SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 04        BOUWKUNDE [11]

 

E 04 F     AFWERKING VAN GEBOUWEN, BIJV. TRAPPEN OF VLOEREN (ramen, deuren E06B)

 

E 04 F     10/00                   Zonneschermen; Markiezen (baldakijnen A45B, A45F of E04H; huiven voor aanhangers E04H 15/08; voor tenten E04H 15/58)

E 04 F     10/02                   .    van flexibele zonneschermmaterialen, bijv. canvas

E 04 F     10/04                   .    .    met materiaal dat vastzit aan delen van een inklapbaar frame

E 04 F     10/06                   .    .    met een rolgordijn met middelen voor het weghouden van het uiteinde bij een gebouw

E 04 F     10/08                   .    van meerdere soortgelijke stijve delen, bijv. schaaldelen of lamellen (vast aangebrachte zonneschermdaken met coherente oppervlakken E04B 7/00)

E 04 F     10/10                   .    .    inklapbaar

 

E 04 F     11/00                   Trappen, opgangen of soortgelijke bouwwerken (monteren of aftekenen van trappen E04F 21/26; als tijdelijke constructie E04G 27/00); Balustraden; Trapleuningen (ladders die permanent zijn vastgemaakt aan vaste bouwwerken E06C 9/00)

E 04 F     11/02                   .    Trappen; Layout daarvan

E 04 F     11/022                  .    .    gekenmerkt door de steunstructuur [6]

E 04 F     11/025                  .    .    .    Trappen met langsliggers [6]

E 04 F     11/028                  .    .    .    .    met een centrale langsligger [6]

E 04 F     11/032                  .    .    .    Spiraalvormige trappen of wenteltrappen die worden ondersteund door een centrale kolom [6]

E 04 F     11/035                  .    .    .    Trappen die bestaan uit meerdere samengestelde modulaire delen zonder verdere ondersteuning [6]

E 04 F     11/038                  .    .    .    .    waarbij elk modulair deel een lastdragend balustradedeel heeft [6]

E 04 F     11/04                   .    .    Beweegbare trappen, bijv. van zoldertrappen die al dan niet kunnen worden opgeborgen of uitgetrokken (scheepsladders B63B; ladders voor vliegtuigen B64F; roltrappen of personentransportbanden B66B)

E 04 F     11/06                   .    .    .    inklapbaar, bijv. opvouwbaar of telescopisch

E 04 F     11/09                   .    .    Eenheden met treden en stootborden [6]

E 04 F     11/104                  .    .    Treden (E04F 11/09 heeft voorrang) [6]

E 04 F     11/108                  .    .    .    van hout [6]

E 04 F     11/112                  .    .    .    van metaal [6]

E 04 F     11/116                  .    .    .    van steen, beton of soortgelijk materiaal [6]

E 04 F     11/16                   .    .    .    Oppervlakken daarvan; Beschermingsmiddelen voor de randen of hoeken daarvan (vloerbedekking, bevestigingen daarvoor A47G 27/00)

E 04 F     11/17                   .    .    .    .    Oppervlakken [6]

E 04 F     11/18                   .    Balustrades; Trapleuningen (relingen op schepen B63B; voor bruggen E01D 19/10; voor wegen E01F 13/00 of E01F 15/00; hekwerken E04H 17/00)

 

E 04 F     13/00                   Bedekkingen of bekledingen, bijv. voor wanden of plafonds (afwerken van vloeren E04F 15/00; versieren van vlakken, mozaïekwerk B44, bijv. behangen B44C 7/00; gemaakt van banen, bijv. van weefsel of behang, D03D, D04G, D04H, D06N of D21H; constructie van plafonds E 04 B 9/00; dakbedekkingen of een soortgelijke waterdichte afdekkingen tegen neerslag E04D) [3]

E 04 F     13/02                   .    van kunststofmaterialen die uitharden na aanbrengen, bijv. stucwerk (oppervlaktebehandeling in verftechniek B44D; anorganische of bitumineuze massa’s C04B; organische kunststoffen C08L)

E 04 F     13/04                   .    .    Dragers voor stucwerk (hangplafonds met pleisterdragende middelen E04B 9/06)

E 04 F     13/06                   .    .    .    Beschermingsranden

E 04 F     13/07                   .    samengesteld uit afdek- of bekledingselementen; Draagstructuren daarvoor; Bevestigingsmiddelen daarvoor [8]

E 04 F     13/072                  .    .    samengesteld uit speciaal aangepaste, opgebouwde of gevormde afdek- of bekledingselementen [8]

E 04 F     13/073                  .    .    .    voor specifieke bouwdelen, bijv. hoeken of kolommen [8]

E 04 F     13/074                  .    .    .    voor het onderbrengen van onderhoudsinstallaties of gebruiksleidingen, bijv. verwarmingsbuizen, elektrische leidingen, verlichtingsinrichtingen of onderhoudsuitgangen [8]

E 04 F     13/075                  .    .    .    voor isolatie of oppervlaktebescherming, bijv. tegen geluid of inslag [8]

E 04 F     13/076                  .    .    .    gekenmerkt door de verbindingen tussen aanliggende elementen, bijv. met verbindingsopvullingen of met groef-tandverbindingen [8]

E 04 F     13/077                  .    .    .    samengesteld uit meerdere lagen, bijv. sandwich-panelen (E04F 13/075 heeft voorrang) [8]

E 04 F     13/078                  .    .    .    Elementen uit gespannen folie of van baanvormig materiaal, die worden bevestigd met op de rand aangrijpende inrichtingen [8]

E 04 F     13/08                   .    .    samengesteld uit een aantal soortgelijke afdek- of bekledingselementen, bijv. gedragen door banen (randen, plinten E04F 19/02) [8]

E 04 F     13/09                   .    .    .    uit elementen die zijn bevestigd aan een gezamenlijke materiaalbaan, steunplaat of draagrooster [8]

 

              Aantekening

 

              De groep E04F 13/09 heeft voorrang boven de groepen E04F 13/10 tot E04F 13/18. [8]

 

E 04 F     13/10                   .    .    .    van hout [8]

E 04 F     13/12                   .    .    .    van metaal [8]

E 04 F     13/14                   .    .    .    van steen of steenachtig materiaal, bijv. keramiek; van glas [8]

E 04 F     13/15                   .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van glaselementen [8]

E 04 F     13/16                   .    .    .    van vezels of snippers, bijv. gebonden met kunstharsen [8]

E 04 F     13/18                   .    .    .    van organische kunststoffen met of zonder versterkingsmaterialen of vulmaterialen (van kunststof-gebonden vezels of snippers E04F 13/16) [8]

E 04 F     13/20                   .    .    Speciaal aangepaste bevestigingsmiddelen voor afdek- of bekledingselementen [8]

E 04 F     13/22                   .    .    .    Ankers, steunhoeken of steundelen [8]

E 04 F     13/23                   .    .    .    .    verstelbaar [8]

E 04 F     13/24                   .    .    .    Verborgen bevestigingsmiddelen aan de achterzijde van de afdekking van de bekledingselementen (E04F 13/30 heeft voorrang) [8]

E 04 F     13/25                   .    .    .    .    verstelbaar [8]

E 04 F     13/26                   .    .    .    Hoekbevestigingsmiddelen, bijv. klemmen, klampen of randprofielen [8]

E 04 F     13/28                   .    .    .    .    verstelbaar [8]

E 04 F     13/30                   .    .    .    Magnetische bevestigingsmiddelen [8]

 

E 04 F     15/00                   Afwerken van vloeren (traptreden E04F 11/104; niet speciaal aangepaste afdekkingen voor vloeren E04F 13/00; randen, plinten E04F 19/02; roosters voor het reinigen van de zolen van schoeisel A47L 23/24; van soortgelijke materialen voor wegen E01C; basisvloeren of ruwe vloeren E04B 5/00) [6]

E 04 F     15/02                   .    Vloerafwerking of vloerlagen die zijn samengesteld uit een aantal soortgelijke elementen (van banen E04F 15/16)

E 04 F     15/022                  .    .    Vloerafwerking die bestaat uit parkettegels op een niet oprolbare onderlaag van een ander materiaal, bijv. planken, beton of kurk [2]

E 04 F     15/024                  .    .    Gelede loze vloeren, bijv. computervloeren

E 04 F     15/04                   .    .    van alleen hout, bijv. met houten verbindingslichamen (oprolbaar parket E04F 15/16)

E 04 F     15/06                   .    .    van metaal, al dan niet in combinatie met ander materiaal (roosters als bouwelementen E04C 2/42)

E 04 F     15/08                   .    .    van alleen steen of steenachtig materiaal, bijv. beton; van glas

E 04 F     15/10                   .    .    van andere materialen, bijv. vezelmaterialen, snippermaterialen, organische kunststoffen, magnesiet of hardboard

E 04 F     15/12                   .    Vloerafwerking of vloerlagen die ter plaatse van massa’s worden gemaakt, bijv. naadloze magnesietvloeren, of terrazzo of kunstgraniet (anorganische of bitumineuze massa’s C04B; organische kunststofmassa’s C08L)

E 04 F     15/14                   .    .    Constructie van voegen, bijv. verdeelstroken (afdichten van voegen niet beperkt tot het afwerken van vloeren E04B 1/68)

E 04 F     15/16                   .    Vloerafwerking, bijv. parket op een flexibele baan, die wordt gelegd als flexibele banen; Speciaal aangepaste banen voor gebruik als vloerafwerking (verend gemonteerde vloeren, bijv. verende vloeren, E04F 15/22; linoleum D06N; zie voor banen in het algemeen of voor het maken van banen de relevante klassen)

E 04 F     15/18                   .    Afzonderlijk gelegde isolatielagen; Andere extra isolatiemaatregelen; Drijvende vloeren (isoleren van gebouwen in het algemeen E04B 1/62)

E 04 F     15/20                   .    .    voor geluidsisolatie

E 04 F     15/22                   .    Verend gemonteerde vloeren, bijv. verende vloeren (gelegd als banen E04F 15/16) [2]

 

E 04 F     17/00                   Verticale kanalen; Doorlaten, bijv. voor afwatering (pijpen in het algemeen F16L; pijpleidingsystemen F17D)

E 04 F     17/02                   .    voor het afvoeren van afvalgassen, bijv. rookgassen (vrijstaande schoorstenen E04H 12/28; verbindingen tussen brandhaard en schoorsteen, schoorsteenhulpstukken, afdekkingen voor het reinigen van de kanalen van schoorstenen F23J; schoorsteenkappen F23L); Speciaal daarvoor ontworpen bouwelementen, bijv. vormstenen of sets daarvan

E 04 F     17/04                   .    Luchtkokers of luchtkanalen

E 04 F     17/06                   .    Lichtschachten, bijv. voor kelders

E 04 F     17/08                   .    voor het onderbrengen van verbruiksleidingen, bijv. kabels of pijpen (afdekkingen die toegang verschaffen tot de kanalen of doorlaten, afdekkingen van inspectiegaten E04F 19/08) [6]

E 04 F     17/10                   .    Voorzieningen in gebouwen voor het afvoeren van afval (afvalmanden, verzamelen of afvoeren van afval B65F)

E 04 F     17/12                   .    .    Glijgoten

 

E 04 F     19/00                   Andere details of constructiedelen voor de afwerking van gebouwen (ladders, bijv. klimijzers, E06C 9/04)

E 04 F     19/02                   .    Randen; Afwerkstroken, bijv. kralen of lijstwerk; Holle kroonlijsten (voor het beschermen van de randen van stucwerk E04F 13/06)

E 04 F     19/04                   .    .    voor gebruik tussen vloer of plafond en wand, bijv. plinten

E 04 F     19/06                   .    .    speciaal ontworpen voor het vastzetten van panelen

E 04 F     19/08                   .    Ingebouwde kasten; Verbergen van nissen; Afdekken van gaten die toegang verschaffen tot installaties (reinigingsdeuren van schoorstenen F23J)

E 04 F     19/10                   .    Ingebouwde roosters, bijv. schoenschrapers

 

E 04 F     21/00                   Werktuigen voor de afwerking van gebouwen (voor het bewerken of behandelen van bouwelementen van steen of steenachtig materiaal B28D; zie indien specifiek ontworpen voor speciale details uit de andere groepen van deze subklasse de relevante groepen voor die details) [8]

E 04 F     21/02                   .    voor het aanbrengen van zacht gemaakte massa’s op oppervlakken, bijv. wandbepleistering (speciaal voor het leggen van vloerafwerking E04F 21/20; aanbrengen van vloeistoffen of andere vloeibare materialen op oppervlakken in het algemeen B05; sierkunst B44)

E 04 F     21/04                   .    .    Patronen of mallen; Richtlatten

E 04 F     21/05                   .    .    .    Steunen voor richtlatten

E 04 F     21/06                   .    .    Werktuigen voor het aanbrengen van pleister, isolatiemateriaal en dergelijke

E 04 F     21/08                   .    .    .    Mechanische werktuigen (E04F 21/14 heeft voorrang; sproei-apparatuur in het algemeen B05B; zandstralen B24C)

E 04 F     21/10                   .    .    .    .    centrifugaal werkend

E 04 F     21/12                   .    .    .    .    werkend door gasdruk, bijv. stoomdruk

E 04 F     21/14                   .    .    .    in schachten, bijv. schoorstenen

E 04 F     21/16                   .    .    Werktuigen voor het nabehandelen van stucwerk en dergelijke, bijv. afstrijkgereedschap of profieltroffels

E 04 F     21/165                  .    voor het afwerken van voegen, bijv. werktuigen voor het afstrijken of vullen van voegen of voegspijkers (metselaarsgereedschap E04G 21/16; repareren, bijv. het vullen van scheuren, E04G 23/02) [3]

E 04 F     21/18                   .    voor het plaatsen van schaaldelen of platen voor wanden of plafonds (gereedschap voor mozaïekwerk B44C)

E 04 F     21/20                   .    voor het leggen van vloerafwerking (van soortgelijke materialen bij wegen of bestratingen E01C)

E 04 F     21/22                   .    .    van losse elementen, bijv. spanijzers

E 04 F     21/24                   .    .    van ter plaatse bereide massa’s, bijv. afstrijkgereedschap

E 04 F     21/26                   .    voor het monteren van trappen, bijv. gereedschap voor het aftekenen van treden

E 04 F     21/28                   .    voor het glaszetten (glassnijders C03B 33/10)

E 04 F     21/30                   .    .    Stopverfpersen of stopverfpistolen

E 04 F     21/32                   .    .    Stopverfmessen; Stopverf-verwijderaars