SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

PAPIER

D 21        MAKEN VAN PAPIER; PRODUCEREN VAN CELLULOSE 
D 21 B    VEZELACHTIGE GRONDSTOFFEN OF HUN MECHANISCHE BEHANDELING 

D 21 B      1/00                    Vezelachtige grondstoffen of hun mechanische behandeling (voorbehandeling van de fijnverdeelde materialen vóór ontsluiting D21C 1/00; methoden voor het kloppen of zuiveren D21D 1/00; zuivering van de pulpsuspensie met mechanische middelen D21D 5/00) [14]

D 21 B      1/02                    .    Voorbehandelen van de grondstoffen door fysische of chemische middelen (verwijderen van schors B27L)

D 21 B      1/04                    .    door opdelen van grondstoffen in kleine deeltjes, bijv. vezels (kapot breken of snijden van hout en dergelijke door droge methoden B27L; mechanisch afscheiden van vezels uit plantaardig materiaal D01B 1/00; hekelmachines D01B 5/00) [14]

D 21 B      1/06                    .    .    door droge methoden

D 21 B      1/08                    .    .    .    waarbij de grondstof afvalpapier is; waarbij de grondstof lompen is [13]

D 21 B      1/10                    .    .    .    .    door snijbewerkingen

D 21 B      1/12                    .    .    door natte methoden of door het gebruik van stoom (klopinrichtingen D21D 1/00)

D 21 B      1/14                    .    .    .    Verscheuren in molens [14]

D 21 B      1/16                    .    .    .    .    in aanwezigheid van chemische middelen

D 21 B      1/18                    .    .    .    .    in magazijnachtige machines

D 21 B      1/20                    .    .    .    .    .    met kettingtoevoer

D 21 B      1/22                    .    .    .    .    .    met schroeftoevoer

D 21 B      1/24                    .    .    .    .    .    in de vorm van een buideltransporteur

D 21 B      1/26                    .    .    .    .    Aandrijfvoorzieningen of aanvoervoorzieningen

D 21 B      1/28                    .    .    .    .    Middelen voor het scherpen van molenstenen, gecombineerd met de molen

D 21 B      1/30                    .    .    Ontvezelen door andere middelen

D 21 B      1/32                    .    .    .    .    van afvalpapier

D 21 B      1/34                    .    .    .    .    Kneden of mengen; Tot pulp maken

D 21 B      1/36                    .    .    .    .    Explosief verscheuren door plotselinge drukval

D 21 B      1/38                    .    Conserveren van het fijn verdeeld cellulosemateriaal