SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WERKTUIGBOUWKUNDE IN HET ALGEMEEN

 

F 17        OPSLAG OF DISTRIBUTIE VAN GASSEN OF VLOEISTOFFEN [11]

 

F 17 C     VATEN VOOR HET BEWAREN OF OPSLAAN VAN GECOMPRIMEERDE, VLOEIBARE OF VASTE GASSEN; GASHOUDERS MET EEN VASTE INHOUD; VULLEN VAN VATEN MET OF UIT VATEN VERWIJDEREN VAN GECOMPRIMEERDE, VLOEIBARE OF VASTE GASSEN (opslag van fluïda in natuurlijke of kunstmatige holten of kamers in de grond B65G 5/00; opbouw of montage van bulkopslag-containers waarbij sprake is van bouwkundige technieken E04H 7/00; gashouders met een variabele inhoud F17B; machines, installaties of systemen voor het vloeibaar maken of koelen F25)

 

F 17 C       1/00                    Drukvaten, bijv. een gascilinder, een gastank of een verwisselbare patroon (zie voor apparatuur onder druk met een ander doel dan opslag de relevante subklassen zoals A62C of B05B; zie in samenhang met voertuigen de toepasselijke subklasse van de klassen B60 tot B64; drukvaten in het algemeen F16J 12/00)

F 17 C       1/02                    .    waarbij sprake is van wapeningsvoorzieningen [4]

F 17 C       1/04                    .    .    Beschermende omhullingen

F 17 C       1/06                    .    .    .    opgebouwd uit gewikkelde banden of gewikkeld filamentmateriaal, bijv. draden [4]

F 17 C       1/08                    .    .    Ingebouwde wapeningen, bijv. ribben

F 17 C       1/10                    .    met een voorziening voor bescherming tegen corrosie, bijv. ten gevolge van gasvormig zuur (tegengaan van corrosie van metaalachtig materiaal of afzetting in het algemeen C23F) [4]

F 17 C       1/12                    .    met een voorziening voor thermische isolatie (thermische isolatie in het algemeen F16L 59/00) [4]

F 17 C       1/14                    .    opgebouwd uit aluminium; opgebouwd uit niet-magnetisch staal

F 17 C       1/16                    .    opgebouwd uit kunststoffen

 

F 17 C       3/00                    Drukloze vaten

F 17 C       3/02                    .    met een voorziening voor thermische isolatie (thermische isolatie in het algemeen F16L 59/00)

F 17 C       3/04                    .    .    met isolatielagen (F17C 3/08 heeft voorrang)

F 17 C       3/06                    .    .    .    aan de binnenkant, d.w.z. in contact met het opgeslagen fluïdum [4]

F 17 C       3/08                    .    .    met vacuümruimten, bijv. een Dewar-vat (voor huishoudelijk gebruik A47J 41/02)

F 17 C       3/10                    .    .    met mantels waarin een vloeistof of damp circuleert

F 17 C       3/12                    .    met een voorziening voor bescherming tegen corrosie, bijv. ten gevolge van gasvormig zuur (bescherming tegen ­corrosie in het algemeen C23F)

 

F 17 C       5/00                    Methoden of apparatuur voor het vullen van drukvaten met vloeibare, vaste of gecomprimeerde gassen (toevoegen van drijfgassen aan aerosolcontainers B65B 31/00)

 

                Aantekening

 

                Onder deze groep valt:

                -       het vullen van vaten voor de opslag van gecomprimeerde of vloeibaar gemaakte gassen;

                -       het vullen van apparatuur onder druk voor zover dit niet valt onder één andere subklasse, bijv. A62C of B05B.

 

F 17 C       5/02                    .    voor het vullen met vloeibare gassen

F 17 C       5/04                    .    .    waarbij het gebruik van koeling nodig is, bijv. bij het vullen met helium of waterstof

F 17 C       5/06                    .    voor het vullen met gecomprimeerde gassen

 

F 17 C       6/00                    Methoden of apparatuur voor het vullen van drukloze vaten met vloeibare of vaste gassen [3]

 

F 17 C       7/00                    Niet onder een andere subklasse vallende methoden of apparatuur voor het afvoeren van vloeibare, vaste of gecomprimeerde gassen uit drukloze vaten

F 17 C       7/02                    .    Afvoeren van vloeibare gassen

F 17 C       7/04                    .    .    onder verandering van de aggregaatstoestand, bijv. door verdamping [3]

 

F 17 C       9/00                    Methoden of apparatuur voor het afvoeren van vloeibare of vaste gassen uit drukloze vaten

F 17 C       9/02                    .    onder verandering van de aggregaatstoestand, bijv. door verdamping

F 17 C       9/04                    .    .    Terugwinnen van thermische energie [3] 

F 17 C     11/00                   Gebruik van gasoplosmiddelen of gasabsorptiemiddelen in vaten

 

F 17 C     13/00                   Details van vaten of van het vullen of leegmaken van vaten

F 17 C     13/02                   .    Speciale aanpassingen van weergeefuitrusting, meetuitrusting of bewakingsuitrusting (meten in het algemeen G01)

F 17 C     13/04                   .    Opstelling of bevestiging van kleppen (kleppen op zich F16K)

F 17 C     13/06                   .    Sluitingen, bijv. een dop of een verbreekbaar lichaam (sluitingen voor containers in het algemeen B65D)

F 17 C     13/08                   .    Bevestigingsvoorzieningen voor vaten

F 17 C     13/10                   .    Voorzieningen voor het voorkomen van bevriezing

F 17 C     13/12                   .    Opstelling of bevestiging van inrichtingen voor het voorkomen of tegengaan van het effect van een explosie (vlamafscheiders A62C 4/00)