SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 05        SLOTEN; SLEUTELS; RAAMBESLAG OF DEURBESLAG; BRANDKASTEN OF KLUIZEN 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vleugel” is een algemene aanduiding voor wegzwaaibare, verschuifbare of op andere wijze beweegbare deuren of ramen. Deze term houdt tevens andere beweegbare structuren in zoals laden, deksels van kisten of koffers, of kofferdeksels of motorkappen van voertuigen, waarbij de bedieningsmiddelen, bevestigingsmiddelen, grendelmiddelen of borgmiddelen uit deze klasse kunnen zijn toegepast;

              -         “kozijn” betekent elk lichaam waarmee een vleugel kan worden vastgehouden door een sluitinrichting. Het houdt geen dragende constructie in die deel uitmaakt van de vleugel, maar kan wel een andere vleugel zijn;

              -         “slot” betekent allereerst een inrichting voor het losmaken of vastzetten van een lichaam, waarbij voor de vrijgave een sleutel of een lettermechanisme of cijfermechanisme nodig is. In de groepen E05B 1/00 tot E05B 9/00, E05B 13/00 tot E05B 17/00, E05B 39/00 tot E05B 47/00, E05B 51/00, E05B 53/00, E05B 63/00 en E05B 65/00 echter kan de term “slot” betrekking hebben op een andere sluitinrichting;

              -         “schoot” betekent een verschuifbaar, draaibaar of een op andere wijze beweegbaar lichaam dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het gesloten houden van een deur door ingrijping in een holte in de post. Het kan direct met de hand worden bediend of door middel van een mechanisme of een sleutel; het kan ook een grendel zijn (zie hieronder);

              -         “klink” betekent een schoot die kan worden bewogen naar de lossende positie tegen de kracht in van een veer of een andere tegenkracht, als een vleugel bij het sluiten tegen het kozijn aankomt, zodat het niet met de hand hoeft te worden bediend voor het vastzetten van de vleugel maar alleen voor het openen daarvan;

              -         “grendel” betekent een lichaam dat scharnierend vastzit aan het kozijn of de vleugel, zodat het naar het aanzichtvlak van de vleugel of het kozijn kan worden bewogen en daaraan kan worden vastgezet, bijv. door een draaiknop of een hangslot met kram.

 

E 05 D     SCHARNIEREN OF ANDERE OPHANGINRICHTINGEN VOOR DEUREN, RAMEN OF VLEUGELS (draaiverbindingen in het algemeen F16C 11/00) 

E 05 D       1/00                    Scharnieren zonder pen; Vervangingsmiddelen voor scharnieren

E 05 D      1/02                    .    gemaakt uit één stuk

E 05 D      1/04                    .    met geleidingslichamen in de vorm van cirkelbogen

E 05 D      1/06                    .    bestaand uit twee gemakkelijk te scheiden delen 

E 05 D       3/00                    Scharnieren met pennen

E 05 D      3/02                    .    met één pen

E 05 D      3/04                    .    .    aanliggend tegen drie of meer delen, bijv. moffen, die naar elkaar toe kunnen bewegen voor het met een ander lichaam verbinden van twee of meer vleugels

E 05 D      3/06                    .    met twee of meer pennen (E05D 7/08 heeft voorrang) [2]

E 05 D      3/08                    .    .    voor klapdeuren, d.w.z. van beide kanten te openen door duwen

E 05 D      3/10                    .    .    met niet-parallelle pennen

E 05 D      3/12                    .    .    met twee parallelle pennen en één arm (E05B 3/08 heeft voorrang) [7]

E 05 D      3/14                    .    .    met vier parallelle pennen en twee armen (E05B 3/08 heeft voorrang) [7]

E 05 D      3/16                    .    .    met zeven parallelle pennen en vier armen (E05B 3/08 heeft voorrang) [7]

E 05 D      3/18                    .    .    met schuifpennen of geleiders (E05B 3/08 heeft voorrang) [7] 

E 05 D       5/00                    Constructie van losse delen, bijv. de delen voor bevestiging

E 05 D      5/02                    .    Delen voor bevestiging, bijv. kleppen

E 05 D      5/04                    .    .    Platte kleppen

E 05 D      5/06                    .    .    Gebogen kleppen

E 05 D      5/08                    .    .    cilindrisch gevormd

E 05 D      5/10                    .    Pennen, bussen of moffen; Verwijderbare pennen (E05D 15/522 heeft voorrang) [2]

E 05 D      5/12                    .    .    Vastzetten van pennen in bussen, al dan niet beweegbaar

E 05 D      5/14                    .    .    Constructie van bussen of moffen

E 05 D      5/16                    .    .    .    vast te zetten zonder speciale bevestigingsdelen op de bus of de mof

 

E 05 D       7/00                    Scharnieren of draaipunten met een speciale constructie (gebruikt voor speciale ophangvoorzieningen E05D 15/00; zelfsluitend E05F 1/06 of E05F 1/12; met middelen voor het optillen van de vleugels vóór het draaien daarvan E05F 7/02)

E 05 D      7/02                    .    voor gebruik aan zowel de rechterzijde als de linkerzijde; Omvormbare rechtshandige of linkshandige scharnieren

E 05 D      7/04                    .    Scharnieren die verstelbaar zijn ten opzichte van de vleugel of het kozijn

E 05 D      7/06                    .    voor het kunnen kantelen van de lichamen

E 05 D      7/08                    .    voor gebruik in ophangingen die twee mofverbindingen omvatten die zijn geplaatst aan tegenoverliggende randen van de vleugel, in het bijzonder bovenaan en onderaan, bijv. taatsen

E 05 D      7/081                  .    .    waarbij de draaias van de vleugel zich bij één rand van de vleugel bevindt (reminrichtingen daarvoor E05D 11/08) [2]

E 05 D      7/082                  .    .    waarbij de draaias van de vleugel zich op aanzienlijke afstand van de vleugelranden bevindt [2]

E 05 D      7/083                  .    .    .    met een vaste draaias [2]

E 05 D      7/084                  .    .    .    met een beweegbare draaias [2]

E 05 D      7/085                  .    .    .    .    met twee of meer draaiassen, bijv. tegelijkertijd gebruikt [2]

E 05 D      7/086                  .    .    .    Reminrichtingen die structureel zijn gecombineerd met scharnieren (reminrichtingen voor ramen op zich E05F 5/00) [2]

E 05 D      7/10                    .    voor het gemakkelijk kunnen scheiden van de delen bij de scharnieras (vervangingsmiddelen voor scharnieren E05D 1/06)

E 05 D      7/12                    .    voor het gemakkelijk van de vleugel of het kozijn kunnen verwijderen van het scharnier

E 05 D      7/14                    .    Scharnieren voor brandkasten

 

E 05 D       9/00                    Speciaal ontworpen kleppen of moffen voor het maken ervan uit specifiek materiaal, bijv. bandstaal, plaatmetaal of kunststoffen 

E 05 D     11/00                    Extra kenmerken of accessoires van scharnieren

E 05 D     11/02                    .    Smeervoorzieningen

E 05 D     11/04                    .    met betrekking tot het gebruik van losse kogels als lagervlakken (E05D 7/06 heeft voorrang)

E 05 D     11/06                    .    Inrichtingen voor het begrenzen van de openbeweging van scharnieren

E 05 D     11/08                    .    Wrijvingsinrichtingen tussen ten opzichte van elkaar beweegbare scharnierdelen (E05D 7/086 heeft voorrang) [2]

E 05 D     11/10                    .    Inrichtingen voor het voorkomen van beweging tussen ten opzichte van elkaar beweegbare scharnierdelen

 

E 05 D     13/00                    Accessoires voor het verschuiven of optillen van vleugels, bijv. snaarschijven of veiligheidsborgingen (contragewichten E05F 1/00 of E05F 3/00) [4]

 

E 05 D     15/00                    Ophangvoorzieningen voor vleugels (voorzieningen van vleugels die niet worden gekenmerkt door de constructie van de steunmiddelen E06B 3/32)

E 05 D     15/02                    .    voor wentelbare vleugels

E 05 D     15/04                    .    met op de vleugel vastgezette armen die draaien om een as buiten de vleugel

E 05 D     15/06                    .    voor vleugels die in min of meer hun eigen vlak horizontaal verschuiven

E 05 D     15/08                    .    .    bestaand uit twee of meer onafhankelijke delen die elk bewegen in eigen geleiders

E 05 D     15/10                    .    .    beweegbaar uit een eerste vlak naar een tweede vlak parallel daaraan

E 05 D     15/12                    .    .    bestaand met delen die aan de rand met elkaar zijn verbonden

E 05 D     15/14                    .    .    met beweegbare armen die zich in het vlak van de vleugel bevinden

E 05 D     15/16                    .    voor vleugels die in min of meer hun eigen vlak verticaal verschuiven

E 05 D     15/18                    .    .    bestaand uit twee of meer onafhankelijke delen die elk bewegen in eigen geleiders

E 05 D     15/20                    .    .    beweegbaar vanuit een eerste vlak naar een tweede vlak parallel daaraan

E 05 D     15/22                    .    .    waarbij een extra beweging mogelijk is

E 05 D     15/24                    .    .    bestaand uit delen die aan de rand met elkaar zijn verbonden

E 05 D     15/26                    .    voor vouwbare vleugels

E 05 D     15/28                    .    ondersteund op armen die in een horizontaal vlak kunnen bewegen

E 05 D     15/30                    .    .    met draaiarmen en schuifgeleiders

E 05 D     15/32                    .    .    met twee paren draaiarmen

E 05 D     15/34                    .    .    .    met vleugels die parallel aan zichzelf opengaan

E 05 D     15/36                    .    bewegend langs leibanen die zo zijn opgesteld dat het ene geleidingslichaam van de vleugel in een richting beweegt die in hoofdzaak loodrecht staat op de beweging van een ander geleidingslichaam

E 05 D     15/38                    .    .    voor naar boven bewegende vleugels, bijv. up-and-over deuren

E 05 D     15/40                    .    ondersteund op armen die in een verticaal vlak kunnen bewegen

E 05 D     15/42                    .    .    met draaiarmen en horizontale schuifgeleiders

E 05 D     15/44                    .    .    met draaiarmen en verticale schuifgeleiders

E 05 D     15/46                    .    .    met twee paren draaiarmen

E 05 D     15/48                    .    waarbij afwisselende bewegingen mogelijk zijn (voor verticaal schuivende vleugels E05D 15/22)

E 05 D     15/50                    .    .    voor het openen vanaf elk van twee tegenovergestelde randen

E 05 D     15/52                    .    .    voor het openen om zowel een verticale als een horizontale as

E 05 D     15/522                  .    .    .    met ontkoppelmiddelen voor de betreffende draaidelen [2]

E 05 D     15/523                  .    .    .    .    gebruikmakend van beweegbare stangen [2]

E 05 D     15/524                  .    .    .    .    .    Bedieningsmechanismen [2]

E 05 D     15/526                  .    .    .    Veiligheidsinrichtingen [2]

E 05 D     15/54                    .    .    voor het zowel naar binnen als naar buiten openen

E 05 D     15/56                    .    met achtereenvolgens verschillende bewegingen

E 05 D     15/58                    .    .    met zowel zwaaibewegingen als schuifbewegingen