SECTIE F         WERKTUIGBOUWKUNDE; VERLICHTING; VERWARMING; WAPENS; EXPLOSIEVEN

 

WERKTUIGBOUWKUNDE IN HET ALGEMEEN

 

F 17        OPSLAG OF DISTRIBUTIE VAN GASSEN OF VLOEISTOFFEN [11]

 

F 17 D     PIJPLEIDINGSYSTEMEN; PIJPLEIDINGEN (verspreiden van water E03B; pompen of compressoren F04; fluïdumdynamica F15D; kleppen en dergelijke F16K; pijpen, leggen van pijpen, steunen, verbindingen, aftakkingen, repareren, leidingwerk, accessoires F16L; condenspotten en dergelijke F16T; elektrische kabels waarbij sprake is van fluïdumdruk H01B 9/06) [11]

 

              Aantekening

 

              In deze subklasse wordt de volgende uitdrukking gebruikt met de aangegeven betekenis:

-       "pijpleidingsystemen" betekent systemen die worden beschreven in stroomschema’s alsmede voorzieningen van samenwerkende elementen, waarbij de elementen op zich vallen onder de relevante subklassen.

 

F 17 D       1/00                    Pijpleidingsystemen (transporteren van artikelen of materialen door een pijpleiding door middel van een fluïdumdrager B65G 51/00 of B65G 53/00; afgeven, afleveren of doorvoeren van vloeistoffen B67D; apparatuur of inrichtingen voor het doorvoeren van vloeistoffen uit bulkopslag-containers of reservoirs naar voertuigen of in draagbare containers, bijv. ten behoeve van de detailhandel B67D 7/00; via een pijpleiding transporteren van materiaal dat is afgegraven door een baggerschip of een grondverzetmachine E02F 7/10; rioolpijpleidingsystemen E03F 3/00; thermische isolatie van pijpleidingen F16L 59/00; centrale-verwarmingssystemen F24D) [2,10]

F 17 D       1/02                    .    voor gassen of dampen

F 17 D       1/04                    .    .    voor de distributie van gas

F 17 D       1/05                    .    .    .    Voorkomen van bevriezing (door verwarmen F16L 53/00)

F 17 D       1/06                    .    .    voor stoom

F 17 D       1/065                      .     .    Voorzieningen voor het produceren van voortstuwing van gassen of dampen [2]

F 17 D       1/07                    .    .    .    door compressie [2]

F 17 D       1/075                      .     .    .    door alleen een expansie vanuit een begindrukniveau, bijv. door opstelling van een stromingsregelklep [2]

F 17 D       1/08                    .    voor vloeistoffen of viskeuze producten (hoofdwaterleidingsystemen of huishoudelijke water-aansluitsystemen E03B 7/04; huishoudelijke heetwater-toevoersystemen F24D 17/00) [2]

F 17 D       1/12                    .    .    Transporteren van vloeistoffen of viskeuze producten door de druk van een ander fluïdum [2]

F 17 D       1/13                    .    .    Transporteren van vloeistoffen of viskeuze producten door zwaartekracht [2]

F 17 D       1/14                    .    .    Transporteren van vloeistoffen of viskeuze producten door verpompen [2]

F 17 D       1/16                    .    .    Kunnen transporteren van vloeistoffen of viskeuze producten door modificatie van hun viscositeit [2]

F 17 D       1/17                    .    .    .    door menging met een andere vloeistof [2]

F 17 D       1/18                    .    .    .    door verwarming [2]

F 17 D       1/20                    .    Voorzieningen of systemen van inrichtingen voor het beïnvloeden of wijzigen van de dynamische kenmerken van de systemen, bijv. voor het dempen van trillingen die worden veroorzaakt door het openen of sluiten van kleppen (fluïdumdynamica F15D; dempen van trillingen in fluïda in pijpen in het algemeen F16L 55/04) [2]

 

F 17 D       3/00                    Voorzieningen voor het bewaken of regelen van bewerkingen

F 17 D       3/01                    .    voor het regelen, signaleren of bewaken van het transport van een product [2]

F 17 D       3/03                    .    voor het regelen, signaleren of bewaken van het transport van diverse verschillende producten die na elkaar dezelfde leiding passeren, bijv. voor het omschakelen van de ene opvangtank naar een andere [2]

F 17 D       3/05                    .    .    waarbij de verschillende producten niet worden gescheiden (scheiden van verontreinigingen door destillatie B01D 3/00) [2]

F 17 D       3/08                    .    .    waarbij de verschillende producten worden gescheiden door "go-devils", bijv. bollen (reinigingsinrichtingen die door een fluïdum langs de binnenkant van een pijpleiding worden voortbewogen B08B 9/053) [2]

F 17 D       3/10                    .    voor het uit de leiding halen van het product (onderzoeken of analyseren van materialen door het bepalen van hun chemische of fysische eigenschappen G01N) [2]

F 17 D       3/12                    .    voor het injecteren van een samenstelling in de leiding [2]

F 17 D       3/14                    .    voor het verwijderen van water (scheiden van vloeistoffen B01D, bijv. B01D 17/00; scheiden van gassen of dampen B01D 53/00) [2]

F 17 D       3/16                    .    voor het verwijderen van gesuspendeerde deeltjes (uit vloeistoffen door sedimentatie B01D 21/00; scheiden door filtratie of op andere wijze B01D 24/00 tot B01D 51/00; centrifuges B04) [2]

F 17 D       3/18                    .    voor het meten van de hoeveelheid getransporteerd product (meten van volume of volumestroming in het algemeen G01F) [2]

 

F 17 D       5/00                    Beschermen of bewaken van installaties (voorzieningen voor het beschermen van funderingen E02D 31/00; beschermen van pijpen tegen schade of inwendige of uitwendige slijtage F16L 57/00, tegen corrosie of aanslag F16L 58/00; onderzoeken van de fluïdumdichtheid van structuren G01M 3/00) [2]

F 17 D       5/02                    .    Voorkomen, bewaken of lokaliseren van verlies [2]

F 17 D       5/04                    .    .    door middel van een signaleringsfluïdum dat zit opgesloten in een dubbele wand [2]

F 17 D       5/06                    .    .    gebruikmakend van elektrische of akoestische middelen [2]

F 17 D       5/08                    .    Beschermen van installaties of personen tegen de effecten van hoogspanning die in de pijpleiding wordt geïnduceerd (noodveiligheidscircuits H02H) [2]