SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 03        WATERVOORZIENING; RIOLERING

 

E 03 B     INSTALLATIES OF METHODEN VOOR HET VERKRIJGEN, OPVANGEN OF VERDELEN VAN WATER (aanboren van boorputten, verkrijgen van fluīda in het algemeen uit boorputten E21B; pijpleidingsystemen in het algemeen F17D)

 

E 03 B       1/00                    Methoden of layout van installaties voor de watervoorziening (E03B 3/00 en E03B 9/00 hebben voorrang) [4]

E 03 B      1/02                    .    voor de openbare of soortgelijke hoofdwatervoorziening

E 03 B      1/04                    .    voor de huishoudelijke of soortgelijke distributiewatervoorziening

 

E 03 B       3/00                    Methoden of installaties voor het verkrijgen of opvangen van drinkwater of kraanwater (behandelen van water C02F) [4]

E 03 B      3/02                    .    uit regenwater

E 03 B      3/03                    .    .    Speciale vaten voor het opvangen of opslaan van regenwater voor gebruik in de huishouding, bijv. regentonnen

E 03 B      3/04                    .    uit oppervlaktewater

E 03 B      3/06                    .    uit de grond

E 03 B      3/08                    .    .    Verkrijgen en inperken van water door middel van bronnen (toepasbaar bij een combinatie van water en andere vloeistoffen of bij alleen andere vloeistoffen E21B 43/00)

E 03 B      3/10                    .    .    .    door middel van schachtbronnen

E 03 B      3/11                    .    .    .    .    in combinatie met buizen, bijv. geperforeerd, die zich horizontaal of schuin omhoog uitstrekken buiten de schacht

E 03 B      3/12                    .    .    .    door middel van bronnen met een verticale pijp

E 03 B      3/14                    .    .    .    door middel van horizontale of hellende bronnen

E 03 B      3/15                    .    .    .    In goede staat houden van bronnen, bijv. door reinigen, repareren of regenereren; In stand houden of vergroten van de capaciteit van bronnen of waterhoudende lagen (met kunstmatige verrijking E03B 3/32)

E 03 B      3/16                    .    .    .    Componenten van bronnen

E 03 B      3/18                    .    .    .    .    Bronfilters (filters in het algemeen B01D 24/00 tot B01D 35/00)

E 03 B      3/20                    .    .    .    .    .    van elementen met een speciale vorm

E 03 B      3/22                    .    .    .    .    .    .    Selectie van specifieke materialen

E 03 B      3/24                    .    .    .    .    .    gevormd van losse materialen, bijv. grind

E 03 B      3/26                    .    .    .    .    .    .    met gepakt filtermateriaal

E 03 B      3/28                    .    uit vochtige lucht (condenseren van dampen in het algemeen B01D 5/00; ontvochtigen van lucht bij klimaatregeling F24F 3/14)

E 03 B      3/30                    .    uit sneeuw of ijs [4]

E 03 B      3/32                    .    met kunstmatige verrijking, bijv. door toevoeging van water uit een vijver of een rivier

E 03 B      3/34                    .    .    van ondergronds water

E 03 B      3/36                    .    .    van oppervlaktewater

E 03 B      3/38                    .    Bronputten

E 03 B      3/40                    .    Andere voorzieningen voor inperking, bijv. greppels of drainage

 

E 03 B       5/00                    Gebruik van pompinstallaties of pompopstellingen; Layout daarvan (pompen, pompinstallaties of pompopstellingen op zich F04)

E 03 B      5/02                    .    aangebracht in gebouwen

E 03 B      5/04                    .    aangebracht in bronnen

E 03 B      5/06                    .    .    Speciale uitrusting

 

E 03 B       7/00                    Netwerken van hoofdwaterleidingen of  distributiewaterleidingen (pijpen of buizen in het algemeen F16L)

E 03 B      7/02                    .    Openbare of soortgelijke netwerken van hoofdleidingsystemen

E 03 B      7/04                    .    Huishoudelijke of soortgelijke plaatselijke leidingsystemen (huishoudelijk loodgieterswerk E03C 1/02)

E 03 B      7/07                    .    Opstelling van inrichtingen, bijv. filters, stromingsregelaars, meetinrichtingen, sifons of kleppen in de leidingsystemen (zie voor deze inrichtingen op zich de relevante klassen daarvoor)

E 03 B      7/08                    .    .    Opstelling van aftapinrichtingen (aftapinrichtingen in het algemeen F16K of F16L)

E 03 B      7/09                    .    Componenten of accessoires (gereedschap voor het reinigen van pijpen B08B 9/02; inrichtingen voor het voorkomen van besmetting van drinkwaterleidingen voor huishoudelijk gebruik E03C 1/10; inrichtingen voor het voorkomen van schade bij het barsten van pijpen F16L; verwarmen van pijpen in het algemeen F16L 53/00)

E 03 B      7/10                    .    .    Inrichtingen voor het voorkomen van het barsten van pijpen door bevriezing (inrichtingen voor het voorkomen van het barsten van pijpen, in het algemeen F16L 55/00)

E 03 B      7/12                    .    .    .    door het voorkomen van bevriezing

E 03 B      7/14                    .    .    Inrichtingen voor het ontdooien van bevroren pijpen

 

E 03 B       9/00                    Methoden of installaties voor het aftappen van water (huishoudelijke aftapinrichtingen voor water E03C; kranen of kleppen op zich F16K) [4,8]

E 03 B      9/02                    .    Brandkranen; Opstelling van kleppen daarin; Sleutels voor brandkranen [8]

E 03 B     9/04                    .    .    Kolombrandkranen

E 03 B      9/06                    .    .    .    Deksels

E 03 B      9/08                    .    .    Ondergrondse brandkranen

E 03 B      9/10                    .    .    .    Schermplaten of deksels

E 03 B      9/12                    .    .    .    Standpijpen

E 03 B      9/14                    .    .    Aftapinrichtingen voor brandkranen

E 03 B      9/16                    .    .    Inrichtingen voor het tegenhouden van vreemd materiaal, bijv. zand

E 03 B      9/18                    .    .    Reinigingsgereedschap voor brandkranen

E 03 B      9/20                    .    .    Pilaarfonteinen of soortgelijke apparatuur voor het afgeven van drinkwater

 

E 03 B     11/00                   Voorzieningen of toepassingen van tanks voor watertoevoer (regentonnen E03B 3/03; opslagaspecten B65D, B65G, F17B of F17C; funderingen E02D 27/38; construeren of opbouwen van bulk-opslagcontainers waarbij sprake is van bouwkundige technieken E04H 7/00; torens en dergelijke E04H 12/00)

E 03 B    11/02                   .    voor de huishoudelijke of soortgelijke plaatselijke watertoevoer

E 03 B    11/04                   .    .    zonder luchtregelaar

E 03 B    11/06                   .    .    met luchtregelaar

E 03 B    11/08                   .    .    .    Luchtregelaars

E 03 B    11/10                   .    voor de openbare of soortgelijke hoofdwatertoevoer

E 03 B    11/12                   .    .    van tanks boven de grond

E 03 B    11/14                   .    .    van ondergrondse tanks

E 03 B    11/16                   .    .    Aanpassingen van inrichtingen voor het in of buiten werking stellen van pompinstallaties, bijv. automatische regelinrichtingen