SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WERKTUIGBOUWKUNDE IN HET ALGEMEEN

 

F 15        FLUÏDUMDRUKAANDRIJVERS; HYDRAULIEK OF PNEUMATIEK IN HET ALGEMEEN

 

F 15 B     SYSTEMEN DIE WERKEN DOOR FLUÏDA IN HET ALGEMEEN; FLUÏDUMDRUKAANDRIJVERS, BIJV. SERVOMOTOREN; NIET ELDERS ONDERGEBRACHTE DETAILS VAN FLUÏDUMDRUKSYSTEMEN (motoren, turbines, compressoren, blazers, pompen F01 tot F04; fluïdumdynamica F15D; fluïdum-aandrijfkoppelingen of fluïdumremmen F16D; fluïdumveren F16F; fluïdumoverbrenging F16H; zuigers, cilinders, pakking F16J; kleppen, kranen, afsluiters, bedieningsvlotters F16K; veiligheidskleppen met een extra fluïdumbediening van de hoofdklep F16K 17/10; fluïdumbedieningsmiddelen voor kleppen F16K 31/12; pijpen, pijpverbindingen F16L; smeren F16N) 

              Aantekening

 

              In deze subklasse worden de volgende termen gebruikt met de aangegeven betekenissen:

              -         “telemotor” betekent een systeem of inrichting waarin een in hoofdzaak constante hoeveelheid fluïdum zit opgesloten tussen een invoerlichaam en een uitvoerlichaam met als doel te werken als een fluïdumschakel;

              -         “servomotor” betekent een fluïdumdrukaandrijver, bijv. een zuiger en cilinder, die direct wordt geregeld door een klep of een andere inrichting die reageert op de bediening van een opstartregelmiddel; “Servomotor” omvat geen telemotor. Het opstartregelmiddel kan zich bij de servomotor of op een afstand daarvan bevinden, en kan bijvoorbeeld een handhefboom zijn. 

F 15 B       1/00                    Installaties of systemen met accumulatoren; Toevoerreservoirs of opvangbakken (oliebakken)

F 15 B       1/02                    .    Installaties of systemen met accumulatoren (inrichtingen voor het dempen van pulsen of trillingen in fluïda die worden gebruikt in, of in verband met, pijpen of pijpsystemen F16L 55/04)

F 15 B       1/027                  .    .    met oplaadinrichtingen voor de accumulator (regelen van fluïdumdruk in het algemeen G05D 16/00) [6]

F 15 B       1/033                  .    .    .    met elektrische regelmiddelen [6]

F 15 B       1/04                    .    .    Accumulatoren (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

F 15 B       1/08                    .    .    .    gebruikmakend van een gaskussen; Gaslaadinrichtingen; Meters of vlotters daarvoor [6]

F 15 B       1/10                    .    .    .    .    met flexibele scheidingsmiddelen [6]

F 15 B       1/12                    .    .    .    .    .    vastgemaakt langs hun omtrek (F15B 1/16 heeft voorrang) [6]

F 15 B       1/14                    .    .    .    .    .    .    door middel van een vast ringvormig steunlichaam [6]

F 15 B       1/16                    .    .    .    .    .    in de vorm van een buis [6]

F 15 B       1/18                    .    .    .    .    .    Anti-uitstootmiddelen [6]

F 15 B       1/20                    .    .    .    .    .    .    vastgemaakt aan de scheidingsmiddelen [6]

F 15 B       1/22                    .    .    .    .    Vloeistofpoortconstructies [6]

F 15 B       1/24                    .    .    .    .    met vaste scheidingsmiddelen, bijv. zuigers [6]

F 15 B       1/26                    .    Toevoerreservoirs of opvangbakken [6]

 

F 15 B       3/00                    Versterkers of fluïdumdruk-omvormers, bijv. drukwisselaars; Overdragen van druk van het ene fluïdumsysteem naar een ander, zonder contact tussen de fluïda

 

F 15 B       5/00                    Transducers voor het omzetten van variaties in fysische parameters, bijv. uitgedrukt in variaties in de positie van lichamen, naar fluïdumdrukvariaties of omgekeerd; Variëren van fluïdumdruk als een functie van variaties van meerdere fluïdumdrukken of variaties van andere parameters (F15B 9/00 heeft voorrang; voor het meten of regelen G01 of G05)

 

Fluïdumdruk-aandrijfsystemen [9]

 

              Aantekeningen

 

              (1)      De groepen F15B 7/00 tot F15B 21/00 dekken systemen waarin middelen worden verplaatst naar één of meer bepaalde posities door middel van fluïdumdruk. [9]

              (2)      Kenmerken van pompen, motoren of regelingen die niet horen bij dat doel, worden geklasseerd in de relevante klassen.

 

F 15 B       7/00                    Fluïdumdruk-aandrijfsystemen waarin de geproduceerde beweging zeker verband houdt met de uitvoer van een doseerpomp; Telemotoren [9]

F 15 B       7/02                    .    Systemen met continu-werkende invoerapparatuur en uitvoerapparatuur

F 15 B       7/04                    .    waarin de verhouding tussen pompslag en motorslag variëert met de weerstand tegen de motor (in systemen voor het in werking stellen van remmen bij motorvoertuigen B60T)

F 15 B       7/06                    .    Details (F15B 15/00 heeft voorrang)

F 15 B       7/08                    .    .    Invoereenheden; Stuureenheden

F 15 B       7/10                    .    .    Compenseren van de vloeistofinhoud in een systeem (F15B 7/08 heeft voorrang; voorzieningen voor het in stand houden van de druk in hoofdremcilinders B60T 11/228) [5]

 

F 15 B       9/00                    Servomotoren met terugmeldwerking, d.w.z. waarin de positie van het in werking gestelde lichaam overeenkomt met die van het regellichaam

F 15 B       9/02                    .    met servomotoren met een heen en weer bewegende of oscillerende zuiger

F 15 B       9/03                    .    .    met elektrische regelmiddelen

F 15 B       9/04                    .    .    geregeld door het variëren van de uitvoer van een pomp met variabel vermogen

F 15 B       9/06                    .    .    geregeld door middelen die gebruikmaken van een fluïdumstraal

F 15 B      9/07                    .    .    .    met elektrische regelmiddelen

F 15 B       9/08                    .    .    geregeld door kleppen die de fluídumtoevoer of de fluïdumuitgang van de servomotor beïnvloeden (F15B 9/06 heeft voorrang)

F 15 B       9/09                    .    .    .    met elektrische regelmiddelen

F 15 B       9/10                    .    .    .    waarin het regelelement en de servomotor elk een afzonderlijk lichaam regelen, waarbij deze lichamen verschillende fluïdumkanalen of hetzelfde kanaal beïnvloeden

F 15 B       9/12                    .    .    .    waarin zowel het regelelement als de servomotor hetzelfde lichaam regelen door het beïnvloeden van een fluïdumkanaal en die met dat lichaam zijn verbonden door middel van een differentieel

F 15 B       9/14                    .    met servo-rotatiemotoren

F 15 B       9/16                    .    Systemen met voornamelijk twee of meer onderling samenwerkende servomotoren

F 15 B       9/17                    .    .    met elektrische regelmiddelen

 

F 15 B     11/00                   Servomotorsystemen zonder voorziening voor terugmeldwerking (F15B 3/00 heeft voorrang)

F 15 B     11/02                   .    Systemen met in hoofdzaak speciale kenmerken voor het regelen van de snelheid, of de kracht of snelheid voor het in werking stellen van een uitvoerlichaam

F 15 B     11/024                  .    .    door middel van een differentieelverbinding tussen de servomotorleidingen, bijv. terugkoppelende circuits [6]

F 15 B     11/028                  .    .    voor het regelen van de in werking stellende kracht (F15B 11/024 heeft voorrang) [6]

F 15 B     11/032                  .    .    .    door middel van fluídumdruk-omvormers (fluïdumdruk-omvormers op zich F15B 3/00) [6]

F 15 B     11/036                  .    .    .    door middel van servomotoren met meerdere arbeidskamers (servomotoren op zich F15B 15/00) [6]

F 15 B     11/04                   .    .    voor het regelen van de snelheid (F15B 11/024 heeft voorrang) [6]

F 15 B     11/042                  .    .    .    door middelen in de aanvoerleiding (F15B 11/046 en F15B 11/05 hebben voorrang) [6,18]

F 15 B     11/044                  .    .    .    door middelen in de terugvoerleiding (F15B 11/046 en F15B 11/05 hebben voorrang) [6,18]

F 15 B     11/046                  .    .    .    afhankelijk van de positie van het arbeidslichaam [6]

F 15 B     11/048                  .    .    .    .    met vertragingsregeling [6]

F 15 B     11/05                   .    .    .    speciaal aangepast voor het in stand houden van een constante snelheid, bijv. met drukcompensatie of lastafhankelijk

F 15 B     11/06                   .    waarbij sprake is van kenmerken die specifiek zijn voor het gebruik van een samendrukbaar medium, bijv. lucht of stoom

F 15 B     11/064                  .    .    met inrichtingen voor het bewaren van het samendrukbare medium [6]

F 15 B     11/068                  .    .    met kleppen voor het trapsgewijze op druk brengen van pneumatische systemen [6]

F 15 B     11/072                  .    .    Gecombineerde pneumatisch-hydraulische systemen [6]

F 15 B     11/076                  .    .    .    met een pneumatische aandrijving of verplaatsing, en snelheidsregeling of stopzetting door hydraulisch remmen [6]

F 15 B     11/08                   .    met slechts één servomotor

F 15 B     11/10                   .    .    waarin de positie van de servomotor een functie is van de druk

F 15 B     11/12                   .    .    met duidelijke tussenposities; met een stapsgewijze werking

F 15 B     11/13                   .    .    .    gebruikmakend van kamers met een vooraf bepaalde inhoud [6]

F 15 B     11/15                   .    .    met een speciale voorziening voor automatische terugkeer

F 15 B     11/16                   .    met twee of meer servomotoren

F 15 B     11/17                   .    .    gebruikmakend van twee of meer pompen [6]

F 15 B     11/18                   .    .    in combinatie gebruikt voor het verkrijgen van een stapsgewijze bediening van één geregeld lichaam

F 15 B     11/20                   .    .    voor het regelen van diverse onderling samenwerkende of opeenvolgend te bedienen lichamen (fluïdumdistributie-inrichtingen of fluïdumtoevoerinrichtingen voor het regelen van twee of meer servomotoren F15B 13/06)

F 15 B     11/22                   .    .    Synchroniseren van de beweging van twee of meer servomotoren

 

F 15 B     13/00                   Details van servomotorsystemen (F15B 15/00 heeft voorrang)

F 15 B     13/01                   .    Blokkeerkleppen of andere vasthoudinrichtingen (in samenhang met de aandrijver F15B 15/26)

F 15 B     13/02                   .    Fluïdumdistributie-inrichtingen of fluïdumtoevoerinrichtingen die worden gekenmerkt door hun aanpassing aan het regelen van servomotoren (meerwegkleppen F16K 11/00)

F 15 B     13/04                   .    .    voor gebruik met één servomotor

F 15 B     13/042                  .    .    .    bediend door fluïdumdruk

F 15 B     13/043                  .    .    .    .    met elektrisch geregelde stuurkleppen

F 15 B     13/044                  .    .    .    bediend door elektrisch geregelde middelen, bijv. elektromagneten of torsiemotoren

F 15 B     13/06                   .    .    voor gebruik met twee of meer servomotoren

F 15 B     13/07                   .    .    .    in een bepaalde volgorde

F 15 B     13/08                   .    .    .    Stelsels van eenheden, elk voor het regelen van slechts één servomotor

F 15 B     13/10                   .    Speciale voorzieningen voor het bedienen van de in werking gestelde inrichting zonder gebruik te maken van fluïdumdruk, bijv. voor noodgebruik

F 15 B     13/12                   .    Speciale maatregelen voor het vergroten van de gevoeligheid van het systeem

F 15 B     13/14                   .    Speciale maatregelen voor het aan de bediener door aanraking overdragen van de directe reactie van de in werking gestelde inrichting

F 15 B     13/16                   .    Speciale maatregelen voor terugkoppeling

 

F 15 B     15/00                   Door een fluïdum in werking gestelde inrichtingen voor het verplaatsen van een lichaam van de ene positie in een andere (motoren voor een continue beweging F01 tot F03); Daarmee samenhangende overbrenging

F 15 B     15/02                   .    Mechanische layout die wordt gekenmerkt door de middelen voor het omzetten van de beweging van het door een fluïdum in werking gestelde element in een beweging van het uiteindelijk bediende lichaam

F 15 B     15/04                   .    .    met een oscillerende cilinder

F 15 B     15/06                   .    .    voor het mechanisch omzetten van een rechtlijnige in een niet-rechtlijnige beweging

F 15 B     15/08                   .    gekenmerkt door de constructie van de motoreenheid (zuigers, cilinders, pakking F16J)

F 15 B     15/10                   .    .    waarbij de motor een diafragmamotor is (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00; diafragma’s, balgen F16J 3/00)

F 15 B     15/12                   .    .    met oscillerende schoepen of met een gebogen cilinder

F 15 B     15/14                   .    .    met een rechte cilinder

F 15 B     15/16                   .    .    .    telescopisch

F 15 B     15/17                   .    .    .    met een differentiaalzuiger

F 15 B     15/18                   .    Gecombineerde eenheden die zowel motor als pomp bevatten

F 15 B     15/19                   .    Pyrotechnische aandrijvers [3]

F 15 B     15/20                   .    Andere details

F 15 B     15/22                   .    .    voor het versnellen of vertragen van de slag

F 15 B     15/24                   .    .    voor het beperken van de slag

F 15 B     15/26                   .    .    Blokkeermechanismen

F 15 B     15/28                   .    .    Middelen voor het aanduiden van de positie, bijv. het einde van een slag [4] 

F 15 B     17/00                   Combinaties van telemotorsystemen en servomotorsystemen

F 15 B     17/02                   .    waarin een telemotor het regellichaam van een servomotor bedient 

F 15 B     18/00                   Parallelle voorzieningen van onafhankelijke servomotorsystemen

 

F 15 B     19/00                   Niet elders ondergebracht testen van fluïdumdruk-aandrijfsystemen of fluïdumdruk-aandrijfapparatuur [9]

 

F 15 B     20/00                   Veiligheidsvoorzieningen voor fluïdumdruk-aandrijfsystemen; Toepassingen van veiligheidsinrichtingen in fluïdumdruk-aandrijfsystemen; Noodmaatregelen bij fluïdumdruk-aandrijfsystemen [9]

 

F 15 B     21/00                   Gemeenschappelijke kenmerken bij fluïdumdruk-aandrijfsystemen; Fluïdumdruk-aandrijfsystemen of details daarvan, voor zover niet vallend onder een andere groep van deze subklasse [8,9]

F 15 B     21/02                   .    Servomotorsystemen met programmabesturing die wordt afgeleid van een geheugen of een tijdinrichting; Regelinrichtingen daarvoor (programmabesturing in het algemeen G05)

F 15 B     21/04                   .    Speciale maatregelen die worden genomen in verband met de eigenschappen van het fluïdum, bijv. voor ontluchting, compensatie van viscositeitsveranderingen, koeling, filtratie of voorkomen van vermogensverlies door vloeistofwrijving

F 15 B     21/06                   .    Gebruik van speciale fluïda, bijv. vloeibaar metaal; Speciale aanpassingen van fluïdumdruksystemen, of het regelen van elementen daarvoor, aan het gebruik van dergelijke fluïda

F 15 B     21/08                   .    Servomotorsystemen die elektrisch bediende regelmiddelen (F15B 21/02 heeft voorrang)

F 15 B     21/10                   .    Vertragingsinrichtingen of vertragingsvoorzieningen (in samenhang met fluïdummotoren of fluïdumaandrijvers F15B 15/22)

F 15 B     21/12                   .    Fluïdumoscillatoren of pulsgeneratoren (fluïdumoscillatoren die met name worden gebruikt voor het rekenen of regelen F15C 1/22 of F15C 3/16)

F 15 B     21/14                   .    Middelen voor het terugwinnen van energie (voor voertuigen B60T 1/10)