SECTIE F          WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WERKTUIGBOUWKUNDE IN HET ALGEMEEN

 

F 16        CONSTRUCTIE-ELEMENTEN OF CONSTRUCTIEDELEN; ALGEMENE MAATREGELEN VOOR HET PRODUCEREN EN EFFECTIEF LATEN BLIJVEN FUNCTIONEREN VAN MACHINES OF INSTALLATIES; THERMISCHE ISOLATIE IN HET ALGEMEEN

 

F 16 S     CONSTRUCTIE-ELEMENTEN IN HET ALGEMEEN; STRUCTUREN DIE ZIJN OPGEBOUWD UIT DERGELIJKE ELEMENTEN IN HET ALGEMEEN

 

              Aantekening

 

              Onder deze subklasse vallen geen soortgelijke elementen en structuren die zijn beperkt tot gebruik in de bouw, welke vallen onder subklasse E04C.

 

F 16 S       1/00                    Platen, panelen of andere lichamen met soortgelijke afmetingen; Constructies die samenstellingen van dergelijke lichamen bevatten (opgebouwde roosters F16S 3/00; gelaagde producten B32B)

 

              Aantekening

 

              In deze groep zijn de lichamen over het algemeen plat of gebogen, maar zij kunnen in detail afwijken van zo’n vorm over een deel van of over hun gehele gebied, bijv. zij kunnen zijn voorzien van golven, ribben of flenzen; ribben, flenzen en dergelijke kunnen daarbij apart zijn gevormd.

 

F 16 S       1/02                    .    ontworpen om met de randen aan elkaar te worden vastgezet, bijv. onder een hoek; Stelsels daarvan

F 16 S       1/04                    .    gemaakt door het vervormen of anderszins bewerken van een vlakke plaat (honingraatlichamen of andere kernlichamen voor gelaagde producten B32B 3/00, bijv. B32B 3/12, B32B 3/24 of B32B 3/26)

F 16 S       1/06                    .    .    door alleen vervormen

F 16 S       1/08                    .    .    door snijden of perforeren, met of zonder vervorming

F 16 S       1/10                    .    Composietlichamen, bijv. met daaraan vastgemaakte ribben of flenzen (F16S 1/02 heeft voorrang)

F 16 S       1/12                    .    met een aanzienlijke dikte, bijv. met een variërende dikte of met kanalen

F 16 S       1/14                    .    Stelsels van dergelijke lichamen met lichamen van vormen die vallen onder de groepen F16S 3/00 of F16S 5/00 (waarbij dergelijke buitenlichamen alleen bedoeld zijn voor het verbinden F16S 1/02)

 

F 16 S       3/00                    Langwerpige lichamen, bijv. profiellichamen; Stelsels daarvan; Roosters of traliewerken (roosters of traliewerken die worden gevormd uit een plaat en dergelijke F16S 1/00, in het bijzonder F16S 1/08; kozijnen voor deuren, ramen en dergelijke E06B 1/00 of E06B 3/00)

F 16 S       3/02                    .    samengesteld uit twee of meer langwerpige lichamen die zij aan zij aan elkaar zijn vastgezet

F 16 S       3/04                    .    ontworpen om te worden samengevoegd met soortgelijke lichamen in diverse relatieve posities

F 16 S       3/06                    .    Stelsels van langwerpige lichamen (F16S 3/02 en F16S 3/04 hebben voorrang)

F 16 S       3/08                    .    .    waarbij draagconstructies worden gevormd, bijv. roosters

 

F 16 S       5/00                    Andere constructielichamen die niet zijn beperkt tot een toepassing die volledig valt onder één klasse