SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 04        BOUWKUNDE [11]

 

E 04 H     GEBOUWEN OF SOORTGELIJKE BOUWWERKEN VOOR EEN SPECIFIEK DOEL; ZWEMBADEN, POEDELBADEN EN DERGELIJKE; MASTEN; AFRASTERINGEN; TENTEN OF ZONNEDAKEN IN HET ALGEMEEN (funderingen E02D) [4]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen:

                        -        in eerste instantie de layout van gebouwen als geheel;

                        -        details die horen bij bepaalde soorten gebouwen, of gebouwen voor een speciaal doel, zoals omschreven in de groepen;

                        -        zonnedaken in het algemeen en zonnedaken die qua constructie overeenkomen met tenten. [4]

              (2)      Onder deze subklasse vallen geen zonnedaken met een speciale toepassing, welke vallen onder de relevante plaats, bijv. het beschermen van stoelen tegen het weer A47C 7/66, hemels of baldakijnen voor bedden A47C 29/00, zonneschermen of markiezen voor gebouwen E04F 10/00. [4]

              (3)      In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “gebouwen” sluit geen bouwkundige structuren en andere constructies uit;

                        -        “tent” betekent een tent of zonnedak met steunmiddelen, bijv. een frame met een flexibele afdekking. [4]

 

E 04 H       1/00                    Gebouwen of groepen van gebouwen voor bewoning of kantoorwerk; Algemene layout, bijv. modulaire opbouw of versprongen verdiepingen (E04H 3/00 heeft voorrang; gebouwen voor twee of meer doeleinden, drive-in gebouwen E04H 14/00; bouwconstructie in het algemeen E04B 1/00)

E 04 H      1/02                    .    Woonhuizen; Gebouwen voor tijdelijke bewoning (kleine bouwsels voor beperkte bezetting E04H 1/12)

E 04 H      1/04                    .    .    Appartementwoningen met twee of meer woonniveaus

E 04 H      1/06                    .    Kantoorgebouwen; Banken (E04H 1/12 heeft voorrang; meubilair of inrichting voor winkels, warenhuizen en dergelijke A47F)

E 04 H      1/12                    .    Kleine gebouwen of andere bouwsels voor beperkte bezetting, die worden opgezet in de open lucht of in een gebouw, bijv. kiosken, wachthokjes voor bushaltes of voor tankstations, overkappingen voor spoorwegperrons, baanwachtershuisjes of kleedhokjes (verplaatsbare schermen als huisuitrusting A47G 5/00)

E 04 H      1/14                    .    .    Telefooncellen

 

E 04 H       3/00                    Gebouwen of groepen van gebouwen voor een openbaar of soortgelijk doel; Instituten, bijv. ziekenhuizen of gevangenissen (gedeelten van gebouwen voor individuele bezetting, bijv. slaapplaatsen, E04H 1/00; bouwwerken die een groot vrij gebied overkappen E04B 1/342)

E 04 H      3/02                    .    Hotels; Motels; Koffiehuizen; Restaurants; Winkels; Warenhuizen

E 04 H      3/04                    .    .    Restaurants of winkels met voorzieningen voor zelfbediening (toonbanken A47F 9/02; speciaal aangepast meubilair of aangepaste installaties voor supermarkten A47F 10/00; transportaspecten B65G; muntautomaten G07F)

E 04 H      3/06                    .    Musea; Bibliotheken

E 04 H      3/08                    .    Hospitalen, ziekenhuizen en dergelijke; Scholen; Gevangenissen

E 04 H      3/10                    .    voor vergaderingen, ontspanning of sport

E 04 H      3/12                    .    .    Tribunes, podia of terrassen voor toeschouwers (auditoria E04H 3/30; stoelen, krukken, banken A47C) [2]

E 04 H      3/14                    .    .    Gymnastiekzalen; Andere sportgebouwen (tribunes E04H 3/12)

E 04 H      3/16                    .    .    .    voor zwemmen (zwembaden, poedelbaden en dergelijke E04H 4/00) [5]

E 04 H      3/22                    .    .    Theaters; Concerthallen; Studio's voor radio, film, televisie of een soortgelijk doel (drive-in gebouwen E04H 14/00; uitrusting voor theaters of concerthallen A63J) [2]

E 04 H      3/24                    .    .    .    Constructieve kenmerken van podia

E 04 H      3/26                    .    .    .    .    Draaiende podia; Podia die kunnen zakken (inrichtingen voor het omhoog of omlaag laten gaan van personen A63J 5/12)

E 04 H      3/28                    .    .    .    .    Verschuifbare of verplaatsbare platforms

E 04 H      3/30                    .    .    .    Constructieve kenmerken van auditoria (stoelen, krukken, banken A47C; bouwdetails met het oog op akoestiek E04B 1/99)

 

E 04 H       4/00                    Zwembaden, poedelbaden en dergelijke (voorzieningen voor het produceren van golven in baden A47K 3/10; scheiden B01D; behandelen van water C02F; pompen voor het produceren van golven F04D 35/00) [5]

E 04 H      4/02                    .    ter plaatse gevormd [5]

E 04 H      4/04                    .    geprefabriceerd of samengesteld uit geprefabriceerde elementen [5]

E 04 H      4/06                    .    Veiligheidsinrichtingen; Afdekkingen voor baden [5]

E 04 H      4/08                    .    .    Afdekkingen die bestaan uit stijve elementen [5]

E 04 H      4/10                    .    .    Afdekkingen die bestaan uit flexibel materiaal [5]

E 04 H      4/12                    .    Inrichtingen of voorzieningen voor het laten circuleren van water [5]

E 04 H      4/14                    .    Niet elders ondergebrachte delen, details of accessoires [5]

E 04 H      4/16                    .    .    speciaal aangepast voor reiniging (reinigingsinrichtingen die horen bij vaartuigen B63B 59/00) [5]

 

E 04 H       5/00                    Gebouwen of groepen van gebouwen voor de industrie of de landbouw (bouwconstructies in het algemeen E04B 1/00)

E 04 H      5/02                    .    Gebouwen of groepen van gebouwen voor de industrie, bijv. voor krachtcentrales of fabrieken (gebouwen die deel uitmaken van koelinstallaties E04H 5/10; bouwwerken voor het parkeren van voertuigen E04H 6/00)

E 04 H      5/04                    .    .    Transformatorhuisjes; Onderstations of verdeelstations [5]

E 04 H      5/06                    .    .    Werkkuilen of bouwwerken voor inspectie of onderhoud (mangatschachten of andere inspectiekamers in het algemeen E02D 29/12)

E 04 H      5/08                    .    Gebouwen of groepen van gebouwen voor de landbouw (silo's E04H 7/22; mestopslagplaatsen A01C 3/02; kassen A01G 9/14)

E 04 H      5/10                    .    Gebouwen die deel uitmaken van koelinstallaties

E 04 H      5/12                    .    .    Koeltorens (torens in het algemeen E04H 12/00; koeluitrusting F28)

 

E 04 H       6/00                    Gebouwen voor het parkeren van voertuigen, rollend materieel, vliegtuigen, vaartuigen en dergelijke, bijv. garages (tenten voor gebruik als garage E04H 15/00; fietsstandaards B62H; opslaan van vaartuigen op het land B63C 15/00; constructie van door de grond ondersteunde oppervlakken E01C; markeren van parkeergebieden op de grond E01F 9/00; bouwwerken in het algemeen E04B 1/00)

E 04 H      6/02                    .    Kleine garages, bijv. voor één of twee voertuigen (bevestigd aan of ondersteund door het voertuig B62D; geprefabriceerd en zonder onderverdeling E04B 1/343)

E 04 H      6/04                    .    .    op wielen, scharnierend, vouwbaar, telescopisch, zwaaiend of op een andere wijze verplaatsbaar (transporteerbare of inklapbare gebouwen in het algemeen E04B 1/343)

E 04 H      6/06                    .    .    met middelen voor het verplaatsen of optillen van voertuigen

E 04 H      6/08                    .    Garages voor veel voertuigen

E 04 H      6/10                    .    .    zonder mechanische middelen voor het verplaatsen of optillen van voertuigen, bijv. met schroefvormig aangebrachte vaste opgangen of met verplaatsbare opgangen

E 04 H      6/12                    .    .    met mechanische middelen voor het verplaatsen of optillen van voertuigen

E 04 H      6/14                    .    .    .    met eindloze transportkettingen met lastdragende delen die verticaal bewegen, bijv. paternosterliften

E 04 H      6/16                    .    .    .    Garages in de vorm van een wiel of trommel die kan roteren om een horizontale as

E 04 H      6/18                    .    .    .    met middelen voor transport in alleen verticale richting, of onafhankelijk in verticale en horizontale richting (E04H 6/14 heeft voorrang)

E 04 H      6/20                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van transportkettingen of roteerbare rollen voor horizontaal transport

E 04 H      6/22                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van verplaatsbare platforms voor horizontaal transport

E 04 H      6/24                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van dollies voor horizontaal transport

E 04 H      6/26                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van kantelbare vloeren of vloergedeelten; gekenmerkt door het gebruik van verplaatsbare opgangen

E 04 H      6/28                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van draaitafels of roterende ringen voor horizontaal transport

E 04 H      6/30                    .    .    .    met middelen voor transport in alleen horizontale richting

E 04 H      6/32                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van transportkettingen of roteerbare rollen

E 04 H      6/34                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van verplaatsbare platforms

E 04 H      6/36                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van vrij verplaatsbare dollies

E 04 H      6/38                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van kantelbare vloeren of vloergedeelten

E 04 H      6/40                    .    .    .    .    gekenmerkt door het gebruik van draaitafels of roterende ringen

E 04 H      6/42                    .    Niet elders ondergebrachte inrichtingen of voorzieningen die horen bij garages, bijv. vastzetinrichtingen of veiligheidsinrichtingen

E 04 H      6/44                    .    voor het opslaan van vliegtuigen (bouwwerken die een groot open gebied overkappen E04B 1/342)

 

E 04 H       7/00                    Al dan niet ter plaatse construeren of samenstellen van bulk-opslagcontainers met bouwkundige technieken (torenaspecten E04H 12/00; opslagaspecten, bijv. drijvende daken, afdichtingsmiddelen, vulmiddelen of afgiftemiddelen B65D, B65G, F17B of F17C; funderingen E02D 27/38) [2]

E 04 H      7/02                    .    Containers voor fluïda of gassen; Steunen daarvoor (voorzieningen of aanpassingen van tanks voor watertoevoer E03B 11/00) [2]

E 04 H      7/04                    .    .    in hoofdzaak van metaal

E 04 H      7/06                    .    .    .    met een verticale as

E 04 H      7/14                    .    .    .    bolvormig

E 04 H      7/16                    .    .    .    met een horizontale as

E 04 H      7/18                    .    .    in hoofdzaak van beton, bijv. gewapend beton, of ander steenachtig materiaal

E 04 H      7/20                    .    .    .    Voorgespannen constructies

E 04 H      7/22                    .    Containers voor vloeibare vaste stoffen, bijv. silo’s of bunkers; Steunen daarvoor [2]

E 04 H      7/24                    .    .    Constructies met of zonder geperforeerde wanden, afhankelijk van het gebruik van specifieke materialen

E 04 H      7/26                    .    .    .    in hoofdzaak van beton, bijv. gewapend beton, of ander steenachtig materiaal

E 04 H      7/28                    .    .    .    .    samengesteld uit speciale bouwelementen

E 04 H      7/30                    .    .    .    in hoofdzaak van metaal

E 04 H      7/32                    .    .    .    in hoofdzaak van hout

 

E 04 H       9/00                    Gebouwen, groepen van gebouwen of schuilkelders die zijn aangepast voor het bieden van weerstand of bescherming tegen abnormale externe invloeden, bijv. oorlogshandelingen, aardbevingen of een extreem klimaat (drijvende gebouwen B63B; funderingsaspecten E02D; bouwwerken in het algemeen E04B; lagers of soortgelijke steunen die beweging toestaan E04B 1/36; speciale details met betrekking tot isolatie of andere bescherming E04B 1/62; steunstructuren voor gevaar lopende of beschadigde bestaande gebouwen of delen daarvan E04G 23/04; deuren, ramen E06B 5/00; klimaatregeling, ventilatie F24F; camouflage F41H 3/00; cellen of ruimten die zijn afgeschermd tegen gevaarlijke straling G21F 7/00)

E 04 H      9/02                    .    tegen aardbevingen of het wegzakken van grond (funderingen E02D 27/34)

E 04 H      9/04                    .    tegen luchtaanvallen of andere oorlogshandelingen (beademingsapparatuur A62B)

E 04 H      9/06                    .    .    Bouwwerken die zijn aangebracht in, of die deel uitmaken van, gebouwen

E 04 H      9/08                    .    .    .    Structuren die zijn aangebracht onder gebouwen, bijv. schuilkelders tegen luchtaanvallen

E 04 H      9/10                    .    .    Onafhankelijke schuilkelders; Opstelling van onafhankelijke wanden voor het opvangen van brokstukken

E 04 H      9/12                    .    .    .    geheel onder het niveau van de grond, bijv. ondergrondse gangen (tunnels, mijngangen E21D)

E 04 H      9/14                    .    tegen andere gevaarlijke invloeden, bijv. tornado’s of overstromingen

E 04 H      9/16                    .    tegen nadelige omstandigheden, bijv. een extreem klimaat of ziekten

 

E 04 H     12/00                   Torens; Masten of palen; Schoorstenen; Watertorens; Methoden voor het opzetten van dergelijke bouwwerken (koeltorens E04H 5/12; steunen voor verkeersborden E01F 9/60; funderingspalen E02D 5/22; funderingen voor masten, palen of schoorstenen E02D 27/42; langwerpige bouwlichamen in het algemeen E04C 3/00; vaste klimijzers E06C 9/04; boortorens voor het boren naar olie E21B 15/00) [16]

E 04 H    12/02                   .    Bouwwerken van specifieke materialen (E04H 12/16 en E04H 12/18 hebben voorrang)

E 04 H    12/04                   .    .    van hout

E 04 H    12/06                   .    .    .    Spantachtige structuren

E 04 H    12/08                   .    .    van metaal

E 04 H    12/10                   .    .    .    Spantachtige structuren

E 04 H    12/12                   .    .    van beton of ander steenachtig materiaal met of zonder inwendige of uitwendige wapening, bijv. met metalen afdekkingen of met blijvende bekistingselementen

E 04 H    12/14                   .    .    .    Spantachtige structuren

E 04 H    12/16                   .    Voorgespannen bouwstructuren

E 04 H    12/18                   .    verplaatsbaar of met verplaatsbare delen, bijv. draaibaar of telescopisch (roterende gebouwen E04B 1/346)

E 04 H    12/20                   .    Zijsteunmiddelen daarvoor, bijv. gebruikmakend van tuikabels of schoren (grondankers E02D 5/80; bevestigingsmiddelen voor kabels of touwen F16G 11/00)

E 04 H    12/22                   .    Sokkels of houders voor palen of stijlen

E 04 H    12/24                   .    Dwarsarmen

E 04 H    12/26                   .    Liertorens voor mijnen (liften B66B)

E 04 H    12/28                   .    Schoorstenen, bijv. vrijstaand, of soortgelijke kanalen (funderingen E02D 27/42; schoorstenen als deel van gebouwen E04F 17/02; verbindingen tussen vuurplaats en rookgaskanaal, schoorsteenuitrusting F23J) [8]

E 04 H    12/30                   .    Watertorens (tanks B65D 88/00; gebruik van hoogstaande tanks E03B 11/12)

E 04 H    12/32                   .    Vlaggenstokken (vlaggen, wimpels, bevestigingen daarvan G09F 17/00)

E 04 H    12/34                   .    Voorzieningen voor het oprichten of neerhalen van torens, masten, palen, schoorstenen en dergelijke

 

E 04 H     13/00                   Monumenten; Tombes; Grafkamers; Columbaria (beeldhouwwerken of andere artistieke kenmerken B44)

 

E 04 H     14/00                   Gebouwen voor combinaties van verschillende doeleinden die niet vallen onder één van de hoofdgroepen E04H 1/00 tot E04H 13/00 van deze subklasse, bijv. voor een tweeledig doel (E04H 3/02 en E04H 9/06 hebben voorrang); Drive-in gebouwen [8]

 

E 04 H     15/00                   Tenten of zonnedaken in het algemeen [4]

E 04 H    15/02                   .    Tenten gecombineerd of speciaal samenhangend met andere inrichtingen [4]

E 04 H    15/04                   .    .    hangend, bijv. vanaf bomen of vanaf vrij-hangende steunen (steunframes E04H 15/34) [4]

E 04 H    15/06                   .    .    Tenten die tenminste gedeeltelijk worden ondersteund door voertuigen [4]

E 04 H    15/08                   .    .    .    Huiven en dergelijke voor aanhangers [4]

E 04 H    15/10                   .    .    Verwarmen, verlichten of ventileren (zie voor verwarmingsinrichtingen, verlichtingsinrichtingen of ventilatie-inrichtingen op zich de relevante klassen, bijv. F21 of F24) [4]

E 04 H    15/12                   .    .    .    Verwarmen [4]

E 04 H    15/14                   .    .    .    Ventileren [4]

E 04 H    15/16                   .    .    .    .    van tentdaken [4]

E 04 H    15/18                   .    Tenten met meerdere gedeelde afdekkingen, bijv. paviljoenen, welftenten, markiezen of circustenten (opblaasbaar E04H 15/20); Meerdere tenten, bijv. modulair [4]

E 04 H    15/20                   .    opblaasbaar, bijv. gevormd, versterkt of ondersteund door fluïdumdruk (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00; opblaasbare bekistingen voor het ter plaatse maken van wanden, vloeren of daken E04G 11/04) [4]

E 04 H    15/22                   .    .    ondersteund door luchtdruk in de tent [4]

E 04 H    15/24                   .    kegelvormig, bijv. wigwams [4]

E 04 H    15/26                   .    Tenten die worden ondersteund door een centrale stok (paraplutenten E04H 15/28) [4]

E 04 H    15/28                   .    Paraplutenten [4]

E 04 H    15/30                   .    omvormbaar, bijv. van het ene soort tent in een ander soort tent, van een tent in een zonnedak of van tentdoek in een ander artikel (jutezakken of pakken die kunnen worden omgevormd tot tenten A45F 4/04; jassen of capes die kunnen worden omgevormd tot tentdoeken A45F 4/14) [4]

E 04 H    15/32                   .    Speciaal aangepaste delen, componenten, constructiedetails, accessoires of interieuruitrusting voor tenten, bijv. scheerlijnen, randen of dorpels [4]

E 04 H    15/34                   .    .    Steunmiddelen, bijv. frames [4]

E 04 H    15/36                   .    .    .    boogvormig (E04H 15/42 heeft voorrang) [4]

E 04 H    15/38                   .    .    .    .    vergrootbaar, bijv. verlengbaar [4]

E 04 H    15/40                   .    .    .    .    flexibel [4]

E 04 H    15/42                   .    .    .    uitwendig, bijv. met een frame buiten het doek [4]

E 04 H    15/44                   .    .    .    inklapbaar, bijv. afbreekbaar (E04H 15/42 heeft voorrang; bouwwerken met inklapbare delen in het algemeen E04B 1/343) [4]

E 04 H    15/46                   .    .    .    .    telescopisch en opvouwbaar [4]

E 04 H    15/48                   .    .    .    .    opvouwbaar, d.w.z. met draaibare of scharnierende middelen (E04H 15/46 heeft voorrang) [4]

E 04 H    15/50                   .    .    .    .    .    in de vorm van een Neurenberger-schaar [4]

E 04 H    15/52                   .    .    .    .    .    in de vorm van een parallellogram [4]

E 04 H    15/54                   .    .    Tentdoeken of weefsels voor zonnedaken (geventileerde tentdaken E04H 15/16) [4]

E 04 H    15/56                   .    .    Vloeren [4]

E 04 H    15/58                   .    .    Sluitingen; Markiezen; Zonneschermen [4]

E 04 H    15/60                   .    .    Palen [4]

E 04 H    15/62                   .    .    Pennen, haringen en dergelijke [4]

E 04 H    15/64                   .    .    Doekbevestigingen voor tenten of zonnedaken [4]

 

E 04 H     17/00                   Afrasteringen, bijv. hekwerken, omheiningen of kralen (kenmerken die horen bij schrikdraadhekwerken A01K 3/00, H05C; middelen voor het verschaffen van doorgang door hekwerken, versperringen en dergelijke E06B 11/00)

E 04 H    17/02                   .    Draadhekwerken, bijv. gemaakt van gaas (E04H 17/14 heeft voorrang; bewerken of verwerken van  draad B21F, bijv. maken van draadnetten B21F 27/00)

E 04 H    17/04                   .    .    gekenmerkt door het gebruik van speciaal aangepast draad, bijv. prikkeldraad; Koppelmiddelen daarvoor (draadnetten B21F 27/00; zie voor ander metaalachtig gaas de relevante klassen) [7]

E 04 H    17/06                   .    .    Delen voor draadhekwerken

E 04 H    17/08                   .    .    .    Verankeringsmiddelen daarvoor, bijv. speciaal gevormde delen die de grond ingaan; Schoren en dergelijke (voor torens of masten E04H 12/20; sokkels voor posten E04H 12/22)

E 04 H    17/10                   .    .    gekenmerkt door de wijze van verbinden van draad met de posten; Hangdraden

E 04 H    17/12                   .    .    .    waarbij het draad wordt geplaatst in sleuven, groeven en dergelijke

E 04 H    17/14                   .    Hekwerken die zijn geconstrueerd uit stijve elementen, bijv. met extra draadvullingen of met posten

E 04 H    17/16                   .    .    gebruikmakend van geprefabriceerde paneelvormige elementen, bijv. frames met draadvlechtwerk

E 04 H    17/18                   .    .    .    Kralen, d.w.z. gemakkelijk transporteerbare of demonteerbare omheiningen

E 04 H    17/20                   .    .    Posten daarvoor

E 04 H    17/22                   .    .    .    Verankeringsmiddelen daarvoor, bijv. speciaal gevormde delen die de grond ingaan; Schoren en dergelijke (voor torens of masten E04H 12/20; sokkels voor posten E04H 12/22)

E 04 H    17/24                   .    .    Verbindingen voor het vastmaken van extra draad aan frames, posten of relingen

E 04 H    17/26                   .    Inrichtingen voor het opzetten of neerhalen van hekwerken