SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 01        CONSTRUCTIE VAN WEGEN, SPOORWEGEN OF BRUGGEN [11]

 

E 01 D     BRUGGEN (bruggen die zich uitstrekken tussen luchthavengebouwen en vliegtuigen voor het aan of van boord laten gaan van passagiers B64F 1/305)

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse is het gewenst om de indexcodes van groep E01D 101/00 toe te voegen. [8]

 

E 01 D       1/00                    Bruggen in het algemeen (gekenmerkt door hun bouwsoort E01D 4/00 tot E01D 15/00) [6] 

E 01 D       2/00                    Bruggen die worden gekenmerkt door de doorsnede van hun dragende overspanning [6]

E 01 D      2/02                    .    in de vorm van I-profielen [6]

E 01 D      2/04                    .    in de vorm van kokerbalken [6] 

E 01 D       4/00                    Boogvormige bruggen [6] 

E 01 D       6/00                    Vakwerkbruggen [6]

E 01 D      6/02                    .    in de vorm van bogen met kabels [6] 

E 01 D     11/00                   Hangbruggen of kabelbruggen [6]

E 01 D    11/02                   .    Hangbruggen [6]

E 01 D    11/04                   .    Kabelbruggen [6]

 

E 01 D     12/00                   Bruggen die worden gekenmerkt door een combinatie van bouwwerken die als geheel niet vallen onder één van de groepen E01D 2/00 tot E01D 11/00 [6] 

E 01 D     15/00                   Beweegbare of draagbare bruggen (voorzieningen van op een schip aangebrachte loopbruggen of valrepen B63B 27/14; laadbruggen B65G 69/28); Drijvende bruggen [10]

E 01 D    15/02                   .    Verticale hefbruggen

E 01 D    15/04                   .    Draaibruggen

E 01 D    15/06                   .    Klapbruggen; Rolklapbruggen, bijv. Scherzer-bruggen

E 01 D    15/08                   .    .    Ophaalbruggen

E 01 D    15/10                   .    Loopbruggen; Schuifbruggen; Roterende cilinderbruggen, d.w.z. roterend om een lengteas voor het omhoog halen of laten zakken van de weg

E 01 D    15/12                   .    Verplaatsbare of gelede bruggen (drijvende bruggen E01D 15/14)

E 01 D    15/127                  .    .    gecombineerd met door de bodem ondersteunde voertuigen voor het transporteren, hanteren of plaatsen van dergelijke bruggen of van gedeelten daarvan [6]

E 01 D    15/133                  .    .    opgebouwd uit gemakkelijk te scheiden standaardgedeelten of standaardelementen, bijv. Bailey-bruggen (E01D 15/127 heeft voorrang) [6]

E 01 D    15/14                   .    Drijvende bruggen, bijv. pontonbruggen (landingsbruggen E01D 15/24; drijvende lichamen of pontons B63B) [6]

E 01 D    15/20                   .    .    inklapbaar, vergrootbaar, opblaasbaar en dergelijke (E01D 15/22 heeft voorrang) [6]

E 01 D    15/22                   .    .    ontworpen als, of gemonteerd op, voertuigen [6]

E 01 D    15/24                   .    Bruggen of soortgelijke bouwwerken, die rusten op het land of op een vast bouwwerk en die zijn ontworpen voor het verschaffen van toegang tot schepen of andere drijvende bouwwerken [6,10]

 

E 01 D     18/00                   Speciaal aangepaste bruggen voor specifieke toepassingen of functies die niet elders zijn ondergebracht, bijv. aquaducten of bruggen voor het ondersteunen van pijpleidingen [6,8] 

E 01 D     19/00                   Details van bruggen [10]

E 01 D    19/02                   .    Brugpijlers; Steunpijlers (funderingen E02D)

E 01 D    19/04                   .    Lagers; Scharnieren

E 01 D    19/06                   .    Plaatsing, constructie of overbrugging van dilatatielassen [10]

E 01 D    19/08                   .    Damp-werende lagen of andere isolatielagen; Drainagevoorzieningen of drainage-inrichtingen

E 01 D    19/10                   .    Relingen; Beschermen tegen rook of gassen, bijv. van locomotieven; Onderhoudsloopkranen; Bevestigen van pijpen of kabels aan bruggen [10]

E 01 D    19/12                   .    Roosters of open vloeren voor bruggen; Bevestigen van spoorbielsen of sporen aan bruggen [10]

E 01 D    19/14                   .    Torens; Ankers; Zadelsteunen [6]

E 01 D    19/16                   .    Hangkabels; Kabelklemmen voor hangkabels [6] 

E 01 D     21/00                   Speciaal aangepaste methoden of apparatuur voor het opzetten of monteren van bruggen [6]

E 01 D    21/06                   .    door een rechtlijnige beweging van de brug of bruggedeelten [6]

E 01 D    21/08                   .    door een roterende beweging van de brug of bruggedeelten [6]

E 01 D    21/10                   .    Vrijdragende opzet [6] 

E 01 D     22/00                   Methoden of apparatuur voor het repareren of versterken van bestaande bruggen [6]

 

E 01 D     24/00                   Methoden of apparatuur voor het ontmantelen van bruggen [8]

 

Indexschema in samenhang met de groepen E01D 1/00 tot E01D 22/00, met betrekking tot de materiaalsamenstelling van bruggen [6,8]

E 01 D     101/00                   Materiaalsamenstelling van bruggen [6]

E 01 D    101/10                   .    Hout [6]

E 01 D    101/20                   .    Beton, steen of steenachtig materiaal [6]

E 01 D    101/22                   .    .    Metselwerk; Bakstenen [6]

E 01 D    101/24                   .    .    Beton [6]

E 01 D    101/26                   .    .    .    gewapend [6]

E 01 D    101/28                   .    .    .    .    voorgespannen [6]

E 01 D    101/30                   .    Metaal (E01D 101:26 heeft voorrang) [6]

E 01 D    101/32                   .    .    voorgespannen [6]

E 01 D    101/34                   .    .    niet-ijzerhoudend, bijv. aluminium [6]

E 01 D    101/40                   .    Kunststoffen [6]