SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 03        WATERVOORZIENING; RIOLERING

 

E 03 F     RIOLERING; BEZINKPUTTEN 

E 03 F       1/00                    Methoden, systemen of installaties voor het afvoeren van rioolwater of regenwater 

E 03 F       3/00                    Rioolpijpleidingsystemen

E 03 F       3/02                    .    Plaatsing van rioolpijpleidingen of rioolpijpleidingsystemen

E 03 F       3/04                    .    Speciaal aangepaste pijpen of fittingen voor rioleringen (maken van betonnen buizen B28; pijpen of pijpfittingen in het algemeen F16L)

E 03 F       3/06                    .    Methoden van, of installaties voor, het leggen van rioolbuizen (ter plaatse maken van pijpen F16L 1/038) [6] 

E 03 F       5/00                    Rioleringbouwwerken

E 03 F       5/02                    .    Mangatschachten of andere inspectiekamers (in het algemeen E02D 29/12); Snow-filling openingen; Accessoires (deksels of frames voor mangaten en dergelijke E02D 29/14)

E 03 F       5/04                    .    Goten met of zonder stanksloten of bezinkvallen

E 03 F       5/042                  .    .    Voorzieningen van middelen tegen overstroming van water, dat omhoog stroomt uit de afvoer

E 03 F       5/046                  .    .    aangepast om te worden gebruikt met trottoirbanden (E03F 5/06 heeft voorrang)

E 03 F       5/06                    .    .    Rioolroosters

E 03 F       5/08                    .    Ventileren van riolen

E 03 F       5/10                    .    Verzameltanks; Vereffeningstanks voor het regelen van de wegloop; Spaarbassins

E 03 F       5/12                    .    Nooduitstroomopeningen

E 03 F       5/14                    .    Inrichtingen voor het scheiden van vloeibare of vaste substanties uit rioolwater, bijv. zandvangers of slibvangers, roosters en dergelijke (voor gebruik in rioolzuiveringsinstallaties of in zowel rioolzuiveringsinstallaties als rioolsystemen B01D of C02F)

E 03 F       5/16                    .    .    Inrichtingen voor het scheiden van olie, water of vet uit rioolwater in afvoeren die leiden naar het hoofdriool

E 03 F       5/18                    .    Tanks voor het desinfecteren, neutraliseren of koelen van rioolwater (voorzieningen in tanks met betrekking tot het biologische of chemische aspect C02F)

E 03 F       5/20                    .    Sifonpijpen of omgekeerde sifons (voor aansluiting van baden, bassins en dergelijke E03C 1/12)

E 03 F       5/22                    .    Aanpassingen van pompinstallaties voor het omhoog brengen van rioolwater (apparatuur op wielen voor het leegmaken van riolen of bezinkputten E03F 7/10; pompen, pompinstallaties op zich F04)

E 03 F       5/24                    .    Installaties voor het neutraliseren van explosies in riolen

E 03 F       5/26                    .    Installaties voor het omroeren van rioolwater

 

E 03 F       7/00                    Andere installaties of werktuigen voor het bedienen van rioolsystemen, bijv. voor het voorkomen of aanduiden van verstopping; Leegmaken van bezinkputten

E 03 F       7/02                    .    Afsluitinrichtingen (in het algemeen F16K)

E 03 F       7/04                    .    .    Kleppen voor het voorkomen van terugstroming

E 03 F       7/06                    .    Inrichtingen voor het tegenhouden van ratten of andere dieren

E 03 F       7/08                    .    Handwerktuigen voor het leegmaken van riolen of bezinkputten

E 03 F       7/10                    .    Apparatuur op wielen voor het leegmaken van riolen of bezinkputten

E 03 F       7/12                    .    Installaties waarmee inspectiepersoneel zich langs rioolkanalen kan verplaatsen

 

E 03 F       9/00                    Voorzieningen of vaste installaties voor het reinigen van rioolbuizen, bijv. door spoelen (bezinkvangers, roosters, zeven en dergelijke, aangebracht in rioolleidingen E03F 5/14; reinigen van pijpen in het algemeen, inrichtingen voor het reinigen van pijpen B08B 9/02)

 

E 03 F     11/00                   Bezinkputten (leegmaken van bezinkputten E03F 7/00; kenmerken met betrekking tot het behandelen van rioolwater C02F)