SECTIE E          BOUWKUNDE

 

BOUW

 

E 06        DEUREN, RAMEN, BLINDERINGEN OF ROLGORDIJNEN IN HET ALGEMEEN; LADDERS

 

E 06 B     VASTE OF BEWEEGBARE AFSLUITINGEN VOOR OPENINGEN IN GEBOUWEN, VOERTUIGEN, HEKKEN OF SOORTGELIJKE OMHEININGEN IN HET ALGEMEEN, BIJV. DEUREN, RAMEN, BLINDERINGEN OF POORTEN (schermen of blinderingen voor kassen A01G 9/22; gordijnen A47H; kofferdeksels of motorkappen van auto’s B62D 25/10; dakramen of bovenlichten E04B 7/18; zonneschermen, zonnedaken E04F 10/00) 

              Aantekeningen

 

              (1)      Onder deze subklasse vallen geen combinaties van vleugels of kozijnen met bedieningsmiddelen, bevestigingsmiddelen, blokkeermiddelen of sluitmiddelen van het soort uit klasse E05, welke vallen onder de relevante subklassen van klasse E05, behalve die welke vallen onder de groepen E06B 7/086, E06B 9/00 of E06B 11/02 van deze subklasse. [2]

              (2)      In deze subklasse worden de volgende termen of uitdrukkingen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

                        -        “vleugel” betekent een wegzwaaibaar, verschuifbaar of op een andere wijze beweegbaar lichaam zoals een deur of raam, voor het sluiten van een opening;

                        -        “vleugelkozijn” betekent één of meer omtreksranden die de buitengrens van een vleugel bepalen.

              (3)      Met betrekking tot voorzieningen voor voertuigportieren of voertuigramen wordt geattendeerd op de Aantekeningen (1)  volgend op de titel van subklasse B60J. [3,8]

 

E 06 B       1/00                    Randconstructies voor openingen in wanden, vloeren of plafonds; Kozijnen die star moeten worden bevestigd in dergelijke openingen (E06B 5/00 heeft voorrang; kenmerken die tevens betrekking hebben op binnenkozijnen of vleugelkozijnen, kenmerken die uitsluitend betrekking hebben op de bevestiging van binnenkozijnen E06B 3/00; hoekverbindingen of hoekverbanden E06B 3/96) [4]

E 06 B      1/02                    .    Basiskozijnen, d.w.z. kozijnmallen voor openingen in wanden en dergelijke die zijn voorzien van middelen voor het vastzetten van een verder star bevestigd kozijn; Speciale aanpassingen van kozijnen die daarin moeten worden vastgezet

E 06 B      1/04                    .    Kozijnen voor deuren, ramen en dergelijke die in openingen moeten worden vastgezet (speciale aanpassingen om ze in basiskozijnen vast te zetten E06B 1/02; kenmerken die uitsluitend betrekking hebben op de bevestiging van glasruiten of andere platen E06B 3/00)

E 06 B      1/06                    .    .    Houten kozijnen

E 06 B      1/08                    .    .    .    samengesteld uit diverse delen met betrekking tot de doorsnede van het kozijn zelf

E 06 B      1/10                    .    .    .    .    verstelbaar met betrekking tot de dikte van wanden

E 06 B      1/12                    .    .    Metalen kozijnen

E 06 B      1/14                    .    .    .    met een speciale doorsnede (E06B 1/18 en E06B 1/22 hebben voorrang)

E 06 B      1/16                    .    .    .    .    Holle kozijnen

E 06 B      1/18                    .    .    .    samengesteld uit diverse delen met betrekking tot de doorsnede van het kozijn zelf

E 06 B      1/20                    .    .    .    .    verstelbaar met betrekking tot de dikte van wanden

E 06 B      1/22                    .    .    .    met ingebouwde dorpels met een speciale vorm

E 06 B      1/24                    .    .    Kozijnen van natuursteen, beton of ander steenachtig materiaal

E 06 B      1/26                    .    .    Kozijnen van kunststoffen

E 06 B      1/28                    .    .    .    Holle kozijnen (E06B 1/30 heeft voorrang)

E 06 B      1/30                    .    .    .    samengesteld uit diverse delen met betrekking tot de doorsnede van het kozijn zelf

E 06 B      1/32                    .    .    Kozijnen die zijn samengesteld uit delen die zijn gemaakt van verschillende materialen

E 06 B      1/34                    .    .    Afdekkingen, bijv. als bescherming tegen het weer of als decoratie

E 06 B      1/36                    .    .    Kozijnen die uitsluitend zijn aangepast voor ramen

E 06 B      1/38                    .    .    .    voor winkelramen, etalageramen of soortgelijke grote ramen

E 06 B      1/40                    .    .    .    Kozijnen met delen die kunnen worden verwijderd voor het plaatsen van glas (E06B 1/38 heeft voorrang)

E 06 B      1/52                    .    .    Speciaal aangepaste kozijnen voor deuren

E 06 B      1/56                    .    Bevestigen van kozijnen aan de rand van openingen

E 06 B      1/58                    .    .    door het opvullen van voegen, bijv. met kit

E 06 B      1/60                    .    .    door mechanische middelen, bijv. verankeringsmiddelen

E 06 B      1/62                    .    Dichtdrukken of afdekken van verbindingen tussen de rand van openingen en het kozijn (E06B 1/34 heeft voorrang)

E 06 B      1/64                    .    .    door los ingestoken middelen, bijv. een strook of een verende lip

E 06 B      1/66                    .    .    door labyrintpakkingen

E 06 B      1/68                    .    .    door geprofileerde uitwendige delen

E 06 B      1/70                    .    Lekdorpels; Dorpels

 

E 06 B       3/00                    Vensterramen, deurbladen of soortgelijke elementen voor het sluiten van openingen; Layout van vaste of bewegende afsluitingen, bijv. ramen; Kenmerken van star bevestigde buitenkozijnen met betrekking tot de bevestiging van vleugelkozijnen (E06B 5/00 heeft voorrang; blinderingen en dergelijke E06B 9/00; glasruiten C03; met elkaar verbinden van glasplaten door smelten C03B 23/203; op een andere wijze samenvoegen van glas met glas dan door smelten of met ander anorganisch materiaal C03C 27/00)

E 06 B      3/01                    .    Verwijderbare of verdwijnende wanden voor hangars of andere hallen, bijv. voor vliegtuigen (wandconstructies E04B 2/00)

E 06 B      3/02                    .    Vleugels die volledig uit glas zijn gemaakt

E 06 B      3/04                    .    Vleugelkozijnen die niet worden gekenmerkt door de wijze van beweging (kenmerken met betrekking tot de wijze van beweging E06B 3/32)

E 06 B      3/06                    .    .    Losse kozijnen

E 06 B      3/08                    .    .    .    Constructies die afhangen van het gebruik van specifieke materialen (E06B 3/24 heeft voorrang)

E 06 B      3/10                    .    .    .    .    van hout

E 06 B      3/12                    .    .    .    .    van metaal

E 06 B      3/14                    .    .    .    .    .    met een speciale doorsnede

E 06 B      3/16                    .    .    .    .    .    .    Holle kozijnen

E 06 B      3/18                    .    .    .    .    van beton of ander steenachtig materiaal

E 06 B      3/20                    .    .    .    .    van kunststoffen

E 06 B      3/22                    .    .    .    .    .    Holle kozijnen

E 06 B      3/24                    .    .    .    speciaal aangepast voor dubbele beglazing (te scheiden delen voor het vastzetten van ruiten E06B 3/64)

E 06 B      3/26                    .    .    Samengestelde kozijnen, d.w.z. met het ene kozijn binnen of achter het andere (E06B 3/263 en E06B 3/28 hebben voorrang; voorzieningen met beweegbare kozijnen E06B 3/32)

E 06 B      3/263                  .    .    Speciaal geïsoleerde kozijnen [6]

E 06 B      3/267                  .    .    .    met isolatie-elementen die ter plaatste worden gevormd [6]

E 06 B      3/273                  .    .    .    met geprefabriceerde isolatie-elementen die in positie worden gehouden door vervorming van gedeelten van het kozijn [6]

E 06 B      3/277                  .    .    .    met geprefabriceerde isolatie-elementen die in positie worden gehouden door uitzetting van de isolatie-elementen [6]

E 06 B      3/28                    .    .    met extra verwijderbare glasruiten en dergelijke, met of zonder kozijn

E 06 B      3/30                    .    Afdekkingen, bijv. als bescherming tegen het weer of als decoratie

E 06 B      3/32                    .    Voorzieningen van vleugels die worden gekenmerkt door de wijze van beweging; Voorzieningen van beweegbare vleugels in openingen; Kenmerken van vleugels of kozijnen die uitsluitend betrekking hebben op de wijze van beweging van de vleugel [3]

E 06 B      3/34                    .    .    met slechts één soort beweging (E06B 3/48 heeft voorrang)

E 06 B      3/36                    .    .    .    met één verticale rotatie-as aan één zijde van de opening, of wegzwaaiend door de opening (vleugels die moeten worden opgetild vóór opening E06B 3/52)

E 06 B      3/38                    .    .    .    met een horizontale rotatie-as bovenaan of onderaan de opening

E 06 B      3/40                    .    .    .    met een verticale of horizontale rotatie-as niet aan één zijde van de opening, bijv. vleugels met een duikelbeweging (klapvleugels)

E 06 B      3/42                    .    .    .    Verschuifbare vleugels; Details van kozijnen met betrekking tot geleiding

E 06 B      3/44                    .    .    .    .    Verticaal verschuifbare vleugels

E 06 B      3/46                    .    .    .    .    Horizontaal verschuifbare vleugels

E 06 B      3/48                    .    .    Vleugels die langs de rand met elkaar zijn verbonden, bijv. vouwbare vleugels

E 06 B      3/50                    .    .    met meer dan één soort beweging (E06B 3/48 heeft voorrang)

E 06 B      3/52                    .    .    .    Vleugels die moeten worden opgetild vóór opening

E 06 B      3/54                    .    Vastzetten van glasruiten of soortgelijke platen

E 06 B      3/56                    .    .    door middel van alleen stopverf, kit of kleefstoffen (E06B 3/64 heeft voorrang)

E 06 B      3/58                    .    .    door middel van randen, klampen en dergelijke (E06B 3/64 heeft voorrang)

E 06 B      3/60                    .    .    .    van metalen klampen

E 06 B      3/62                    .    .    .    van rubberachtige elastische klampen

E 06 B      3/64                    .    .    Vastzetten van meer dan één ruit in een kozijn

E 06 B      3/66                    .    Eenheden die twee of meer parallelle glasruiten en dergelijke op afstand van elkaar bevatten, waarbij de ruiten permanent aan elkaar zijn vastgemaakt, bijv. langs de randen (gelaagde producten die voornamelijk plaatglas bevatten B32B 17/00; coaten van glas C03C 17/00)

E 06 B      3/663                  .    .    Elementen voor het op afstand van elkaar houden van ruiten (afstandhouders) [6]

E 06 B      3/667                  .    .    .    Verbindingsmiddelen daarvoor [6]

E 06 B      3/67                    .    .    gekenmerkt door extra voorzieningen of inrichtingen voor warmte-isolatie of geluidsisolatie [6]

E 06 B      3/673                  .    .    Opbouwen van de eenheden (E06B 3/677 heeft voorrang) [6]

E 06 B      3/677                  .    .    Vacumeren of vullen van de ruimte tussen de ruiten; Voorkomen van condensvorming in de ruimte tussen de ruiten (door middel van afstandhouders E06B 3/663); Reinigen van de ruimte tussen de ruiten [6]

E 06 B      3/68                    .    Vensterroeden

E 06 B      3/70                    .    Deurbladen (vleugelkozijnen E06B 3/04)

E 06 B      3/72                    .    .    bestaande uit een frame en panelen

E 06 B      3/74                    .    .    .    met houten panelen

E 06 B      3/76                    .    .    .    met metalen panelen

E 06 B      3/78                    .    .    .    met panelen van kunststoffen

E 06 B      3/80                    .    .    flexibel

E 06 B      3/82                    .    .    Volpaneeldeuren, d.w.z. met een volledig plat oppervlak (E06B 3/02 heeft voorrang)

E 06 B      3/84                    .    .    .    van triplex of multiplex

E 06 B      3/86                    .    .    .    van kunststoffen

E 06 B      3/88                    .    .    Randbeschermingsinrichtingen voor deurbladen (vingerbeschermers voor deuren of ramen E06B 7/36)

E 06 B      3/90                    .    Draaideuren; Kooien of behuizingen daarvoor (draaihekken E06B 11/08)

E 06 B      3/92                    .    Deuren of ramen die kunnen worden verlengd of vergroot als zij op hun plaats zitten (verschuifbare vleugels voor ramen E06B 3/42; vouwbare vleugels E06B 3/48; wand-afsluitinrichtingen die oprolbaar kunnen zijn, bijv. blinderingen, E06B 9/08)

E 06 B      3/94                    .    .    Balgvormige deuren

E 06 B      3/96                    .    Hoekverbindingen of hoekverbanden voor ramen, deuren of soortgelijke kozijnen of vleugels [4]

E 06 B      3/964                  .    .    gebruikmakend van afzonderlijke verbindingsstukken, bijv. T-vormige verbindingsstukken (E06B 3/984, E06B 3/988 en E06B 3/99 hebben voorrang) [5]

E 06 B      3/968                  .    .    .    gekenmerkt door de wijze waarop de verbindingsstukken zijn vastgezet op of aan de kozijnlichamen [5]

E 06 B     3/972                  .    .    .    .    door het vergroten van de doorsnede van de verbindingsstukken, bijv. door uitzetting van de verbindingsstukken met wiggen (E06B 3/976 heeft voorrang) [5]

E 06 B      3/976                  .    .    .    .    door het vervormen van de kozijnlichamen [5]

E 06 B      3/98                    .    .    .    .    waarbij de verbindingsstukken speciaal zijn aangepast voor het naar elkaar toe trekken van de kozijnlichamen (E06B 3/972 en E06B 3/976 hebben voorrang) [5]

E 06 B      3/984                  .    .    speciaal aangepast voor kozijnlichamen van hout of een ander materiaal dat op een soortgelijke wijze wordt bewerkt (E06B 3/99 heeft voorrang) [5]

E 06 B      3/988                  .    .    speciaal aangepast voor kozijnlichamen van plaatmetaal of een soortgelijk plaatmateriaal met een open en over het algemeen U-vormige doorsnede, bijv. voor deurkozijnlichamen [5]

E 06 B      3/99                    .    .    voor continue kozijnlichamen die elkaar zonder onderbreking kruisen (vensterroeden E06B 3/68) [5] 

E 06 B       5/00                    Deuren, ramen of soortgelijke afsluitingen voor een speciaal doel; Randconstructies daarvoor

E 06 B      5/01                    .    Valdeuren

E 06 B      5/02                    .    voor bijgebouwen of kelders; Andere eenvoudige afsluitingen die niet passend hoeven te sluiten

E 06 B      5/04                    .    .    met vaste houten kozijnen

E 06 B      5/06                    .    .    met vaste metalen kozijnen

E 06 B      5/08                    .    .    met vaste kozijnen van beton, steenachtig materiaal of kunststoffen

E 06 B      5/10                    .    voor bescherming tegen een luchtaanval of een andere oorlogshandeling; voor andere soorten bescherming

E 06 B      5/11                    .    .    tegen inbraak [6]

E 06 B      5/12                    .    .    tegen luchtdruk, ontploffingen of gas

E 06 B      5/14                    .    .    .    Gasdichte deuren of soortgelijke afsluitingen; Aanpassing van vaste constructies daarvoor

E 06 B      5/16                    .    .    Branddichte deuren of soortgelijke afsluitingen; Aanpassingen van vaste constructies daarvoor

E 06 B      5/18                    .    .    tegen schadelijke straling (tegen warmte E 06 B 5/16)

E 06 B      5/20                    .    voor isolatie tegen lawaai

 

E 06 B       7/00                    Speciale voorzieningen of maatregelen in verband met deuren of ramen (afscherminrichtingen of soortgelijke beschermende inrichtingen E06B 9/00)

E 06 B      7/02                    .    voor het ventileren, bijv. door dubbele ramen; Opstelling van ventilatierozetten (regellichamen voor luchtstroming op zich F24F 13/08)

E 06 B      7/03                    .    .    Ventilatie-inrichtingen die in de opening onder naar boven opengaande schuiframen worden gestoken (keerschotten voor de regen of voor luchttrek E06B 7/26)

E 06 B      7/04                    .    .    met ventilerende vleugels (E06B 7/08 heeft voorrang)

E 06 B      7/06                    .    .    .    met slechts één ventilerende vleugel

E 06 B      7/08                    .    .    Louvredeuren, louvreramen of louvreroosters

E 06 B      7/082                  .    .    .    met stijve of schuifbare lamellen

E 06 B      7/084                  .    .    .    met draaibare lamellen

E 06 B      7/086                  .    .    .    .    onderling verbonden voor een gelijktijdige beweging [2]

E 06 B      7/088                  .    .    .    .    .    met een ervoor geplaatst beschermend traliewerk of veiligheidsscherm [2]

E 06 B      7/09                    .    .    .    .    .    gemonteerd in een beweegbare vleugel, bijv. een deur [2]

E 06 B      7/092                  .    .    .    .    .    te bedienen in twee of meer afzonderlijke stappen [2]

E 06 B      7/094                  .    .    .    .    .    achter elkaar te bedienen; gekenmerkt door een extra onafhankelijke beweging [2]

E 06 B      7/096                  .    .    .    .    .    bediend of onderling verbonden door een overbrenging (vleugelbedieningsmiddelen met een overbrenging in het algemeen E05F 11/00) [2]

E 06 B      7/098                  .    .    .    .    .    met een suskast [2]

E 06 B      7/10                    .    .    door een speciale constructie van de kozijnlichamen

E 06 B      7/12                    .    Maatregelen voor het voorkomen van de vorming van condenswater (dubbele beglazing E06B 3/24 tot E06B 3/28, E06B 3/64 of E06B 3/66; speciaal aangepaste verwarmingsvoorzieningen voor transparante of reflecterende gebieden H05B 3/84)

E 06 B      7/14                    .    Maatregelen voor het afvoeren van condenswater of naar binnen lekkend water

E 06 B      7/16                    .    Afdichtingsvoorzieningen op vleugels of delen die met de vleugels samenwerken (E06B 7/098 heeft voorrang) [2]

E 06 B      7/18                    .    .    door middel van beweegbare randen, bijv. afdichtingen tegen luchttrek die tevens worden gebruikt voor vergrendeling

E 06 B      7/20                    .    .    .    die automatisch worden teruggetrokken als de vleugel wordt geopend

E 06 B      7/205                  .    .    .    .    met een afdichtstrook die is bevestigd op de lekdorpel [2]

E 06 B      7/21                    .    .    .    .    met een afdichtstrook die kan bewegen in het vlak van een vleugel [2]

E 06 B      7/215                  .    .    .    .    met een afdichtstrook die in een teruggetrokken positie wordt bewogen door elastische middelen, bijv. veren [2]

E 06 B      7/22                    .    .    door middel van elastische randen, bijv. elastische rubberbuizen; door middel van verende randen, bijv. viltstroken, pluchestroken of verende metaalstroken (E06B 7/18 heeft voorrang)

E 06 B      7/23                    .    .    .    Stroken of buizen van kunststof, sponsrubber en dergelijke

E 06 B      7/232                  .    .    .    Verende stroken van hard materiaal, bijv. metaal

E 06 B      7/24                    .    .    zonder afzonderlijke afdichtingslichamen, bijv. met een labyrint

E 06 B      7/26                    .    Keerschotten voor de regen of voor luchttrek, bijv. onder verschuifbare vleugels

E 06 B      7/28                    .    Andere voorzieningen op deuren of ramen, bijv. deurplaten, ramen die zijn aangepast voor het ondersteunen van planten of haken voor raamreinigers

E 06 B      7/30                    .    .    Kijkgaten (spionnen); Inrichtingen om door te spreken; Deuren met ramen

E 06 B      7/32                    .    .    Bedieningsdeuren; Doorloopdeuren

E 06 B      7/34                    .    .    Deuren die kasten bevatten (kasten in het algemeen A47B)

E 06 B      7/36                    .    .    Vingerbeschermers [7]

 

E 06 B       9/00                    Afschermende of beschermende inrichtingen voor openingen, met of zonder bedieningsmechanismen of vastzetmechanismen; Afsluitingen met een soortgelijke constructie (E06B 5/10 heeft voorrang; vleugels voor deuren of ramen die langs hun randen met elkaar zijn verbonden E06B 3/48; extra binnenuitrusting van deuren of ramen die geen deel uitmaakt van de definitieve afwerking van een gebouw, bijv. gordijnen, A47H; roosters als bouwelementen E04C 2/42; sloten, accessoires daarvoor E05B; schoten of vastzetinrichtingen voor vleugels E05C; bedieningsmechanismen voor vleugels in het algemeen E05F)

E 06 B      9/01                    .    Traliewerken die vastzitten aan wanden, deuren of ramen; Traliewerken die meebewegen met deuren of ramen; Wanden in de vorm van traliewerken, bijv. een ingesloten ruimte

E 06 B      9/02                    .    Blinderingen, beweegbare traliewerken of andere veiligheids-sluitinrichtingen, bijv. tegen inbraak (louvreramen of traliewerken E06B 7/08; lamelblinderingen E06B 9/26)

E 06 B      9/04                    .    .    vleugelvormig, bijv. ronddraaiend of schuivend

E 06 B      9/06                    .    .    inklapbaar of vouwbaar, bijv. balgvormig of lazy-tongs type (balgvormige deuren E06B 3/94; oprolbare traliewerken E06B 9/18)

E 06 B      9/08                    .    .    Rolsluitingen (rolgordijnen E06B 9/40; inrichtingen of voorzieningen voor het bedienen, geleiden of vastzetten van rolsluitingen E06B 9/56; alleen bruikbaar als zonnedak E04F 10/06) [5]

E 06 B      9/11                    .    .    .    Rolblinderingen [5]

E 06 B      9/13                    .    .    .    .    met sluitlichamen uit één stuk, bijv. van gegolfd plaatmetaal [5]

E 06 B      9/15                    .    .    .    .    met sluitlichamen die zijn gevormd van latten en dergelijke [5]

E 06 B      9/165                  .    .    .    .    .    met latten die in elkaar verdwijnen; met latten waartussen de afstand kan worden veranderd [5]

E 06 B      9/17                    .    .    .    .    Delen of details van rolblinderingen, bijv. ophanginrichtingen, blinderingskokers, loopdeurtjes of klapraampjes of ventilatieopeningen [5]

E 06 B      9/171                  .    .    .    .    .    Rollen daarvoor; Bevestigen van rolblinderingen aan rollen [5]

E 06 B      9/172                  .    .    .    .    .    .    door klembeugels

E 06 B      9/173                  .    .    .    .    .    .    door krammen of knopen

E 06 B      9/174                  .    .    .    .    .    Speciaal aangepaste lagers daarvoor [5]

E 06 B      9/18                    .    .    .    Oprolbare traliewerken [5]

E 06 B      9/24                    .    Schermen of andere constructies die bescherming bieden tegen licht, in het bijzonder tegen zonlicht; Soortgelijke schermen voor privacy of aankleding (inrichtingen of voorzieningen voor het bedienen, geleiden of vastzetten van rolsluitingen E06B 9/56; vrijhangende flexibele schermen A47H 23/00)

E 06 B      9/26                    .    .    Lamelgordijnen of soortgelijke blinderingen, bijv. jalouzieën

E 06 B      9/262                  .    .    .    met flexibel met elkaar verbonden horizontale of verticale stroken; Harmonicablinderingen

E 06 B      9/264                  .    .    .    Combinaties van lamelgordijnen met rolblinderingen, tralieramen, ramen of dubbele beglazing; Lamelgordijnen met speciale inrichtingen

E 06 B      9/266                  .    .    .    Inrichtingen of accessoires voor het maken of bevestigen van lamelgordijnen of delen daarvan [3]

E 06 B      9/28                    .    .    .    met horizontale lamellen, bijv. niet optrekbaar (louvreramen of louvreroosters E06B 7/08)

E 06 B      9/30                    .    .    .    .    optrekbaar

E 06 B      9/302                  .    .    .    .    .    zonder ladderband, bijv. met lazy-tongs of een schroefspindel

E 06 B      9/303                  .    .    .    .    .    met ladderband

E 06 B      9/304                  .    .    .    .    .    .    met een kantelstaaf en een afzonderlijke optrekas

E 06 B      9/305                  .    .    .    .    .    .    met een kantelstaaf en optrekkoorden die langs een vaste staaf worden geleid

E 06 B      9/306                  .    .    .    .    .    .    met een kantelstaaf waarlangs de optrekkoorden worden geleid

E 06 B      9/307                  .    .    .    .    .    .    Details van kantelstaven of hun bediening

E 06 B      9/308                  .    .    .    .    .    .    met een coaxiale kantelstaaf en een optrekas

E 06 B      9/32                    .    .    .    .    .    Bedieningsinrichtingen, geleidingsinrichtingen of vastzetinrichtingen daarvoor (bedienen van kantelstaven E06B 9/307)

E 06 B      9/322                  .    .    .    .    .    .    Details van bedieningsinrichtingen, bijv. snaarschijven, remmen, veertrommels of aandrijvingen (inrichtingen van algemeen belang die speciaal zijn aangepast of bevestigd voor het opslaan en het herhaaldelijk afrollen en weer oprollen van stukken materiaal B65H 75/34)

E 06 B      9/323                  .    .    .    .    .    .    Structuur of ondersteuning van de bovenkoker

E 06 B      9/324                  .    .    .    .    .    .    Kabelsloten

E 06 B      9/325                  .    .    .    .    .    .    Blokkeerinrichtingen voor het voorkomen van optrekken

E 06 B      9/326                  .    .    .    .    .    .    Details van koorden, bijv. gespen of trekknoppen

E 06 B      9/327                  .    .    .    .    .    .    Geleiders voor optrekbare lamelgordijnen met horizontale lamellen

E 06 B      9/34                    .    .    .    .    rolvormig

E 06 B      9/36                    .    .    .    met verticale lamellen

E 06 B      9/38                    .    .    .    Andere details

E 06 B      9/382                  .    .    .    .    Details van ladderbanden of ladderkettingen, bijv. gespen voor het plaatselijk inkorten van banden

E 06 B      9/384                  .    .    .    .    Details van de onderlinge verbinding of wisselwerking tussen banden en lamellen

E 06 B      9/386                  .    .    .    .    Details van lamellen

E 06 B      9/388                  .    .    .    .    Details van bovenlatten en onderlatten of hun bevestiging

E 06 B      9/40                    .    .    Rolgordijnen (alleen bruikbaar als zonnedaken E04F 10/06) [5]

E 06 B      9/42                    .    .    .    Delen of details van rolgordijnen, bijv. ophanginrichtingen of blinderingskokers (consoles of verstelbare bevestigingen voor rolgordijnen en wegtrekbare gordijnen A47H 1/13) [5]

E 06 B      9/44                    .    .    .    .    Rollen daarvoor; Bevestigen van rolgordijnen aan rollen [5]

E 06 B      9/46                    .    .    .    .    .    door klembeugels [5]

E 06 B      9/48                    .    .    .    .    .    door krammen of knopen [5]

E 06 B      9/50                    .    .    .    .    Speciaal aangepaste lagers daarvoor [5]

E 06 B      9/52                    .    Inrichtingen die bescherming bieden tegen insecten, bijv. horren; Gaasramen voor een ander doel

E 06 B      9/54                    .    .    Rolhorren (bedieningsinrichtingen, geleidingsinrichtingen of vastzetinrichtingen daarvoor E06B 9/56) [2,5]

E 06 B      9/56                    .    Inrichtingen of voorzieningen voor het bedienen, geleiden of vastzetten van rolsluitingen; Veertrommels; Bandtrommels; Voorzieningen met contragewichten daarvoor (inrichtingen van algemeen belang die speciaal zijn aangepast of bevestigd voor het opslaan en het herhaaldelijk afrollen en weer oprollen van stukken materiaal B65H 75/34) [5]

E 06 B      9/58                    .    .    Geleidingsinrichtingen [5]

E 06 B      9/60                    .    .    Veertrommels die alleen worden bediend door sluitlichamen [5]

E 06 B      9/62                    .    .    Voorzieningen met contragewichten (E06B 9/60 heeft voorrang) [5]

E 06 B      9/64                    .    .    met een rol die kan zakken [5]

E 06 B      9/66                    .    .    met een rol die zich aan de onderzijde bevindt [5]

E 06 B      9/68                    .    .    Bedieningsinrichtingen of bedieningsmechanismen, bijv. met elektrische aandrijving [5]

E 06 B      9/70                    .    .    .    met een elektromotor die buiten de rol is geplaatst [5]

E 06 B      9/72                    .    .    .    met een elektromotor die in de rol is geplaatst [5]

E 06 B      9/74                    .    .    .    aangepast voor selectieve elektrische of handmatige bediening [5]

E 06 B      9/76                    .    .    .    gebruikmakend van slingers of zwengels [5]

E 06 B      9/78                    .    .    voor directe handmatige bediening, bijv. door kwasten of handgrepen [5]

E 06 B      9/80                    .    .    Veiligheidsmaatregelen tegen het vallen of onrechtmatig openen; Reminrichtingen of blokkeerinrichtingen; Inrichtingen voor het beperken van afrolling (vastzetinrichtingen of vastzetvoorzieningen voor directe handmatige bediening E06B 9/78) [5]

E 06 B      9/82                    .    .    .    automatisch [5]

E 06 B      9/84                    .    .    .    .    tegen vallen [5]

E 06 B      9/86                    .    .    .    .    tegen onrechtmatig openen [5]

E 06 B      9/88                    .    .    .    .    voor het beperken van afrolling [5]

E 06 B      9/90                    .    .    .    .    voor het blokkeren van het sluitlichaam in diverse gekozen posities [5]

E 06 B      9/92                    .    .    Middelen waardoor de sluitingen uit het vlak van de opening kunnen worden geschoven [5]

 

E 06 B     11/00                   Middelen voor het kunnen passeren van hekwerken, versperringen en dergelijke, bijv. hekken (algemene kenmerken van deuren E06B 1/00 tot E06B 9/00)

E 06 B    11/02                   .    Poorten; Deuren

E 06 B    11/04                   .    .    gekenmerkt door het soort ophanging (ophangingen op zich E05D)

E 06 B    11/06                   .    .    gekenmerkt door het soort sluiting (bevestigingsinrichtingen voor vleugels E05C)

E 06 B    11/08                   .    Draaihekken (op voertuigen B60N 5/00; met registratiemiddelen G07C 9/02)