SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 04        BOUWKUNDE [11]

 

E 04 C     BOUWELEMENTEN; BOUWMATERIALEN (voor bruggen E01D; speciaal ontworpen voor isolatie of andere bescherming E04B; elementen die worden gebruikt als bouwhulpmiddelen E04G; voor grondboorwerk E21; voor tunnels E21D; bouwelementen met een breder toepassingsgebied dan alleen maar bouwkunde F16, in het bijzonder F16S)

 

E 04 C       1/00                    Bouwelementen met een blokvorm of een andere vorm voor het construeren van delen van gebouwen (met een relatief dunne vorm E04C 2/00; langwerpige bouwelementen die zijn ontworpen voor het dragen van lasten E04C 3/00, bijv. kolommen of pilaren E04C 3/30; maken van of materiaal voor metselstenen, bouwstenen en dergelijke B28, C03 of C04; bestratingselementen E01C; algemene bouwconstructies E04B, bijv. wanden E04B 2/00, vloeren E04B 5/00, daken E04B 7/00, plafonds E04B 9/00; speciaal ontworpen bouwelementen voor ingebouwde leidingschachten E04F; speciale elementen voor het bouwen van technische of industriële ovens F24B of F27D) [5]

E 04 C      1/39                    .    gekenmerkt door speciale aanpassingen, bijv. dienend voor het plaatsen van leidingen, het vormen van binnenwelvingen, bovenlijsten of planken, het vastmaken van wandplaten of deurkozijnen of voor kleine omsloten ruimten

E 04 C      1/40                    .    opgebouwd uit delen van verschillende materialen, bijv. samengesteld uit lagen van verschillende materialen, of van stenen met vulmateriaal of met isolerende inzetstukken

E 04 C      1/41                    .    .    samengesteld uit isolatiemateriaal en lastdragend beton, steen of steenachtig materiaal

E 04 C      1/42                    .    van glas of ander doorschijnend materiaal

 

E 04 C        2/00                   Bouwelementen met een relatief dunne vorm voor de constructie van delen van gebouwen, bijv. plaatmaterialen, schaaldelen of panelen (zie voor materialen of de fabricage de relevante plaatsen, bijv. B27N, B29 of D21J; ter plaatse gemaakt E04B; speciaal ontworpen voor isolatie of andere bescherming E04B 1/62; lastdragende vloerstructuren E04B 5/02 of E04B 5/16; daken die bestaan uit zelfdragende schaaldelen E04B 7/20; dakbedekkingselementen of soortgelijke bedekkingselementen E04D 3/00; voor bekleding of afwerking E04F 13/00)

E 04 C      2/02                    .    gekenmerkt door specifieke materialen (doorschijnend E04C 2/54)

E 04 C      2/04                    .    .    van beton of ander steenachtig materiaal; van asbestcement (E04C 2/26 heeft voorrang; materiaal of fabricage B28 of C04)

E 04 C      2/06                    .    .    .    gewapend

E 04 C      2/08                    .    .    van metaal, bijv. plaatmetaal (E04C 2/26 heeft voorrang)

E 04 C      2/10                    .    .    van hout, vezels, snippers, plantaardige stengels en dergelijke; van kunststoffen; van geschuimde producten (E04C 2/26 heeft voorrang)

E 04 C      2/12                    .    .    .    van massief hout

E 04 C      2/14                    .    .    .    .    versterkt

E 04 C      2/16                    .    .    .    van vezels, snippers, plantaardige stengels en dergelijke

E 04 C      2/18                    .    .    .    .    met binddraden, versterkingsstaven en dergelijke

E 04 C      2/20                    .    .    .    van kunststoffen

E 04 C      2/22                    .    .    .    .    versterkt

E 04 C      2/24                    .    .    .    gelamineerd en samengesteld uit materialen die vallen onder twee of meer van de groepen E04C 2/12, E04C 2/16 of E04C 2/20

E 04 C      2/26                    .    .    samengesteld uit materialen die vallen onder twee of meer van de groepen E04C 2/04, E04C 2/08 of E04C 2/10, of van materialen die vallen onder één van deze groepen samen met een materiaal dat niet wordt omschreven in één van deze groepen

E 04 C      2/28                    .    .    .    combinaties van materialen die volledig vallen onder de groepen E04C 2/04 en E04C 2/08

E 04 C      2/284                  .    .    .    waarbij tenminste één van de materialen isolerend is [6]

E 04 C      2/288                  .    .    .    .    samengesteld uit isolatiemateriaal en beton, steen of steenachtig materiaal [6]

E 04 C      2/292                  .    .    .    .    samengesteld uit isolatiemateriaal en metaalplaat [6]

E 04 C      2/296                  .    .    .    .    samengesteld uit isolatiemateriaal en niet-metaalachtig of niet omschreven plaatmateriaal (E04C 2/288 heeft voorrang) [6]

E 04 C      2/30                    .    gekenmerkt door de vorm of structuur (doorschijnend E04C 2/54)

E 04 C      2/32                    .    .    gevormd uit gegolfd of op een andere wijze gekarteld plaatmateriaal; samengesteld uit dergelijke lagen met of zonder lagen van een vlak plaatmateriaal

E 04 C      2/34                    .    .    samengesteld uit twee of meer plaatvormige delen op afstand van elkaar (E04C 2/32 heeft voorrang; afstandhouders voor spouwmuren E04B 2/44)

E 04 C      2/36                    .    .    .    op afstand van elkaar gehouden met dwars geplaatst strookmateriaal, bijv. honingraatpanelen (honingraatlichamen of andere kernlichamen voor gelaagde producten B32B)

E 04 C      2/38                    .    .    met vastgemaakte ribben, flenzen en dergelijke, bijv. panelen met een frame (zie met betrekking tot het vastmaken aan andere panelen of elementen voor het vormen van een bouwwerk de plaatsen voor de relevante structuur, bijv. E04B 2/00)

E 04 C      2/40                    .    .    samengesteld uit een aantal kleinere componenten die star of beweegbaar met elkaar zijn verbonden, bijv. in elkaar grijpend of scharnierend

E 04 C      2/42                    .    .    Roosters; Roostervormige panelen (versterkingselementen E04C 5/00; ingebouwde roosters E04F 19/10; roosters in het algemeen F16S 3/00)

E 04 C      2/52                    .    .    met speciale aanpassingen voor hulpdoeleinden, bijv. dienend voor het plaatsen van leidingen (E04C 2/54 heeft voorrang; blokvormige elementen daarvoor E04C 1/39; vloerstructuren waarin kanalen zijn ondergebracht E04B 5/48)

E 04 C      2/54                    .    Doorschijnende schaaldeelvormige elementen (vloeren voor het doorgeven van licht E04B 5/46; doorschijnende of opengewerkte plafonds E04B 9/32 of E04B 9/34; doorschijnende dakbedekkingen E04D 3/06 of E04D 3/28)

 

E 04 C       3/00                    Langwerpige bouwelementen die zijn ontworpen voor het dragen van lasten (als bouwhulpmiddelen E04G)

E 04 C      3/02                    .    Binten; Liggers, spanten of spantachtige structuren, bijv. geprefabriceerd; Bovendorpels; Dwarsbalken (E04C 3/38 heeft voorrang; voor bouwwerken die worden gekenmerkt door beweegbare, afscheidbare of inklapbare delen E04B 1/343)

E 04 C      3/04                    .    .    van metaal (E04C 3/29 heeft voorrang; als versterkingselementen E04C 5/06; fabricage B21)

E 04 C      3/06                    .    .    .    met een in hoofdzaak massief lichaam, d.w.z. zonder openingen (E04C 3/10 en E04C 3/11 hebben voorrang)

E 04 C      3/07                    .    .    .    .    tenminste gedeeltelijk van een gebogen of op andere wijze vervormd strookvormig of plaatvormig materiaal

E 04 C      3/08                    .    .    .    met een lichaam met openingen, bijv. met een lichaam dat bestaat uit staafvormige componenten; Honingraatliggers (E04C 3/10 en E04C 3/11 hebben voorrang)

E 04 C      3/09                    .    .    .    .    tenminste gedeeltelijk van een gebogen of op andere wijze vervormd strookvormig of plaatvormig materiaal

E 04 C      3/10                    .    .    .    voorgespannen

E 04 C      3/11                    .    .    .    met niet-parallelle bovenranden en onderranden, bijv. dakspanten (boogliggers, portaalframes E04C 3/38)

E 04 C      3/12                    .    .    van hout, bijv. met versterkingen of met spanlichamen (E04C 3/292 heeft voorrang)

E 04 C      3/14                    .    .    .    met een in hoofdzaak massief lichaam, d.w.z. zonder openingen (E04C 3/17 en E04C 3/18 hebben voorrang)

E 04 C      3/16                    .    .    .    met een lichaam met openingen, bijv. spanten (E04C 3/17 en E04C 3/18 hebben voorrang)

E 04 C      3/17                    .    .    .    met niet-parallelle bovenranden en onderranden, bijv. dakspanten

E 04 C      3/18                    .    .    .    met metalen versterkingen of spanlichamen

E 04 C      3/20                    .    .    van beton of ander steenachtig materiaal, bijv. met wapeningen of spanlichamen (versterkingselementen E04C 5/00)

E 04 C      3/22                    .    .    .    opgebouwd uit elementen die in langsrichting zijn samengevoegd

E 04 C      3/26                    .    .    .    voorgespannen (E04C 3/22 en E04C 3/29 hebben voorrang; voorspanlichamen E04C 5/08)

E 04 C      3/28                    .    .    van materialen die niet vallen onder de groepen E04C 3/04 tot E04C 3/20 [14]

E 04 C      3/29                    .    .    opgebouwd uit delen van verschillende materialen

E 04 C      3/292                  .    .    .    waarbij de materialen hout en metaal zijn

E 04 C      3/293                  .    .    .    waarbij de materialen staal en beton zijn (beton met inwendige wapeningen of spanlichamen E04C 3/20)

E 04 C      3/294                  .    .    .    .    van beton gecombineerd met een bintvormige structuur die zich zijwaarts uitstrekt buiten het element (lichtgewicht draagbalken die worden gebruikt als wapening E04C 5/065; als deel van een vloerstructuur E04B 5/23)

E 04 C      3/30                    .    Kolommen; Pilaren; Schoren (niet ontworpen voor eindbelasting E04C 3/02; palen of masten als onafhankelijke bouwwerken E04H 12/00)

E 04 C      3/32                    .    .    van metaal (E04C 3/36 heeft voorrang)

E 04 C      3/34                    .    .    van beton of ander steenachtig materiaal, met of zonder blijvende bekistingselementen en met of zonder inwendige of uitwendige wapening, bijv. metalen afdekkingen (E04C 3/36 heeft voorrang)

E 04 C      3/36                    .    .    van materialen die niet vallen onder de groepen E04C 3/32 of E04C 3/34; van een combinatie van twee of meer materialen [14]

E 04 C      3/38                    .    Boogliggers of portaalframes (rechte liggers die kunnen worden gebogen E04C 3/02; opblaasbare tenten of zonnedaken in het algemeen E04H 15/20)

E 04 C      3/40                    .    .    van metaal (E04C 3/46 heeft voorrang)

E 04 C      3/42                    .    .    van hout, bijv. eenheden voor daken met een dakspar (E04C 3/46 heeft voorrang)

E 04 C      3/44                    .    .    van beton of ander steenachtig materiaal, bijv. met wapeningen of spanlichamen (E04C 3/46 heeft voorrang)

E 04 C      3/46                    .    .    van materialen die niet vallen onder de groepen E04C 3/40 tot E04C 3/44; van een combinatie van twee of meer materialen [14]

 

E 04 C       5/00                    Wapeningselementen, bijv. voor beton; Hulpelementen daarvoor (materiaalsamenstelling C21 of C22; zie voor voorzieningen van wapeningselementen de relevante klassen)

E 04 C      5/01                    .    Wapeningselementen van metaal, bijv. met niet-structurele coatings [5]

E 04 C      5/02                    .    .    met een lage buigweerstand, d.w.z. in een in hoofdzaak ééndimensionale of tweedimensionale uitvoering

E 04 C      5/03                    .    .    .    met inkepingen, uitsteeksels, ribben en dergelijke voor het verhogen van de aankleving met het beton

E 04 C      5/04                    .    .    .    Matten (dragers voor stucwerk E04F 13/04)

E 04 C      5/06                    .    .    met een hoge buigweerstand, d.w.z. in een in hoofdzaak driedimensionale uitvoering, bijv. vakwerkliggers

E 04 C      5/065                  .    .    .    Lichtgewicht liggers, bijv. met voorgegoten delen (lichtgewicht liggers in het algemeen E04C 3/08 of E04C 3/294)

E 04 C      5/07                    .    Wapeningselementen van een ander materiaal dan metaal, bijv. glas of kunststoffen, of niet uitsluitend van metaal (metalen elementen met niet-structurele coatings E04C 5/01) [5]

E 04 C      5/08                    .    Speciaal aangepaste lichamen die moeten worden gebruikt in voorgespannen constructies

E 04 C      5/10                    .    .    Doorlaten

E 04 C      5/12                    .    Verankeringsinrichtingen (spangereedschap of spanmethoden E04G 21/12) [5]

E 04 C      5/16                    .    Hulpmiddelen voor wapeningen, bijv. verbindingsmiddelen, afstandhouders of beugels (gereedschap voor het verbinden van wapeningselementen E04G 21/12)

E 04 C      5/18                    .    .    van metaal of in hoofdzaak van metaal

E 04 C      5/20                    .    .    van ander materiaal dan metaal of met alleen extra metalen delen, bijv. betonnen of kunststoffen afstandhouders met metalen binddraden