SECTIE F          WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WERKTUIGBOUWKUNDE IN HET ALGEMEEN

 

F 15        FLUÏDUMDRUKAANDRIJVERS; HYDRAULIEK OF PNEUMATIEK IN HET ALGEMEEN

 

F 15 C     FLUÏDUMCIRCUITELEMENTEN DIE MET NAME WORDEN GEBRUIKT VOOR HET REKENEN OF REGELEN (transducers F15B 5/00; fluïdumdynamica in het algemeen F15D; computers die fluïdumelementen bevatten G06D of G06G)

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de aantekeningen volgend op de titels van klasse B81 en subklasse B81B met betrekking tot “microstructurele inrichtingen” en “microstructurele systemen”. [7] 

F 15 C       1/00                    Circuitelementen zonder bewegende delen

F 15 C       1/02                    .    Details

F 15 C       1/04                    .    .    Middelen voor het regelen van fluïdumstromen naar fluïduminrichtingen, bijv. door elektrische signalen

F 15 C       1/06                    .    .    Constructieve details; Selectie van specifieke materialen

 

              Aantekening

 

              Groep F15C 1/22 heeft voorrang boven de groepen F15C 1/08 tot F15C 1/20. [2]

 

F 15 C       1/08                    .    Grenslaaginrichtingen, bijv. aan de wand te bevestigen versterkers [2]

F 15 C       1/10                    .    .    voor digitale bediening, bijv. voor het vormen van een logische flipflop, een of-poort (OR) of een noch-nochpoort (NOR)

F 15 C       1/12                    .    .    .    Meervoudige voorzieningen daarvan voor het uitvoeren van overeenkomstige bedieningen, bijv. meerderheidspoorten of identiteitspoorten

F 15 C       1/14                    .    Inrichtingen met wisselwerking tussen stromen; Inrichtingen met momentumuitwisseling, bijv. bedienend door uitwisseling tussen twee orthogonale fluïdumstralen

F 15 C       1/16                    .    Wervelinrichtingen, d.w.z. inrichtingen waarin gebruik wordt gemaakt van de drukval die samenhangt met wervelbeweging in een fluïdum

F 15 C       1/18                    .    Turbulentie-inrichtingen, d.w.z. inrichtingen waarin een regelstroom ervoor zorgt dat een laminaire stroming turbulent zal worden

F 15 C       1/20                    .    Directe bots-inrichtingen, d.w.z. inrichtingen waarin twee op één lijn liggende tegengestelde krachtstromen tegen elkaar botsen

F 15 C       1/22                    .    Oscillatoren [2]

 

F 15 C       3/00                    Circuitelementen met bewegende delen (kleppen, constructie van kleppen F16K)

 

              Aantekening

 

              Groep F15C 3/16 heeft voorrang boven de groepen F15C 3/02 tot F15C 3/10. [2]

 

F 15 C       3/02                    .    gebruikmakend van spoelkleppen

F 15 C       3/04                    .    gebruikmakend van diafragma’s (verbinden van ventielen met opblaasbare elastische lichamen B60C 29/00)

F 15 C       3/06                    .    gebruikmakend van kogels

F 15 C       3/08                    .    gebruikmakend van tongen

F 15 C       3/10                    .    gebruikmakend van sproeiers of straalpijpen

F 15 C       3/12                    .    .    waarbij de sproeier of straalpijp verplaatsbaar is

F 15 C       3/14                    .    .    waarbij de straal van de sproeier wordt onderschept door een vleugel

F 15 C       3/16                    .    Oscillatoren [2] 

F 15 C       4/00                    Circuitelementen die worden gekenmerkt door hun speciale functie 

F 15 C       5/00                    Maken van fluïdumcircuitelementen; Maken van stelsels van dergelijke elementen

 

F 15 C       7/00                    Hybride elementen, d.w.z. circuitelementen met kenmerken die vallen onder de groepen F15C 1/00 en F15C 3/00 [2]