SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 01        CONSTRUCTIE VAN WEGEN, SPOORWEGEN OF BRUGGEN [11]

 

E 01 B     SPOORBANEN; SPOORGEREEDSCHAP; MACHINES VOOR HET MAKEN VAN ALLE SOORTEN SPOORWEGEN (ontsporingsblokken of hersporingsblokken op het spoor, railremmen of railreminrichtingen B61K; verwijderen van vreemd materiaal van de spoorbaan, gewascontrole, aanbrengen van vloeistoffen E01H) [9]

 

Opbouw van de spoorbaan voor spoorwegen of tramwegen

 

E 01 B       1/00                    Ballastbed; Andere middelen voor het ondersteunen van de bielsen of het spoor; Afwateren van het ballastbed (afwateren door greppels, duikers of leidingen E01F 5/00)

 

E 01 B       2/00                    Algemene opbouw van een spoorbaan (spoorwegnetwerken B61B 1/00; fundering voor bestratingen E01C 3/00; fundering in het algemeen E02D)

 

E 01 B       3/00                    Dwarsliggers of langsliggers (voor wissels of kruisingen E01B 7/22); Andere middelen voor het ondersteunen van rails die direct op het ballastbed rusten

E 01 B      3/02                    .    van hout (drogen of impregneren B27K)

E 01 B      3/04                    .    .    Middelen voor het voorkomen van splijten

E 01 B      3/06                    .    .    .    Antisplijtnagels

E 01 B      3/08                    .    .    .    Stroppen of banden voor het omsnoeren of omvatten van bielsen (apparatuur voor het ter plaatse omsnoeren van houten spoorwegbielsen E01B 31/28)

E 01 B      3/10                    .    .    Composietbielsen

E 01 B      3/12                    .    .    Langsliggers; Langsliggers die één geheel vormen of zijn gecombineerd met trekstangen; Gecombineerde langsliggers en dwarsliggers

E 01 B      3/14                    .    .    Platen; Blokken; Bevestigen van trekstangen daaraan

E 01 B      3/16                    .    van staal

E 01 B      3/18                    .    .    Composietbielsen

E 01 B      3/20                    .    .    Bielsconstructies voor een speciaal doel, bijv. met openingen voor het bewerken van ballast (bielsen voor verschuifbare rails voor zware lasten E01B 23/12)

E 01 B      3/22                    .    .    Langsliggers; Langsliggers die één geheel vormen of zijn gecombineerd met trekstangen; Gecombineerde langsliggers en dwarsliggers

E 01 B      3/24                    .    .    Platen; Blokken; Pot bielsen; Bevestigen van trekstangen daaraan

E 01 B      3/26                    .    .    gecombineerd met inzetstukken van hout, kunststeen of een ander materiaal

E 01 B      3/28                    .    van beton of uit natuursteen of kunststeen (maken B28)

E 01 B      3/30                    .    .    Holle bielsen

E 01 B      3/32                    .    .    met een wapening of versterking (holle bielsen E01B 3/30)

E 01 B      3/34                    .    .    .    met een voorgespannen wapening of versterking (voorgespannen wapeningselementen of versterkingselementen E04C 5/00)

E 01 B      3/36                    .    .    Composietbielsen

E 01 B      3/38                    .    .    Langsliggers; Langsliggers die één geheel vormen of zijn gecombineerd met trekstangen; Gecombineerde langsliggers en dwarsliggers; Lagen van beton die beide rails ondersteunen

E 01 B      3/40                    .    .    Platen; Blokken; Pot bielsen; Bevestigen van trekstangen daaraan

E 01 B      3/42                    .    .    gecombineerd met inzetstukken van hout of een ander materiaal

E 01 B      3/44                    .    van andere materialen, voorzover het materiaal daarbij van belang is

E 01 B      3/46                    .    van verschillende materialen (E01B 3/26 en E01B 3/42 hebben voorrang)

E 01 B      3/48                    .    Afstandshouders of trekstangen voor bielsen

 

E 01 B       5/00                    Rails; Contrarails (maken van rails B21B); Afstand-houdende middelen daarvoor

E 01 B      5/02                    .    Rails

E 01 B      5/04                    .    .    Gegroefde rails

E 01 B      5/06                    .    .    Keerbare of omkeerbare rails

E 01 B      5/08                    .    .    Composietrails; Verbindingsrails met demonteerbare of niet-demonteerbare delen

E 01 B      5/10                    .    .    .    Gegroefde composietrails; Inzetstukken voor gegroefde rails

E 01 B      5/12                    .    .    Rails met een voet die dienst doet als biels

E 01 B      5/14                    .    .    Rails voor speciale delen van het spoor, bijv. voor bochten

E 01 B      5/16                    .    Afstandshouders

E 01 B      5/18                    .    Contrarails; Verbindingsmiddelen, bevestigingsmiddelen of verstelmiddelen daarvoor

 

E 01 B       7/00                    Wissels; Kruisingen (bedieningsmechanismen B61L)

E 01 B      7/02                    .    Tongen; Samenhangende constructies

E 01 B      7/04                    .    .    Constructies met tongen die draaien om een verticaal kantelpunt aan het uiteinde

E 01 B      7/06                    .    .    Constructies met flexibele tongen of lasplaten

E 01 B      7/08                    .    .    Andere constructies van tongen, bijv. kantelend om een as parallel aan de rail of beweegbare tongblokken of rails

E 01 B      7/10                    .    Hartstukken

E 01 B      7/12                    .    .    Vaste hartstukken die zijn gemaakt uit één deel of die zijn samengesteld

E 01 B      7/14                    .    .    met beweegbare delen

E 01 B      7/16                    .    .    Jump-over hartstukken

E 01 B      7/18                    .    Combinaties van wissels en kruisingen

E 01 B      7/20                    .    Veiligheidsmiddelen voor wissels, bijv. wisselbeschermers, hulpraillichamen of geleidingsraillichamen

E 01 B      7/22                    .    Speciale bielsen voor wissels of kruisingen; Bevestigingsmiddelen daarvoor

E 01 B      7/24                    .    Verwarmen van wissels

E 01 B      7/26                    .    Smeren van wissels (smeren van rails B61K 3/00)

E 01 B      7/28                    .    Kruisingen

E 01 B      7/30                    .    .    Ongelijkvloerse kruisingen

 

E 01 B       9/00                    Bevestigen van rails op bielsen en dergelijke (bevestigen van rails aan bruggen E01D 19/12)

E 01 B      9/02                    .    Direct aan bielsen of funderingen bevestigen van rails, onderlegplaten of klemstoelen; Middelen daarvoor

E 01 B      9/04                    .    .    Bevestigen op houten of betonnen bielsen of op metselwerk zonder klemlichamen

E 01 B      9/06                    .    .    .    Spoornagels (spijkers in het algemeen F16B)

E 01 B      9/08                    .    .    .    .    Elastische nagels

E 01 B      9/10                    .    .    .    Schroeven of bouten voor bielsen (schroeven of bouten in het algemeen F16B)

E 01 B      9/12                    .    .    .    Vasthoudinrichtingen of blokkeerinrichtingen voor nagels of schroeven

E 01 B      9/14                    .    .    .    Pluggen, moffen, schroefdraadbekledingen of andere inzetstukken voor gaten in bielsen (insteken van pluggen of moffen E01B 31/26)

E 01 B      9/16                    .    .    .    .    voor houten bielsen

E 01 B      9/18                    .    .    .    .    voor betonnen bielsen

E 01 B      9/20                    .    .    .    met wiggen

E 01 B      9/22                    .    .    Bevestigen op stalen bielsen zonder klemlichamen

E 01 B      9/24                    .    .    .    met wiggen

E 01 B      9/26                    .    .    .    Gelaste bevestigingen

E 01 B      9/28                    .    .    Bevestigen op houten of betonnen bielsen of op metselwerk met klemlichamen

E 01 B      9/30                    .    .    .    met verende stalen klemmen

E 01 B      9/32                    .    .    Bevestigen op stalen bielsen met klemlichamen

E 01 B      9/34                    .    .    .    met verende stalen klemmen

E 01 B      9/36                    .    .    Metalen grondplaten voor rails, waarbij de rails direct worden bevestigd aan bielsen

E 01 B      9/38                    .    Indirect bevestigen van rails door gebruik te maken van onderlegplaten of klemstoelen; Bevestigen van rails op de onderlegplaten of in de klemstoelen

E 01 B      9/40                    .    .    Onderlegplaten voor rails met een vlakke bodem (maken daarvan B21)

E 01 B      9/42                    .    .    .    van twee of meer delen

E 01 B      9/44                    .    .    Vastmaken van de rail aan de onderlegplaat

E 01 B      9/46                    .    .    .    met klemmen

E 01 B      9/48                    .    .    .    .    met verende stalen klemmen

E 01 B      9/50                    .    .    .    met wiggen

E 01 B      9/52                    .    .    .    .    met verende wiggen

E 01 B      9/54                    .    .    Railklemstoelen

E 01 B      9/56                    .    .    .    voor rails met twee of meer loopvlakken

E 01 B      9/58                    .    .    Bevestigen van de rail in de klemstoel

E 01 B      9/60                    .    Railbevestigingen waarbij gebruik wordt gemaakt van klemmen of beugels die de zijkant of de kopse kant van de rail ondersteunen

E 01 B      9/62                    .    Railbevestigingen met verende steunen

E 01 B      9/64                    .    Railbevestigingen waarbij de biels wordt vastgegrepen of omvat

E 01 B      9/66                    .    Railbevestigingen waarbij de positie van de rails kan wordt versteld, voorzover niet vallend onder de voorgaande groepen

E 01 B      9/68                    .    Vulstukken en dergelijke, bijv. van hout of rubber, die onder de rail, onderlegplaat of klemstoel worden geplaatst

 

E 01 B     11/00                   Raillasverbindingen (elektrische verbindingen voor rails B60M 5/00)

E 01 B    11/02                   .    Demonteerbare raillasverbindingen

E 01 B    11/04                   .    .    Vlakke lasplaten

E 01 B    11/06                   .    .    .    met wiggen of pennen

E 01 B    11/08                   .    .    Hoeklasplaten

E 01 B    11/10                   .    .    Lasplaten met delen die de railvoet ondersteunen of omringen

E 01 B    11/12                   .    .    Lasplaten die alleen de railvoet raken

E 01 B    11/14                   .    .    Flensklemmen voor de railvoet uit één stuk

E 01 B    11/16                   .    .    Lasplaten voor het samenvoegen van rails van verschillende vakken

E 01 B    11/18                   .    .    Lasplaten voor het tijdelijk repareren van gebroken rails

E 01 B    11/20                   .    .    waarbij tussenruimtes worden overbrugd

E 01 B    11/22                   .    .    .    door delen van de rails

E 01 B    11/24                   .    .    .    .    met hellende of overlappende raileinden

E 01 B    11/26                   .    .    .    .    met in elkaar grijpende raileinden

E 01 B    11/28                   .    .    .    door delen van de koppelstukken

E 01 B    11/30                   .    .    .    .    Lasplaten met ingebouwde stukken loopvlak die in de doorsnede van de kopse kant van een rail liggen

E 01 B    11/32                   .    .    .    door gescheiden delen; Inzetstukken die beide raileinden overbruggen

E 01 B    11/34                   .    .    .    .    Hulprails naast de tussenruimte

E 01 B    11/36                   .    .    Bevestigingsmiddelen voor lasplaten

E 01 B    11/38                   .    .    .    Blokkeervoorzieningen voor bevestigingsmiddelen (blokkeermiddelen voor moeren of bouten in het algemeen F16B)

E 01 B    11/40                   .    .    Demonteerbare raillasverbindingen gecombineerd met gelaste delen

E 01 B    11/42                   .    Lasverbindingsconstructies voor relatief beweegbare rails, bijv. rails op draaischijven, rolbruggen of draai­bruggen

E 01 B    11/44                   .    Niet-demonteerbare raillasverbindingen; Gelaste lasverbindingen (lasmethoden B23K)

E 01 B    11/46                   .    .    Algemene methoden voor het maken van spoorrails zonder tussenruimte

E 01 B    11/48                   .    .    Verbindingen die zijn gemaakt door vlamlassen

E 01 B    11/50                   .    .    Verbindingen die zijn gemaakt door elektrisch lassen

E 01 B    11/52                   .    .    Verbindingen die zijn gemaakt door aluminothermisch lassen

E 01 B    11/54                   .    Elektrisch isolerende raillasverbindingen

E 01 B    11/56                   .    Speciale voorzieningen voor het ondersteunen van raileinden (voetsteunen E01B 11/08 tot E01B 11/14)

E 01 B    11/58                   .    .    Bruglasplaten

E 01 B    11/60                   .    .    .    met wiggen

E 01 B    11/62                   .    .    Brugklemstoelen (klemstoelen E01B 9/54 tot E01B 9/58)

 

E 01 B     13/00                   Voorzieningen voor het voorkomen van verschuiving van het spoor

E 01 B    13/02                   .    Railankers

 

E 01 B     15/00                   Beschermers voor het voorkomen van het in gegroefde rails worden opgesloten van de voet van een persoon

 

E 01 B     17/00                   Afschermingen voor vee die zijn verbonden met de spoorbaan (vee-roosters in het algemeen A01K 3/00)

 

E 01 B     19/00                   Beschermen van een spoorbaan tegen ontwikkeling van stof of tegen het effect van wind, zon, vorst of corrosie; Middelen voor het tegengaan van de ontwikkeling van lawaai (sneeuwschermen E01F 7/02; sneeuwploegen E01H 8/02; waterafvoer E01H 11/00)

 

E 01 B     21/00                   Speciaal aangepaste spoorbovenbouw voor tramwegen op verharde wegen (bestraten E01C 9/04 of E01C 9/06)

E 01 B    21/02                   .    Speciale steunmiddelen; Afwateren van rails

E 01 B    21/04                   .    Speciale bevestigingen, lasverbindingsconstructies of trekstangen

 

E 01 B     23/00                   Gemakkelijk demonteerbare of verplaatsbare sporen, bijv. tijdelijke spoorwegen; Speciaal aangepaste details daarvoor

E 01 B    23/02                   .    Sporen voor lichte spoorwegen, bijv. voor gebruik op het veld of in kolenmijnen of andere mijnen

E 01 B    23/04                   .    .    Bevestigingsmiddelen of verbindingsmiddelen

E 01 B    23/06                   .    .    Wissels (draaischijven B60S of B61J); Verplaatsbare wissels; Wisseltongen

E 01 B    23/08                   .    Tijdelijke sporen die worden gebruikt tijdens het repareren van trambanen

E 01 B    23/10                   .    Verwisselbare sporen voor zware lasten, bijv. voor het dragen van graafmachines

E 01 B    23/12                   .    .    Bielsen

E 01 B    23/14                   .    .    Bevestigingsmiddelen of verbindingsmiddelen (bevestigen van rails met wiggen E01B 9/24)

E 01 B    23/16                   .    .    Wissels

 

E 01 B     25/00                   Sporen voor speciale soorten spoorwegen (systemen B61B; wielsporen op wegen E01C 9/02)

 

              Aantekening

 

              In deze groep wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “spoor” omvat niet-lastdragende geleidingsrails.

 

E 01 B    25/02                   .    Sporen voor tandradbanen

E 01 B    25/04                   .    .    Tandradspoor; Steunen of verbindingen voor tandradspoor

E 01 B    25/06                   .    .    Wissels; Hartstukken; Kruisingen

E 01 B    25/08                   .    Sporen voor monorails waarbij het zwaartepunt van het rijtuig boven de last-dragende rail ligt (E01B 25/30 heeft voorrang) [7]

E 01 B    25/10                   .    .    Monorails; Hulprails voor het evenwicht; Steunen of verbindingen voor rails

E 01 B    25/12                   .    .    Wissels; Kruisingen

E 01 B    25/14                   .    Sporen voor wagons die door een kabel worden voortgetrokken

E 01 B    25/15                   .    .    Wissels; Kruisingen

E 01 B    25/16                   .    Sporen voor kabelbanen met een stilliggende kabel

E 01 B    25/18                   .    .    Kabels; Steunen, bevestigingsmiddelen of spanmiddelen voor kabels (kabels in het algemeen D07B; masten E04H 12/00; kabelschoenen F16G)

E 01 B    25/20                   .    .    Wissels; Kruisingen

E 01 B    25/22                   .    Sporen voor spoorwegen waarbij het rijtuig is opgehangen aan starre steunrails

E 01 B    25/24                   .    .    Steunrails; Hulprails voor het evenwicht; Steunen of verbindingen voor rails

E 01 B    25/26                   .    .    Wissels; Kruisingen

E 01 B    25/28                   .    Railsporen voor het geleiden van voertuigen bij het rijden over de weg of een soortgelijk oppervlak (wielsporen op wegen E01C 9/02)

E 01 B    25/30                   .    Sporen voor rijtuigen met magnetische ophanging of levitatie [7]

E 01 B    25/32                   .    .    Statoren, geleiderails of schuifrails [7]

E 01 B    25/34                   .    .    Wissels; Hartstukken; Kruisingen [7]

 

E 01 B     26/00                   Sporen of spoorcomponenten voorzover niet vallend onder de hoofdgroepen E01B 1/00 tot E01B 25/00 [8]

 

Aanleggen, onderhouden, vernieuwen of opnemen van het ballastbad of het spoor; Speciaal daarvoor ontworpen gereedschap of machines [9]

 

E 01 B     27/00                   Plaatsen, vernieuwen, bewerken, reinigen of opnemen van de ballast, met of zonder gelijktijdig werk op het spoor; Inrichtingen daarvoor; Onderstoppen van bielsen

E 01 B    27/02                   .    Plaatsen van de ballast; Aanleggen van het ballastbed; Herverdelen van ballastmateriaal; Machines of inrichtingen daarvoor; Nivelleermiddelen

E 01 B    27/04                   .    Verwijderen van de ballast; Machines daarvoor, al dan niet tevens aangepast voor het opnemen van ballast (E01B 27/06 en E01B 27/12 hebben voorrang; herverdelen van ballastmateriaal E01B 27/02)

E 01 B    27/06                   .    Ter plaatse vernieuwen of reinigen van de ballast, met of zonder gelijktijdig werk op het spoor

E 01 B    27/08                   .    .    waarbij het spoor is opgenomen (E01B 27/11 heeft voorrang)

E 01 B    27/10                   .    .    zonder het spoor op te nemen (E01B 27/11 heeft voorrang)

E 01 B    27/11                   .    .    gecombineerd met het gelijktijdig vernieuwen van spoorgedeelten

E 01 B    27/12                   .    Onderstoppen van bielsen, met of zonder gelijktijdig werk op het spoor; Verdichten van spoor-dragend ballast

E 01 B    27/13                   .    .    Onderstoppen van bielsen, met of zonder gelijktijdig werk op het spoor (vooraf vormen van ballastkernen of steunvlakken voor bielsen E01B 27/02)

E 01 B    27/14                   .    .    .    Handmatig gereedschap of in de hand gehouden motorgereedschap daarvoor

E 01 B    27/16                   .    .    .    Machines daarvoor, bijv. zogenaamde bielsstopmachines

E 01 B    27/17                   .    .    .    .    gecombineerd met middelen voor het optillen, nivelleren of zwenken van het spoor

E 01 B    27/18                   .    .    .    door het onder de bielsen inbrengen van extra vers materiaal, bijv. door de splitmethode of de blaasmethode

E 01 B    27/20                   .    .    Verdichten van het materiaal van het spoor-dragende ballastbed, bijv. door het laten trillen van het spoor of met oppervlakte-trilapparaten (van een ballastbed zonder spoor E01B 27/02; voor het onderstoppen van bielsen E01B 27/12)

 

E 01 B     29/00                   Leggen, heropbouwen of opnemen van sporen; Gereedschap of machines daarvoor (E01B 27/00 en E01B 31/00 hebben voorrang)

E 01 B    29/02                   .    Vervoeren, leggen, verwijderen of vernieuwen van lengten gemonteerd spoor, gemonteerde wissels of gemonteerde kruisingen (E01B 29/04 heeft voorrang)

E 01 B    29/04                   .    Optillen of nivelleren van sporen (hefinrichtingen in het algemeen B66F)

E 01 B    29/05                   .    Vervoeren , leggen, verwijderen of vernieuwen van zowel rails als bielsen (als gemonteerde eenheden E01B 29/02)

E 01 B    29/06                   .    Vervoeren, leggen, verwijderen of vernieuwen van bielsen (E01B 29/05 heeft voorrang; draaginrichtingen B65G 7/12)

E 01 B    29/09                   .    .    onder, of van onder, aangelegde rails

E 01 B    29/10                   .    .    .    voor het tussenvoegen of verwijderen van bielsen

E 01 B    29/11                   .    .    .    .    Verwijderen waarbij sprake is van vernietiging van de biels, bijv. het opdelen daarvan

E 01 B    29/13                   .    .    .    voor het verplaatsen van bielsen in een richting parallel aan de rails, bijv. voor het op afstand van elkaar brengen of het uitlijnen daarvan (E01B 29/10 heeft voorrang)

E 01 B    29/14                   .    .    .    voor het naar de rails toe optillen van bielsen (hefinrichtingen in het algemeen B66F)

E 01 B    29/16                   .    Vervoeren, leggen, verwijderen of opnieuw plaatsen van rails; Naar het spoor toe verplaatsen van rails die op bielsen zijn vastgemaakt (E01B 29/05 heeft voorrang; verplaatsen of optillen van zware lasten in het algemeen B65G 7/00)

E 01 B    29/17                   .    .    Lengten rail die zijn samengesteld tot kettingen, bijv. aan elkaar gelast

E 01 B    29/20                   .    .    Verplaatsen van rails die zijn geplaatst op aangelegde bielsen in het vlak van het spoor

E 01 B    29/22                   .    .    Van bielsen aftillen van rails, bijv. voor het tussenvoegen van bodemplaten (hefinrichtingen in het algemeen B66F)

E 01 B    29/24                   .    Vastzetten of verwijderen van afneembare bevestigingsmiddelen of accessoires daarvoor; Voormonteren van spoorgedeelten met afneembare bevestigingsmiddelen (E01B 29/02 en E01B 31/26 hebben voorrang)

E 01 B    29/26                   .    .    waarbij de bevestigingsmiddelen nagels zijn (E01B 29/16 heeft voorrang; in de hand gehouden gereedschap voor het inslaan of uittrekken van spijkers of nieten B25C)

E 01 B    29/28                   .    .    waarbij de bevestigingsmiddelen schroeven en moeren zijn (draagbare apparatuur voor het vastzetten of verwijderen van schroeven en dergelijke B25B); Apparatuur daarvoor, aangepast voor het tevens boren van gaten

E 01 B    29/29                   .    .    .    voor horizontaal aangebrachte bevestigingselementen, bijv. lasbouten

E 01 B    29/32                   .    Aanleggen of verwijderen van spoorgedeelten voorzover niet vallend onder de voorgaande groepen, bijv. bodemplaten of railankers (E01B 31/26 heeft voorrang)

E 01 B    29/40                   .    Middelen of voorzieningen voor het tijdelijk ondersteunen van gelegde sporen, of van rails of bielsen in het spoor (tijdelijke lasplaten E01B 11/18)

E 01 B    29/42                   .    Niet-demonteerbaar koppelen of bevestigen van spoorgedeelten in of op het spoor, bijv. door lassen of lijmen; Voormonteren van spoorgedeelten door lijmen; Afdichten van lasverbindingen met vulcomponenten (E01B 31/26 heeft voorrang; onafhankelijke verwarmingsmiddelen E01B 31/18; lassen in het algemeen B23K; verlijmen van metaaldelen in het algemeen F16B 11/00)

E 01 B    29/44                   .    .    Methoden die zorgen voor het samenvoegen van rails in het spoor, bijv. rekening houdend met de omgevingstemperatuur

E 01 B    29/46                   .    .    Inrichtingen voor het vasthouden, positioneren of naar elkaar toe bewegen van de raileinden (verstellen van de lasverbinding door het verplaatsen van rails E01B 29/20)

 

E 01 B     31/00                   Bewerken van rails, bielsen, bodemplaten en dergelijke in of op de spoorlijn; Speciaal daarvoor ontworpen machines, gereedschap of hulpinrichtingen (gekenmerkt door aspecten onafhankelijk van het gebruik op gemonteerd spoor B21, B23 tot B25 of B27)

E 01 B    31/02                   .    Ter plaatse bewerken van railgedeelten of andere metalen spoorgedeelten

E 01 B    31/04                   .    .    Opdelen of splitsen, bijv. door zagen, knippen of snijbranden

E 01 B    31/06                   .    .    Maken van gaten, bijv. door boren, ponsen of snijbranden

E 01 B    31/08                   .    .    Buigen, bijv. voor het rechtmaken van rails of raillasverbindingen (voor het uitlijnen van te lassen raileinden E01B 29/46)

E 01 B    31/12                   .    .    Verwijderen van metaal van rails, raillasverbindingen of bodemplaten, bijv. voor het afbramen van lassen of het opnieuw conditioneren van versleten rails

E 01 B    31/13                   .    .    .    door frezen

E 01 B    31/15                   .    .    .    door schaven of vijlen

E 01 B    31/17                   .    .    .    door slijpen

E 01 B    31/18                   .    .    Ter plaatse opnieuw conditioneren of repareren van versleten of beschadigde delen, bijv. het aanbrengen van inlegsels of het opbouwen van rails door lassen (E01B 31/04 tot E01B 31/12 hebben voorrang); Ter plaatse verwarmen of koelen van delen, bijv. voor het vermijden van tussenruimten bij verbindingen of voor het harden van rails

E 01 B    31/20                   .    Bewerken of behandelen van niet-metalen bielsen in of op de spoorlijn, bijv. merken of creosoteren (bewerken van metalen bielsen E01B 31/02)

E 01 B    31/22                   .    .    Snijden of schuren van houten bielsen, bijv. voor het vormen van railsteunvlakken (E01B 31/24 heeft voorrang)

E 01 B    31/23                   .    .    .    Opdelen (gecombineerd met het verwijderen van spoorsegmenten E01B 29/11)

E 01 B    31/24                   .    .    Vormen, behandelen, opnieuw conditioneren of reinigen van gaten in bielsen; Boormallen (E01B 29/28 en E01B 31/26 hebben voorrang)

E 01 B    31/26                   .    .    Tussenvoegen of verwijderen van inzetstukken of vullingen voor gaten in bielsen, bijv. pluggen of moffen

E 01 B    31/28                   .    .    Aanbrengen of verwijderen van anti-splijtmiddelen of soortgelijke versterkingsmiddelen (E01B 31/26 heeft voorrang; stroppen of banden daarvoor E01B 3/08)

 

E 01 B       33/00                  Machines of inrichtingen voor het verschuiven van sporen met of zonder optillen, bijv. voor het uitlijnen van spoor of het verplaatsen van spoor bij afgravingen (gecombineerd met machines voor het onderstoppen van bielsen E01B 27/17)

E 01 B    33/02                   .    voor het stapsgewijze zwenken, d.w.z. in dwarsrichting verschuiven

E 01 B    33/04                   .    .    Handmatig gereedschap; Niet op rijtuigen gemonteerde inrichtingen

E 01 B    33/06                   .    voor het zwenken in een continue gang, bijv. voor sporen voor het dragen van graafmachines

E 01 B    33/08                   .    .    Machines met een zwenkarm voor het verplaatsen van spoor

E 01 B    33/10                   .    .    Machines met een zwenkbrug voor het verplaatsen van spoor

E 01 B    33/12                   .    .    Gecombineerde machines met zwenkarm en zwenkbrug voor het verplaatsen van spoor

E 01 B    33/18                   .    .    Details die niet speciaal horen bij een specifiek soort machine

E 01 B    33/21                   .    .    .    Plaatsing of constructie van rollen voor het verplaatsen van de rails

 

E 01 B     35/00                   Toepassingen van meetapparatuur of meetinrichtingen voor de aanleg van spoor (apparatuur op locomotieven of treinstellen voor het aanduiden of opnemen van slechte spoorgedeelten B61K 9/00; meten van hoeken, lineaire afmetingen of onregelmatigheden in het algemeen G01B of G01C)

E 01 B    35/02                   .    voor het bewaren van afstand; voor het nivelleren van kruisingen; voor het aftekenen van bochten

E 01 B    35/04                   .    .    Apparatuur op wielen

E 01 B    35/06                   .    voor het meten van onregelmatigheden in lengterichting

E 01 B    35/08                   .    .    voor het nivelleren

E 01 B    35/10                   .    .    voor het uitlijnen

E 01 B    35/12                   .    voor het meten van verplaatsing van het spoor of gedeelten daarvan onder rollende lasten, bijv. de neerwaartse druk op bielsen of toename van de spoorbreedte

 

E 01 B     37/00                   Aanleggen, onderhouden, vernieuwen of opnemen van het ballastbed of het spoor, voorzover niet vallend onder één van de groepen E01B 27/00 tot E01B 35/00