SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 01        CONSTRUCTIE VAN WEGEN, SPOORWEGEN OF BRUGGEN [11]

 

E 01 H     REINIGEN VAN STRATEN; REINIGEN VAN SPOORBANEN; REINIGEN VAN STRANDEN; REINIGEN VAN LAND; VERSPREIDEN VAN MIST IN HET ALGEMEEN (maaimachines die omvormbaar zijn tot apparatuur voor het aanvegen of reinigen van gazons of andere oppervlakken, bijv. voor het verwijderen van sneeuw, of in staat tot het aanvegen of reinigen van gazons of andere oppervlakken A01D 42/06; reinigen in het algemeen B08B) [4]

 

E 01 H       1/00                    Verwijderen van ongewenst materiaal van wegen of soortgelijke oppervlakken, met of zonder natmaken van het oppervlak (voor sneeuw of ijs E01H 5/00; reinigen van tramwegrails E01H 8/00; middelen op voertuigen voor het verwijderen van obstakels B60R 19/00; in combinatie met het aanbrengen van bitumen en dergelijke E01C 19/16; in combinatie met het aanbrengen van verkeerslijnen E01C 23/16)

E 01 H      1/02                    .    Borstelapparatuur (E01H 1/08 tot E01H 1/14 hebben voorrang; borstels in het algemeen A46B)

E 01 H      1/04                    .    .    waarbij het aangeveegde vuil wordt opgenomen, bijv. voor het verzamelen of opladen ervan

E 01 H      1/05                    .    .    met aangedreven borstels (E01H 1/04 heeft voorrang)

E 01 H      1/08                    .    Pneumatisch losmaken of opnemen van ongewenst materiaal (stofzuigers in het algemeen A47L 5/00 tot A47L 9/00); Drogen door alleen warmte of door gasstromen (permanent geīnstalleerde verwarmingsinrichtingen of blaasinrichtingen E01C 11/26; verwarmen of drogen voor wegaanleg of wegreparatie E01C 23/14); Reinigen door beschieten met slijpdeeltjes (zandstralen in het algemeen B24C)

E 01 H      1/10                    .    Hydraulisch losmaken en dergelijke van ongewenst materiaal (stilstaande spoelinrichtingen E01H 3/04); Harkapparatuur of schraapapparatuur (handwerktuigen E01H 1/12)

E 01 H      1/12                    .    Handwerktuigen, bijv. hondenpoepscheppen (harken A01D 7/00)

E 01 H      1/14                    .    Verwijderen door magnetisme

 

E 01 H       3/00                    Aanbrengen van vloeistoffen op wegen of soortgelijke oppervlakken, bijv. voor stofbeheersing; Stilstaande spoelinrichtingen (gecombineerd met het verwijderen van ongewenst materiaal E01H 1/00; sproeikoppen, andere uitstroomopeningen B05B)

E 01 H      3/02                    .    Mobiele apparatuur, bijv. sproeiwagens (voertuigkenmerken B60P 3/22; aanbrengen van vloeibare materialen voor wegbestrating E01C 19/16)

E 01 H      3/04                    .    Vaste inrichtingen, bijv. permanent geīnstalleerde spoelmiddelen (brandkranen E03B 9/02)

 

E 01 H       4/00                    Bewerken van oppervlakken van sneeuw of ijs met het doel ze geschikt te maken voor het verkeer of de sport, bijv. door het verdichten van sneeuw (produceren van kunstsneeuw F25C 3/04) [4,9]

E 01 H      4/02                    .    voor de sport, bijv. het prepareren van skipistes (produceren van sneeuw of ijs voor de wintersport of soortgelijke recreatiedoeleinden F25C 3/00) [4,9]

 

E 01 H       5/00                    Verwijderen van sneeuw of ijs van wegen of soortgelijke oppervlakken; Nivelleren of opruwen van sneeuw of ijs (door het aanbrengen van ontdooimiddelen E01H 10/00; voorzieningen op voertuigen voor het verwijderen van obstakels B60R 19/00; zandstrooiers, grindstrooiers of zoutstrooiers E01C 19/20) [4]

E 01 H      5/02                    .    Handwerktuigen (E01H 5/04, E01H 5/10 en E01H 5/12 hebben voorrang)

E 01 H      5/04                    .    Door een dier of motorkracht voortbewogen apparatuur; Met de hand voortbewogen apparatuur met aangedreven losmaakelementen of transportelementen, bijv. pneumatisch transport (E01H 5/10 en E01H 5/12 hebben voorrang)

E 01 H      5/06                    .    .    waarbij voornamelijk wordt losgemaakt door niet-aangedreven elementen, bijv. schraperbladen

E 01 H      5/07                    .    .    .    en waarbij het losgemaakte materiaal wordt getransporteerd door aangedreven of pneumatische middelen

E 01 H      5/08                    .    .    waarbij voornamelijk wordt losgemaakt door aangedreven elementen

E 01 H      5/09                    .    .    .    waarbij de elementen roteerbaar zijn of langs een gesloten cirkelvormige baan bewegen, bijv. een roterende snijder of graafwielen

E 01 H      5/10                    .    door toepassing van warmte (stilstaande blaasmiddelen of wegdek-verwarmende middelen E01C 11/26)

E 01 H      5/12                    .    Speciaal aangepaste apparatuur of werktuigen voor het breken, verbrokkelen of losmaken van ijslagen of lagen harde sneeuw

 

E 01 H       6/00                    Apparatuur die is uitgerust met, of die voorzieningen heeft om te worden uitgerust met, zowel elementen voor het verwijderen van afval en dergelijke als elementen voor het verwijderen van sneeuw of ijs (E01H 8/10 heeft voorrang)

 

E 01 H       8/00                    Verwijderen van ongewenst materiaal van de spoorbaan of spoorwegen; Verwijderen van ongewenst materiaal van tramwegrails (E01H 1/00 tot E01H 6/00 hebben voorrang)

E 01 H      8/02                    .    Methoden of apparatuur voor het verwijderen van ijs of sneeuw van spoorbanen, bijv. gebruikmakend van sneeuwploegen (alleen werkend op rails of wielflensgroeven E01H 8/10)

E 01 H      8/04                    .    .    met voornamelijk niet-aangedreven elementen

E 01 H      8/06                    .    .    met voornamelijk aangedreven gereedschap

E 01 H      8/08                    .    .    door toepassing van warmte (verwarmd spoor E01B 19/00)

E 01 H      8/10                    .    Verwijderen van ongewenst materiaal van rails, wielflensgroeven en dergelijke, bijv. verwijderen van ijs van stroomrails of verwijderen van modder uit wielflensgroeven (verwarmingsinrichtingen, blaasinrichtingen of fluīdum-aanbrengende inrichtingen die zijn geīnstalleerd in het spoor E01B 19/00; ingebouwde drainage-inrichtingen voor rails E01B 21/02; verwijderen van ballast van rails E01B 27/04)

E 01 H      8/12                    .    .    speciaal aangepast aan gegroefde rails, loopgroefbanen en dergelijke

 

E 01 H     10/00                   Verbeteren van de grip op beijsde of andere gladde verkeersoppervlakken, bijv. gebruikmakend van zand of dooimaterialen (opruwen van ijs door middel van gereedschap E01H 5/12; aanbrengen van ontdooimiddelen op rails E01H 8/10; dooimaterialen C09K 3/18; door constructieve kenmerken E01C 11/24)

 

E 01 H     11/00                   Regelen van ongewenste plantengroei op wegen, spoorbanen of spoorwegen (vernietigen van ongewenste plantengroei in het algemeen A01M 7/00 tot A01M 15/00 of A01M 21/00; wieden waarbij sprake is van het bewerken van de ballast E01B 27/00); Aanbrengen van vloeistoffen op spoorbanen, bijv. water, onkruidbestrijdingsmiddel of bitumen (speciaal voor rails E01H 8/10; voor het verduurzamen van bielsen E01B 31/20) 

E 01 H     12/00                   Reinigen van stranden 

E 01 H     13/00                   Verspreiden van mist in het algemeen, bijv. op wegen of vliegvelden

 

E 01 H     15/00                   Niet elders ondergebracht verwijderen van ongewenst materiaal, bijv. rommel, van het land (inrichtingen voor het verwijderen van stenen, wortels en dergelijke van de grond A01B 43/00) [4]