SECTIE D         TEXTIEL; PAPIER

 

              Aantekening

 

              In deze Sectie worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vezel” betekent een relatief kort, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “filament” betekent een eindloos of zogenaamd eindloos, gestrekt lichaam van natuurlijk of kunstmatig materiaal;

              -         “garen” betekent een gelijkmatig stelsel van vezels, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door spinnen;

              -         “draad” betekent een stelsel van garens of filamenten, dat gewoonlijk wordt geproduceerd door twisten;

              -         “synthetische vezels of filamentvezels” betekent vezels of filamenten en dergelijke, die zijn gemaakt uit synthetiserende polymeren of moleculen. Voorbeelden zijn polyamidevezels, acrylvezels, polyestervezels of koolstofvezels;

              -         “kunstvezels of kunstfilamenten” betekend vezels of filamenten, die door mensen zijn gemaakt uit natuurlijke polymeren of hun derivaten. Voorbeelden zijn geregenereerde cellulosevezels of half-synthetische vezels;

              -         “door mensen gemaakte vezels of filamenten” betekent vezels of filamenten, die zijn gemaakt door de mens, inclusief “synthetische vezels” of “kunstvezels”.

 

PAPIER

D 21        MAKEN VAN PAPIER; PRODUCEREN VAN CELLULOSE 

 

D 21 F     PAPIERMACHINES; METHODEN VOOR HET MAKEN VAN PAPIER DAARMEE 

D 21 F       1/00                    Het natte eind van machines voor het maken van continue banen papier

D 21 F       1/02                    .    Kopkasten van fourdriniermachines

D 21 F       1/04                    .    Kopkasten van cilindermachines

D 21 F       1/06                    .    Regelen van de pulpstroom

D 21 F       1/08                    .    Regelen van de consistentie

D 21 F       1/10                    .    Zeefdoeken [9]

D 21 F       1/12                    .    .    Naden daarvan

D 21 F       1/14                    .    .    .    gelast

D 21 F       1/16                    .    .    .    genaaid

D 21 F       1/18                    .    Schudapparatuur voor zeefdoeken en daarmee samenhangende delen

D 21 F       1/20                    .    .    in fourdriniermachines

D 21 F       1/22                    .    .    in cilindermachines

D 21 F       1/24                    .    Mechanismen voor het kantelen, optillen of laten zakken van zeefdoeken

D 21 F       1/26                    .    .    in fourdriniermachines

D 21 F       1/28                    .    .    in cilindermachines

D 21 F       1/30                    .    Beschermen van zeefdoeken tegen mechanische schade

D 21 F       1/32                    .    Wassen van zeefdoeken of vilt

D 21 F       1/34                    .    Constructie of plaatsing van sproeipijpen

D 21 F       1/36                    .    Geleidingsmechanismen [9]

D 21 F       1/38                    .    .    Kussens

D 21 F       1/40                    .    .    Walsen

D 21 F      1/42                    .    .    Sproeiers

D 21 F       1/44                    .    Watermerkinrichtingen

D 21 F       1/46                    .    .    Metaalgaaswalsen

D 21 F       1/48                    .    Aanzuigapparatuur (aanzuigwalsen D21F 3/10)

D 21 F       1/50                    .    .    Aanzuigkasten met walsen

D 21 F       1/52                    .    .    Aanzuigkasten zonder walsen

D 21 F       1/54                    .    Afstrijkinrichtingen, bijv. schuimrichels

D 21 F       1/56                    .    Scheprandframevoorzieningen

D 21 F       1/58                    .    Scheprandbanden

D 21 F       1/60                    .    Cilindermallen

D 21 F       1/62                    .    Zandvangers

D 21 F       1/64                    .    Magnetische scheiders

D 21 F       1/66                    .    Afvangen, ontwateren of terugwinnen van pulp; Hergebruik van pulpwater

D 21 F       1/68                    .    .    gebruikmakend van hydrocyclonen [9]

D 21 F       1/70                    .    .    door floteren

D 21 F       1/72                    .    .    gebruikmakend van trechters

D 21 F       1/74                    .    .    gebruikmakend van cilinders

D 21 F       1/76                    .    .    .    met aanzuiging

D 21 F       1/78                    .    .    .    met druk

D 21 F       1/80                    .    .    gebruikmakend van eindloze zeefbanden

D 21 F       1/82                    .    .    waarbij samenstellingen voor het agglomereren van vezels worden toegevoegd 

D 21 F       2/00                    Overdragen van continue banen van natte einden naar persdelen [9]

D 21 F       3/00                    Persdeel van een machine voor het maken van continue banen papier

D 21 F       3/02                    .    Natte persen

D 21 F       3/04                    .    .    Plaatsing daarvan

D 21 F       3/06                    .    .    Middelen voor het regelen van de druk

D 21 F       3/08                    .    .    Drukwalsen

D 21 F       3/10                    .    .    Aanzuigwalsen, bijv. viltwalsen 

D 21 F       5/00                    Droogdeel van een machine voor het maken van continue banen papier

D 21 F       5/02                    .    Drogen op cilinders

D 21 F       5/04                    .    .    op twee of meer droogcilinders

D 21 F       5/06                    .    .    Regelen van de temperatuur

D 21 F       5/08                    .    .    Plaatsing van stoomafgiftepunten in de cilinders

D 21 F       5/10                    .    .    Verwijderen van condens uit het binnenste van de cilinders

D 21 F       5/12                    .    Drogen van festons

D 21 F       5/14                    .    Drogen van banen door het toepassen van een vacuüm

D 21 F       5/16                    .    Drogen van banen door elektrisch verwarmen

D 21 F       5/18                    .    Drogen van banen door hete lucht

D 21 F       5/20                    .    Terugwinnen van afvalwarmte 

D 21 F       7/00                    Andere details van machine voor het maken van continue banen papier

D 21 F       7/02                    .    Mechanische aandrijfvoorzieningen

D 21 F       7/04                    .    Inrichtingen voor het controleren op papierbreuk

D 21 F       7/06                    .    Aanduiden of regelen van de dikte van de laag; Signaalinrichtingen

D 21 F       7/08                    .    Vilt

D 21 F       7/10                    .    .    Naden daarvan

D 21 F       7/12                    .    .    Drogen 

D 21 F       9/00                    Complete machines voor het maken van continue banen papier

D 21 F       9/02                    .    fourdriniermachines

D 21 F       9/04                    .    cilindermachines

 

D 21 F     11/00                   Processen voor het maken van continue lengten papier, van karton of van een natte baan voor de vezelplaatproductie, op papiermachines

D 21 F     11/02                   .    fourdriniermachines

D 21 F     11/04                   .    .    waarbij het papier of karton bestaat uit twee of meer lagen

D 21 F     11/06                   .    cilindermachines

D 21 F     11/08                   .    .    waarbij het papier of karton bestaat uit twee of meer lagen

D 21 F     11/10                   .    Maken van imitatie-matrijspapier

D 21 F     11/12                   .    Maken van golfpapier of golfkarton

D 21 F     11/14                   .    Maken van cellulose-opvulsel, filterpapier of vloeipapier

D 21 F     11/16                   .    Maken van papierstroken voor het spinnen of twisten

 

D 21 F     13/00                   Methoden of apparatuur voor het maken van discontinue vellen papier, persplaten of karton, of van een natte baan voor de vezelplaatproductie (maken van discontinue vellen karton in mallen D21J; drogen van papier, persplaat of karton in de vorm van discontinue platen F26B) [9]

D 21 F     13/02                   .    Maken van handgemaakt papier

D 21 F     13/04                   .    op cilindermachines voor platen

D 21 F     13/06                   .    .    Opmaakwalsen

D 21 F     13/08                   .    .    .    Automatische afsnijwalsen

D 21 F     13/10                   .    gebruikmakend van kartonpersen

D 21 F     13/12                   .    .    Plaatpersen