SECTIE E BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 03 WATERVOORZIENING; RIOLERING

 

E 03 C HUISHOUDELIJKE SANITAIRE INRICHTINGEN VOOR VERS WATER OF AFVALWATER (niet verbonden met hetzij de hoofdwaterleiding hetzij de afvoerpijp A47K; inrichtingen van het soort dat wordt gebruikt in de grond E03B of E03F); GOOTSTENEN 

E 03 C 1/00 Huishoudelijke sanitaire installaties voor vers water of afvalwater; Gootstenen

E 03 C 1/01 . voor combinaties van baden, douches, gootstenen, wastafels, toiletten, urinalen en dergelijke

E 03 C 1/02 . Sanitaire installaties voor vers water

E 03 C 1/04 . . Speciaal aangepaste fonteininstallaties voor wastafels of baden (kleppen, aftapkraantjes, mengkranen, kranen F16K)

E 03 C 1/042 . . . Voorzieningen op kranen voor wastafels of baden voor bevestiging aan de wand

E 03 C 1/044 . . . met een verwarmingsapparaat of koelapparaat in de toevoerleiding (waterverwarmers, bijv. met continue doorstroming, F24H)

E 03 C 1/046 . . . Toevoegen van zeep, ontsmettingsmiddel en dergelijke in de toevoerleiding (voorkomen van besmetting van drinkwaterleidingen E03C 1/10)

E 03 C 1/048 . . . waarbij water wordt toegevoerd door twee of meer openingen rondom of langs n zijde van het fontein

E 03 C 1/05 . . Voorzieningen van inrichtingen op wastafels, baden, gootstenen en dergelijke voor afstandbediening van kranen (afstandbediening van kranen en dergelijke op zich F16K)

E 03 C 1/06 . . Inrichtingen voor het ophangen of ondersteunen van de toevoerpijp of toevoerslang van een douchebad

E 03 C 1/08 . . Straalregelaars, bijv. anti-spatinrichtingen

E 03 C 1/084 . . . Straalregelaars met beluchtingsmiddelen

E 03 C 1/086 . . . Straalregelaars of straalgeleiders, die gemakkelijk op de uitstroomopening van kranen kunnen worden bevestigd

E 03 C 1/10 . . Inrichtingen voor het voorkomen van besmetting van drinkwaterleidingen, bijv. middelen voor het beluchten van zelfsluitende spoelkleppen (voorzieningen voor het opheffen van een vacum in het algemeen F16K of F16L)

E 03 C 1/12 . Sanitaire installaties voor afvalwater; Daarmee verbonden bassins of fonteinen (afwatervoorzieningen in vloeren E03F 5/04); Gootstenen

E 03 C 1/122 . . Pijpleidingsystemen voor afvalwater in gebouwen (pijpleidingsystemen in het algemeen F17D)

E 03 C 1/126 . . Installaties voor het ontsmetten of ontgeuren van sanitaire afvalwaterinstallaties

E 03 C 1/14 . . Wastafels die zijn verbonden met de afvoerpijp

E 03 C 1/16 . . Wasfonteinen die zijn verbonden met de afvoerpijp

E 03 C 1/18 . . Gootstenen, al dan niet verbonden met de afvoerpijp

E 03 C 1/181 . . . Anti-spatinrichtingen in gootstenen (straalregelaars E03C 1/08)

E 03 C 1/182 . . . verbonden met de afvoerpijp

E 03 C 1/184 . . . . aangepast voor aansluiting van wasmachines of van verwarmingsinrichtingen of koelinrichtingen (wasmachines om aan te sluiten D06F 7/00)

E 03 C 1/186 . . . Afzonderlijke scheidingswanden, deksels, beschermingsranden en dergelijke voor gootstenen

E 03 C 1/20 . . Verbinden van baden of bidets met de afvoerpijp

E 03 C 1/22 . . Uitstroominrichtingen gemonteerd in bassins, baden of gootstenen (afvoerstoppen A47K 1/14)

E 03 C 1/23 . . . met mechanische sluitmechanismen

E 03 C 1/232 . . . . gecombineerd met overloopinrichtingen (overloopinrichtingen voor bassins of baden op zich E03C 1/24)

E 03 C 1/24 . . Overloopinrichtingen voor bassins of baden (E03C 1/232 heeft voorrang)

E 03 C 1/242 . . . waarbij toevoerkleppen of uitstroomkleppen automatisch in werking worden gesteld

E 03 C 1/244 . . . Afzonderlijke inrichtingen die over de uitstroomopening moeten worden geplaatst

E 03 C 1/26 . . Inzetstukken of soortgelijke inrichtingen voor afvoerpijpen of uitstroomopeningen voor het tegenhouden van objecten en dergelijke (E03C 1/28 heeft voorrang) [8]

E 03 C 1/262 . . . gecombineerd met afvoerstoppen

E 03 C 1/264 . . . Afzonderlijke zeven of soortgelijke inzetstukken voor het tegenhouden van objecten

E 03 C 1/266 . . . Opstelling van vermaalapparatuur in afvoerpijpen of uitstroomopeningen; Speciaal aangepaste vermaalapparatuur ten behoeve van installatie in afvoerpijpen of uitstroomopeningen [8]

E 03 C 1/28 . . Stanksloten

E 03 C 1/282 . . . gecombineerd met extra inrichtingen voor het tegenhouden van objecten

E 03 C 1/284 . . . met een U-vormig slot

E 03 C 1/286 . . . . met handbediende kleppen tegen de terugstroming van afvalwater

E 03 C 1/288 . . . . met terugslagkleppen tegen de terugstroming van afvalwater (E03C 1/286 heeft voorrang)

E 03 C 1/29 . . . met een behuizing die een scheidingswand bevat, bijv. buisvormig

E 03 C 1/292 . . . . met een elastische behuizing

E 03 C 1/294 . . . met voorzieningen tegen de ophef van een waterslot

E 03 C 1/295 . . . . met luchttoevoerkleppen

E 03 C 1/296 . . . . met watertoevoerkleppen

E 03 C 1/298 . . . met alleen een terugslagklep

E 03 C 1/30 . . Inrichtingen voor het kunnen verwijderen van obstructies uit afvoerpijpen of gootstenen

E 03 C 1/302 . . . gebruikmakend van inrichtingen die worden verplaatst door de pijp

E 03 C 1/304 . . . gebruikmakend van een fludum onder druk

E 03 C 1/306 . . . . door middel van een buis die is verbonden met de hoofdwaterleiding

E 03 C 1/308 . . . . door middel van een pompinrichting

E 03 C 1/32 . . Houders of steunen voor bassins

E 03 C 1/322 . . . alleen verbonden met de wand

E 03 C 1/324 . . . . verstelbaar

E 03 C 1/326 . . . rustend op de vloer

E 03 C 1/328 . . . . verstelbaar

E 03 C 1/33 . . . Bevestigen van gootstenen of bassins in een passende ondersteuning