SECTIE F          WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WERKTUIGBOUWKUNDE IN HET ALGEMEEN

 

F 15        FLUĎDUMDRUKAANDRIJVERS; HYDRAULIEK OF PNEUMATIEK IN HET ALGEMEEN

 

F 15 D     FLUĎDUMDYNAMICA, D.W.Z. METHODEN OF MIDDELEN VOOR HET BEĎNVLOEDEN VAN DE STROMING VAN GASSEN OF VLOEISTOFFEN (fluďdumcircuitelementen F15C) 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen grenslaagregeling en andere voorzieningen en methoden die niet vallen onder andere klassen, voor het beďnvloeden van de stroming van fluďda ten opzichte van inperkende oppervlakken en na het verlaten van deze oppervlakken, bijv. het produceren of verwijderen van turbulentie, het afbuigen van stralen, het geleiden van stroming door bochten in leidingen, het beďnvloeden van de distributie van een fluďdum in een leiding of het verminderen van fluďdumwrijving.

 

F 15 D       1/00                   Beďnvloeden van de stroming van fluďda

F 15 D       1/02                   .    in pijpen of leidingen

F 15 D       1/04                   .    .    Voorzieningen van geleidingsschoepen in kniestukken of leidingbochten; Constructie van pijpleidingelementen of kniestukken met betrekking tot de stroming, speciaal voor het verminderen van stromingsverliezen

F 15 D       1/06                   .    .    door het beďnvloeden van de grenslaag

F 15 D       1/08                   .    bij stralen die een opening verlaten (sproeiers of uitlaatopeningen met middelen voor het mechanisch breken of afbuigen van de straal B05B, bijv. B05B 1/26)

F 15 D       1/10                   .    rondom lichamen van een massief materiaal

F 15 D       1/12                   .    .    door het beďnvloeden van de grenslaag

F 15 D       1/14                   .    Opdelen van de stroming in afwisselende kanalen (in de waterbouwkunde E02B)