SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 02        WATERBOUWKUNDE; FUNDERINGEN; GRONDVERZET

 

E 02 C     INRICHTINGEN OF MECHANISMEN VOOR HET HEFFEN VAN SCHEPEN (SCHEEPSLIFTEN)

 

E 02 C       1/00                    Schutsluizen; Schachtsluizen, d.w.z. schutsluizen waarvan één aanzichtzijde wordt gevormd door een vaste wand met een opening in het onderste deel waardoor de schepen passeren (sluisdeuren E02B 7/20)

E 02 C      1/02                    .    met hulpbassins

E 02 C      1/04                    .    met drijvende goten

E 02 C      1/06                    .    Inrichtingen voor het vullen of leegmaken van schutsluizen (in sluisdeuren E02B 7/20)

E 02 C      1/08                    .    Voorzieningen voor het afvoeren van de energie van het water (gedragen door sluisdeuren E02B 8/06)

E 02 C      1/10                    .    Uitrusting voor gebruik in verband met het navigeren van schepen in schutsluizen; Afmeeruitrusting (vastleggen of verankeren van vaartuigen B63B 21/00; uitrusting voor het afmeren langs kusten, in havens of bij andere vaste waterbouwwerken E02B 3/20) 

E 02 C       3/00                    Mechanismen voor het heffen van schepen langs een hellend vlak

 

E 02 C       5/00                    Mechanismen voor het verticaal heffen van schepen (bergen van gezonken vaartuigen B63C 7/00)

E 02 C      5/02                    .    met drijvende kamers