SECTIE F          WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WERKTUIGBOUWKUNDE IN HET ALGEMEEN

 

F 16        CONSTRUCTIE-ELEMENTEN OF CONSTRUCTIEDELEN; ALGEMENE MAATREGELEN VOOR HET PRODUCEREN EN EFFECTIEF LATEN BLIJVEN FUNCTIONEREN VAN MACHINES OF INSTALLATIES; THERMISCHE ISOLATIE IN HET ALGEMEEN

 

F 16 M    FRAMES, OMMANTELINGEN OF BEDDEN VOOR MOTOREN OF ANDERE MACHINES OF APPARATUUR, DIE NIET SPECIFIEK HOREN BIJ ELDERS ONDERGEBRACHTE MOTOREN, MACHINES OF APPARATUUR; STANDAARDS OF STEUNEN

 

              Aantekening

 

              De aandacht wordt gevestigd op de volgende plaatsen:

              B21B 31/02           Rekframes voor de metaalwalserij

              G01D 11/30           Speciaal aangepaste steunen voor weergeefinstrumenten of opneeminstrumenten.

 

F 16 M      1/00                    Frames of ommantelingen voor motoren, machines of apparatuur; Frames die dienen als machinebed [2]

F 16 M      1/02                    .    voor motoren of soortgelijke machines met heen en weer bewegende delen

F 16 M      1/021                  .    .    voor het onderbrengen van krukassen

F 16 M      1/022                  .    .    .    tunnelvormig, d.w.z. waarin de krukas alleen axiaal kan worden ingebracht (voor motoren of machines met een stervormige cilinderopstelling F16M 1/023)

F 16 M      1/023                  .    .    .    speciaal aangepast voor motoren of machines met een stervormige cilinderopstelling

F 16 M      1/024                  .    .    .    waarbij vermogen-overbrengende delen van motoren of machines kunnen worden gemonteerd, bijv. verbindingsstangen

F 16 M      1/025                  .    .    .    Monteren van lagers in ommantelingen, bijv. met ankerbouten

F 16 M      1/026                  .    .    voor het onderbrengen van andere beweegbare motoronderdelen of machineonderdelen dan krukassen, bijv. behuizingen voor kleppendrijfwerken

F 16 M      1/04                    .    voor motoren of soortgelijke machines met roterende delen

F 16 M      1/08                    .    gekenmerkt doordat ze zijn opgebouwd van plaatmateriaal of gelaste delen

 

F 16 M      3/00                    Draagbare of van wielen voorziene frames of bedden, bijv. voor noodstroomaggregaten of compressoraggregaten (constructie van voertuigen in het algemeen B60 tot B62) 

F 16 M      5/00                    Motorbedden, d.w.z. middelen voor het ondersteunen van motoren of machines op fundaties

 

F 16 M      7/00                    Details met betrekking tot het vastmaken of verstellen van motorbedden, motorframes of motorsteunpoten op een fundatie of basis; Vastmaken van niet-bewegende motoronderdelen, bijv. motorblokken (elastische of daarmee overeenkomende bevestiging voor het absorberen van trillingen F16F, in het bijzonder F16F 15/04)

 

F 16 M      9/00                    Speciale layout van fundaties met betrekking tot de te ondersteunen machine (fundaties voor machines E02D 27/44)

 

F 16 M    11/00                   Standaards of bokken als steunen voor daarop geplaatste apparatuur of artikelen (zonder koppen F16M 13/00; ezels of standaards voor schoolborden en dergelijke A47B 97/04; uitstalrekken A47F 7/00; voor werklieden E04G 1/32; ondersteuning of ophanging van verlichtingsinrichtingen F21V 21/00; zie voor speciale modificaties van specifieke apparatuur of artikelen de toepasselijke subklassen)

F 16 M    11/02                   .    Koppen

F 16 M    11/04                   .    .    Middelen voor het vastmaken van apparatuur; Middelen voor het kunnen verstellen van de apparatuur ten opzichte van de standaard

F 16 M    11/06                   .    .    .    waarbij kan worden gedraaid

F 16 M    11/08                   .    .    .    .    om een verticale as

F 16 M    11/10                   .    .    .    .    om een horizontale as

F 16 M    11/12                   .    .    .    .    in meer dan één richting

F 16 M    11/14                   .    .    .    .    .    met een kogelgewricht (kogelscharnieren F16C 11/06)

F 16 M    11/16                   .    .    Details met betrekking tot het vastmaken van steunpoten voor de kop, met of zonder bediening van blokkeerlichamen daarvoor

F 16 M    11/18                   .    .    met mechanismen voor het bewegen van de apparatuur ten opzichte van de standaard

F 16 M    11/20                   .    Onderstellen met of zonder wielen

F 16 M    11/22                   .    .    met een nagenoeg constante hoogte, bijv. met een constante kolomlengte of pootlengte (F16M 11/42 heeft voorrang)

F 16 M    11/24                   .    .    veranderbaar in pootlengte, ook voor alleen transport (F16M 11/42 heeft voorrang)

F 16 M    11/26                   .    .    .    door telescopische beweging, met of zonder vouwen (details met betrekking tot alleen de constructieve aspecten van telescopische delen F16B 7/10)

F 16 M    11/28                   .    .    .    .    Onderstellen voor steunen met één telescoperende kolom

F 16 M    11/30                   .    .    .    .    .    met gezamenlijk bewegende zijsteunen

F 16 M    11/32                   .    .    .    .    Onderstellen voor steunen met drie of meer telescoperende poten

F 16 M    11/34                   .    .    .    .    .    Lichamen voor het beperken van het spreiden van poten

F 16 M    11/36                   .    .    .    .    .    Lichamen voor het voorkomen van het wegglijden van de voeten

F 16 M    11/38                   .    .    .    door vouwen

F 16 M    11/40                   .    .    .    door middel van opwikkelbare of buigbare poten

F 16 M    11/42                   .    met een voorziening voor het voortbewegen van de steun

 

F 16 M    13/00                   Andere steunen voor het positioneren van apparatuur of artikelen (koppen daarvoor F16M 11/02; aangepast om in de grond te worden gestoken A45F 3/44); Middelen voor het stil houden van in de hand gehouden apparatuur of artikelen

F 16 M    13/02                   .    voor het steunen op, of vastmaken aan, een object, bijv. een boom, hek, raamkozijn of fiets

F 16 M    13/04                   .    voor het steunen op, of stil houden ten opzichte van, een persoon, bijv. door kettingen

F 16 M    13/06                   .    tevens dienend voor een ander doel, bijv. om te worden gebruikt als schop, stoel of skistok

F 16 M    13/08                   .    .    voor gebruik als wandelstok