SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 05        SLOTEN; SLEUTELS; RAAMBESLAG OF DEURBESLAG; BRANDKASTEN OF KLUIZEN 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vleugel” is een algemene aanduiding voor wegzwaaibare, verschuifbare of op andere wijze beweegbare deuren of ramen. Deze term houdt tevens andere beweegbare structuren in zoals laden, deksels van kisten of koffers, of kofferdeksels of motorkappen van voertuigen, waarbij de bedieningsmiddelen, bevestigingsmiddelen, grendelmiddelen of borgmiddelen uit deze klasse kunnen zijn toegepast;

              -         “kozijn” betekent elk lichaam waarmee een vleugel kan worden vastgehouden door een sluitinrichting. Het houdt geen dragende constructie in die deel uitmaakt van de vleugel, maar kan wel een andere vleugel zijn;

              -         “slot” betekent allereerst een inrichting voor het losmaken of vastzetten van een lichaam, waarbij voor de vrijgave een sleutel of een lettermechanisme of cijfermechanisme nodig is. In de groepen E05B 1/00 tot E05B 9/00, E05B 13/00 tot E05B 17/00, E05B 39/00 tot E05B 47/00, E05B 51/00, E05B 53/00, E05B 63/00 en E05B 65/00 echter kan de term “slot” betrekking hebben op een andere sluitinrichting;

              -         “schoot” betekent een verschuifbaar, draaibaar of een op andere wijze beweegbaar lichaam dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het gesloten houden van een deur door ingrijping in een holte in de post. Het kan direct met de hand worden bediend of door middel van een mechanisme of een sleutel; het kan ook een grendel zijn (zie hieronder);

              -         “klink” betekent een schoot die kan worden bewogen naar de lossende positie tegen de kracht in van een veer of een andere tegenkracht, als een vleugel bij het sluiten tegen het kozijn aankomt, zodat het niet met de hand hoeft te worden bediend voor het vastzetten van de vleugel maar alleen voor het openen daarvan;

              -         “grendel” betekent een lichaam dat scharnierend vastzit aan het kozijn of de vleugel, zodat het naar het aanzichtvlak van de vleugel of het kozijn kan worden bewogen en daaraan kan worden vastgezet, bijv. door een draaiknop of een hangslot met kram. 

E 05 B     SLOTEN; ACCESSOIRES DAARVOOR; HANDBOEIEN
              Aantekeningen

 

              1.       Het bedienen of regelen van de sloten van kofferdeksels, motorkappen of deuren van voertuigen wordt geklasseerd in de groepen E05B 77/00 tot E05B 81/00. [14]

              2.       Knoppen, handgrepen of drukknoppen voor de sloten van kofferdeksels, motorkappen of deuren van voertuigen wordt geklasseerd in de groepen E05B 79/00 tot E05B 85/00. [14]

 

Delen van of accessoires voor sloten en dergelijke; Sleutels [9]

 

E 05 B       1/00                    Knoppen of handgrepen voor vleugels; Knoppen, handgrepen of drukknoppen voor sloten of klinken op vleugels (E05B 5/00 en E05B 7/00 hebben voorrang) [18]

E 05 B      1/02                    .    van massief materiaal

E 05 B      1/04                    .    met een stijf materiaal aan de binnenkant en één of meer afdekkingen aan de buitenkant

E 05 B      1/06                    .    van plaatmateriaal 

E 05 B       3/00                    Bevestigen van handgrepen aan slotdelen of klinkdelen

E 05 B      3/02                    .    Bevestigen van een handgreep aan de spindel door vastpennen of vergrendelen

E 05 B      3/04                    .    Bevestigen van de handgreepschacht aan de spindel met schroeven, veren of klikbouten

E 05 B      3/06                    .    door middelen die zijn aangebracht op of in het rozet

E 05 B      3/08                    .    Bevestigen van de spindel aan de volger

E 05 B      3/10                    .    door een tweedelige of gespleten spindel in de volger of in de handgreepschacht 

E 05 B       5/00                    Handgrepen die volledig in het oppervlak van de vleugel komen te liggen

E 05 B      5/02                    .    en die naar buiten kunnen worden gedraaid vóór bediening

E 05 B      5/04                    .    en die parallel aan de vleugel kunnen worden verschoven na het naar buiten trekken

 

E 05 B       7/00                    Handgrepen die kunnen draaien om een as parallel aan de vleugel (E05B 5/00 heeft voorrang)

 

E 05 B       9/00                    Behuizingen voor sloten of klinkmechanismen (behuizingen voor hangsloten E05B 67/02; voor voertuigen E05B 79/04 of E05B 85/02) [9,14]

E 05 B      9/02                    .    voor sloten met een klinkbout

E 05 B      9/04                    .    voor cilindersloten

E 05 B      9/06                    .    Aan elkaar bevestigen van de delen van behuizingen

E 05 B      9/08                    .    Aan de vleugel bevestigen van de behuizingen van sloten met een grendelbout of cilindersloten

E 05 B      9/10                    .    Koppelinrichtingen voor de beide helften van dubbele cilindersloten 

E 05 B     11/00                   Inrichtingen voor het voorkomen van verwijdering van sleutels uit het slot

E 05 B    11/02                   .    vóór de vleugel wordt afgesloten

E 05 B    11/04                   .    vóór de vleugel wordt gesloten

E 05 B    11/06                   .    voor het vangen van lopers of onjuiste sleutels 

E 05 B     13/00                   Inrichtingen ter voorkoming van het gebruik van de sleutel, de handgreep of beide

E 05 B    13/02                   .    gevormd als gedeelten van sleutelgatplaatjes, aangebracht in het sleutelgat

E 05 B    13/04                   .    gevormd als vorkachtige werktuigen die de sleutel grijpen en vastzetten

E 05 B    13/06                   .    gevormd als schootpallen die ziijn aangebracht in de baan van beweging van de baard

E 05 B    13/08                   .    gevormd door een langwerpige bout of dwarsstaaf die de handgreep verbindt met een stilstaand slotdeel of slotbeslag

E 05 B    13/10                   .    gevormd door een slot dat is aangebracht in de handgreep

 

E 05 B     15/00                   Andere details van sloten; Delen die worden aangegrepen door schoten van sluitinrichtingen [18]

E 05 B    15/02                   .    Slagplaten; Holten voor slotschoten; Grendelkrammen of slotkrammen; Sleutelgatplaatjes

E 05 B    15/04                   .    Veervoorzieningen in sloten

E 05 B    15/06                   .    Slotwerk

E 05 B    15/08                   .    Sleutelgeleiders; Sleutelpennen

E 05 B    15/10                   .    Schoten van sloten of nachtklinken

E 05 B    15/12                   .    Pennen of pallen voor het borgen van bouten

E 05 B    15/14                   .    Tuimelaars

E 05 B    15/16                   .    Gebruik van speciale materialen voor delen van sloten [18]

 

E 05 B     17/00                   Accessoires in verband met sloten (sloten met aanwijsinrichtingen of tijdinrichtingen E05B 39/00 tot E05B 45/00) [4,18]

E 05 B    17/02                   .    Koppelinrichtingen voor dubbele deuren, d.w.z. twee deuren achter elkaar en scharnierend aan dezelfde zijde

E 05 B    17/04                   .    Inrichtingen voor het koppelen van de draaicilinder van een enkel of dubbel cilinderslot met het lichaam dat de schoot bedient

E 05 B    17/06                   .    Mallen voor het aftekenen van de positie van openingen in raambeslag of deurbeslag

E 05 B    17/08                   .    Smeerinrichtingen

E 05 B    17/10                   .    Verlichtingsinrichtingen op of voor sloten of sleutels

E 05 B    17/12                   .    Inrichtingen voor het verwijderen van sleutels die vastzitten in het slot

E 05 B    17/14                   .    Afsluitingen of schermplaatjes voor sleutelgaten

E 05 B    17/16                   .    .    gevormd als pennen of baarden

E 05 B    17/18                   .    .    gevormd als deksels of schuiven

E 05 B    17/20                   .    Middelen onafhankelijk van het grendelmechanisme voor het voorkomen van het onrechtmatig openen, bijv. voor het vastzetten van de schoot in de sluitpositie (pennen of pallen E05B 15/12) [4]

E 05 B    17/22                   .    Middelen voor het bedienen of regelen van accessoires van slotinrichtingen of bevestigingsinrichtingen, d.w.z. anders dan de sluitlichamen, bijv. schakelaars of aanwijsmiddelen (E05B 39/00 tot E05B 45/00 hebben voorrang) [4]

 

E 05 B     19/00                   Sleutels; Accessoires daarvoor (zie voor het maken van sleutels de relevante plaatsen, bijv. B21D 53/42; frezen van groeven in sleutels B23C 3/35)

E 05 B    19/02                   .    Constructie van de sleutelschacht

E 05 B    19/04                   .    Constructie van de boog van sleutels; Constructie van platte sleutels

E 05 B    19/06                   .    Baarden; Baarden van platte sleutels

E 05 B    19/08                   .    .    Speciale vormen van baarden, bijv. dubbele baarden of opvouwbare baarden

E 05 B    19/10                   .    Bevestigen van de baard en de boog op sleutelschachten

E 05 B    19/12                   .    Sleutels met diverse baarden die ten opzichte van elkaar bewegen tijdens gebruik

E 05 B    19/14                   .    Dubbele sleutels

E 05 B    19/16                   .    Extreem dunne sleutels die zonder rotatie werken

E 05 B    19/18                   .    Sleutels die verstelbaar zijn voor gebruik

E 05 B    19/20                   .    Lopers; Inrichtingen voor het opensteken van sloten; Andere inrichtingen voor een soortgelijk doel

E 05 B    19/22                   .    Sleutels met inrichtingen voor het aanduiden of de laatste handeling sluiten of ontsluiten was

E 05 B    19/24                   .    Onderscheidingstekens voor sleutels

E 05 B    19/26                   .    Gebruik van speciale materialen voor sleutels 

Sloten met roterende sleutels die lamelvormige tuimelaars loodrecht op de sleutel laat bewegen 

E 05 B     21/00                   Sloten met roterende sleutels die lamelvormige tuimelaars dwars op de sleutel laten bewegen, waarbij de tuimelaars niet de beweging van de schoot volgen [9]

E 05 B    21/02                   .    met identieke tuimelaars

E 05 B    21/04                   .    met aanslagpennen op de tuimelaar (E05B 21/02 heeft voorrang)

E 05 B    21/06                   .    Cilindersloten, bijv. beveiligingssloten 

E 05 B     23/00                   Sloten met roterende sleutels die lamelvormige tuimelaars dwars op de sleutel laten bewegen, waarbij de tuimelaars de beweging van de schoot volgen [9]

E 05 B     25/00                   Sloten met roterende sleutels die lamelvormige tuimelaars dwars op de sleutel laten bewegen, gekenmerkt door de tuimelaars [9]

E 05 B    25/02                   .    met tuimelaars waarbij in de uitsnede daarvan de baard wordt bewogen

E 05 B    25/04                   .    met tuimelaars waarin de aanslagpen in hellende richting wordt geleid van de ene sluitpositie naar de andere

E 05 B    25/06                   .    met tuimelaars waarin de aanslagpen langs een gebogen pad wordt geleid van de ene sluitpositie naar de andere

E 05 B    25/08                   .    met tuimelaars met beweegbare pallen die de sleutel raken

E 05 B    25/10                   .    met tuimelaars die zijn gevormd voor het tegen elkaar aanliggen ter bepaling van hun ongesloten positie

Sloten waarvan de tuimelaars worden afgesteld door het naar binnen duwen van de sleutel 

E 05 B     27/00                   Cilindersloten met tuimelpennen of tuimelkogels die worden afgesteld door het naar binnen duwen van de sleutel [9]

E 05 B    27/02                   .    bediend door de rand van de sleutel

E 05 B    27/04                   .    .    radiaal in één rij geplaatst

E 05 B    27/06                   .    .    radiaal in meer dan één rij geplaatst

E 05 B    27/08                   .    .    axiaal geplaatst

E 05 B    27/10                   .    bediend door andere vlakken van de sleutel, bijv. openingen voor het opnemen van uitsteeksels op de tuimelaars 

E 05 B     29/00                   Cilindersloten met plaatvormige tuimelaars die worden afgesteld door het naar binnen duwen van de sleutel [9]

E 05 B    29/02                   .    bediend door de rand van de sleutel

E 05 B    29/04                   .    .    enkel geplaatst

E 05 B    29/06                   .    .    in paren geplaatst

E 05 B    29/08                   .    bediend door andere vlakken van de sleutel

E 05 B    29/10                   .    .    bediend door een gebogen groef of gleuf

E 05 B    29/12                   .    .    bediend door een gebogen ribbe

E 05 B    29/14                   .    met zowel axiaal als radiaal geplaatste plaatvormige tuimelaars 

E 05 B     31/00                   Cilindersloten met zowel tuimelpennen of tuimelkogels als plaatvormige tuimelaars die worden afgesteld door het naar binnen duwen van de sleutel [9] 

E 05 B     33/00                   Cilindersloten met tuimelaars die worden afgesteld door het naar binnen duwen van de sleutel, waarin de schoot wordt bewogen door andere middelen dan de sleutel [9]

E 05 B     35/00                   Sloten voor gebruik met speciale sleutels of met meerdere sleutels

E 05 B    35/02                   .    die zijwaarts kunnen worden geschoven

E 05 B    35/04                   .    voor treksleutels

E 05 B    35/06                   .    voor schroefsleutels

E 05 B    35/08                   .    die worden bediend door meerdere sleutels

E 05 B    35/10                   .    .    met moedersleutels en lopers

E 05 B    35/12                   .    .    waarvoor het gebruik van twee sleutels nodig is, bijv. sloten van bankkluizen

E 05 B    35/14                   .    met sleutels waarvan verschillende delen aparte mechanismen bedienen

 

E 05 B     37/00                   Permutatiesloten (lettersloten of cijfersloten) (elektrische permutatiesloten E05B 49/00); Puzzelsloten [18]

E 05 B    37/02                   .    met tuimelschijven of tuimelringen die zijn aangebracht op één as, waarbij elke schijf onafhankelijk van de anderen verstelbaar is

E 05 B    37/04                   .    met tuimelschijven op één as, waarbij alle schijven verstelbaar zijn door het roteren met een verschuifbare knop

E 05 B    37/06                   .    .    in hangsloten

E 05 B    37/08                   .    met tuimelschijven op één as, waarbij alle schijven verstelbaar zijn door roterende knop die niet wordt verschoven

E 05 B    37/10                   .    .    in hangsloten

E 05 B    37/12                   .    met tuimelschijven op diverse aasen

E 05 B    37/14                   .    .    in hangsloten

E 05 B    37/16                   .    met twee of meer drukknoppen of trekknoppen, schuiven en dergelijke

E 05 B    37/18                   .    .    in hangsloten

E 05 B    37/20                   .    Puzzelsloten

E 05 B    37/22                   .    .    in hangsloten 

Sloten met aanwijsinrichtingen of tijdinrichtingen 

E 05 B     39/00                   Sloten die onrechtmatige ontsluiting ervan aanduiden

E 05 B    39/02                   .    met te vernietigen afdichtingen of papieren afsluitingen [4,18]

E 05 B    39/04                   .    met telinrichtingen of registratie-inrichtingen

E 05 B     41/00                   Sloten met een zichtbare aanduiding of het slot al dan niet dicht zit

 

E 05 B     43/00                   Tijdsloten [18]

 

E 05 B     45/00                   Alarmsloten [18]

E 05 B    45/02                   .    met mechanisch bediende bellen

E 05 B    45/04                   .    met alarminrichtingen die een knal afgeven

E 05 B    45/06                   .    Elektrische alarmsloten

E 05 B    45/08                   .    .    die contact maken in het slot of in de slagplaat

E 05 B    45/10                   .    .    .    door het inbrengen van de sleutel

E 05 B    45/12                   .    .    .    door het bewegen van de schoot

E 05 B    45/14                   .    .    die contact maken buiten het slot

 

Bedienen of regelen van sloten door niet-mechanische middelen, bijv. op afstand [9]

 

E 05 B     47/00                   Bedienen of regelen van sloten of andere sluitinrichtingen door elektrische of magnetische middelen (elektrische permutatiesloten E05B 49/00) [2,9,18]

E 05 B    47/02                   .    Aanpassen van sloten, klinken of delen daarvan voor het bewegen van de schoot door elektromagnetische middelen

E 05 B    47/04                   .    .    alleen voor ontsluiting

E 05 B    47/06                   .    Regelen van mechanisch bediende schoten door elektromagnetisch bediende pallen

E 05 B    47/08                   .    .    waarbij de schoot wordt teruggetrokken door een veer die wordt gespannen door het sluiten van de vleugel 

E 05 B     49/00                   Elektrische permutatiesloten; Circuits daarvoor

E 05 B    49/02                   .    met elektrische voorzieningen in het slot

E 05 B    49/04                   .    met elektrische voorzieningen buiten het slot 

E 05 B     51/00                   Bedienen of regelen van sloten of andere sluitinrichtingen door andere niet-mechanische middelen

E 05 B    51/02                   .    door pneumatische of hydraulische middelen

 

E 05 B       53/00                  Bedienen of regelen van sloten door mechanische overbrengingen, bijv. op afstand [14]

 

Sloten met een voorziening voor vergrendeling [9]

E 05 B     55/00                   Sloten waarbij een schuifklink tevens wordt gebruikt als een schoot

E 05 B    55/02                   .    waarbij de schoot wordt vastgezet door de tuimelaar

E 05 B    55/04                   .    waarbij de schoot wordt vastgezet door de dwarsstaaf of de spanschroef en waarbij de handgreep wordt­ geblokkeerd

E 05 B    55/06                   .    waarbij de handgreep wordt losgekoppeld

E 05 B    55/08                   .    .    waarbij de schoot wordt vastgezet door dwarsbouten

E 05 B    55/10                   .    .    zonder vastzetten van de schoot

E 05 B    55/12                   .    waarbij de schoot wordt vastgezet door de bediening van een verborgen parallel lichaam

E 05 B    55/14                   .    waarbij de schoot wordt vastgezet door de bediening van een vleugelhandgreep, of door middelen in de vleugelhandgreep of de vleugelknop

E 05 B    55/16                   .    .    meer door normaal gebruik van de handgreep aan een kant van de vleugel 

E 05 B     57/00                   Sloten waarin een draaiende klink tevens wordt gebruikt als sluitmiddel 

E 05 B     59/00                   Sloten met klinken los van de schoten, of met meerdere klinken of schoten

E 05 B    59/02                   .    met voorzieningen voor het vastzetten van de klink tijdens het doorschieten van de schoot

E 05 B    59/04                   .    Sloten waarbij de klink wordt bewogen door een schoot, of de schoot door een klink, of de ene klink door een andere of iets dergelijks

E 05 B    59/06                   .    met een schoot die verschuifbaar is in de klink 

E 05 B     61/00                   Andere sloten met een voorzieningen voor het vergrendelen 

Sloten met speciale structurele kenmerken of voor speciaal gebruik 

E 05 B     63/00                   Sloten met speciale structurele kenmerken

E 05 B    63/02                   .    zonder veren

E 05 B    63/04                   .    voor afwisselend gebruik aan de rechterzijde of de linkerzijde van vleugels

E 05 B    63/06                   .    met in lengterichting verstelbare schoten

E 05 B    63/08                   .    Insteeksloten

E 05 B    63/10                   .    .    waarbij slechts twee cilindrische gaten in de vleugel nodig zijn

E 05 B    63/12                   .    met door de bout gedragen middelen die ineengrijpen met de houder

E 05 B    63/14                   .    Voorzieningen met meerdere sloten of sloten met meerdere bouten, bijv. achter elkaar opgesteld (met een voorziening voor vergrendeling A05B 59/00 of E05B 61/00) [4,18]

E 05 B    63/16                   .    waarbij de handgrepen aan tegenoverliggende zijden onafhankelijk bewegen [18]

E 05 B    63/18                   .    met voorzieningen los van het sluitmechanisme voor het vasthouden van de bout in de teruggetrokken positie

E 05 B    63/20                   .    .    automatisch vrijgegeven als de vleugel wordt gesloten

E 05 B    63/22                   .    bediend door een trekbeweging of duwbeweging dwars op de voorplaat (E05B 35/04 heeft voorrang)

E 05 B    63/24                   .    Voorzieningen waarbij de ineengrijpende bevestigingsdelen op respectievelijk de vleugel en het kozijn zijn gemonteerd, en beide beweegbaar zijn, bijv. voor vrijgave door één van beide te verplaatsen (grendelsloten E05B 65/48) [4,18]

E 05 B     65/00                   Sloten voor speciaal gebruik

E 05 B    65/02                   .    voor dunne, holle of dunmetalen vleugels

E 05 B    65/04                   .    voor vleugels die zich achter elkaar bevinden, en scharnierend aan dezelfde kant [4,18]

E 05 B    65/06                   .    voor klapdeuren of tochtdeuren

E 05 B    65/08                   .    voor schuiframen of schuifdeuren

E 05 B    65/10                   .    voor paniekdeuren of nooddeuren

E 05 B    65/12                   .    voor voertuigen (E05B 71/00 heeft voorrang; slotvoorzieningen voor niet-vaste voertuigdaken B60J 7/185) [2]

E 05 B    65/14                   .    .    voor spoorweglaadwagons en dergelijke; voor lorries (E05B 65/20 heeft voorrang)

E 05 B    65/16                   .    .    .    voor achterdeuren van goederenwagons

E 05 B    65/18                   .    .    .    met een voorzieningen voor het afdichten

E 05 B    65/19                   .    .    voor kofferdeksels of motorkappen van voertuigen

E 05 B    65/20                   .    .    voor passagiersdeuren of soortgelijke deuren

E 05 B    65/22                   .    .    .    met een rechtlijnig bewegende schoot

E 05 B    65/24                   .    .    .    .    gesloten door een speciale beweging van de deurkruk

E 05 B    65/26                   .    .    .    .    waarbij de deurkruk aan de buitenkant in een nis wordt getrokken als de deur wordt gesloten

E 05 B    65/28                   .    .    .    .    met middelen die door de schoot worden gedragen voor ingrijping in de holte

E 05 B    65/30                   .    .    .    .    waarbij twee of meer schoten gelijktijdig worden bewogen

E 05 B    65/32                   .    .    .    waarbij de schoot draait om een as

E 05 B    65/34                   .    .    .    .    waarin het lichaam dat in de holte ingrijpt is gevormd als een blokkeerbaar tandwiel en dergelijke

E 05 B    65/36                   .    .    .    Gelijktijdig sluiten van meerdere deuren

E 05 B    65/38                   .    .    .    .    door pneumatische of hydraulische middelen

E 05 B    65/40                   .    .    .    Sluiten van de ene deur door het dichtdoen van een andere (door niet-mechanische middelen E05B 47/00 of E05B 51/00; bediening van sloten door mechanische overbrengingen E05B 53/00; andere sluitingen dan sloten voor dubbele deuren E05C 7/06; bedienen van sloten door mechanische overbrengingen E05C 53/00)

E 05 B    65/42                   .    .    .    Vastzetten van de klink of schoot door beweging van het voertuig

E 05 B    65/44                   .    voor meubilair (voor laden E05B 65/46) [17]

E 05 B    65/46                   .    voor laden [4,17]

E 05 B    65/462                  .    .    voor twee of meer laden [17]

E 05 B    65/463                  .    .    .    Vergrendelmechanismen of anti-kantelmechanismen voor laden, d.w.z. als één lade is geopend, dan is tenminste één van de andere laden vergrendeld [17]

E 05 B    65/464                  .    .    .    .    met twee of meer grendelelementen, die zijn uitgelijnd in een eind-eind aanliggend verband [17]

E 05 B    65/465                  .    .    .    .    met draaivergrendeling [17]

E 05 B    65/466                  .    .    .    .    met aanspanbare of flexibele elementen, bijv. kabels, banden, kettingen of touwen [17]

E 05 B    65/467                  .    .    .    Vergrendelingstaven die zijn vastgezet vóór de laden [17]

E 05 B    65/468                  .    .    .    gebruikmakend van draaivergrendeling (E05B 65/465 en E05B 65/467 hebben voorrang) [17]

E 05 B    65/48                   .    Grendelsloten (andere grendelsluitingen dan sloten E05C 19/08)

E 05 B    65/50                   .    .    voor aktentassen

E 05 B    65/52                   .    Andere sloten voor kisten, dozen, koffers, manden, reistassen en dergelijke [18]

 

E 05 B     67/00                   Hangsloten (permutatiesloten E05B 37/00); Details daarvan

E 05 B    67/02                   .    Behuizingen

E 05 B    67/04                   .    .    Gepantserde behuizingen

E 05 B    67/06                   .    Schakelsluitingen; Plaatsing van de schakels

E 05 B    67/08                   .    .    Hangsloten met schakels die scharnierend vastzitten aan de behuizing

E 05 B    67/10                   .    .    .    met inrichtingen voor het vastzetten van het vrije uiteinde van de schakel

E 05 B    67/12                   .    .    .    .    met ingebouwde cilindersloten

E 05 B    67/14                   .    .    .    met inrichtingen voor het vastzetten van het scharnierende uiteinde van de schakel

E 05 B    67/16                   .    .    .    .    met ingebouwde cilindersloten

E 05 B    67/18                   .    .    .    met inrichtingen voor het vastzetten van beide uiteinden van de schakel

E 05 B    67/20                   .    .    .    .    met ingebouwde cilindersloten

E 05 B    67/22                   .    .    Hangsloten met verschuifbare schakels, met of zonder roterende beweging of draaibeweging

E 05 B    67/24                   .    .    .    met ingebouwde cilindersloten

E 05 B    67/26                   .    .    .    met schroefwerking, met of zonder verplaatsing van de schakel door het draaien van de sleutel

E 05 B    67/28                   .    .    Hangsloten met schakels die een cirkel vormen

E 05 B    67/30                   .    .    .    met ingebouwde cilindersloten

E 05 B    67/32                   .    .    Hangsloten met tangvormige schakels

E 05 B    67/34                   .    .    .    met ingebouwde cilindersloten

E 05 B    67/36                   .    Hangsloten met andere sluitmiddelen dan schakels

E 05 B    67/38                   .    Hulpinrichtingen of beschermende inrichtingen

 

Grendelinrichtingen voor kleding, stokken, paraplu’s of fietsen

 

E 05 B     69/00                   Inrichtingen voor het vergrendelen van kleding; Afsluitbare kledinghouders of kleerhangers [18]

E 05 B    69/02                   .    Afsluitbare kleerhaken (sluitgrendels met muntautomaat G07F 17/10) [18]

 

E 05 B     71/00                   Speciaal aangepaste andere sloten voor fietsen dan hangsloten (sloten die deel uitmaken van fietsen B62H 5/00)

E 05 B    71/02                   .    met permutatiesluitinrichtingen

 

E 05 B       73/00                  Inrichtingen voor het vergrendelen van draagbare objecten tegen onrechtmatig verwijdering; Sluitinrichtingen voorzover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse [8]

E 05 B    73/02                   .    voor wandelstokken of paraplu’s [18]

E 05 B       75/00                  Handboeien

 

Sloten voor andere voertuigen dan fietsen

 

E 05 B     77/00                   Voertuigsloten die worden gekenmerkt door speciale functies of doeleinden (speciaal aangepaste sloten voor fietsen E05B 71/00; slotvoorzieningen voor niet-vaste voertuigdaken B60J 7/185) [14]

E 05 B    77/02                   .    voor ongevalssituaties [14] 

E 05 B    77/04                   .    .    Voorkomen van ongewenste slotbediening, bijv. ontgrendeling, op het moment van de botsing [14]

E 05 B    77/06                   .    .    .    door middel van traagheidskrachten [14]

E 05 B    77/08                   .    .    Voorzieningen voor het beschermen van voetgangers [14]

E 05 B    77/10                   .    .    Het mogelijk maken open te doen bij een vervormde carrosserie, bijv. door vervorming van slotonderdelen tegen te gaan [14]

E 05 B    77/12                   .    .    Automatisch afsluiten of ontsluiten op het moment van de botsing [14]

E 05 B    77/14                   .    Speciaal geregelde sluitingsingrepen bij open deuren of bij deuren die worden bewogen van een open naar een gesloten positie, bijv. om buitensluiten of zelf-annulering te voorkomen [14]

E 05 B    77/16                   .    .    Voorkomen van afsluiting als de grendel zich in ontgrendelde positie bevindt, bijv. als de deur open staat [14]

E 05 B    77/18                   .    .    Afsluiten zonder sleutel met zelf-annulering, bijv. resulterend in een ontsluitingsingreep als de deur wordt gesloten [14]

E 05 B    77/20                   .    .    .    Override van zelf-annulering, bijv. bij het bedienen van de handgreep terwijl de deur gesloten is [14]

E 05 B    77/22                   .    Functies die zijn gerelateerd aan de bediening van sloten voor het passagierscompartiment van het voertuig [14]

E 05 B    77/24                   .    .    ter voorkoming van het gebruik van een deurhandgreep, een dorpelknop, een slotknop en dergelijke aan de binnenzijde [14]

E 05 B    77/26                   .    .    .    speciaal aangepast voor de veiligheid van kinderen [14]

E 05 B    77/28                   .    .    .    om diefstal te voorkomen, bijv. dubbelvergrendeling of supervergrendeling [14]

E 05 B    77/30                   .    .    voor het kunnen openen door middel van een deurhandgreep aan de binnenzijde, zelfs al is de deur op slot [14]

E 05 B    77/32                   .    voor het gelijktijdig kunnen bedienen van afsluitingselementen en ontsluitingselementen, en een handgreep, bijv. het voorkomen van storing tussen een ontsluitingsingreep en een ontgrendelingsingreep [14]

E 05 B    77/34                   .    Bescherming tegen weer of vuil, bijv. tegen het binnendringen van water (afdichtingen of afschermingen voor sleutelgaten E05B 17/14) [14]

E 05 B    77/36                   .    Voorkomen van lawaai; Anti-rammelmiddelen [14]

E 05 B    77/38                   .    .    Dempingselementen, elastische geleidingselementen of vasthoudelementen, bijv. voor het dempen van de inslag van de grendel tegen de slagpin tijdens het sluiten van de deur [14]

E 05 B    77/40                   .    .    Slotelementen die zijn bedekt met geluiddempende lagen, bijv. coatings [14]

E 05 B    77/42                   .    Middelen voor het dempen van de beweging van slotonderdelen, bijv. het vertragen van de terugbeweging van een handgreep (E05B 77/38 heeft voorrang)  [14]

E 05 B    77/44                   .    Voorkomen van inbraak, bijv. het beschermen tegen opening met ongeoorloofd gereedschap (E05B 77/28 heeft voorrang)  [14]

E 05 B    77/46                   .    Gelijktijdig afsluiten van meerdere deuren [14]

E 05 B    77/48                   .    .    met elektrische middelen [14]

E 05 B    77/50                   .    .    met pneumatische of hydraulische middelen [14]

E 05 B    77/52                   .    Afsluiten van de ene deur door een andere dicht te doen [14]

E 05 B    77/54                   .    Automatisch blokkeren of ontsluiten van grendels veroorzaakt door bepaalde voertuigparameters, bijv. bij overschrijden van een snelheidsdrempel (veroorzaakt door een voertuigbotsing E05B 77/12)  [14]

 

E 05 B     79/00                   Monteren of bevestigen van voertuigsloten of delen daarvan [14]

E 05 B    79/02                   .    Monteren van voertuigsloten of delen daarvan [14]

E 05 B    79/04                   .    .    Monteren van slotbehuizingen aan het voertuig, bijv. aan de deur [14]

E 05 B    79/06                   .    .    Monteren van handgrepen, bijv. aan de deur of aan het slot [14]

E 05 B    79/08                   .    .    Monteren van afzonderlijke slotelementen in het slot, bijv. hefbomen [14]

E 05 B    79/10                   .    Verbindingen tussen beweegbare slotonderdelen [14]

E 05 B    79/12                   .    .    gebruikmakend van verbindingsstangen [14]

E 05 B    79/14                   .    .    .    waarbij de stangen met elkaar verbonden zijn [14]

E 05 B    79/16                   .    .    .    gekenmerkt door middelen voor het verbinden van de stangen aan andere slotonderdelen, bijv. aan hefbomen [14]

E 05 B    79/18                   .    .    .    Stanggeleiders [14]

E 05 B    79/20                   .    .    gebruikmakend van flexibele verbindingen, bijv. Bowdenkabels [14]

E 05 B    79/22                   .    .    Werkzame verbindingen tussen handgrepen, dorpelknoppen of slotknoppen en de afsluiteenheid (monteren van niet-beweegbare basiselementen van een handgreep aan een slot E05B 76/06) [14]

 

E 05 B     81/00                   Elektrisch bediende voertuigsloten [14]

E 05 B    81/02                   .    gekenmerkt door het soort gebruikte actuatoren [14]

E 05 B    81/04                   .    .    Elektrisch (elektrische circuits E05B 81/54) [14]

E 05 B    81/06                   .    .    .    gebruikmakend van rotatiemotoren [14]

E 05 B    81/08                   .    .    .    gebruikmakend van elektromagneten of spoelen [14]

E 05 B    81/10                   .    .    Hydraulisch of pneumatisch (hydraulische of pneumatische circuits E05B 81/52) [14]

E 05 B    81/12                   .    gekenmerkt door de functie of het doel van de aangedreven actuatoren [14]

E 05 B    81/14                   .    .    werkend op grendelschoten, bijv. voor het ontgrendelen van de grendel [14]

E 05 B    81/16                   .    .    werkend op afsluitingselementen voor sluitingsingrepen of ontsluitingsingrepen [14]

E 05 B    81/18                   .    .    voor het veroorzaken van de beweging van grendels (E05B 81/20 heeft voorrang) [14]

E 05 B    81/20                   .    .    voor het ondersteunen van de uiteindelijke afsluiting of voor het op gang brengen van het openen [14]

E 05 B    81/22                   .    .    .    door het bewegen van de slagpin [14]

E 05 B    81/24                   .    gekenmerkt door constructieve kenmerken van de aandrijving of de krachtoverbrenging [14]

E 05 B    81/26                   .    .    Overbrengingselementen [14]

E 05 B    81/28                   .    .    .    Lineair heen en weer bewegende elementen [14]

E 05 B    81/30                   .    .    .    Roterende elementen [14]

E 05 B    81/32                   .    .    Details van de aandrijfoverbrenging [14]

E 05 B    81/34                   .    .    .    van tandwieloverbrengingen [14]

E 05 B    81/36                   .    .    .    .    Geared sectors, bijv. waaiervormige tandwielen [14]

E 05 B    81/38                   .    .    .    .    Planetaire tandwielen [14]

E 05 B    81/40                   .    .    .    Moeren of moervormige elementen die langs een aangedreven as met  schroefdraad bewegen [14]

E 05 B    81/42                   .    .    .    Kammen [14]

E 05 B    81/44                   .    .    .    .    in de vorm van groeven [14]

E 05 B    81/46                   .    .    .    Koppelingen [14]

E 05 B    81/48                   .    .    Actuatoren die in één richting worden aangedreven [14]

E 05 B    81/50                   .    .    Aangedreven actuatoren met automatische terugkeer in de neutrale positie door niet-aangedreven middelen, bijv. door veren [14]

E 05 B    81/52                   .    Pneumatische of hydraulische circuits (voor het gelijktijdig afsluiten van meerdere deuren E05B 77/50) [14]

E 05 B    81/54                   .    Elektrische circuits (voor het gelijktijdig afsluiten van meerdere deuren E05B 77/48) [14]

E 05 B    81/56                   .    .    Regelen van actuatoren [14]

E 05 B    81/58                   .    .    .    waarbij sprake is van tijdregeling, bijv. voor het regelen van de looptijd van elektromotoren [14]

E 05 B    81/60                   .    .    .    gebruikmakend van pulsregeling, bijv. pulsbreedtemodulatie [14]

E 05 B    81/62                   .    .    .    voor het openen of sluiten van een circuit afhankelijk van elektrische parameters, bijv. toename van de motorstroom [14]

E 05 B    81/64                   .    .    Bewaken of aftasten, bijv. gebruikmakend van schakelaars of sensoren [14]

E 05 B    81/66                   .    .    .    van de grendelpositie, d.w.z. de vergrendelingstoestand [14]

E 05 B    81/68                   .    .    .    .    door aftasten van de positie van de pal [14]

E 05 B    81/70                   .    .    .    van de deurpositie [14]

E 05 B    81/72                   .    .    .    van de sluittoestand, d.w.z. de vergrendelde of ontgrendelde toestand [14]

E 05 B    81/74                   .    .    .    .    door aftasten van de toestand van de actuator [14]

E 05 B    81/76                   .    .    .    Detecteren van de handgreepwerking; Detecteren van een gebruiker die een handgreep nadert; Elektrische schakelingrepen uitgevoerd door handgrepen [14]

E 05 B    81/78                   .    .    .    .    als onderdeel van een hands-free vergrendelingsbediening of ontgrendelingsbediening [14]

E 05 B    81/80                   .    .    gekenmerkt door de stroomtoevoer; Noodstroombediening [14]

E 05 B    81/82                   .    .    .    gebruikmakend van andere batterijen dan de voertuigaccu [14]

E 05 B    81/84                   .    .    .    gebruikmakend van met de hand bediende generatoren [14]

E 05 B    81/86                   .    .    .    gebruikmakend van condensatoren [14]

E 05 B    81/88                   .    .    .    gebruikmakend van inductieve energie-overdracht [14]

E 05 B    81/90                   .    Handmatige override bij stroomuitval [14]

 

E 05 B     83/00                   Speciaal aangepaste voertuigsloten voor specifieke soorten deuren of voertuigen (speciaal aangepaste sloten voor fietsen E05B 71/00; slotvoorzieningen voor niet-vaste voertuigdaken B60J 7/185; grendelmiddelen voor zijschotten of laadkleppen van open laadruimten B62D 33/037) [14]

E 05 B    83/02                   .    Sloten voor vrachtwagons of vrachtcontainers voor het spoor; Sloten voor de laadruimten van beroepsmatige vrachtwagens of bestelwagens [14] 

E 05 B    83/04                   .    .    voor schuifdeuren [14] 

E 05 B    83/06                   .    .    .    van vrachtwagons [14] 

E 05 B    83/08                   .    .    met langwerpige stangen voor het bedienen van de vastzetmiddelen [14] 

E 05 B    83/10                   .    .    .    Roterende stangen [14] 

E 05 B    83/12                   .    .    voor de achterdeuren van bestelwagens (E05B 83/04 en E05B 83/08 hebben voorrang) [14] 

E 05 B    83/14                   .    .    met voorzieningen voor het afdichten [14] 

E 05 B    83/16                   .    Sloten voor bagagecompartimenten, kofferdeksels of motorkappen [14] 

E 05 B    83/18                   .    .    voor kofferdeksels of bagagecompartimenten achter [14] 

E 05 B    83/20                   .    .    .    met twee of meer delen die gezamenlijk één compartiment afsluiten [14] 

E 05 B    83/22                   .    .    voor bagagecompartimenten aan de zijkant van het voertuig, bijv. van bussen of kampeerwagens [14] 

E 05 B    83/24                   .    .    voor motorkappen [14] 

E 05 B    83/26                   .    .    Nood-openingsmiddelen voor personen die opgesloten zitten in het bagagecompartiment [14] 

E 05 B    83/28                   .    Sloten voor handschoenenkasten, consolekasten, benzinetankkleppen en dergelijke [14] 

E 05 B    83/30                   .    .    voor handschoenenkasten [14] 

E 05 B    83/32                   .    .    voor consolekasten, bijv. tussen de stoelzittingen [14] 

E 05 B    83/34                   .    .    voor brandstoftankkleppen die in wezen in één vlak liggen met het oppervlak van de voertuigcarrosserie [14] 

E 05 B    83/36                   .    Sloten voor passagiersdeuren en dergelijke [14] 

E 05 B    83/38                   .    .    voor voertuigen zonder deurstijlen, d.w.z. voertuigen waarbij een voorste deur en een achterste deur tegen elkaar liggen in gesloten toestand [14] 

E 05 B    83/40                   .    .    voor schuifdeuren [14] 

E 05 B    83/42                   .    .    voor grote beroepsvoertuigen, bijv. vrachtwagens, bouwvoertuigen of voertuigen voor massatransport [14] 

E 05 B    83/44                   .    .    voor recreatievoertuigen, bijv. caravans of kampeerwagens [14] 

 

E 05 B     85/00                   Details van voertuigsloten voor zover niet vallend onder de groepen E05B 77/00 tot E05B 83/00 [14]

E 05 B    85/02                   .    Slotbehuizingen [14,18] 

E 05 B    85/04                   .    Slagpinnen [14] 

E 05 B    85/06                   .    Slotcilindervoorzieningen [14] 

E 05 B    85/08                   .    Dorpelknoppen, sierknoppen of deurslotknoppen aan de binnenzijde [14] 

E 05 B    85/10                   .    Handgrepen [14] 

E 05 B    85/12                   .    .    Deurhandgrepen aan de binnenzijde [14] 

E 05 B    85/14                   .    .    Handgrepen die draaien om een as parallel aan de deur [14] 

E 05 B    85/16                   .    .    .    waarbij een langwerpig handgreepdeel aan één zijde wordt gedraaid om een as dwars op de lengteas van het handgreepdeel [14] 

E 05 B    85/18                   .    .    .    waarbij een langwerpig handgreepdeel wordt gedraaid om een as parallel aan de lengteas van het handgreepdeel [14] 

E 05 B    85/20                   .    Grendels of schoten [14] 

E 05 B    85/22                   .    .    Rechtlijnig bewegende grendels [14] 

E 05 B    85/24                   .    .    Grendels die om een as draaien [14] 

E 05 B    85/26                   .    .    .    Samenwerking tussen grendels en schoten [14] 

E 05 B    85/28                   .    .    .    waarin het lichaam dat tegen de houder aanligt de vorm heeft van bijvoorbeeld een tandwiel [14]