SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

PAPIER

D 21        MAKEN VAN PAPIER; PRODUCEREN VAN CELLULOSE 

 

D 21 D    BEHANDELEN VAN DE MATERIALEN VÓÓR HET DOORGAAN NAAR DE PAPIERMACHINE [5]

 

D 21 D      1/00                    Methoden voor het kloppen of zuiveren; Heelgoedhollanders [15]

D 21 D      1/02                    .    Klopmethoden; Heelgoedhollanders

D 21 D      1/04                    .    .    Klopwalsen of klopstangen

D 21 D      1/06                    .    .    Grondplaten

D 21 D     1/08                    .    .    Klopinrichtingen met middelen voor het snel laten stromen van de pulp

D 21 D      1/10                    .    .    Klopinrichtingen met middelen voor het regelen van de druk tussen de klopwals en de grondplaat

D 21 D      1/12                    .    .    Klopinrichtingen met middelen voor het continu afvoeren van de pulp

D 21 D      1/14                    .    .    Klopinrichtingen met één klopwals en met een verticaal circulatiedoorlaat voor de papierpulp

D 21 D      1/16                    .    .    Klopinrichtingen met middelen voor het terugvoeren van de pulp over de klopwals heen

D 21 D      1/18                    .    .    Klopinrichtingen met twee of meer klopwalsen

D 21 D      1/20                    .    Zuiveringsmethoden

D 21 D      1/22                    .    .    Jordans

D 21 D      1/24                    .    .    .    Jordan walsen

D 21 D      1/26                    .    .    .    Jordan grondplaten

D 21 D      1/28                    .    .    Kogelmolens of staafmolens

D 21 D      1/30                    .    .    Schijfmolens

D 21 D      1/32                    .    .    Hamermolens

D 21 D      1/34                    .    .    Andere molens of zuiveringsinrichtingen

D 21 D      1/36                    .    .    .    met een verticale drijfas

D 21 D      1/38                    .    .    .    met een horizontale drijfas

D 21 D      1/40                    .    .    Wassen van de vezels

 

D 21 D      5/00                    Zuiveren van de pulpsuspensie door mechanische middelen; Apparatuur daarvoor [15]

D 21 D      5/02                    .    Laten doorzijgen of zeven van de pulp

D 21 D      5/04                    .    .    Platte zeven

D 21 D      5/06                    .    .    Roterende zeeftrommels

D 21 D      5/08                    .    .    .    gecombineerd met een schommelbeweging

D 21 D      5/10                    .    .    .    .    van de tank

D 21 D      5/12                    .    .    .    .    van de zeef

D 21 D      5/14                    .    .    .    .    van zowel de tank als de zeef

D 21 D      5/16                    .    .    Cilinders en platen voor zeven

D 21 D      5/18                    .    met behulp van centrifugaalkracht

D 21 D      5/20                    .    .    in apparatuur met een horizontale as

D 21 D      5/22                    .    .    in apparatuur met een verticale as

D 21 D      5/24                    .    .    in cyclonen

D 21 D      5/26                    .    Ontluchten van de papiervoorraad

D 21 D      5/28                    .    Tanks voor het opslaan of omroeren van de pulp

 

D 21 D    99/00                   Onderwerpen voorzover niet vallend onder andere groepen in deze subklasse [8]