SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 02        WATERBOUWKUNDE; FUNDERINGEN; GRONDVERZET

 

E 02 B     WATERBOUWKUNDE (heffen van schepen E02C; baggeren E02F) 

E 02 B       1/00                    Uitrusting of apparatuur voor, of methoden van, algemene waterbouwkunde

E 02 B      1/02                    .    Hydraulische modellen

 

E 02 B       3/00                    Constructiewerken in verband met het regelen of gebruiken van stromen, rivieren, kusten of andere waterwerken (stuwen of waterkeringen E02B 7/00); Afdichtingen of aansluitingen voor constructiewerk in het algemeen

E 02 B      3/02                    .    Regelen van de waterstroom, bijv. losbreken van gesteente onder water, reinigen van de bedding van waterwegen of geleiden van de waterstroom (baggerinrichtingen of schraapinrichtingen E02F)

E 02 B      3/04                    .    Bouwwerken of apparatuur voor, of methoden van, bescherming van oevers, kusten of havens (afdichtingen of aansluitingen E02B 3/16)

E 02 B      3/06                    .    .    Strekdammen; Pieren; Kaden; Kademuren; Golfbrekers

E 02 B      3/08                    .    .    .    Bouwwerken van losse stenen met of zonder heipalen (heipalen E02D 5/00)

E 02 B      3/10                    .    .    Dammen; Dijken; Spuigaten of andere bouwwerken voor dijken, dammen en dergelijke (maken van aardbanen of dammen in het algemeen E02D 17/18)

E 02 B      3/12                    .    .    Bekleden van oevers, dammen, waterlopen en dergelijke (van taluds in het algemeen E02D 17/20)

E 02 B      3/14                    .    .    .    Voorgevormde blokken; Voorzieningen daarvan

E 02 B      3/16                    .    Afdichtingen of aansluitingen (verbindingen voor fundatiestructuren E02D 29/16; afdichten van verbindingen niet beperkt tot waterbouwkunde E04B 1/68)

E 02 B      3/18                    .    Terugwinnen van land uit water of inpolderen (afwateren van grond E02B 11/00)

E 02 B      3/20                    .    Uitrusting voor het afmeren langs kusten, in havens of bij andere vaste scheepvaartbouwwerken, bijv. bolders (vastleggen, verankeren B63B 21/00, bijv. bolders voor het afmeren B63B 21/06; boeien B63B 22/00) [5]

E 02 B      3/24                    .    .    Meerpalen [5]

E 02 B      3/26                    .    .    Stootkussens (stootkussens die deel uitmaken van vaartuigen of die daarvoor speciaal zijn aangepast B63B 59/02) [5]

E 02 B      3/28                    .    .    Stootpalen [5]

 

E 02 B       5/00                    Kunstmatige waterkanalen (voor waterkrachtcentrales E02B 9/02; irrigeren van grond E02B 13/00)

E 02 B      5/02                    .    Maken of bekleden van kanalen

E 02 B      5/04                    .    Bevaarbare kanalen

E 02 B      5/06                    .    .    Werkuitrusting in verband met kanalen (scheepshefinrichtingen E02C)

E 02 B      5/08                    .    Details, bijv. sluizen of schermen

 

E 02 B       7/00                    Stuwen of waterkeringen; Layout, constructie of methoden van, of inrichtingen voor, het maken daarvan (voor het beschermen van oevers, kusten of havens E02B 3/04; afdichtingen of aansluitingen E02B 3/16; hanteren van bouwmaterialen of soortgelijke materialen in de waterbouwkunde E02D 15/00; funderingen in het algemeen E02D 27/00)

E 02 B      7/02                    .    Vaste stuwen

E 02 B      7/04                    .    .    Dammen in valleien

E 02 B      7/06                    .    .    .    Uit grond opgetrokken dammen; Uit steen opgetrokken dammen

E 02 B      7/08                    .    .    .    Wanddammen

E 02 B      7/10                    .    .    .    .    Zwaartekrachtdammen, d.w.z. waarbij het gewicht van het bouwwerk kantelen voorkomt

E 02 B      7/12                    .    .    .    .    Boogdammen

E 02 B      7/14                    .    .    .    .    Schoordammen

E 02 B      7/16                    .    Vaste waterkeringen; Bovenbouw of flash-boards daarvoor

E 02 B      7/18                    .    .    Duikerwaterkeringen

E 02 B      7/20                    .    Beweegbare stuwen; Sluisdeuren

E 02 B      7/22                    .    .    Waterkeringen van boomstammen; Noodsluizen

E 02 B      7/24                    .    .    Naaldwaterkeringen

E 02 B      7/26                    .    .    Deuren die verticaal worden geopend en gesloten

E 02 B      7/28                    .    .    .    met een valschut

E 02 B      7/30                    .    .    .    met geleidingswielen of geleidingsrollen voor de deuren

E 02 B      7/32                    .    .    .    Cilindrische of buisvormige sluizen

E 02 B      7/34                    .    .    .    Flash-boards voor deuren die verticaal worden geopend en gesloten

E 02 B      7/36                    .    .    .    Hefmechanismen voor deuren die verticaal worden geopend en gesloten

E 02 B      7/38                    .    .    Roldeuren

E 02 B      7/40                    .    .    Draaisluizen of keersluizen

E 02 B      7/42                    .    .    .    Gesegmenteerde of sectorvormig uitgevoerde sluizen met een horizontale as

E 02 B      7/44                    .    .    .    Sluizen met een scharnierend blad

E 02 B      7/46                    .    .    .    Sluizen die ronddraaien om een horizontale as in het midden van de klep

E 02 B     7/48                    .    .    .    Roof of double shutter sluizen

E 02 B     7/50                    .    .    Schipdeuren of pontonpoorten

E 02 B      7/52                    .    .    Uitrusting voor het voorkomen van trilling in sluizen

E 02 B      7/54                    .    .    Afdichtingen voor sluizen

 

E 02 B       8/00                    Details van stuwen of waterkeringen (reinigen of schoonhouden van het oppervlak van open water E02B 15/00)

E 02 B      8/02                    .    Sluizen met een bezinkbodem; Zandspuisluizen; Voorzieningen voor het tegenhouden van drijvend materiaal

E 02 B      8/04                    .    Kleppen, schuiven en dergelijke; Schuifdeuren onder water

E 02 B      8/06                    .    Rechtstreekse uitstroomkanalen; Inrichtingen voor het afvoeren van energie, bijv. voor het tegengaan van wervelingen

E 02 B      8/08                    .    Visdoorgangen; Doorgangen voor vlotten of boten

 

E 02 B       9/00                    Waterkrachtcentrales; Layout, constructie of methoden van, of uitrusting of apparatuur voor, het maken daarvan (hydraulische motoren F03B)

E 02 B      9/02                    .    Waterwegen

E 02 B      9/04                    .    .    Kanalen of watergoten met een vrije doorstroming; Inlaten (roosters of schermen daarvoor E02B 5/08)

E 02 B      9/06                    .    .    Persgangen of persleidingen; Speciaal aangepaste gangen voor het onderbrengen van persleidingen; Speciaal aangepaste middelen voor gebruik daarbij, bijv. behuizingen, kleppen of schuiven (boren van hellende mijngangen E21D 9/02; kleppen in het algemeen F16K; leidingen in het algemeen F16L)

E 02 B      9/08                    .    Getijdekrachtcentrales of golfkrachtcentrales (waterdrukmachines, getijdemotoren of golfmotoren­ F03B) 

E 02 B     11/00                   Bodemafwatering, bijv. voor de landbouw

E 02 B    11/02                   .    Apparatuur voor het leggen van drainagevoorzieningen, bijv. greppelploegen

 

E 02 B     13/00                   Irrigatiegreppels, d.w.z. water-verdeelsystemen in de vorm van een open kanaal met zwaartekrachtstroming (andere verdeelsystemen voor het bewateren of besproeien van tuinen, velden, sportvelden en dergelijke A01G 25/00) [2]

E 02 B    13/02                   .    Afsluitingen voor irrigatieleidingen

 

E 02 B     15/00                   Reinigen of schoonhouden van het oppervlak van open water; Apparatuur daarvoor (constructie van schepen of andere vaartuigen B63B, bijv. speciaal aangepaste vaartuigen voor het verzameling van vervuiling van open water B63B 35/32; in zwembaden, poedelbaden of vijvers E04H 4/16) [5]

E 02 B    15/02                   .    van ijs [5]

E 02 B    15/04                   .    Inrichtingen voor het reinigen of schoonhouden van het oppervlak van open water van olie of soortgelijke drijvende materialen door afscheiding of verwijdering van deze materialen (op een andere wijze behandelen van water, afvalwater of rioolwater C02F; materialen voor het behandelen van vloeibare verontreinigingen, bijv. olie, benzine of vet, C09K 3/32)

E 02 B    15/06                   .    .    Versperringen daarvoor (E02B 15/08 heeft voorrang) [5]

E 02 B    15/08                   .    .    Inrichtingen voor het inperken van het verontreinigde gebied zonder verwijdering van het materiaal [5]

E 02 B    15/10                   .    .    Inrichtingen voor het verwijderen van het materiaal van het oppervlak [5]

 

E 02 B     17/00                   Kunstmatige eilanden die zijn bevestigd op pijlers of soortgelijke steunen, bijv. platforms op poten die opgetrokken kunnen worden; Constructiemethoden daarvoor (stootkussens E02B 3/26; verankeren van drijvende platforms B63B 21/00; drijvende platforms, bijv. verankerd, B63B 35/44; onafhankelijke onderwaterbouwwerken E02D 29/00) [5]

E 02 B    17/02                   .    geplaatst door het op de bodem laten zakken van de steunconstructie, bijv. gevolgd door het vastmaken daarvan

E 02 B    17/04                   .    Speciaal aangepaste uitrusting voor het laten stijgen, zakken of vergrendelen van het werkplatform ten opzichte van de steunconstructie (platformliften in het algemeen B66F 7/00)

E 02 B    17/06                   .    .    voor het vergrendelen, bijv. gebruikmakend van wiggen of klemringen

E 02 B    17/08                   .    .    voor het laten stijgen of zakken