SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

TEXTIEL OF NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE FLEXIBELE MATERIALEN

 

D 07        TOUWEN; NIET-ELEKTRISCHE KABELS

 

D 07 B    TOUWEN OF KABELS IN HET ALGEMEEN (samenvoegen van touwen of kabels met elkaar of met andere objecten B65H 69/00 of F16G 11/00; mechanisch afwerken of klaarmaken van touwen D02J; siertouwen of sierkoorden D04D; hangkabels voor bruggen E01D 19/16; speciaal aangepast voor het aandrijven van of het worden aangedreven door snaarschijven of andere overbrengingselementen F16G 9/00; elektrische kabels of lassen voorzover de elektrische aspecten essentieel zijn H01B of H01R) 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of door de mens gemaakt materiaal; [14]

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of door de mens gemaakt materiaal; [14]

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen; [14]

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels; [14]

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels; [14]

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”. [14]

D 07 B      1/00                    Constructieve kenmerken van touwen of kabels

D 07 B      1/02                    .    Touwen die zijn opgebouwd uit vezelachtig materiaal of filamentmateriaal, bijv. van plantaardige oorsprong, van dierlijke oorsprong, geregenereerde cellulose of kunststoffen

D 07 B      1/04                    .    .    met een kern van vezels of filamenten parallel aan de as

D 07 B      1/06                    .    Touwen of kabels die zijn opgebouwd uit metaaldraden, bijv. van profieldraden om een kern van hennep

D 07 B      1/08                    .    .    waarvan de lagen worden gevormd uit geprofileerde in elkaar grijpende draden, d.w.z. waarbij de strengen concentrische lagen vormen

D 07 B      1/10                    .    .    .    met een kern van draden parallel aan de as

D 07 B      1/12                    .    Touwen of kabels met een holle kern

D 07 B      1/14                    .    Touwen of kabels met ingebedde hulpelementen over de gehele lengte van het touw of de kabel, bijv. ten behoeve van de fabricage

D 07 B      1/16                    .    Touwen of kabels met een omhullende bekleding of inzetstukken van rubber of kunststoffen (D07B 1/04 en D07B 1/10 hebben voorrang)

D 07 B      1/18                    .    Doorvoertules

D 07 B      1/20                    .    Drijvend touwen, bijv. met celkernen die zijn gevuld met lucht; Accessoires daarvoor

D 07 B      1/22                    .    Platte touwen of touwen met platte zijden; Sets van touwen die bestaan uit een serie parallelle touwen 

Maken van touwen of kabels

 

D 07 B      3/00                    Universele machines of apparatuur voor het produceren van getwiste touwen of kabels uit deelstrengen van hetzelfde of van verschillend materiaal

D 07 B      3/02                    .    waarin de toevoerhaspels roteren om de as van het touw of de kabel

D 07 B      3/04                    .    .    en achter elkaar zijn geplaatst langs de as van de machine

D 07 B      3/06                    .    .    en radiaal op afstand zijn geplaatst van de as van de machine

D 07 B      3/08                    .    waarin de afneemhaspel roteert om de as van het touw of de kabel en de toevoerhaspels in positie zijn vastgemaakt

D 07 B      3/10                    .    .    met een voorziening voor het meegeven van meer dan één volledige twist aan de touwen of kabels bij elke omwenteling van de afneemhaspel

D 07 B      3/12                    .    werkend met roterende filamentlussen

D 07 B      3/14                    .    handbediend 

D 07 B      5/00                    Maken van touwen of kabels uit speciale materialen of met een specifieke vorm

D 07 B      5/02                    .    uit stro of soortgelijk plantaardig materiaal

D 07 B      5/04                    .    Touwbanden

D 07 B      5/06                    .    uit natuurlijke of kunstmatige stapelvezels

D 07 B      5/08                    .    .    met elkaar verlijmd door kleefstoffen

D 07 B      5/10                    .    uit strengen met een niet-cirkelvormige doorsnede

D 07 B      5/12                    .    met een geringe twist of een lage spanning door processen die verstijvende of strekkende behandelingen omvatten

 

D 07 B      7/00                    Details van, of hulpinrichtingen die zijn ingebed in, touwfabricagemachines of kabelfabricagemachines; Hulpapparatuur in samenhang met dergelijke machines

D 07 B      7/02                    .    Machinedetails; Hulpinrichtingen

D 07 B      7/04                    .    .    Inrichtingen voor het meegeven van tegengestelde rotatie aan spoelkooien of haspelkooien

D 07 B      7/06                    .    .    Lagersteunen of lagerremmen voor toevoerspoelen of toevoerhaspels

D 07 B      7/08                    .    .    Alarmeringen of noodstops die reageren op het verbruikt zijn of op breuk van filamentmateriaal dat wordt aangevoerd vanaf toevoerhaspels of toevoerspoelen

D 07 B      7/10                    .    .    Inrichtingen voor het opnemen of opwikkelen van het afgewerkte touw of de afgewerkte kabel

D 07 B      7/12                    .    .    voor het zacht maken, smeren of impregneren van touwen, kabels of deelstrengen daarvan

D 07 B      7/14                    .    .    voor het coaten of omwikkelen van touwen, kabels of deelstrengen daarvan (aanbrengen van vloeistoffen of ander vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05; omwikkelen van langgerekte kernen in het algemeen B65H 81/06)

D 07 B      7/16                    .    Hulpapparatuur

D 07 B      7/18                    .    .    voor het spreiden of onttwisten van touwen of kabels in bestanddelen voor behandeling of splitsing 

D 07 B      9/00                    Binden of afdichten van uiteinden, bijv. voor het voorkomen van uitrafelen