SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 03        WATERVOORZIENING; RIOLERING

 

E 03 D     TOILETTEN OF URINALEN MET SPOELINRICHTINGEN; SPOELKLEPPEN DAARVOOR 

E 03 D       1/00                    Waterspoelinrichtingen met reservoirs

E 03 D       1/01                   .    Vorm of selectie van materiaal voor spoelreservoirs

E 03 D       1/012                  .    .    Details van de vorm van reservoirs, bijv. voor het verbinden ervan met de wand of het ondersteunen of aansluiten van middelen voor het in werking stellen van een spoelinrichting

E 03 D       1/02                   .    Hoog hangende spoelsystemen of stortbakken

E 03 D       1/04                   .    .    Reservoirs met kloksifons

E 03 D       1/05                   .    .    .    met beweegbare sifonklokken

E 03 D       1/06                   .    .    Reservoirs met buissifons

E 03 D       1/07                   .    .    .    met beweegbare of vervormbare sifonbuizen

E 03 D       1/08                   .    .    .    Sifons waarvan de werking op gang wordt gebracht door luchtdruk of waterdruk

E 03 D       1/10                   .    .    .    Sifons waarvan de werking op gang wordt gebracht door stijging van het waterniveau in het reservoir, bijv. door middel van verplaatsingslichamen

E 03 D       1/12                   .    .    .    Sifons waarvan de werking op gang wordt gebracht door uitstroming van lucht

E 03 D       1/14                   .    .    Reservoirs die variabele hoeveelheden water afgeven (dubbele of meervoudige spoelreservoirs E03D 1/22; spoelinrichtingen die worden bediend door de druk van het watertoevoersysteem en die variabele hoeveelheden water afgeven E03D 3/12)

E 03 D       1/16                   .    .    Reservoirs voor periodieke afgifte

E 03 D       1/18                   .    .    Reservoirs die leeg zijn als ze niet worden gebruikt

E 03 D       1/20                   .    .    Reservoirs met kantelbaar gemonteerde containers

E 03 D       1/22                   .    .    Dubbele of meervoudige spoelreservoirs

E 03 D       1/24                   .    Laag hangende spoelsystemen of spoelbakken

E 03 D       1/26                   .    .    Potten met spoelreservoir dat is gemonteerd op het naar achteren uitstekende deel van de pot (vorm of materiaal van het reservoir E03D 1/01; constructieve kenmerken van de pot E03D 11/02 tot E03D 11/12)

E 03 D       1/28                   .    .    Potten die één geheel vormen met het spoelreservoir

E 03 D       1/30                   .    Kleppen voor hoge of lage reservoirs; Hun opstelling (inlaatkleppen, kleppen in het algemeen F16K)

E 03 D       1/32                   .    .    Opstelling van inlaatkleppen (inrichtingen voor het verminderen van geluid E03D 9/14)

E 03 D       1/33                   .    .    Aanpassingen of voorzieningen van vlotters (bedieningsvlotters in het algemeen F16K 33/00)

E 03 D       1/34                   .    .    Spoelkleppen voor uitstroomopeningen; Opstelling van uitstroomkleppen

E 03 D       1/35                   .    .    .    Spoelkleppen met drijfvermogen [2]

E 03 D       1/36                   .    .    Samenhangende werking van instroomkleppen en uitstroomkleppen

E 03 D       1/38                   .    Aanpassingen of voorzieningen van spoelpijpen (geluidabsorberende middelen in pijpsystemen F16L 55/00) 

E 03 D       3/00                   Spoelinrichtingen die worden bediend door de druk van het watertoevoersysteem

E 03 D       3/02                   .    Zelfsluitende spoelkleppen (zelfsluitende kleppen in het algemeen F16K 21/04)

E 03 D       3/04                   .    .    met een zuigerklep en een drukkamer voor het vertragen van de klep-sluitbeweging

E 03 D       3/06                   .    .    met een diafragmaklep en een drukkamer voor het vertragen van de klep-sluitbeweging

E 03 D       3/08                   .    .    met andere vertragingsinrichtingen

E 03 D       3/10                   .    Spoelinrichtingen met een door druk bediend reservoir, bijv. een luchtkamer

E 03 D       3/12                   .    Spoelinrichtingen die variabele hoeveelheden water afgeven (spoelreservoirs die variabele hoeveelheden water afgeven E03D 1/14)

 

E 03 D       5/00                   Speciale constructies van spoelinrichtingen (in motorvoertuigen of trailers B60R 15/00; in spoorrijtuigen B61D 35/00; in schepen B63B 29/14; in vliegtuigen B64D 11/02)

E 03 D       5/01                   .    gebruikmakend van spoelpompen

E 03 D       5/012                  .    gecombineerd met beweegbare afsluitelementen in de afvoer van de pot (potten met een afsluitelement tussen de bodem of uitstroomopening en de afvoerpijp E03D 11/10)

E 03 D       5/014                  .    .    met inrichtingen voor het gescheiden afvoeren van vloeistoffen en vaste stoffen

E 03 D       5/016                  .    met recirculatie van een reinigingsvloeistof voor de pot

E 03 D       5/02                   .    mechanisch of hydraulisch bediend (E03D 5/01 en E03D 5/12 hebben voorrang)

E 03 D       5/04                   .    .    direct door de zitting of het deksel

E 03 D       5/06                   .    .    direct door de deur

E 03 D       5/08                   .    .    direct met de voet

E 03 D       5/09                   .    .    direct met de hand

E 03 D       5/092                  .    .    .    waarbij het spoelelement, bijv. een sifonklok, in werking wordt gesteld via een hefboom

E 03 D       5/094                  .    .    .    waarbij het spoelelement, bijv. een sifonklok, in werking wordt gesteld via een kabel, ketting en dergelijke

E 03 D       5/10                   .    elektrisch bediend (E03D 5/01 en E03D 5/12 hebben voorrang)

E 03 D       5/12                   .    waarbij periodiek water wordt afgegeven (hooghangende reservoirs die periodiek water afgeven E03D 1/16)

 

E 03 D       7/00                   Rijdende wasgelegenheden (rijdende toiletten zonder spoeling A47K 11/00; constructie van landvoertuigen B62)

 

E 03 D       9/00                   Sanitaire of andere accessoires voor wasgelegenheden (handgereedschap voor het reinigen van de toiletpot A47K 11/10; zittingen (brillen) of deksels voor toiletten A47K 13/00; andere lichaamssteunen dan zirringen voor toiletten A47K 17/02; inrichtingen voor het voorkomen van besmetting van drinkwaterleidingen E03C 1/10)

E 03 D       9/02                   .    Inrichtingen voor het toevoegen van een desinfectiemiddel, ontgeuringsmiddel of reinigingsmiddel aan het water tijdens het spoelen of in de spoelbak (apparatuur voor het desinfecteren van materialen of objecten in het algemeen A61L 2/00; behandelen van water in het algemeen C02F)

E 03 D       9/03                   .    .    bestaande uit een afzonderlijke container met een uitstroomopening waardoor het middel in het spoelwater wordt gebracht, bijv. door aanzuiging

E 03 D       9/04                   .    Speciale opstelling of bediening van ventilatie-inrichtingen (ventileren van ruimten in het algemeen F24F)

E 03 D       9/05                   .    .    ventileren van de pot

E 03 D       9/052                  .    .    .    gebruikmakend van ingebouwde waaiers [2]

E 03 D       9/06                   .    Hulpruimten met een waterverbinding met de spoelpijp en aangepast voor het opnemen van reinigingsgerei voor de pot, bijv. borstels

E 03 D       9/08                   .    Inrichtingen in de pot voor het produceren van opwaarts gerichte stralen; Modificaties van de pot voor gebruik met dergelijke inrichtingen (douches A47K 3/00; baadinrichtingen voor een speciaal therapeutisch of hygiënisch doel A61H 33/00, voor specifieke delen van het lichaam A61H 35/00)

E 03 D       9/10                   .    Apparatuur voor het vermalen van afval gecombineerd met de pot

E 03 D       9/12                   .    Middelen voor het voorkomen van bevriezing van wasgelegenheden

E 03 D       9/14                   .    Geluidbestrijdende middelen gecombineerd met spoelkleppen (geluidabsorberende middelen in leidingsystemen F16L 55/00)

E 03 D       9/16                   .    Regelmiddelen voor de waterdruk in spoelpijpen

 

E 03 D     11/00                   Andere componenten van toiletten (pijpverbindingen of pijpkoppelingen in het algemeen F16L)

E 03 D     11/02                   .    Toiletpotten (hulpruimten met verbindingen met spoelwater voor reinigingsgerei voor de pot E03D 9/06; gemodificeerd voor het gebruikmaken van opwaarts gerichte stralen E03D 9/08; zittingen of deksels A47K 13/00)

E 03 D     11/04                   .    .    Potten met een vlakke vorm met een slechts gering hellende bodem

E 03 D     11/06                   .    .    Potten met zich neerwaarts uitstrekkende flenzen

E 03 D     11/08                   .    .    Potten met middelen voor het produceren van een spoelwaterwerveling

E 03 D     11/10                   .    .    Potten met sluitelementen tussen de bodem of uitstroomopening en de afvoerpijp; Potten met draaibare ondersteunde inzetstukken

E 03 D     11/11                   .    .    Potten gecombineerd met een reservoir, bijv. met apparatuur voor het desinfecteren of vermalen

E 03 D     11/12                   .    Draaibaar gemonteerde potten, bijv. voor gebruik in beperkte ruimten

E 03 D     11/13                   .    Delen of details van potten; Speciale aanpassingen van pijpverbindingen of pijpkoppelingen voor gebruik met potten [2]

E 03 D     11/14                   .    .    Middelen voor het verbinden van de pot met de wand, bijv. met een wanddoorlaat [2]

E 03 D     11/16                   .    .    Middelen voor het verbinden van de pot met de vloer, bijv. met een vloerdoorlaat [2]

E 03 D     11/17                   .    .    Middelen voor het verbinden van de pot met de spoelpijp [2]

E 03 D     11/18                   .    Sifons (voor pijpen in het algemeen F16L 43/00 of F16L 45/00)

 

E 03 D     13/00                   Urinoirs (zonder spoelinrichtingen A47K 11/00)