SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 05        SLOTEN; SLEUTELS; RAAMBESLAG OF DEURBESLAG; BRANDKASTEN OF KLUIZEN 

              Aantekening

 

              In deze klasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “vleugel” is een algemene aanduiding voor wegzwaaibare, verschuifbare of op andere wijze beweegbare deuren of ramen. Deze term houdt tevens andere beweegbare structuren in zoals laden, deksels van kisten of koffers, of kofferdeksels of motorkappen van voertuigen, waarbij de bedieningsmiddelen, bevestigingsmiddelen, grendelmiddelen of borgmiddelen uit deze klasse kunnen zijn toegepast;

              -         “kozijn” betekent elk lichaam waarmee een vleugel kan worden vastgehouden door een sluitinrichting. Het houdt geen dragende constructie in die deel uitmaakt van de vleugel, maar kan wel een andere vleugel zijn;

              -         “slot” betekent allereerst een inrichting voor het losmaken of vastzetten van een lichaam, waarbij voor de vrijgave een sleutel of een lettermechanisme of cijfermechanisme nodig is. In de groepen E05B 1/00 tot E05B 9/00, E05B 13/00 tot E05B 17/00, E05B 39/00 tot E05B 47/00, E05B 51/00, E05B 53/00, E05B 63/00 en E05B 65/00 echter kan de term “slot” betrekking hebben op een andere sluitinrichting;

              -         “schoot” betekent een verschuifbaar, draaibaar of een op andere wijze beweegbaar lichaam dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het gesloten houden van een deur door ingrijping in een holte in de post. Het kan direct met de hand worden bediend of door middel van een mechanisme of een sleutel; het kan ook een grendel zijn (zie hieronder);

              -         “klink” betekent een schoot die kan worden bewogen naar de lossende positie tegen de kracht in van een veer of een andere tegenkracht, als een vleugel bij het sluiten tegen het kozijn aankomt, zodat het niet met de hand hoeft te worden bediend voor het vastzetten van de vleugel maar alleen voor het openen daarvan;

              -         “grendel” betekent een lichaam dat scharnierend vastzit aan het kozijn of de vleugel, zodat het naar het aanzichtvlak van de vleugel of het kozijn kan worden bewogen en daaraan kan worden vastgezet, bijv. door een draaiknop of een hangslot met kram.

 

E 05 F     INRICHTINGEN VOOR HET BEWEGEN VAN VLEUGELS IN OPEN OF GESLOTEN POSITIE; AANSLAGEN VOOR VLEUGELS; NIET ELDERS ONDERGEBRACHT BESLAG VOOR VLEUGELS, VOORZOVER DIT VERBAND HOUDT MET HET FUNCTIONEREN VAN DE VLEUGEL

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “sluiter” of “opener” omvat inrichtingen voor het helpen bij de vleugelbeweging of bij het in evenwicht houden van de vleugel. [4] 

E 05 F       1/00                    Niet elders in deze subklasse ondergebrachte sluiters of openers voor vleugels

E 05 F       1/02                    .    in werking gesteld door zwaartekracht

E 05 F       1/04                    .    .    voor vleugels die worden opgetild tijdens de beweging

E 05 F       1/06                    .    .    .    Mechanismen in de vorm van scharnieren of draaiassen die worden bediend door het gewicht van de vleugel

E 05 F       1/08                    .    in werking gesteld door een veer

E 05 F       1/10                    .    .    voor zwaaiende vleugels

E 05 F       1/12                    .    .    .    Mechanismen in de vorm van scharnieren of draaiassen die worden bediend door veren

E 05 F       1/14                    .    .    .    met dubbelwerkende veren, bijv. voor het sluiten en openen of het controleren en sluiten

E 05 F       1/16                    .    .    voor schuivende vleugels [4]

 

E 05 F       3/00                    Sluiters of openers met reminrichtingen, bijv. aanslagen; Constructie van pneumatische reminrichtingen of vloeistofreminrichtingen (constructie van niet-pneumatische reminrichtingen of niet-vloeistofreminrichtingen E05F 5/00; wrijvingsinrichtingen in scharnieren E05D 11/08)

E 05 F       3/02                    .    met pneumatische zuigerremmen (roterend E05F 3/14)

E 05 F       3/04                    .    met vloeistofzuigerremmen (roterend E05F 3/14)

E 05 F       3/06                    .    .    waarin een torsieveer een lichaam laat roteren om een as loodrecht op de as van de zuiger

E 05 F       3/08                    .    .    waarin een torsieveer een lichaam laat roteren om een as parallel aan de aas van de zuiger

E 05 F       3/10                    .    .    met een andere veer dan een torsieveer en een zuiger, waarvan de assen hetzelfde zijn of in dezelfde richting liggen

E 05 F       3/12                    .    .    Speciale inrichtingen voor het regelen van de circulatie van de vloeistof, bijv. klepvoorzieningen (kleppen op zich F16K)

E 05 F       3/14                    .    met roterende fluďdumremmen

E 05 F       3/16                    .    met wrijvingsremmen

E 05 F       3/18                    .    met tegenwerkende veren (dubbelwerkende veren E05F 1/14)

E 05 F       3/20                    .    in scharnieren

E 05 F       3/22                    .    Extra voorzieningen voor sluiters, bijv. voor het in open of gesloten positie houden van de vleugel

 

E 05 F       5/00                    Reminrichtingen, bijv. aanslagen; Stopblokken; Stootblokken (constructie van pneumatische reminrichtingen of vloeistofreminrichtingen E05F 3/00; reminrichtingen, buffers of eindstoppen voor laden van tafels, kasten of soortgelijk meubilair A47B 88/473; gecombineerd met inrichtingen voor het open houden van vleugels E05C 17/00; inrichtingen voor het beperken van de opening van vleugels, of voor het openhouden van vleugels door een beweegbaar lichaam dat zich uitstrekt tussen kozijn en vleugel E05C 17/04) [4,17]

E 05 F       5/02                    .    speciaal voor het voorkomen van het dichtslaan van vleugels

E 05 F       5/04                    .    .    handbediend; bediend door centrifugaalkracht

E 05 F       5/06                    .    Stootblokken (E05F 5/02 heeft voorrang)

E 05 F       5/08                    .    .    met veren

E 05 F       5/10                    .    .    met zuigerremmen

E 05 F       5/12                    .    speciaal voor het voorkomen van de sluiting van de ene vleugel voordat een andere vleugel is gesloten

 

E 05 F       7/00                    Accessoires voor vleugels voorzover niet vallend onder andere groepen van deze subklasse (speciaal aangepast voor meubilair A47B 95/00; deurlichters B66F of E04F 21/00; knoppen of handgrepen E05B) [2,8]

E 05 F       7/02                    .    voor het optillen van vleugels vóór deze worden gedraaid

E 05 F       7/04                    .    Voorzieningen die bescherming bieden tegen rammelen (met bufferwerking E05F 5/00)

E 05 F       7/06                    .    Inrichtingen voor het opnemen van het gewicht van de vleugel, weg van de scharnieras

E 05 F       7/08                    .    Middelen voor het overbrengen van bewegingen tussen verticale en horizontale schuifstangen, schuifstaven of schuifkabels (middelen voor het overbrengen van bewegingen tussen verticale en horizontale schuifstangen, schuifstaven of schuifkabels voor het vastzetten van vleugels E05C 9/24)

 

Bedieningsmechanismen voor vleugels [2,9]

 

E 05 F       9/00                    Middelen voor het bedienen van vleugels door handstangen die niet worden geleid in of langs het kozijn, inclusief middelen die tevens zorgen voor het vastzetten (schoten of vastzetinrichtingen voor vleugels E05C)

 

E 05 F     11/00                   Door een mens bediende mechanismen voor het bedienen van vleugels, inclusief middelen die tevens zorgen voor het vastzetten (verbindingsmechanismen voor meerdere vleugels E05F 17/00)

E 05 F     11/02                   .    voor vleugels in het algemeen, bijv. bovenlichten of tuimelramen (E05F 11/36 heeft voorrang; voor ramen die verticaal moeten zakken E05F 11/38; voor deuren E05F 11/54)

E 05 F     11/04                   .    .    met koorden, kettingen of kabels

E 05 F     11/06                   .    .    .    in geleidekanalen

E 05 F     11/08                   .    .    met in lengterichting bewegende stangen die, bijv. door draaibare schakels, worden geleid in of langs het kozijn

E 05 F     11/10                   .    .    .    Mechanismen waardoor een handgreep de stang beweegt

E 05 F     11/12                   .    .    .    Mechanismen waardoor de stang de vleugel verschuift

E 05 F     11/14                   .    .    .    .    waarbij de vleugel direct, d.w.z. zonder schakels, wordt verschoven, bijv. met een tandheugel met tandwiel of pennen met sleuven

E 05 F     11/16                   .    .    .    .    waarbij de vleugel wordt verschoven door draaibaar verbonden lichamen die bewegen in een vlak loodrecht op ­de draaias van de vleugel

E 05 F     11/18                   .    .    .    .    .    alleen bestaand uit een hefboom, bijv. een kniehefboom

E 05 F     11/20                   .    .    .    .    .    bestaand uit een hefboom, bijv. een kniehefboom, en slechts één extra schakel

E 05 F     11/22                   .    .    .    .    .    bestaand uit een hefboom, bijv. een kniehefboom, en twee of meer extra scha­kels in serie

E 05 F     11/24                   .    .    .    .    waarbij de vleugel wordt verschoven door draaibaar verbonden lichamen die bewegen in een vlak parallel aan de draaias van de vleugel

E 05 F     11/26                   .    .    .    .    .    alleen bestaand uit een hefboom, bijv. een kniehefboom

E 05 F     11/28                   .    .    .    .    .    bestaand uit een hefboom, bijv. een kniehefboom, en één of meer extra schakels

E 05 F     11/30                   .    .    .    .    .    bestaand uit schakels met een ruitvorm

E 05 F     11/32                   .    .    met roterende stangen die worden geleid in het kozijn (E05F 11/34 heeft voorrang)

E 05 F     11/34                   .    .    met schroefmechanismen

E 05 F     11/36                   .    speciaal ontworpen om door een wand te gaan

E 05 F     11/38                   .    voor schuiframen, bijv. voertuigramen, die moeten worden geopend of gesloten door een verticale beweging

E 05 F     11/40                   .    .    bediend door een schroefmechanisme

E 05 F     11/42                   .    .    bediend door tandstangen en tandwielen

E 05 F     11/44                   .    .    bediend door één of meer hefarmen

E 05 F     11/46                   .    .    bediend door een Neurenberger-schaarmechanisme

E 05 F     11/48                   .    .    bediend door koorden of kettingen

E 05 F     11/50                   .    .    Krukmechanismen met aandrijfkoppelingen en terughoudremmen voor het bedienen van raammechanismen

E 05 F     11/52                   .    .    gecombineerd met middelen voor het produceren van een extra beweging, bijv. een horizontale of roterende beweging

E 05 F     11/53                   .    voor schuiframen, bijv. voertuigramen, die moeten worden geopend of gesloten door een horizontale beweging [2]

E 05 F     11/54                   .    voor deuren

 

E 05 F     13/00                   Bedieningsmechanismen voor vleugels, die worden bediend door de beweging of het gewicht van een persoon of voertuig (door een krachtbron bediende mechanismen voor het bedienen van een vleugel E05F 15/00) [9]

E 05 F     13/02                   .    door inrichtingen, bijv. hefboomarmen, die in gang worden gezet door de beweging van de gebruiker

E 05 F     13/04                   .    door platforms die omlaag gaan door het gewicht van de gebruiker 

 

E 05 F     15/00                   Door een krachtbron aangedreven mechanismen voor vleugels

E 05 F     15/18                   .    met andere elektrische middelen, bijv. elektromagnetische schakelaars [15]

E 05 F     15/20                   .    geregeld door automatisch werkende middelen, bijv. door fotocellen, elektrische golven, thermostaten, regen of brand [15]

E 05 F     15/40                   .    Veiligheidsinrichtingen, bijv. het detecteren van obstakels of eindposities [15]

E 05 F     15/41                   .    .    Detecteren door het bewaken van de overgebrachte kracht of torsie (E05F 15/48 heeft voorrang); Veiligheidskoppelingen die worden geactiveerd afhankelijk van de torsie of kracht, bijv. slipkoppelingen [15]

E 05 F     15/42                   .    .    Detecteren met behulp van veiligheidsranden [15]

E 05 F     15/43                   .    .    .    reagerend op het onderbreken van energiestralen, bijv. licht of geluid [15]

E 05 F     15/44                   .    .    .    reagerend op veranderingen in de elektrische geleidbaarheid [15]

E 05 F     15/46                   .    .    .    reagerend op veranderingen in de elektrische weerstand [15]

E 05 F     15/47                   .    .    .    reagerend op veranderingen in een fluďdumdruk [15]

E 05 F     15/48                   .    .    .    door overbrenging van mechanische krachten, bijv. door vaste of beweegbare delen [15]

E 05 F     15/49                   .    .    speciaal aangepast voor mechanismen die worden bediend door fluďdumdruk, bijv. detecteren door het bewaken van de overgebrachte fluďdumdruk (E05F 15/47 heeft voorrang) [15]

E 05 F     15/50                   .    met behulp van fluďdumdruk-aandrijvingen [15]

E 05 F     15/51                   .    .    voor vouwdeuren [15]

E 05 F     15/53                   .    .    voor zwaaiende vleugels [15]

E 05 F     15/54                   .    .    .    aangedreven door lineaire aandrijvingen die ingrijpen op een spiraalvormig spoor coaxiaal aan de zwaaias [15]

E 05 F     15/56                   .    .    voor horizontaal verschuifbare vleugels [15]

E 05 F     15/57                   .    .    voor verticaal verschuifbare vleugels [15]

E 05 F     15/59                   .    .    .    voor overhead deuren [15]

E 05 F     15/60                   .    met behulp van elektrische aandrijvingen [15]

E 05 F     15/603                  .    .    gebruikmakend van elektrorotatiemotoren [15]

E 05 F     15/605                  .    .    .    voor vouwdeuren [15]

E 05 F     15/608                  .    .    .    voor draaiende deuren [15]

E 05 F     15/611                  .    .    .    voor zwaaiende vleugels [15]

E 05 F     15/614                  .    .    .    .    bediend door in elkaar grijpende tandwielen, waarvan er één is vastgemaakt aan de draaias van de vleugel; bediend door een motor die direct ingrijpt op de draaias van de vleugel [15]

E 05 F     15/616                  .    .    .    .    bediend door trekstangmechanismen [15]

E 05 F     15/619                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van flexibele of vaste tandheugel en rondsel mechanismen [15]

E 05 F     15/622                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van schroef en moer mechanismen [15]

E 05 F     15/624                  .    .    .    .    .    gebruikmakend van wrijvingswielen [15]

E 05 F     15/627                  .    .    .    .    bediend door flexibele langgerekte trekelementen, bijv. banden, kettingen of kabels (gebruikmakend van flexibele langgerekte trekstangmechanismen E05F 15/619) [15]

E 05 F     15/63                   .    .    .    .    bediend door zwaaiarmen [15]

E 05 F     15/632                  .    .    .    voor horizontaal verschuifbare vleugels [15]

E 05 F     15/635                  .    .    .    .    bediend door trekstangmechanismen, bijv. flexibele of vaste tandheugel en rondsel mechanismen [15]

E 05 F     15/638                  .    .    .    .    .    waarbij sprake is van een tweede beweging van de vleugel of waarbij zo’n beweging wordt toegestaan, bijv. een roterende of een dwarse beweging [15]

E 05 F     15/641                  .    .    .    .    .    bediend door wrijvingswielen [15]

E 05 F     15/643                  .    .    .    .    bediend door flexibele langgerekte trekelementen, bijv. banden, kettingen of kabels (door flexibele langgerekte trekstangmechanismen E05F 15/635) [15]

E 05 F     15/646                  .    .    .    .    .    waarbij sprake is van een tweede beweging van de vleugel of waarbij zo’n beweging wordt toegestaan, bijv. een roterende of een dwarse beweging [15]

E 05 F     15/649                  .    .    .    .    bediend door zwaaiarmen [15]

E 05 F     15/652                  .    .    .    .    bediend door schroef en moer mechanismen [15]

E 05 F     15/655                  .    .    .    .    speciaal aangepast voor voertuigdeuren [15]

E 05 F     15/657                  .    .    .    .    .    waarbij handbediening mogelijk is, bijv. bij een stroomstoring [15]

E 05 F     15/659                  .    .    .    .    .    Stuurschakelingen daarvoor [15]

E 05 F     15/662                  .    .    .    .    .    Motoreenheden daarvoor, bijv. motorreductoren [15]

E 05 F     15/665                  .    .    .    voor verticaal verschuifbare vleugels [15]

E 05 F     15/668                  .    .    .    .    voor overhead deuren [15]

E 05 F     15/67                   .    .    .    .    .    bediend door flexibele of vaste tandheugel en rondsel mechanismen [15]

E 05 F     15/673                  .    .    .    .    .    bediend door schroef en moer mechanismen [15]

E 05 F     15/676                  .    .    .    .    .    bediend door wrijvingswielen [15]

E 05 F     15/678                  .    .    .    .    .    bediend door zwaaiende hefboomarmen [15]

E 05 F     15/681                  .    .    .    .    .    bediend door flexibele langgerekte trekelementen, bijv. banden [15]

E 05 F     15/684                  .    .    .    .    .    .    door kettingen [15]

E 05 F     15/686                  .    .    .    .    .    .    door kabels of touwen [15]

E 05 F     15/689                  .    .    .    .    speciaal aangepast voor voertuigramen [15]

E 05 F     15/692                  .    .    .    .    .    waarbij handbediening mogelijk is, bijv. bij een stroomstoring [15]

E 05 F     15/695                  .    .    .    .    .    Stuurschakelingen daarvoor [15]

E 05 F     15/697                  .    .    .    .    .    Motoreenheden daarvoor, bijv. motorreductoren [15]

E 05 F     15/70                   .    met automatische aandrijving [15]

E 05 F     15/71                   .    .    reagerend op temperatuurveranderingen, regen, wind of geluid [15]

E 05 F     15/72                   .    .    reagerend op noodsituaties, bijv. brand [15]

E 05 F     15/73                   .    .    reagerend op de beweging of aanwezigheid van personen of objecten [15]

E 05 F     15/74                   .    .    .    gebruikmakend van foto-elektrische cellen [15]

E 05 F     15/75                   .    .    .    reagerend op het gewicht van of een ander fysiek contact met een persoon of object [15]

E 05 F     15/76                   .    .    .    reagerend op inrichtingen die worden gedragen door personen of objecten, bijv. magneten of reflectoren [E05F 15/77 heeft voorrang) [15]

E 05 F     15/77                   .    .    gebruikmakend van afstandsbediening [15]

E 05 F     15/78                   .    .    .    gebruikmakend van lichtstralen [15]

E 05 F     15/79                   .    .    gebruikmakend van tijdbesturing [15]

 

E 05 F     17/00                   Speciale inrichtingen voor het verschuiven van meerdere vleugels die gelijktijdig worden bediend (voor het gelijktijdig bewegen van meerdere onderling verbonden ventilatielamellen E06B 7/086) [2]