SECTIE E         BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 04        BOUWKUNDE [11]

 

E 04 G    STEIGERWERK; BEKISTINGEN; BETONBEKISTINGEN; BOUWWERKTUIGEN OF ANDERE BOUWHULPMIDDELEN, OF HUN GEBRUIK; HANTEREN VAN BOUWMATERIAAL OP DE WERKPLEK; REPAREREN, SLOPEN OF OP EEN ANDERE WIJZE BEWERKEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende term gebruikt met de aangegeven betekenis:

              -         “steigerwerk” omvat andere steunen voor een soortgelijk doel. 

Steigers voor werklieden of met het oog op veiligheid 

E 04 G      1/00                    Steigers die in hoofdzaak op de grond rusten [8]

E 04 G      1/02                    .    voornamelijk samengesteld uit lichamen die in slechts één dimensie langwerpig zijn, bijv. palen of vakwerkmasten die, met of zonder speciaal gevormde eindstukken en op enigerlei wijze met elkaar verbonden

E 04 G      1/04                    .    .    waarbij de lichamen uitsluitend palen, stangen, balken of andere soortgelijk gevormde lichamen met een eenvoudige doorsnede betreffen

E 04 G      1/06                    .    .    .    met lichamen met staafvormige of buisvormige gedeelten waarvan de uiteinden op elkaar aansluiten, met of zonder afzonderlijke verbindingsstukken

E 04 G      1/08                    .    .    .    aan elkaar vastgezet met bouten en dergelijke die de lichamen binnendringen

E 04 G      1/10                    .    .    .    .    Timmerwerkconstructies

E 04 G      1/12                    .    .    met lichamen met een speciale, bijv. samengestelde, doorsnede of met nokken of ogen en dergelijke of met zijwaartse openingen voor het ondersteunen of vastmaken van andere lichamen

E 04 G      1/14                    .    met voornamelijk vooraf samengestelde tweedimensionale frame-achtige elementen, bijv. van L-vormige, H-vormige staven, met of zonder verband (E04G 1/15 heeft voorrang) [8]

E 04 G      1/15                    .    met voornamelijk speciale middelen voor het ondersteunen of vormen van platforms (E04G 1/20 heeft voorrang); Platforms (schotten of planken daarvoor E04G 5/08) [8]

E04G      1/17                      .    met voornamelijk vooraf samengestelde driedimensionale elementen, bijv. blokvormige elementen [8]

E 04 G      1/18                    .    in hoogte verstelbaar

E 04 G      1/20                    .    .    Steigerwerk dat rechtopstaande lichamen bevat, en een voorziening voor het op verschillende posities daarlangs ondersteunen van kruislichamen of platforms

E 04 G      1/22                    .    .    Steigerwerk met een platform op een verlengbare onderbouw, bijv. telescopisch of met een Neurenberger-schaar

E 04 G      1/24                    .    met voornamelijk speciale basisconstructies; met voornamelijk speciale grond-aanrakende delen, bijv. hellende schoren of wielen (componenten E04G 5/00)

E 04 G      1/28                    .    ontworpen voor het alleen geven van steun op lage hoogte

E 04 G      1/30                    .    .    Uit ladders opgebouwd steigerwerk

E 04 G      1/32                    .    .    Andere vrijstaande steunen, bijv. gebruikmakend van schragen (standaards of schragen in het algemeen F16M 11/00)

E 04 G      1/34                    .    Steigerbouwwerken die kunnen worden gevouwen tot prismavormige of platte delen of die omlaag kunnen worden gedraaid

E 04 G      1/36                    .    Steigers voor specifieke delen van een gebouw of gebouwen met een specifieke vorm, bijv. voor trappen, koepeldaken of koepels

E 04 G      1/38                    .    Steigers die gedeeltelijk worden ondersteund door het gebouw (ladders die aan structuren kunnen worden bevestigd E06C 1/34) [8]

 

E 04 G      3/00                    Steigers die voornamelijk worden ondersteund door bouwwerken, bijv. verstelbaar in hoogte (E04G 1/00 heeft voorrang)

E 04 G      3/18                    .    ondersteund door draagbalken of andere voorzieningen die zijn gemonteerd in openingen in het bouwwerk, bijv. raamopeningen (E04G 3/28 heeft voorrang) [8]

E 04 G      3/20                    .    ondersteund door wanden (E04G 3/28 heeft voorrang; muurankers voor het ondersteunen van steigers E04G 5/04; consoles E04G 5/06) [8]

E 04 G      3/22                    .    ondersteund door daken of plafonds (E04G 3/28 heeft voorrang) [8]

E 04 G      3/24                    .    speciaal aangepast voor bijzondere delen van gebouwen of voor gebouwen met een bijzondere vorm, bijv. schoorsteenopeningen of vakwerkmasten (E04G 3/28 heeft voorrang) [8]

E 04 G      3/26                    .    .    speciaal aangepast voor het werken op daken [8]

E 04 G      3/28                    .    Mobiele steigers; Steigers met mobiele platforms [8]

E 04 G      3/30                    .    .    opgehangen aan flexibele draagelementen, bijv. kabels [8]

E 04 G      3/32                    .    .    .    Hijsinrichtingen; Veiligheidsinrichtingen [8]

E 04 G      3/34                    .    .    gekenmerkt door steunstructuren op het dak [8]

 

E 04 G      5/00                    Onderdelen of accessoires op of aan steigers voor werklieden (verbindingen E04G 7/00) [8]

E 04 G      5/02                    .    Steigerpoten, bijv. met voorzieningen voor verstelling

E 04 G      5/04                    .    Middelen voor het bevestigen, afsteunen of verankeren van steigers aan of tegen bouwwerken (bevestigingen in het algemeen F16B)

E 04 G      5/06                    .    Consoles; Klampen

E 04 G      5/08                    .    Steigerplaten of steigerplanken [8]

E 04 G      5/10                    .    Speciaal aangepaste opstapjes of ladders voor steigers [8]

E 04 G      5/12                    .    Afdekkingen [8]

E 04 G      5/14                    .    Railings [8]

E 04 G      5/16                    .    Stutten of verstijvingsbuizen, bijv. diagonaalbuizen [8]

 

E 04 G      7/00                    Verbindingen tussen delen van de steiger (voor bouwwerken in het algemeen E04B 1/38; verbindingen in het algemeen F16B)

E 04 G      7/02                    .    met afzonderlijke koppelelementen

E 04 G      7/04                    .    .    Flexibele elementen, met of zonder consoles, bijv. touwen, kabels of kettingen (in het algemeen F16G)

E 04 G      7/06                    .    .    Stijve steigerwerkklemmen voor het met elkaar verbinden van steigerlichamen met een gewone vorm

E 04 G      7/08                    .    .    .    Klemmen voor parallel aangebrachte steigerlichamen

E 04 G      7/10                    .    .    .    .    Zelfspannende klemmen, bijv. beugels

E 04 G      7/12                    .    .    .    Klemmen of beugels voor kruisende lichamen (E04G 7/22 heeft voorrang)

E 04 G      7/14                    .    .    .    .    voor het onafhankelijk klemmen van de lichamen

E 04 G      7/16                    .    .    .    .    .    waarbij de klemdelen voor de verschillende lichamen ten opzichte van elkaar kunnen worden geroteerd

E 04 G      7/18                    .    .    .    .    voor het tegen elkaar of tegen een afzonderlijk daartussen geplaatst vulstuk klemmen van de lichamen

E 04 G      7/20                    .    .    .    voor alleen de uiteinden van lichamen, bijv. voor het verbinden van de uiteinden van lichamen

E 04 G      7/22                    .    .    .    voor steigerlichamen waarbij een uiteinde op een zijkant aansluit

E 04 G      7/24                    .    .    .    Koppelingen waarbij sprake is van voorzieningen die vallen onder meer dan één van de groepen E04G 7/08, E04G 7/12, E04G 7/20 of E04G 7/22

E 04 G      7/26                    .    .    voor gebruik met speciaal gevormde steigerlichamen

E 04 G      7/28                    .    .    Beugels of verbindingen voor het vastzetten van platen (consoles E04G 5/06)

E 04 G      7/30                    .    Steigerwerkbuizen of steigerwerklichamen met niet afneembare vastgezette koppelelementen

E 04 G      7/32                    .    .    met koppelelementen waarbij wiggen worden gebruikt [8]

E 04 G      7/34                    .    .    met koppelelementen waarbij sprake is van positieve aangrijping, bijv. haken of pennen [8]

 

Bekistingen of betonbekistingen voor het ter plaatse vormen van bouwdelen [5,9]

E 04 G      9/00                    Vormelementen of bekistingselementen voor algemeen gebruik

E 04 G      9/02                    .    Vormplaten of soortgelijke elementen (E04G 9/08 en E04G 9/10 hebben voorrang)

E 04 G      9/04                    .    .    waarbij het vormoppervlak van hout is [2]

E 04 G      9/05                    .    .    waarbij het vormoppervlak van kunststof is [2]

E 04 G      9/06                    .    .    waarbij het vormoppervlak van metaal is [2]

E 04 G      9/08                    .    Vormplaten of soortgelijke elementen die inklapbaar of opvouwbaar zijn, of die kunnen worden opgerold

E 04 G      9/10                    .    met extra bijzonderheden zoals een gevormd oppervlakte, isolatie of verwarming, of doorlaatbaarheid voor water of lucht 

E 04 G    11/00                   Bekistingen of betonbekistingen voor het maken van wanden, vloeren, plafonds of daken

E 04 G    11/02                   .    voor complete kamers, hele verdiepingen of complete gebouwen

E 04 G    11/04                   .    voor bouwwerken met een sferische, bolvormige of soortgelijke vorm, of voor koepelbouwwerken met een cirkelvormig of veelhoekig horizontaal of verticaal gedeelte; Opblaasbare bekistingen (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

E 04 G    11/06                   .    voor wanden, bijv. gebogen (E04G 11/04 heeft voorrang)

E 04 G    11/08                   .    .    Bekistingen die volledig worden ontmanteld na uitharding van het beton en die weer worden opgebouwd voor de volgende stort (verbindingsmiddelen of steunmiddelen voor bekistingen E04G 17/00)

E 04 G    11/10                   .    .    .    van elementen zonder liggers (E04G 11/18 heeft voorrang)

E 04 G    11/12                   .    .    .    van elementen en liggers (E04G 11/18 heeft voorrang)

E 04 G    11/14                   .    .    .    .    met liggers die in lijn zijn geplaatst met, of tussen, de elementen

E 04 G    11/16                   .    .    .    .    met liggers die zijn geplaatst in de wand

E 04 G    11/18                   .    .    .    voor dubbele wanden

E 04 G    11/20                   .    .    Verplaatsbare bekistingen; Verplaatsbare bekistingen voor het gieten van cirkelvormige, kegelvormige of hyperbolische bouwwerken; Mallen die dienen als bekisting voor het positioneren van huizenblokken en dergelijke (E04G 11/04 heeft voorrang)

E 04 G    11/22                   .    .    .    Glijdende bekistingen die continu of stap voor stap wordt opgetild, en die tijdens het optillen in contact blijven met het gegoten beton; Voorzieningen van hefmiddelen daarvoor

E 04 G    11/24                   .    .    .    .    Constructie van dommekrachten of klimstangen voor glijdende bekistingen (klimmende hijseenheden in het algemeen B66F)

E 04 G    11/26                   .    .    .    waarvan de bekleding bestaat uit stroken, eindloze schermen en dergelijke, die worden geleid door aangedreven rollen

E 04 G    11/28                   .    .    .    Klimmende bekistingen, d.w.z. bekistingen die niet in contact blijven met het gegoten beton tijdens het van laag naar laag optillen

E 04 G    11/30                   .    .    .    .    die van laag naar laag omhoog worden getild door draaien, kantelen of op soortgelijke wijze bewegen

E 04 G    11/32                   .    .    .    Kantelbare bekistingen of kanteltafels voor het ter plaatse maken van wanden als één geheel of in delen

E 04 G    11/34                   .    .    .    Horizontaal bewegende mallen voor het blokgewijs of in delen maken van wanden (E04G 11/26 heeft voorrang)

E 04 G    11/36                   .    voor vloeren, plafonds of daken met platte of gebogen oppervlakken

E 04 G    11/38                   .    .    voor vlakke plafonds van beton

E 04 G    11/40                   .    .    voor geribbelde plafonds of plafonds met verdiepte vakken

E 04 G    11/42                   .    .    .    met liggers van metaal of geprefabriceerd beton

E 04 G    11/44                   .    .    .    met steunliggers voor de bekisting die gelijktijdig worden gebruikt als blijvende wapening van de ribben

E 04 G    11/46                   .    .    .    met een hoedvorm of trogvorm voor het bekisten van een ribbe of het gedeelte tussen twee ribben, of voor het bekisten van een ribbe en het aanliggende gedeelte van een vlakke vloer of een vlak plafond

E 04 G    11/48                   .    .    Steunstructuren voor bekistingen of frames voor vloeren of daken (schoren E04G 25/00)

E 04 G    11/50                   .    .    .    Draagbalken, liggers en dergelijke als steunlichamen voor bekistingen (lichamen, bijv. consoles, voor bevestiging aan de wand E04G 17/16; draagbalken die bedoeld zijn om deel uit te maken van de constructie E04C 3/02)

E 04 G    11/52                   .    .    .    .    van diverse eenheden die achter elkaar zijn geplaatst

E 04 G    11/54                   .    .    .    .    verlengbaar, met of zonder verstelbare draagschoenen, dragende lasplaten en dergelijke

E 04 G    11/56                   .    .    .    .    .    telescopisch

 

E 04 G    13/00                   Bekistingen of betonbekistingen voor specifieke delen van gebouwen, bijv. trappen, treden, bovenlijsten of balkons (mallen voor het maken van eenheden voor geprefabriceerde gebouwen of geprefabriceerde trapeenheden) [9]

E 04 G    13/02                   .    voor kolommen of soortgelijke pilaren; Speciale vastzetmiddelen of klemmiddelen daarvoor

E 04 G    13/04                   .    voor bovendorpels, liggers of dwarsbalken die apart moeten worden bekist; Speciale vastzetmiddelen of klemmiddelen daarvoor (lichamen, bijv. consoles, voor bevestiging aan de wand E04G 17/16)

E 04 G    13/06                   .    voor trappen, treden, bovenlijsten, balkons of andere delen die buiten een wand uisteken

 

E 04 G    15/00                   Bekistingen of betonbekistingen voor het maken van openingen, holten, gleuven of kanalen (deel uitmakend bekisting voor wanden E04G 11/06)

E 04 G    15/02                   .    voor ramen, deuren en dergelijke

E 04 G    15/04                   .    Kernen voor ankergaten en dergelijke

E 04 G    15/06                   .    voor holten of kanalen in wanden of vloeren, bijv. voor het maken van schoorstenen 

E 04 G    17/00                   Verbindingslichamen of andere hulplichamen voor bekistingen of betonbekistingen

E 04 G    17/02                   .    Verbindingsmiddelen of bevestigingsmiddelen voor niet-metaalachtige vormelementen of verstijvingselementen

E 04 G    17/04                   .    Verbindingsmiddelen of bevestigingsmiddelen voor metaalachtige vormelementen of verstijvingselementen

E 04 G    17/06                   .    Vastzetmiddelen; Afstandhouders

E 04 G    17/065                  .    .    Vastzetmiddelen waarvan de spanelementen worden geschroefd ten behoeve van hun bevestiging of aanspanning [5]

E 04 G    17/07                   .    .    Vastzetmiddelen waarvan de spanelementen worden bevestigd of aangespannen door middel van wigvormige lichamen [5]

E 04 G    17/075                  .    .    Vastzetmiddelen waarvan de spanelementen worden bevestigd of aangespannen door andere middelen [5]

E 04 G    17/12                   .    .    met armen die de bekistingen aangrijpen

E 04 G    17/14                   .    Verankeringen of schoren voor vormwanden; Inrichtingen voor het uitlijnen van bekistingen (E04G 25/00 heeft voorrang)

E 04 G    17/16                   .    Lichamen, bijv. consoles, voor bevestiging aan de wand voor het ondersteunen van draagbalken, liggers en dergelijke die bekistingen of mallen dragen voor vloeren, bovendorpels of dwarsbalken

E 04 G    17/18                   .    Inrichtingen voor het ophangen of verankeren van bekistingselementen aan draagbalken die in plafonds zijn geplaatst, bijv. hangers

 

E 04 G    19/00                   Hulpbehandeling van bekistingen, bijv. ontmantelen; Reinigingsinrichtingen (smeersamenstellingen C10M)

 

E 04 G    21/00                   Ter plaatse bereiden, transporteren of opwerken van bouwmaterialen of bouwelementen; Andere inrichtingen of maatregelen voor constructiewerk (bewerken van steenachtig materiaal B28D; transport in het algemeen B65G; hefinrichtingen B66; meetinstrumenten G01)

E 04 G    21/02                   .    Transporteren of opwerken van beton of soortgelijke massa’s die kunnen worden gestort of gegoten (bewerken van beton in het algemeen, bijv. mengmachines, B28C; samenstelling van beton C04B; vloerconstructie of afwerking van vloeren die zijn gemaakt van soortgelijk materiaal als bij wegen of bestratingen E01C; in verband met stuwen E02B 7/00; in verband met funderingen E02D 15/00; in verband met afwerking E04F)

E 04 G    21/04                   .    .    Inrichtingen voor zowel transport als verdeling (betonpompen F04)

E 04 G    21/06                   .    .    Verdichten van beton, bijv. door toepassing van een vacuüm vóór uitharding (voor de wegenbouw E01C 19/00; inrichtingen voor het tevens verdichten van de grond E02D 3/02)

E 04 G    21/08                   .    .    .    Inwendige trilmachines

E 04 G    21/10                   .    .    Inrichtingen voor nivellering, bijv. mallen of platen (afstrijkgereedschap E04F 21/16 of E04F 21/24)

E 04 G    21/12                   .    Monteren van wapeningen; Voorspannen (mantelbuizen voor het voorspannen van lichamen E04C 5/10; verankeringsmiddelen E04C 5/12; verbindingen van wapeningselementen en afstandhouders E04C 5/16)

E 04 G    21/14                   .    Transporteren of samenstellen van bouwelementen (dakbedekking E04D; afwerking E04F)

E 04 G    21/16                   .    .    Gereedschap of apparatuur (inrichtingen voor het opzetten van hekwerken E04H 17/26)

E 04 G    21/18                   .    .    .    Stelgereedschap; Mallen

E 04 G    21/20                   .    .    .    voor het aanbrengen van specie

E 04 G    21/22                   .    .    .    voor het plaatsen van bouwelementen met specie, bijv. metselmachines

E 04 G    21/24                   .    Veiligheidsmaatregelen of beschermende maatregelen voor het voorkomen van schade aan bouwdelen of afwerking tijdens het bouwen (als hulpstructuren bij steigerwerk E04G 5/00) [8]

E 04 G    21/26                   .    .    Schoormiddelen voor wanddelen; Steunen en dergelijke, bijv. voor het in positie houden van geprefabriceerde wanden (E04G 25/00 heeft voorrang; op bestaande gebouwen E04G 23/04)

E 04 G    21/28                   .    .    tegen ongunstige weersinvloeden

E 04 G    21/30                   .    .    tegen mechanische schade of vuil, bijv. beschermende afdekkingen voor trappen

E 04 G    21/32                   .    Veiligheidsmaatregelen of beschermende maatregelen voor personen tijdens het construeren van gebouwen (in verband met steigerwerk E04G 5/00; touwen of riemen voor reddingswerk A62B 1/16 of A62B 35/00; klimgereedschap, bijv. klimijzers voor masten, A63B 27/00) [8]

 

E 04 G    23/00                   Bewerkingsmaatregelen op bestaande gebouwen (op funderingen E02D 35/00 of E02D 37/00; in verband met isolaties E04B; aanvullend bewerken of afwerken E04F)

 

              Aantekening

 

              In aanvulling op de onderwerpen uit deze groep, worden onderwerpen met betrekking tot bewerkingsmaatregelen op bestaande gebouwen die overeenkomen met die welke worden gebruikt bij het construeren van nieuwe gebouwen, geklasseerd in de toepasselijke constructiegroepen. [5]

 

E 04 G    23/02                   .    Repareren, bijv. vullen van scheuren; Restaureren; Wijzigen; Vergroten

E 04 G    23/03                   .    .    speciaal aangepast voor daken, bijv. voor het monteren van vlieringen [5]

E 04 G    23/04                   .    Stutten van gevaar lopende of beschadigde gebouwen of bouwdelen, bijv. in verband met een luchtaanval (schoren E04G 25/00)

E 04 G    23/06                   .    Scheiden, optillen of verwijderen van gebouwen; Maken van een nieuwe onderbouw

E 04 G    23/08                   .    Slopen van gebouwen (ontmantelen van bruggen E01D 24/00) [8]

 

E 04 G    25/00                   Stempels of schoren (speciaal ontworpen voor gebruik in mijnen E21D 15/00); Bokken

E 04 G    25/02                   .    niet-telescopisch

E 04 G    25/04                   .    telescopisch

E 04 G    25/06                   .    .    met delen die bij elkaar worden gehouden door positieve middelen

E 04 G    25/08                   .    .    met delen die bij elkaar worden gehouden door wrijving of aangrijping

 

E 04 G    27/00                   Tijdelijke voorzieningen voor het verschaffen van toegang van het ene niveau naar een ander voor mensen of voertuigen, bijv. treden of loopplanken (als onderdelen of accessoires op of aan steigers E04G 5/00; valrepen of loopplanken­ B63; liften B66; landingsbruggen E01D 15/24; vaste trappen of opgangen E04F 11/00; ladders E06C) [8]