die reageren met de vezel [2]

D 06 P      5/24                    .    Transferdruk (transferdrukapparatuur voor textielmateriaal B41F 16/02) [7]

D 06 P      5/26                    .    .    Warmtetransferdruk [7]

D 06 P      5/28                    .    .    .    gebruikmakend van sublimatiekleurstoffen [7]

D 06 P      5/30                    .    Inkstraaldruk of inkjetdruk (inktstraaldrukapparatuur B41J 2/00) [7] 

D 06 P      7/00                    Verfprocessen of drukprocessen gecombineerd met een mechanische behandeling